Saobraćajna dozvola : šta je i kada mi je potrebna?

Saobraćajna dozvola je isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice.

Saobraćajnu dozvolu vozač uvek treba da ima kod sebe kada upravlja vozilom.

Neophodno je da je pokaže u slučaju potrebe ovlašćenim službenim licima prilikom vršenja kontrole saobraćaja ili prelaska granice.

Pored toga saobraćajna dozvola je i osnovni dokument o vozilu koji vam je potreban prilikom svih radnji u postupku produžavanja registracije ili prodaje vozila.

Kako izgleda saobraćajna dozvola?

Saobraćajna dozvola je dokument pravougaonog oblika.

Zelene je boje, izrađena od polikarbonata u formi identifikacione kartice sa ugrađenim čipom u koji se unose podaci dostupni za čitanje pomoću čitača identifikacionih kartica.

Koje podatke sadrži saobraćajna dozvola?

Na obrascu saobraćajne dozvole su upisani okom čitljivi sledeći podaci:

 • Oznaka Republike Srbije- „SRB“ i pun naziv države.
 • Naziv dokumenta- „Saobraćajna dozvola“
 • Oznaku koji je organ izdao dozvolu
 • Registarsku oznaku vozila
 • Datum kada je vozilo prvi put registrovano u Republici Srbiji
 • Datum izdavanja saobraćajne dozvole.
 • Ime, prezime i adresu prebivališta vlasnika vozila
 • Polja C.3.1., C.3.2. i C.3.3. sadrže podatke o vlasniku vozila i korisniku vozila. Ova polja su popunjena samo ako je na obrascu saobraćajne dozvole evidentiran korisnik vozila

Napominjemo: Obratite pažnju šta označavaju datumi na obrascu saobraćajne dozvole i nemojte ih mešati sa datumom isteka registracije koji možete saznati samo sa registracione nalepnice na vašem vetrobranskom staklu.

Naličje obrasca saobraćajne dozvole sadrži tehničke podatke o vozilu.

U čipu saobraćajne dozvole su upisani podaci koje možete videti samo ako isčitate saobraćajnu dozvolu uz pomoć kompjutera i čitača identifikacionih kartica.

Tu se pored svih podataka koji su okom čitljivi sa samog obrasca saobraćajne dozvole nalaze i :

 • Podatak o vrsti vozila- označava kojoj vrsti vozila pripada vaše vozilo prema pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila.
 • Podatak o broju motora vašeg vozila.
 • Podatak o broju pogonskih osovina vašeg vozila.
 • Podatak o boji vašeg vozila.
 • Podatak o godini proizvodnje.
 • Podatak o zabrani otuđenja vozila do određenog datuma, ako postoji ovakva zabrana.
 • Podatak o jedinstvenom matičnom broju vlasnika/ korisnika vozila.

Izgubljena ili ukradena saobraćajna dozvola

Ako ostanete bez vaše saobraćajne dozvole potrebno je da dođete lično u bilo koju policijsku stanicu i prijavite nestanak saobraćajne dozvole.

Tu popunjavate izjavu o nestanku vašeg dokumenta, nakon čega uplaćujete naknadu za izradu obrasca nove saobraćajne dozvole i administrativnu taksu.

Potrebno je da prilikom predaje ovih papira i uplatnica donesete na uvid vašu polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i važeću ličnu kartu.

Ovakav peh sa saobraćajnom dozvolom bi vas trenutno koštao oko 4.000 rsd.

Napominjemo: Potrebno je da prijavite nestanak saobraćajne dozvole što pre, kako bi ste sprečili da neko zloupotrebi vaš dokument ali i da bi ste izbegli kaznu zbog toga što kod sebe nemate ovaj dokument prilikom vršenja kontrole saobraćaja od strane nadležnih državnih organa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *