Porez na prenos apsolutnih prava – prodaja auta, ko i kako plaća porez?

Porez na prenos apsolutnih prava

Kada odlučite da prodate ili kupite auto, osim što je potrebno da potpišete i overite kupoprodajni ugovor, platite cenu auta, preuzmete dokumenta i ključeve auta, potrebno je da znate da je ovaj promet prava svojine na automobil predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava na vozilu.

Dakle u pitanju je vrsta poreza na imovinu i obavezu plaćanja ovog poreza predviđa Zakon o porezima na imovinu Republike Srbije.

Vozačima je ova poreska obaveza poznata najviše zbog toga što ona može nastati prilikom prenosa prava svojine na automobilu.

porez na prenos apsolutnih prava kod kupovine auta

Šta sve morate da znate kada kupujeta automobil

Ovo je i jedan od najvećih problema pri kupoprodaji automobila jer postoje pravila gde i ko može podneti poresku prijavu, ko je obveznik poreza i koja vam je sve dokumentacija potrebna.

Pre regulisanja ove obaveze i dobijanja potvrde o njenom izmirenju neće biti omogućen upis u centralni registar vozila (MUP) i izdavanje saobraćajne dozvole na ime kupca.

Šta je porez na prenos apsolutnih prava?

Ovaj porez je javni prihod, odnosno jedna od vrsta poreza na imovinu i on se plaća kod prenosa uz naknadu:

 • prava svojine na nepokretnosti
 • prava intelektualne svojine
 • prava svojine na upotrebljavanom plovilu, odnosno prava svojine na upotrebljavanom vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom – osim državnog
 • prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini
 • prava korišćenja građevinskog zemljišta

Šta se smatra prenosom apsolutnih prava uz naknadu?

Porez na prenos apsolutnih prava nastaje kod prometa prava svojine na osnovu pravnog posla ili drugog osnova uz primanje novčane ili druge koristi za uzvrat.  Kod automobila je najčešće osnov za promet prava svojine kupoprodajni ugovor.

Ako vam je potrebna pomoć oko papira koji prate kupoprodaju auta, uvek tu za vas AMK Novi Beograd

Takođe prometom uz naknadu Zakon smatra i:

 • sticanje prava svojine i drugih prava na osnovu pravosnažne sudske odluke ili drugog akta državnog, odnosno drugog nadležnog organa sa javnim ovlašćenjem
 • sticanje prava svojine održajem
 • prenos uz naknadu celokupne imovine pravnog lica
 • prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica – ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio, ili je preuzeo samo deo tih obaveza

Ko je obveznik – porez na prenos apsolutnih prava kod kupoprodaje auta?

Zakon je ranije definisao da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava –  prodavac, odnosno prenosilac prava, ali…

NOVO-NOVO- NOVO Zakon o porezima na imovinu donosi novine koje su u primeni od 31. marta 2022.godine. Kada je u pitanju kupoprodaja auta između fizičkih lica:

SADA obveznik poreza na prenos apsolutnog prava je kupac, odnosno sticalac apsolutnog prava.

Poreska prijava ne podnosi se za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava – kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost.

Lakše do rešenja o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava – jedan korak manje u postupku kupoprodaje. Kod kupoprodaje od drugog fizičkog lica više ne odlazite u Poresku upravu kako bi dobili rešenje o visini poreza na prenos apsolutnih prava na vozilu.

Sada je ta usluga moguća preko E-portala Plati, a ako niste sigurni kako da ovo uradite – pružamo uslugu generisanja uplate na našim šalterima u policijskoj stanici Novi Beograd.

registracija auta

Dakle, kada overite ugovor kod javnog beležnika, možete doći pravo u policijsku stanicu Novi Beograd.

Tu ćemo vam generisati uplatu za porez na promet apsolutnih prava, osigurati vozilo i pružiti sve ostale neophodne usluge.

Napomena: Iako ste ugovorom odredili da će porez platiti neko drugi, to vas kao obveznika ne lišava odgovornosti za uredno podnošenje i namirivanje ove obaveze.

Vozače zanima i Ugovor o poklonu auta

Kada nastaje i kolika je poreska obaveza kod poreza na prenos apsolutnih prava na autu?

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja odnosno overe ugovora o kupoprodaji vozila.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava za prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu je vrednost upotrebljavanog vozila koja se utvrđuje primenom sledećih elemenata:

1) radna zapremina motora vozila izražena u cm³

2) snaga motora vozila izražena u kw

3) broj navršenih godina starosti vozila, izražen koeficijentom:

 • 100% – za vozila do i preko navršene jedne godine starosti
 • 90% – za vozila preko navršene dve godine starosti
 • 80% – za vozila preko navršene tri godine starosti
 • 70% – za vozila preko navršene četiri godine starosti
 • 60% – za vozila preko navršenih pet godina starosti
 • 50% – za vozila preko navršenih šest godina starosti
 • 45% – za vozila preko navršenih sedam godina starosti
 • 40% – za vozila preko navršenih osam godina starosti
 • 35% – za vozila preko navršenih devet godina starosti
 • 30% – za vozila preko navršenih deset i više godina starosti

porez na prenos apsolutnih prava

Vrednost upotrebljavanog vozila  čini dinarski iznos koji se utvrđuje prema sledećoj formuli:

Vrednost = (320 x radna zapremina motora + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila.

