zamena saobraćajne dozvole

Zamena saobraćajne dozvole

Zamena saobraćajne dozvole je nešto sa čim su mnogi vlasnici automobila bili suočeni iz različitih razloga. Ovo je do nedavno u medijima bila veoma prisutna tema jer je sledeće godine bilo planirano da velika većina registarskih tablica bude zamenjena, a sa njom i saobraćajne dozvole. Šta se desilo sa ovom odredbom zakona i kada ste Read more about Zamena saobraćajne dozvole[…]

zamena saobraćajne dozvole

Auto sedišta – problem vozača i tehničkih pregleda

Auto sedišta su jedan od osnovnih sastavnih delova kabina automobila. Ona omogućavaju vozaču i putnicima da se smeste na odgovarajući način kako bi mogli bezbedno da se prevezu automobilom. Mnogi vozači kod nas su imali problem oko podatka koji im je upisan u saobraćajnu dozvolu, a vezan je za auto sedišta, odnosno broj mesta za Read more about Auto sedišta – problem vozača i tehničkih pregleda[…]

Registarske oznake po izboru vlasnika

Registarske oznake po izboru vlasnika su nešto oko čega su podeljena mišljenja vozača. Svako je bio u prilici da na gradskim ulicama uoči da određeni broj registarskih tablica izgleda drugačije. Umesto standardnih oznaka koje sačinjavaju tri ili četiri broja i dvoslovne oznake neki vlasnici su sami izabrali šta će pisati na njihovim registarskim tablicama. Dok Read more about Registarske oznake po izboru vlasnika[…]

Pravilnik o registraciji vozila – šta se menja?

Pravilnik o registraciji vozila opisuje i detaljnije od Zakona o bezbednosti saobraćaja uređuje sam postupak registracije. Pravilnik je izmenjen u nekim delovima, a nove odredbe su stupile na snagu 29.07. 2017. godine. Evo koje su promene nastupile: Pravilnik o registraciji vozila – novina u registracionom listu Prva od promena i nije od velikog značaja za Read more about Pravilnik o registraciji vozila – šta se menja?[…]

saobraćajna dozvola

Saobraćajna dozvola : šta je i kada mi je potrebna?

Saobraćajna dozvola je isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice. Saobraćajnu dozvolu vozač uvek treba da ima kod sebe kada upravlja vozilom. Neophodno je da je pokaže u slučaju potrebe ovlašćenim službenim licima prilikom vršenja kontrole saobraćaja ili prelaska granice. Pored toga saobraćajna dozvola Read more about Saobraćajna dozvola : šta je i kada mi je potrebna?[…]