ugovor o poklonu automobila

Ugovor o poklonu automobila – šta sve morate da znate

Ugovor o poklonu automobila je pored kupoprodaje jedan od najčešćih pravnih poslova kojima se vrši prenos vlasništva na automobilima. Tokom posedovanja automobila u jednom trenutku se može pojaviti želja i potreba da auto nekome poklonite, odnosno da prenesete pravo svojine ugovorom bez naknade. Najčešći su pokloni između srodnika, supružnika i prijatelja, ali se ovaj ugovor Read more about Ugovor o poklonu automobila – šta sve morate da znate[…]