Želiš da registruješ auto? Zakaži tehnički pregled i registraciju- AMK NOVI BEOGRAD

Porez na prenos apsolutnih prava na autu – kolika je poreska stopa?

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od dobijene osnovice – vrednost upotrebljavanog vozila.

Kada se ne plaća porez na prenos apsolutnih prava?

Od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzima se:

1) prenos, odnosno sticanje upotrebljavanog vozila na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

2) prenos, odnosno sticanje apsolutnog prava po osnovu raspodele likvidacionog ostatka, koji se oporezuje u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje dohotka građana, odnosno dobiti pravnih lica.

3) prenos apsolutnog prava sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika u statusnoj promeni, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

4) zamena motornog vozila, plovila, odnosno vazduhoplova izvršena u garantnom roku u skladu sa uslovima iz garancije, ako strane između kojih se zamena vrši, pored motornog vozila, plovila ili vazduhoplova koji se zamenjuju, ne daju drugoj strani i doplatu u novcu ili naknadu u drugom obliku.

6) prenos apsolutnih prava po osnovu eksproprijacije.

prenos uz naknadu:

ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za „rent a car“ – licu koje je registrovano za obavljanje ovih delatnosti.

Napomena: Kod prometa navedenih vozila neophodno je podnošenje poreske prijave.

Tekst je informativnog karaktera i ne podrazumeva obavezu bilo čijeg postupanja na opisani način niti na bilo koji način autor preuzima odgovornost za postupak namirenja i prijave propisanih javnih prihoda.

AMK Novi Beograd vam želi srećnu vožnju

133 thoughts on “Porez na prenos apsolutnih prava – prodaja auta, ko i kako plaća porez?

 • Kupio sam auto od vlasnice koja zivi na Novom Beogradu,ja sam iz Niša,auto je isplaćen ugovor overen i plaćene takse i prenos je plaćen,po dogovoru pre isteka registracije poslao sam joj tablice i saobraćajnu da odjavi i od tada ona neće da odjavi niti se javlja na tel.Koja su moja prava i mogu li da je tužim?

  • Pošotvani,
   Ovo više nije pitanje saobraćaja nego pravnog prometa. Sve savete ovog tipa bi trebalo da potražite od stručne pravne pomoći. U svakom slučaju ovde postoje osnovi za raskid ugovora i naknadu štete.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Pošotvana,
   Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje je prodavac, ali u praksi filijala se dozvoljava da ovaj iznos izmiri i kupac. Konsultujte konkretnu filijalu poreske uprave gde želite da izvršite plaćanje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam vozilo u Paracinu ja sam iz Krusevca a prodajem ga u Trstenik imam ovlascenje na vozilo koje ima stavku da mogu da ga poklonim u tom slucaju ja pravim ugovor o poklonu i interesuje me gde se placa porez i da li ja kao ovlaseno lice moram da budem prisutan tokom placanja poreza ili moze to poklonoprimac sam da obavi bez mog prisustva.

  • Pošotvani,
   Obveznik poreza na poklon je poklonoprimac pa se i obaveza izmiruje prema opštini prebivališta poklonoprimca. Ne morate vi biti prisutni.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Danas je uradjen kupoprodajni ugovor kod notara ( dogovor je da prodavac placa troskove), tablice i saobracajna su odjavljene u Zemunu. Nismo platili porez, ja sam u Loznici. Moze li prodavac platiti porez bez mene u Zemunu? Hvala

  • Poštovani,
   Obveznik plaćanja poreza na promet apsolutnih prava jeste prodavac tako da on sam i vrši ovu radnju na opštini prebivališta.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Da li se plaća ovaj porez ako se prenosi vlasništvo sa fizičkog lica na fizičko lice, a auto nije nijednom registrovano u Srbiji? Plaćena je carina i PDV. Negde čitam da se u slučaju kad auto do sada nije registrovano u Srbiji, da se tada ne plaća taj porez od 2.5% već samo za automobile koji su već bili registrovani u Srbiji. Da li je to istina?

  • Poštovani,
   Porez na prenos vozila iz uvoza ne plaća samo prvi vlasnik (fizičko lice),svaki sledeći kupac plaća.
   Srdačno,
   AMK Novi Beogra

  • Poštovani,
   Radi se o poreskom prekršaju tako da morate konsultovati filijalu Poreske uprave o ovom pitanju. Inače je ova prijava prilično retka jer sam zakon predviđa da obaveza nastaje danom saznanja Uprave za nju te nije vezana za trenutak sačinjavanja ugovora.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Porez na prenos apsolutnih prava za traktor se ne plaća ali mora da prodje poresku upravu gde ćete dobiti potvrdu sa ste oslobodjeni poreza.
   Srdačno,
   ANK Novi Beograd

 • Postovani, kao kupac vozila posedujem sve potrebne papire, osim dva overena primerka KP ugovora – posedujem jedan overen kod notara, kao i fotokopiju istog, i nemam ocitanu licnu kartu prodavca. Saobracajnu dozvolu i naravno svoju licnu kartu posedujem. Da li je to dovoljno, ili cu morati dobaviti od prodavca i ocitanu licnu kartu za placanje poreza? Hvala.

