javni beležnik

Javni beležnik – novina u overavanju

Javni beležnik je od 1. marta ove godine zamenio dosadašnju praksu overavanja dokumenata u sudu ili na šalterima opštine. Ova novina praktično znači da ćete od sada sve ugovore kojima vršite promet prava svojine na Vašem automobilu overavati kod javnog beležnika (notara). Od sada ćete za overe svih dokumenata ili njihovih kopija morati da se raspitate gde Read more about Javni beležnik – novina u overavanju[…]