ugovor o poklonu automobila

Ugovor o poklonu automobila – šta sve morate da znate

Ugovor o poklonu automobila je pored kupoprodaje jedan od najčešćih pravnih poslova kojima se vrši prenos vlasništva na automobilima. Tokom posedovanja automobila u jednom trenutku se može pojaviti želja i potreba da auto nekome poklonite, odnosno da prenesete pravo svojine ugovorom bez naknade. Najčešći su pokloni između srodnika, supružnika i prijatelja, ali se ovaj ugovor Read more about Ugovor o poklonu automobila – šta sve morate da znate[…]

javni beležnik

Javni beležnik – novina u overavanju

Javni beležnik je od 1. marta ove godine zamenio dosadašnju praksu overavanja dokumenata u sudu ili na šalterima opštine. Ova novina praktično znači da ćete od sada sve ugovore kojima vršite promet prava svojine na Vašem automobilu overavati kod javnog beležnika (notara). Od sada ćete za overe svih dokumenata ili njihovih kopija morati da se raspitate gde Read more about Javni beležnik – novina u overavanju[…]