  • Poštovani,
   Za prenos vlasništva vozila u mup-u morate priložiti:
   -kupoprodajni ugovor sa originalnim potpisima kupca i prodavca overenu kod notara
   -potvrdu da ste izmirili porez na prenos apsolutnih prava
   -registracioni list ( prepis tehničkog pregleda)
   -odgovarajuće uplate
   -saobraćajnu dozvolu
   -ličnu kartu kupca
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd.

 • Postovani ,koja dokumentacija je potrebna na prenos vlasnistva vozila ako prodavac poseduje ovlascenje od vlasnika vozila u kojem je navedeno da proda.

  • Poštovani,
   Morate sačiniti kupoprodajni ugovor koji ćete overiti kod notara i platiti porez na prenos apsolutnih prava u poreskoj upravi naopštini prodavca.Nakon toga u stanici policije prilažete:
   -registracioni list
   -takse za novu saobraćajnu dozvolu
   -saobraćajnu dozvolu
   -ličnu kartu kupca
   -overen kupoprodajni ugovor
   -potvrda da je izmiren porez na prenos apsolutnih prava
   -original ovlašćenje na osnovu kojeg je korisnik otuđio vozilo
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Auto plac prodaje auto fizickom licu nerezidentnu i obavlja klasiccan izvoz. To zanci da je promet oslobodjen PDV-a po clanu 24. Da li u tom slucaju se stvara obaveza poreza na prenos apsolutnih prava za prodavca ?
  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Oslobođeni ste poreza na prenos apsolutnih prava ako se vrši prva registracija na teritoriji Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd!

 • Ako je sastavljen KP ugovor, placen porez na prenos, mogu li voziti auto na staru saobracajnu dozvolu, koja je i dalje na prodavca, jer je registrovan auto do juna naredne godine, ili moram izvrsiti novo vadjenje saobraćajne dozvole i novu registraciju?

  Hvala i pozdrav.

  • Poštovani,
   Prema članu 274 imate 15 dana da prijavite svaku promenu koja se unosi u saobraćajnu dozvolu. Povedite računa o tome jer je za ovo takođe predviđena kazna iako se u praksi verovatno neće desiti ovakva situacija.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ako je sastavljen KP ugovor pre 5 meseci a nije placen porez na prenos, interesuje me da li mogu sad to da platim.

 • Poštovani,
  Želim da kupim auto čiji je vlasnik fizičko lice koje nije rezident Republike Srbije, a auto ima diplomatske tablice. Auto je privremeno uvežen u Republiku Srbiju dakle nisu plaćeni carina i pdv. Ja kao kupac ću platiti te dažbine ali interesuje da li ću biti dužan da platim i porez na prenos apsolutnih prava. Unapred hvala.

 • Postovani, kakva je situacija prilikom kupovine novog automobila, mene u auto kući ubedjuju da oni plaćaju porez, da na kao vlasnik novog auta nemam poreske obaveze

  • Poštovani,
   Za nova vozila i vozila iz uvoza ne plaćate porez na prenos apsolutnih prava,već auto kuće ili špediteri.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam auto od druga koji zivi u obrenovcu.A on je taj isti auto kupio od coveka iz ugrinovaca na koga se jos vodi vozilo.Gde treba da platim porez za prenos vozila.Dal moze u bilo kojoj filijali opstine Beograd?

 • Kupio sam auto od druga iz Obrenovca.On je taj isti auto kupio od coveka iz Ugrinovaca,na koga se jos vodi auto.Posto su uradili ovlašćenje na druga dal porez na prenos placam u ugrinovcima ili u obrenovcu

  • Poštovani,
   Porez se plaća u ime i po prebivalištu prodavca, za šta bi trebalo da imate i ovlašćenje ali proverite u konkretnoj filijali pošto u praksi organ daje da porez plati i kupac.
   Srdačno,
   AMK NoviBeograd

 • Postovani,

  Prodavac he iz Novog Sada.Odjavio je tablice.i overili smo kupoprodajni ugovor.Ja,kupac sam iz Beograda.Interesuje me ko pkaca porez on u Novim Sadu ili ja kao kupac u Beogradu.I koliko kupoprodajnih ugovira treba da se iveri koliko u poreskoj ostaje a koliko se u supu daje.

  • Poštovani,
   Porez na prenos apsolutnih prava plaćate po dogovoru,ali poreski obaveznik je prodavac kao što će pisati na rešenju.Porez isključivo plaćate na opštini prodavca što je u vašem slučaju Novi Sad.Svaka ustanova zadržava po jedan originalni primerak ugovora.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Kupio sam automobil od druga koji ima komoletno ovlascenje. Sacinili smo kupoprodajni ugovor i overili ga kod notara. Vlasnica automobila je iz Novog Sada. Da li moze moj drug,koji poseduje ovlascenje,da podnese zahtev za placanje poreza u Novom Sadu ili mora vlasnica vozila.
  Hvala

  • Poštovani,
   Ukoliko je ovlašćen i na podnošenje poreske prijave može i on. Predlažemo da kod konkretne poreske filijale zatražite informaciju da li vi kao kupac možete da prijavite porez jer smo upoznati da filijale to dozvoljavaju ali takođe i da praksa nije ujednačena.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav.
  Pri prijavi poreza,potrebno je priloziti isčitanu saobracajnu dozvolu.Moj auto je trenutno neregistrovan,zbog odredjenih okolnosti vracene su tablice i saobracajna. Sta se prilaze u tom slucaju ?
  Hvala

  • Poštovani,
   Kod odjave tablica se ne ostavlja saobraćajna dozvola tako da ne bi trebalo da je nemate kod sebe. U svakom slučaju vam teritorijalno nadležna uprava MUP po vašem prebivalištu odnosno registarskom području može izdati uverenje o tehničkim karakteristikama vozila koje možete predati u filijali poreske uprave.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato motro spada u vozila a porez na prenos apsolutnih prava se izmiruje za prenos vlasništva i na vozilima.
   Predlažemo da kontaktirate nadležnu filijalu poreske uprave i dobijete detaljno i zvanično obaveštenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,pravno lice je bez nadoknade izvrsilo prodaju (poklon) motornog vozila drugom pravnom licu.Koje su obaveze za oba pravna lica.Hvala!

  • Poštovani,
   Ovo zavisi od toga o kakvim se pravnim licima radi, da li vozilo spada u osnovna sredstva i drugo što je definitivno pitanje za vaše računovodstvo i finansije. Što se tiče saobraćajnih propisa, potrebno je da 15 dana od nastanka promene u vlasništvu (overa, plaćanja poreza…) kod MUP izvršite upis podataka o novom vlasniku vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  da li porez na prenos vlasništva za automobil može da se plati na bilo kojoj beogradskoj opštini, ili baš mora na opštini sa koje je prodavac,u ovom slučaju opština Voždovac je u pitanju?

  • Poštovani,
   Pravilo je da se poreska prijava podnosi prema prebivalištu, dakle opštini na kojoj imate adresu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam auto i dogovorio sam se sa prodavcem da ga za par dana prevedemo. Auto je na istom podrucju, tako da tu nema menjanja, a i u vazecoj je registraciji. Zanima me sta se sve placa prilikom procedure prenosa vozila, odnosno koliko na kraju ceo prenos kosta (sa svim uplatama i taksama)?

  • Poštovani,
   Ovo zavisi od samog automobila i njegove vrednosti. U principu od overe ugovora kod javnog beležnika i izmirivanja poreza na prenos (zavisi od vrednosti automobila), plaćate i novu saobraćajnu dozvolu prilikom prijave promena vlasnika MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Pozdrav!Kupio sam auto u N.Sadu a ja sam iz Aleksinca i napravili smo kupoprodajni ugovor i overili..Ali porez nisam platio i vratio se .Pa me interesuje da li se ta procedura moze uraditi u mojoj Opstini.I da li,ako to ne moze,da li mogu poslati potrebna dokumenta da drugo lice obavi to umesto mene?Kako ne bih isao ja.

    • Poštovani,
     Porez na prenos apsolutnih prava morate izmiriti u opštini prodavca,što je u vašem slučaju Novi Sad.Poreski obveznik je prodavac samim tim prenos apsolutnih prava može on da izvrši.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Koliko smo upoznati, porez na poklon se ne plaća u prvom naslednom redu, ali svakako morate podneti prijavu nakon čega ćete dobiti dokument da je vozilo oslobođeno poreza odnosno da je prošlo poresku upravu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, kupio bih auto koji je registrovan u Subotici do Decembra, ja sam iz Zrenjanina. Interesuje me kad overim kupoprodajni ugovor, da li ja mogu odmah da platim porez za prenos, ali za to vreme dok čekam potvrdu o plaćenom porezu od 2 do 10 dana da vozim na prodavčeve Subotičke tablice, pa tek kad stigne potvrda da pošaljem tablice i saobraćajnu da se auto odjavi, a prodavac da mi pošalje poništenu saobraćajnu i potvrdu o plaćenom porezu da bih prebacio auto na Zrenjaninske table?
  Značila bi mi pomoć, hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da sa važećim tablicama i registrovanim vozilom možete upravljati vozilom, ne bi bilo loše da imate i ovlašćenje od prodavca kako bi prilikom eventualne kontrole lakše razjasnili vašu situaciju. Svakako vam predlažemo da što pre izvršite prenos vlasništva i upis u Centralni registar vozila koji vodi MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zdravo, kupujem automobil od prodavca koji ima ovlašćenje, automobil je na Trstenik tablice, prodavac je iz Kraljeva, a ja kao kupac iz Kragujevca. Gde tačno podnosim poresku prijavu i plaćam porez, u kom mestu? Svako dobro

  • Poštovana,
   Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanom vozilu se plaća prema mestu prebivališta prodavca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Opšti rok za podnošenje porekse prijave je 15 dana prema zakonu o opštem poreskom postupku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav,kupio sam skuter od 49cm3 i dobio ovlascenje od prodavca overen kod notara da ga mogu prevesti i napraviti kupoprodajni ugovor .Mozete li mi reci dalji postupak prevoda i registracije nove i dali se za skutere od 49 kubika placa porez na prenos vlasnistva….hvala

  • Poštovani,
   Na osnovu ovlašćenja ne možete preneti vozilo na vaše ime već na treće lice.Oslobođeni ste plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ali za isto morate uzeti potvrdu iz poreske uprave.Sledeće morate izvršiti je tehnički pregled, polisu osiguranja i takse za registraciju vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, kupujem auto od prodavca koji ima samo kupoprodajni ugovor koji je sacinjen pre 6 meseci (nije placen porez) a nema ovlascenje, jel to znaci da njemu kp ugovor ne vazi i da moramo vlasnik vozila i ja da sklopimo kp ugovor i overimo kod notara, izvadimo ovlascenje na moje ime sa upravljanjem i otudjenjem i dalje u poresku upravu? I da li ja sam sa ovlascenjem mogu da podnesem zahtev za placanje poreza i naravno da ga platim ili je obavezno i vlasnik da ide?
  Hvalaa

  • Poštovani,
   Kupoprodajni ugovor morate direktno sklopiti sa vlasnikom sa saobraćajne pošto nije plaćen porez na prenos apsolutnih prava.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, porodični automobil koji koristim se vodi na sestrino ime, koja se u međuvremenu udala. Imam ovlašćenje, ali hteo bih da prebacim na moje ime, s obzirom da ona živi u inostranstvu i ne bih želeo da imam nekih neprijatnosti.
  Zanima me koja je procedura i koliko bi me koštao prenos (seat cordoba 2001)?
  Unapred zahvalan.

  • Poštovani,
   Na osnovu ovlašćenja ne možete preneti vozilo na vaše ime već na treće lice.Porez na prenos apsolutnih prava kataloški određuje poreska uprava.Naš savet je da sačekate vlasnika vozila i direktno skopite ugovor sa njim.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ukoliko je gospođa promenila prezime vaše ovlašćenje mora da se izmeni u skladu sa novom situacijom. Ako želite prenos vozila morate sačiniti ugovor o poklonu i nakon izmirenja poreza (detaljno opisano u našem tekstu Ugovor o poklonu)
   možete registrovati promenu podataka o vlasniku kod MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, kada je auto kupilo jedno pravno lice od drugog pravnog lica,da li se i onda placa porez na prenos aps. prava? I da li je u tom slucaju dovoljno priloziti fakturu (umesto kp ugovora) prilikom ponovne registracije vozila? Hvala

  • Poštovani,
   Od dokumenata za prenos vlasništva vozila prilažete APR obe firme,odluku o prodaji vozila,račun ili fakturu,ovlašćenje na osobu koja će izvršiti prenos vlasništva (osim u slučaju ako ovlašćeno lice ne predaje lično za prenos),potvrdu banke o izvršenom nalogu za prenos sredstava za saobraćajnu dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam motocikl od kuma koji se preselio u Beograd ( to mu je sad adresa stanovanja). Motocikl je bio registrovan u Kragujevcu. Tamo je odjavljen probušena saobraćajna itd.
  Gde plaćam porez na prenos u Beogradu ili Kragujevcu

 • Postovani,
  Kupujem teretno vozilo od fizickog lica za potrebe firme (pravno lice) , kao vlasnik pravnog lica jasne su mi procedure oko ugovora itd, ali me zanima da li placam PDV na vozilo i jos neke dodatne poreze?
  Drugo pitanje 🙂 ,da li je bezbolnije da prenesem vozilo na sebe (kao fizicko lice) pa naknadno ga prenesem na firmu ili su u pitanju isti porezi iako sam vlasnik firme?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nema velike razlike osim što ćete u drugom slučaju koji ste naveli platiti dva puta prenos. Fizičkom licu ne možete platiti PDV, koji porez plaćate i eventualne beneficije zavise od pravne forme, delatnosti i brojnih drugih pitanja na koja odgovor treba da vam da vaš računovođa ili ovlašćeno lice za ovu vrstu poslova.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav. Molim Vas kazite mi da li, za skuter do 49cm koji nije registrovan 5 godina, pri kupovini prvo prodavac odjavi stare tablice ili da prvo napravimo kupoprodajni ugovor? Hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nije od preteranog značaja redosled, vlasnik može odjaviti tablice i pre sačinjavanja ugovora zbog prodaje, odnosno isteka tablica. Ako sačinite kupoprodajni ugovor nemojte kao podatke o vozilu navoditi registarski broj već broj šasije i ostale podatke (marka, model…).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  kada neko dobije nov automobil na nagradnoj igri, koji neregistrovan zeli da proda trecem licu, ko i sta treba da izmiri prema drzavi i sta je potrebno od dokumentacije ? Hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nakon izmirenja poreza koji se plaća na igre na sreću i predaje vozila, srećni dobitnik postaje vlasnik vozila nakon čega uz overu ugovora o kupoprodaji i podnošenje poreske prijave (porez na prenos apsolutnih prava) kao i isplatu cene kupac može da izvrši upis promene vlasništva odnosno da se registruje. Trebalo bi da su vas organizatori igre na sreću ili Državna lutrija Srbije informisali o potencijalnim obavezama po ovom osnovu, a za dalji postupak vam preporučujemo da konsultujete javnog beležnika za detaljne informacije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav.Prodao sam auto za koji imam ovlascenje.Zanima me da li moram da odjavim table u opstini Rakovica posto je vlasnik koji mi je dao ovlascenje iz Rakovice ili mogu da ga odjavim u Obrenovcu s’obzirom da je i Obrenovac Beogradska opstina kao i Rakovica i gde moram da platim porez? Hvala unapred

 • U kom vremenskom roku je poreska uprava duzna da resi porez na vozilo? Predao sam papire pre 15 dana i zanima me koliko je zakonski rok do kad oni moraju to da rese. U pitanju je kupoprodajni ugovor.

  • Poštovani,
   Ovo zavisi od opterećenja konkretne filijale. Postoji preporuka da se rešenja za prenos vlasništva donose po ubrzanoj proceduri ali dešava se da ovo traje duže. Opšti rok je 30 dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,

  Sta raditi u slucaju kada za poresku osnovicu uzmu vrednost koja je veca od kataloske?
  Konkretno Ford Fiesta Trend 1.0 EcoBoost (74kW)
  Za poresku osnovicu je stavljeno: 735601,64 dinara sto je iznad vrednosti po AMS katalogu
  Ima li poente pisati zalbu ili je i to bacanje para

  Hvala

  • Poštovani,
   Poreska uprava vrši sama pocenu vozila na osnovu kataloga AMSS. Možete videti sa kolegama u AMSS na proceni vozila da urade procenu i sa tim prigovoriti ali smo skeptični po piotanju uspeha ovakvog prigovora.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Prilikom prevoda automobila između dva fizička lica, koji su invalidi i žive u dva grada, da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava?
  Srdačan pozdrav!

  • Poštovani,
   Koliko smo upoznati poresko oslobođenje po osnovu invalidnosti na porez na prenos apsolutnih prava nije predviđeno u zakonu. Konsultujte poresku filijalu prema mestu prebivališta prodavca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam auto od coveka koji zivi u Kosovskoj Mitrovici,Kosovo i Metohija a ja zivim u Trsteniku,napravili smo ugovor o poklonu i ja sam otisao u poresku upravu Trstenik,sluzbenica na salteru mi rekla da ne mogu da platim porez vec auto da vozim da carinim.Sta da radim ?

  • Poštovani,
   Promet sa KiM je u posebnom režimu koji je regulisan sporazumima tako da se morate obratiti nadležnom državnom organu, Upravi carina odnosno MUP da dobijete zvaničnu informaciju da li vozilo podleže postupku carinjenja ili ne.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam vozilo, za koje sam dobio ovlascenje od vec ovlascenog lica(u cijem ovlascenju pise da moze da da ovlascenje i trecem licu), to je poreska uprava u NP prihvatila i NAPLATILA porez, medjutim pri registraciji sup takvu formu ne zeli da prihvati.. Da li mi taj placeni porez propada? Jer sam nakon toga direktno od vlasnika dobio ovlascenje i sada napravio ugovor o poklonu i platice opet porez u svom mestu.. Da ne zaboravim, stari kupoprodajni ugovor(na osnovu kog je vec placen porez, ali zbog nastale greske) smo ponistili kod notara.

  • Poštovani,
   Najbolje bi bilo da se obratite poreskoj upravi gde je plaćen porez na prenos apsolutnih prava i obrazložite im novonastalu situaciju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  kupio sam skuter, odradio ugovor, odjavili skuter, predao u bezistan za porez, treba samo da mi urade jos resenje o porezu i to je to
  e sada moje pitanje glasi
  da li sam vremenski ogranicen nakon svega ovoga da moram da registrujem skuter, posto mi se ne registruje sada pred kraj sezone, vec na prolece negde
  da li sam zvanicno vlasnik ja, i da li cu moci tada da ga registrujem, ili sam vremenski ogranicen, pa moram odmah da ga registrujem
  sta mi savetujete
  Srdacan pozdrav

  • Poštovani,
   Porez na prenos je utvrđen u odnosu na vrednost vozila (kataloška vrednost vozila) a ne na tehničke karakteristike. Zapremina motora je od značaja kod plaćanja godišnjeg poreza na upotrebu vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan,zanima me ako sam ja auto kupio od Psc Opel u Beogradu, prilikom registracije automobila,da li ja plaćam porez na upotrebu,ako sam platio porez na prenos apsolutnih prava?

  • Poštovani,
   Za porez na prenos apsolutnih prava ,poreski obveznik je prodavac,a porez na upotrebu motornog vozila plaćate prilikom svake registracije vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Koja je procedura kada se kupuje putnicki auto od pravnog lica i na fakturi se ne iskaze pdv?jel kupac placa pdv ili samo placa porez na prenos apsolutnih prava 2,5%?i da li je potrebno da se sastavlja kupoprodajni ugovor tj uopste koja je razlika u odnosu kad se kupuje od fizickog lica?

  • Poštovani,
   Najčešće se u poreskoj upravi ne pravi pitanje za ovakvo zakašnjenje, koliko nam je poznato. Imate opciju da raskinete ugovor i načinite novi a zatim platite porez u roku od 15 dana od overe.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da nećete imati problema ali konsultujte poresku upravu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Auto kupljen na NS tablice ,registracija istekla u medjuvremenu
  Prodavac-vlasnik je prijavljen na istoj opstini kao i kupac na zvezdari
  Da li znaci da porez na prenos placam na opstini zvezdara ?

  • Poštovani,
   Postoji neslaganje u dokumentima vlasnika. Ne može imati prebivalište na zvezdari a saobraćajnu na NS. Nešto od dokumenata ne odgovara realnoj situaciji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Prodajem auto na koje imam ovlascenje da mogu da prenesem vlasnistvo. U saobracajnoj se auto vodi na osobu koja je iz Rume, a ja, koji prodajem auto i imam ovlascenje, sam iz Beograda. Interesuje me u kom gradu vrsim uplatu poreza?
  Srdacan pozdrav.

  • Poštovani,
   Prodaja i plaćanje poreza nisu povezani poslovi. Na ovlašćenju bi trebalo da stoji da ste ovlašćeni i da podnesete poresku prijavu. Sve radnje na koje ste ovlašćeni vršite u ime vlastodavca, pa bi i prijava bila na teritoriji gde on ima prebivalište.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Kupujem auto od osobe koja ima ovlašćenje od vlasnika da može da proda auto i izvrši prenos na mene. Potpisali smo i overili kupoprodajni ugovor i predali zahtev za plaćanje poreza na prenos u poreskoj upravi. Ono što me zanima je da li će mi u MUP-u biti potrebno ovlašćenje za dobijanje nove saobraćajne dozvole ili je dovoljan kupoprodajni ugovor i potvrda o plaćenom porezu?
  Problem je što ovlašćenje nisam iskopirao, pa se bojim da mi neće vratiti origalno ovlašćenje u poreskoj upravi koje sam predao prilikom predaje zahteva.
  Pozdrav,
  Petar

  • Poštovani,
   Za promenu saobraćajne dozvole zbog promene vlasnika vozila obavezno morate imati original ovlašćenje na osnovu kojeg je sklopljen kupoprodajni ugovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani prodao sam vozilo prijatelju pre otprilike dva meseca, uradili smo ugovor overili kod notara i predali jednoj agenciji koja se bavi registracijom i prevodom vozila. Prošlo je dva meseca danas sam zvao agenciju da ih pitam dali su završili. Rekli su mi ds zbog sadašnje situaciji nisu još stigli ds predaj u papire u poreskom već da će to sutra uraditi. S obzirom da postoji zakonski rok od overe ugovora 15 dana a prošlo je dva meseca dali ću ja imati neki problem zbog toga. Hvala

  • Poštovani,
   Za plaćanje poreza je neophodna poreska prijava i pravni osnov. Nismo sigurni da smo razumeli uopšte na koji način ste dobili vozilo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Za vozilo koje je ukradeno isplaćena je šteta u potpunosti jer je vozilo bilo kasko osigurano. Međutim, to vozilo je pronađeno i ostalo je u našem vlasništvu. Pitanje je, da li za to vozilo podnosimo poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava?

  Hvala.

 • Dobar dan.Pre više od pola godine prodao sam skuter.Kupac i ja smo odmah napravili kupoprodaji ugovor i overili u mojoj opštini,takođe je i odmah plaćen porez u poreskoj upravi u mojoj opštini.Skuter je pre prodaje bio odjavljen u MUP i ostala je probušena saobraćajna na mom imenu.Kupac se predomislio i odustao od kupovine skutera,a porez je plaćen i kupac nije išao u MUP da završi proceduru.Mene sad zanima da li sam ja i dalje vlasnik skutera ili taj čovek koji je platio porez,jer sam u zabludi i ne znam da li mogu da prodam skuter i ponovo sve to odradim sa novim kupcem ili da ga registrujem ponovo i vozim sve jedno.

  • Poštovani,
   Tek kada kupac prenese saobraćajnu dozvolu na svoje ime on je vlasnik motocikla.Porez na prenos apsolutnih sredstava se ne plaća za motocikle do 50 ccm.Ako vam je kupac vratio saobraćajnu dozvolu i motocikl,možete ga preneti na treće lice ili registrovati na svoje ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan, prodala sam auto coveku koji je na drugoj opstini, sacinili smo ugovor gde pise da je on meni isplatio auto, on je platio porez na teritoriji svoje opstine, ali ja auto nisam odjavila i nisam prenela u supu jer mi nije dao novac. Saobracajnu sam izgubila i u supu prijavila i promenila saobracajnu. Znaci od prodaje njemu nema nista, ne javlja mi se covek. Sada hocu da prodam auto drugom licu. Na koga se auto vodi u poreskoj? Da li mogu da prenesem auto na kupca sada bez problema ili sta mora da se uradi?
  Znaci autose u supu i dalje vodi na mene.

  • Poštovanje,
   Obzirom da je ugovor potpisan i overen, formalnopravno je vazeci. Mišljenja smo da trebate potraziti savet advokata.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Kupio bih automobil od fizičkog lica kao pravno lice. Da li je to moguće (i na koji način) i ko u tom slučaju plaća porez na prenos apsolutnih prava?

  • Poštovani,
   U slučaju prenosa prava na upotrebljavanom motornom vozilu koji se vrši između pravnog i fizičkog lica, odnosno između dva pravna lica, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je KUPAC.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani/a,

  Da li je moguće da na kupoprodajnom ugovoru navedem svoje ime, iako je automobil koji je predmet prodaje registrovan na majku, koja je trenutno (a i u nekom budućem vremenu) fizički onesposobljena da hoda i lično kod notara priloži potpisane primerke ugovora i lični identifikacioni dokument?

  Unapred hvala na odgovoru.

  Srdačan pozdrav.

  • Poštovani,
   Samo uz ovlašćenje da u ime i za račun gospođe možete zaključiti kupoprodajni ugovor.
   Možete nam se obratiti radi popunjavanja potrebnih dokumenata na našem šalteru u policijskoj stanici Novi Beograd.
   Srdačo,
   AMK Novi Beograd

 • Posrovanje, da li kupoprodajni ugovor ima rok vazenja? Napravio sam kupoprodajni ugovor pre mesec dana, porez nisam platio, sada ako platim porez putem aplikacije da li cu moci da prevedem vozilo?

  • Poštovani,
   Ugovor između fizičkih lica se overava kod javnog beležnika na osnovu čega se vrši prijava poreza na prenos apsolutnih prava, a ujedno teče i rok da se svaka promena prijavi organu koji vodi registar vozila (MUP). S obzirom da se radi o roku od mesec dana iskustveno smo mišljenja da ne bi trebalo da imate probleme pri prenosu vlasništva (i pored toga što su zakonski rokovi probijeni).
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

   • Dobar dan,ja sam kupio od čoveka motocikl u Pirotu,napravili smo kupoprodajni ugovor,ja sam inače iz Sombora.
    Motocikl nije registrovan 30 godina ima staru saobraćajnu.Sad treba da platim porez na prenos apsolutnih prava elektronski ali kad unesem podatke iz saobraćajne koja je stara,ne nova plastična ne priznaje ih.Kako da platim porez na prenos apsolutnih prava i mogu li ja uopšte da ga platim na mojoj opštini ili moram da idem u Pirot….

    • Poštovani,
     S obzirom da ste vi kupac, a da je obveznik poreza na promet apsolutnih prava kupac, te vi možete platiti porez prema vašem mestu prebivališta. Što se tiče registracije odnosno saobraćajne dozvole, potrebno je da se obratite nadležnoj filijali poreske uprave radi obračuna poreza.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Zdravo…Kupio sam auto,platio u celosti,napravio ugovor sa nosiocem ovlascenja,platio porez na prenos apsolutnih prava,platio takse za nalepnicu,tablice,saobracajnu dozvolu,i kad sam hteo da vratim stare tablice,rekli mi da ne mogu dobiti nove tablice,jer postoji opoziv od strane vlasnika na ovlascenje iz 2021. God…A uto je registrovan na drugo ovlascenje,iz avgusta 2022…Reg istice 1,septembra ove godine…hvala

 • Poštovani,
  Kupio bih auto koje želim da bude poklon mojoj supruzi. Još uvek sam u pregovorima sa prodavcem, ali imam neke dileme:
  1. Da li da sa prodavcem zaključujem kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu i koja je razlika u ceni?
  2. Da li ako kupim auto po tom ugovoru na svoje ime mogu registrovati auto na na ime supruge (da na saobraćajnoj dozvoli stoji njeno ime? Ako ne, da li onda moram da i sa njom pravim ugovor o poklonu i šta se plaća u tom slučaju?
  3. Kako registracija ističe u junu, da li tek tada mogu da uradim prenos prava?
  Ilija

  • Poštovani,
   Platilac cene ne mora biti isto lice koje i ugovara prodaju (ugovor na ime supruge) sem ako ne planirate neko iznenadjenje za gospodju 🙂
   Ako kupite vozilo na vaše ime, platićete porez na prenos apsolutnih prava, a nakon toga ako vozilo poklanjate supruzi platićete još jednom porez na poklon (po manjoj stopi jer se radi o prvom naslednom redu).
   Promenu vlasništva ste dužni da uradite 15 dana nakon overe kupoprodajnog ugovora kod MUP. Istek registracije nije povezan sa evidentiranjem podataka o vlasniku vozila u nadležnoj ispostavi MUP.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Da li možete reći koja je procedura kod prodaje motornog vozila u vlasništvu privrednog društva (obveznik PDV-a) fizičkom licu? Rekli su mi da moram izdati fiskalni račun, ali mi nemamo fiskalnu kasu.
  Hvala unapred
  Pozdrav!

  • Poštovana,
   Ne znamo o kojoj vrsti privrednog društva se radi i po kom osnovu ako vršite bilo kakav promet robe ili usluga ne koristite fiskalnu kasu?
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Obveznik plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava na vozilu je kupac odnosno sticalac prava svojine.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *