Strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji

Strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji i njena upotreba su jedno od čestih pitanja vozača kako onih sa stranim državljanstvom, tako i naših državljana koji su stekli državljanstvo druge zemlje ili žive i rade u inostranstvu.

Boravak u inostranstvu ili dvojno državljanstvo su najčešći razlozi da se kao vozač zapitate da li sa stranom vozačkom dozvolom možete da učestvujete u saobraćaju u Republici Srbiji.

Napominjemo da je osnovni uslov za upravljanje vozilom u saobraćaju u R. Srbiji posedovanje vozačke dozvole za upravljanje onom kategorijom vozila kojom vozač upravlja. Ovo se odnosi kako na nacionalnu vozačku dozvolu tako i na stranu vozačku dozvolu.

Treba da registruješ auto? Zakaži svoj termin – AMK Novi Beograd tehnički pregled

AMK Novi Beograd tehnički pregled i registracija

Tehnički pregled i registracija Novi Beograd

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja i strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji

***NOVO***NOVO***

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja su stupile na snagu 26.03.2018. godine, a primena ovih izmenjenih i novih normi počinje 8. dana od objavljivanja u Sl. Glasniku, dakle 03.04.2018.

NOVI ZAKON iz 2023. godine na neizmenjen način reguliše da li i kako se može upotrebljavati strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji.

Da li se strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji može koristiti i pod kojim uslovima?

Strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji se može koristiti od strane sledećih lica:

1. Stranac koji privremeno boravi u Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize.
2. Domaći državljanin (R. Srbija) koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Srbiju.

Napominjemo: Lica sa stranom vozačkom dozvolom su dužna da kod sebe imaju dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritriji Republike Srbije kada upravljaju vozilom u saobraćaju i da ga pruže na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Crnogorska vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji

Pitanje da li se strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji može koristiti se često postavlja od vozača koji imaju crnogorsku vozačku dozvolu, odnosno državljanstva Republike Srbije i Crne Gore. Problem nastaje iz razloga što države nemaju sporazum o dvojnom državljanstvu.

U praksi veliki broj građana ima paralelno lična dokumenta Srbije i Crne Gore. Problem može nastati kada u saobraćaju u Republici Srbiji pokažete crnogorsku vozačku dozvolu zajedno sa ličnom kartom Republike Srbije jer se iz ličnog dokumenta jasno vidi od kada imate boravak u Republici Srbiji pa sasvim jasno dolazi do prekoračenja roka od godinu dana za zamenu strane vozačke dozvole za vozačku dozvolu R. Srbije.

Sa druge strane zamena strane vozačke dozvole i vraćanje u ovom slučaju crnogorske vozačke dozvole organu koji je dozvolu izdao je jasan signal tamošnjim državnim organima da ovi vozači već imaju lična dokumenta u Republici Srbiji, a budući da ne postoji sporazum o dvojnom državljanstvu, za ova lica mogu nastati određeni problemi statusne prirode.

Iz ovog razloga jasno je zašto se dobar deo građana koji su u ovakvoj situaciji odlučuje da drži i koristi paralelno dve lične karte i vozačke dozvole (umesto zamene crnogorske vozačke dozvole stiču i vozačku dozvolu Republike Srbije).

AMK Novi Beograd

Tehnicki pregled i registracija Novi Beograd

Da li je uz stranu vozačku dozvolu u saobraćaju u Srbiji neophodna i međunarodna vozačka dozvola?

Prema pravilu reciprociteta međunarodna vozačka dozvola je neophodna uz stranu vozačku dozvolu za one države koje imaju ovaj isti uslov za domaće vozače kada upravljaju vozilima na teritoriji tih država.

međunarodna vozačka dozvola

Napominjemo da međunarodna vozačka dozvola važi samo uz nacionalnu vozačku dozvolu i da se uvek pokazuje u paru.
Koje države traže međunarodnu vozačku dozvolu našim vozačima – saznajte OVDE.

Koliko dugo se može upotrebljavati strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji?

Strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji kao i strana međunarodna vozačka dozvola prestaju da važe u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci:

 • Od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od 6 meseci ili stalno nastanjenje
 • Od dana izdavanja diplomatske lične karte
 • Od dana ulaska državljanina R.Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Srbije.

Šta ako imate stranu i nacionalnu vozačku dozvolu- oduzimanje strane vozačke dozvole u saobraćaju u Srbiji?

Pravilo po kome niko ne može u isto vreme da koristi dve ili više vozačkih dozvola izdatih od strane dve države ostaje na snazi ali čini se u nešto ublaženoj varijanti.

Zakon sada predviđa da ako vozač poseduje važeću srpsku vozačku dozvolu i inostranu vozačku dozvolu koja nije izdata po osnovu zamene srpske vozačke dozvole ima obavezu da koristi srpsku vozačku dozvolu kada upravlja vozilom u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.

Deo zakona koji reguliše posebne mere i ovlašćenja službenih lica predviđa da će se oduzeti inostrana vozačka dozvola ako se u kontroli saobraćaja zatekne vozač koji koristi vozačku dozvolu suprotno ovom pravilu.

Strana vozačka dovzola u saobraćaju u Republici Srbiji – kako je zameniti?

Strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji kojoj nije istekao rok važenja će se zameniti bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći na osnovu zahteva sledećih lica:

 • Strancu kome je odobren boravak od najmanje 6 meseci
 • Strancu kome je izdata dozvola za stalno nastanjenje
 • Osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i međunarodnih organizacija u R.Srbiji.
 • Osoblju stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava
 • Državljaninu R.Srbije koji se vrati iz inostranstva odnosno dođe u Srbiju da u njoj stalno boravi.

Napominjemo: Ova odredba se ne odnosi na inostrane privremene, probne i sliče vozačke dozvole. I prilikom zamene moraju biti ispunjeni ostali opšti uslovi za izdavanje vozačke dozvole.

Ako se koristi strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji iz koje se ne može zaključiti za koju kategoriju ili vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, za izdavanje srpske vozačke dozvole će biti potrbno da podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se ovi podaci mogu utvrditi.

Strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji – postupak zamene

Ako zahtev za zamenu podnosi domaći državljanin potrebno je da priloži:

 • Važeću inostranu vozačku dozvolu sa overenim prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača.
 • Važeću ličnu kartu na uvid.
 • Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tom kategorijom vozila.
 • Dokaz o plaćenoj taksi i naknadama za izdavanje vozačke dozvole.

Ako zahtev podnosi strani državljanin potrebno je da priloži:

 • važeću inostranu vozačku dozvolu i overen prevod
 • Važeću putnu ispravu
 • Dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od 3 meseca
 • Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tom kategorijom vozila – ovde važi pravilo reciprociteta
 • Dokazi o uplati taksi i naknada za izdavanje vozačke dozvole

Da li se može voziti vozilo registrovano u inostranstvu?

Pored dileme da li se strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji može koristiti, tu je i povezana tema da li vozači mogu da voze automobile sa stranim tablicama i koliko dugo?

I ovde su promenjene i dodate određene odredbe koje su konačno legalizovale vožnju vlasnika automobila koji ih uvoze odnosno njihovo kretanje do mesta carinjenja.

Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Srbiji ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište (lična karta) u R.Srbiji.

Ako vozite ovakav automobil, a ne spadate u neku od kategorija koje čine izuzetak od pravila da ne smete voziti auto registrovan u inostranstvu rizikujete carinski prekršaj i potencijalno oduzimanje vozila.

Izuzuzetak kada se auto registrovan u inostranstvu mogu voziti ona lica koja imaju prebivalište u Srbiji:

 • Ako imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje 6 meseci
 • Ako upravljaju rent -a-car vozilima
 • Ako upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo da upravlja ovakvim vozilom
 • Ako urpavljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u
 • Srbiji odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže 5 dana od ulaska na teritoriju Srbije.
 • Ako upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u R.Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu

VAŽNA NAPOMENA: Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži sumaran pregled novih zaonskih pravila o stranoj vozačkoj dozvoli. Stavovi izneti u ovom i drugim našim tekstovima ne predstavljaju zvanična pravila niti obavezu postupanja za bilo koga.

Sve dileme i nejasnoće uvek rešite postavljanjem pitanja nadležnom državnom organu.

AMK Novi Beograd vam želi srećnu vožnju

327 thoughts on “Strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji

 • pozdrav,,….a gde se vadi potvrda o duzini boravka…da se pokaze uz nemacku vozacku dozvolu …sta priloziti kada dodjem na tri nedelje iz nemacke i vozim tatin Auto novosacke table..a moja dozvola je nemacka…..ja sam drzavljanin srbije…licna karta r.srbije..vozacku SRB sam preveo u nemackoj prosle godine.

  • Poštovani,
   Za sada ovo pitanje ni nama nije najjasnije na koji način je zamišljeno obezbeđivanje ovog dokumenta osim pečata u pasošu koji ne mora postojati ukoliko se pasoš prosto očita elektronski.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • hvala na odgovoru.svako dobro. !!! ali pecat na ulazu u srbiju nelupaju u nase SRB pasose.samo citaju elektronski..ali jos uvek policija nemoze da ocita to na putu kada stopira Auto.

    • potvrda se vadi u SUPu, to je obican beli karton na kojem pise kada ste usli u drzavu i koliko ostajete.. po pravilu, morate se prijaviti SVAKI put pri ulasku u Srbiju u roku od 24h

     • Poštovani,
      Svaki strani državljanin mora da se prijavi u roku od 24h i odjavljuje ga pogranična policija pošto napusti državu i svaki put mora da se prijavljuje po ulasku u državu.
      Srdačno,
      AMK Novi Beograd

     • To nije taj OBICAN plavi ili crni pecat u pasosu, koji vam udare kada predjete granicu. On vazi za bezvizni boravak od 1 mesec. To je Dozvola boravka DUZA OD 6 MESECI, dobija se po osnovu braka ili posedovanja nepokretnosti ili ucenja Srpskog jezika itd. Ona je u formi nalepnice u padosu, u stilu Sungen vize, ali mnogo jednostavnija, a u njoj je naveden i vas JMBG koji vam je dodeljen, kao i svim gradjanima RS.

   • Postovani,
    brat ima Kosovsku vozacku dozvolu. Drzavljani smo Srbije vec 21.godinu.
    Ovo je drugi put da ga kaznjavaju sa 50.000 din. (prvi put) i 100.000 din. (sada drugi put)
    Da li postoji zakonik i gde mogu procitati da on NE SME da vozi u Srbiji sa Kosovskom vozackom dozvolom?
    I pre svega-razlog?!
    Hvala unapred na odgovoru,Pozdrav.

  • Pozdrav…ja sam Norveski drzavljanin, pitam se mogu li voziti sestrin auto na svajcarske table u Srbiji dok sam na odmoru, sestra je svajcarski drzavljanin??

   • Poštovani,
    Ukoliko niste i domaći državljanin koji ima prebivalište u R.Srbiji potrebno je da ispoštujete švajcarske propise i da dobijete adekvatno međunarodno ovlašćenje. Uz ova i ostala putna i vozačka dokumenta ne vidimo problem da učestvujete u saobraćaju.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Upošljena sam u inostranoj firmi, a živim u Srbiji. Da li mogu voziti firmin auto u Srbiji sa ovlašćenjem za upravljanje vozilom?

   • Poštovana,
    Vozila stranih kompanija moraju biti registrovana u skladu sa propisima ukoliko se delatnost obavlja preko predstavništva u R.Srbiji. Ukoliko je vozilo registrovano u inostranstvu ova registracija ima ograničen rok. Morate biti precizniji kako bismo vam dali odgovor jer postoji dosta različitih situacija.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

   • Postovani imam kosovsku dozvolu a Niske tablice na autu koje vozim na Kosovu sa stikerom kako mogu sa kosovskom dozvolom viziti taj auto po Srbiji

 • Pozdrav, imam jedan primer pa me zanima da li je to moguce :
  Majka moje verenice ima automobil stranih registarskih tablica ( ona ima prebivaliste u Nemackoj) , Da li je moguce da dobijem neki vid potvrde ili ovlascenja s kojim bih mogao i ja da vozim taj automobil u inostranstvu ( iako nisam gradjanin Nemacke tj. i dalje se vodim kao gradjanin Srbije) i da li postoji mogucnost da isti vozim u Srbiji. hvala unapred 😀

  • Poštovani,
   Ako imate prebivalište u Srbiji ne možete voziti automobil registrovan u inostranstvu kao što smo naveli članove zakona u tekstu. Što se tiče dobijanja ovlašćenja to zavisi od organa države čiji je gospođa državljanin odnosno gde ima mesto prebivališta, mada ne vidimo jasan osnov da se vama bez kontakta sa navedenom državom izda takvo ovlašćenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani, imam dvojno drzavljanstvo(srpsko i hrvatsko) i Hrvatsku dozvolu. Živim u Nemackoj, i došla bih u Srbiju na 10-ak dana sa tatinim auto registrovanim u Nemackoj, pa me zanima šta mi treba od dokumenata(ovlascenje, karton…) da udjem sa tim autom u Srbiju i get to mogu nabaviti u Nemackoj?

    • Poštovana,
     Ako posedujete ličnu kartu republike Srbije ne smete upravljati vozilom sa inostranim tablicama. Ako nemate naša dokumenta,dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu morate izvaditi u Nemačkoj.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

   • Postovani,
    Imam ukrajinsku novu vozacku koja je na cetri jezika oznacena.
    Zivim u Nemackoj vec 2 Godine i radim sa Madjarskim pasosem a Drzavljanin sam i Srbije.
    Moje pitanje!
    Mogu li u Srbiju da upravljam kada dodjem na Godisnji sa tom vozackom dozvolom moj auto na mom imenu!Hvala

    • Emile,
     Hahahah AMK je upravo eksplodirao od viska neshvatljivih podataka! Tipično.
     Pošto si -pored svega sa čime izgleda dobro funkcionišeš vani- još i srpski državljanin, neće da može u Srbiji.
     Ispada da treba da se odreknemo srpskog državljanstva da bi mogli da vozimo u Srbiji kao stranci naša normalno inostrana kola..bwahahah.

     Molim ispravite me ako grešim!

 • Zdravo, jedno pitanje
  Iznajmila Sam auto na aerodromu i sada citam ovde i nije mi jasno jel mi treba medjunarodna vozacka dozvola jer zivim u Svajcarskoj i imam dozvolu iz Svajcarske a dolazim samo na 7 dana u srbiji? Imam srpski pasoš, i licnu kartu iz Ch.

  • Poštovana,
   Prema pravilu reciprociteta kao imaocu svajcarske vozačke dozvole vam je potrebna i MVD izdata u CH.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Kako je moguće da vam registrovana rent-a-car služba na aerodromu izda vozilo bez validnih isprava?
    Ja se izvinjavam, ali to ne sme da bude moguće. Ko greši, a ko odgovara?

   • Poštovani,
    Za upravljanje vozilom na teritoriji Republike Srbije potrebna Vam je međunarodna vozačka dozvola izdata od strane nadležnih organa u Švajcarskoj.

    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Državljanin sam Srbije, lična karta je iz Srbije, ali imam crnogorsku vozačku dozvolu. Interesuje me da li sada mogu ovde (u Srbiji) da vozim auto sa domaćim tablicama ili ipak moram da prevedem dozvolu ?
  Unapred hvala na odgovoru.

  • Poštovani,
   Naše mišljenje je da nova pravila propisuju da sa stranom dozvolom možete upravljati vozilom uz dokaz o dužini boravka u R. Srbiji s obzirom da je ovo svakako duže od godinu dana smatramo da biste bili dužni da zamenite vozačku dozvolu. Predlažemo da konsultujete Upravu za upravne poslove ili Upravu saobraćajne policije da čujete stav odnosno tumačenje novih pravila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  zanima me da li je mogu voziti u Srbiji sa stranom vozačkom dozvolom tačnije slovačkom, državljanin sam Republike Srbije, imam ličnu kartu i pasoš Republike Srbije.

  • Poštovana,
   Nova pravila kažu da domaći državljanin može upravljati sa stranom dozvolom ako prebiva ili boravi u inostranstvu pa dođe u Srbiju, pri čemu je neophodno posedovati dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritriji R.Srbije kada upravljaju vozilom u saobraćaju i da ga pruže na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica. Predlažemo da proverite kako Saobraćajna policija tumači ove nove norme i koji se tačno dokument u ovakvom slučaju smatra dokazom o dužini boravka u kontinuitetu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Zanima me da li je moguće zameniti stranu vozačku dozvolu(američku) za srpsku dozvolu, iako sam položio kod nas i imam probnu. Ali pošto me je zahvatio novi zakon jer sam položio posle 3.4.2018 imaću probnu dve godine. Pa me zanima da li je moguće da zamenim za pravu dozvolu.

  Unapred zahvalan

  • Pošotvani,
   Ne razumemo vas najbolje. Pravila o važenju probne dozvole o kojima govorite počinju da se primenjuju nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu. Dakle nećete imati probnu dozvolu dve već godinu dana. Zamena inostrane dozvole je u principu moguća uz poštovanje pravila reciprociteta i evenutalnih dodatnih zahteva (polaganje vozačkog ispita).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani,

    Izvinjavam se na svojoj neobaveštenosti, ali ako sam dobro razumeo, ako sam položio 15.04.2018. probnu dozvolu ću imati godinu dana, a ne dve?

    • Poštovani,
     Nova pravila o izdavanju i važenju probnih dozvola počinju da se primenjuju godinu dana od stupanja zakona na snagu. Sve dozvole izdate do tog datuma se izdaju prema starim pravilima, s tim što ograničenja po novom važe od 03.04.2018. godine.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani. Imam bosansku vozačku i ličnu, srpski pasoš i auto na srpske table (na moje ime). Da li mogu da vozim svoj auto u Srb. sa BiH vozačkom i ličnom?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ako posedujete i srpsko državljanstvo i ličnu kartu obratite pažnju na uslov da se ne smatrate stranim državljaninom te da se može ustanoviti da ste bili u obavezi da zamenite vozački dokument. Konsultujte Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li neko zna koliko iznose troskovi zamene inostrane vozacke dozvole za dozvolu Srbije? Imam srbijansko drzavljanstvo ali bosansku vozacku dozvolu. Unapred hvala. Pozdrav

  • Poštovani,
   Koliko smo informisani, pored takse RAT 8200 rsd približno, još oko 1000 rsd plaćate za izdavanje novog obrasca, tako da ukupno oko 10.000 rsd košta zamena.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  da li mogu voziti automobil registrovan u BiH, tacnije RS, ukoliko posjedujem obje licne karte i oba pasosa, a vozacka je iz Srbije?
  I da li u slucaju prenosa vozacke u Republiku Srpsku mogu voziti na teritoriji Srbije vozilo registrovano u RS.

  • Poštovani,
   U ovom slučaju nije merodavno da li imate vozačku dozvolu jedne ili druge države već državljanstvo odnosno prebivalište (po pravilu ne možete posedovati dve lične karte)

   Kao što je navedeno u tekstu:

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Srbiji ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište (lična karta) u R.Srbiji.

   Ako vozite ovakav automobil, a ne spadate u neku od kategorija koje čine izuzetak od pravila da ne smete voziti auto registrovan u inostranstvu rizikujete carinski prekršaj i potencijalno oduzimanje vozila.

   Izuzuzetak kada se auto registrovan u inostranstvu mogu voziti ona lica koja imaju prebivalište u Srbiji:

   Ako imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje 6 meseci
   Ako upravljaju rent -a-car vozilima
   Ako upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo da upravlja ovakvim vozilom
   Ako urpavljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u
   Srbiji odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže 5 dana od ulaska na teritoriju Srbije.
   Ako upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u R.Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, pod zamenom strane dozvole se podrazumeva izdavanje nase a da li vracaju i stranu ili ne?

  Hvala unapred.

 • Pozdrav,

  Dolazim iz Australije, imam Australijsku vozacku dozvolu, srpski pasos i licnu kartu koji vaze, ali mi je srpska vozacka dozvola istekla.

  Sta mi treba kako bih mogla da vozim rent-a-car u Srbiji posto dolazim na mesec dana u junu?

  Hvala.
  Jelena

  • Poštovana,
   Proverite sa konkretnom rent a car agencijom koje uslove traže za iznajmljivanje automobila. Povedite računa da niko ne može imati dve vozačke dozvole izdate od organa dve države i o postupanju u tom slučaju, a naročito budući da ulazite sa srpskim dokumentima i imate samo njih.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Šta ako imate stranu i nacionalnu vozačku dozvolu?
    Pravilo po kome niko ne može u isto vreme da koristi dve ili više vozačkih dozvola izdatih od strane dve države ostaje na snazi ali čini se u nešto ublaženoj varijanti.

    Zakon sada predviđa da ako vozač poseduje važeću srpsku vozačku dozvolu i inostranu vozačku dozvolu koja nije izdata po osnovu zamene srpske vozačke dozvole ima obavezu da koristi srpsku vozačku dozvolu kada upravlja vozilom u saobraćaju na teritoriji R.Srbije.

    • Poštovani,
     Kako član 183 predviđa pravilo ostaje da niko ne može koristiti istovremeno dve vozačke dozvole s tim da oni vozači koji imaju i stranu vozačku dozvolu koja nije izdata po osnovu zamene nacionalne vozačke dozvole R.Srbije dužni su da koriste srpsku vozačku dozvolu dok upravljaju vozilom na teritoriji R.Srbije.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam Crnogorsko drzavljanstvo i vozacku dozvolu. Dobio sam drzavljanstvo Srbije i zivim u Beogradu. Radim na prekookeanskim brodovima tako da provodim 6,7 mjeseci van zemlje. Hocu li imati problema sa saobracajnom policiom( 2 do 3 mjeseca koliko provedem u BG ) ako upravljam kolima sa SRB tablicama koja se vode na suprugu koja je drzavljanin Srbije.

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da ako koristite stranu vozačku dozvolu kao što smo naveli u tekstu prilikom kontrole vam može biti tražen dokaz o dužini boravka u Srbiji u kontinuitetu na osnovu čega se ceni i da li ste u obavezi promene inostranog obrasca vozačke dozvole. Predlažemo da uskladite vozački dokument sa mestom prebivališta. Takođe toplo preporučujemo da direktno od Uprave za upravne poslove ili Uprave saobraćajne policije potražite odgovor jer je za sada prilično nejasno na koji način dokazujete boravak u kontinuitetu kao domaći državljanin.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li je moguće upravljati vozilom srpskih registarskih tablica, putem ovlašćenja. ( sa francuskom vozačkom dozvolom, i da li može sa kosovskom?)
  Npr. Vozilo je na mene, a za letnji period da upravlja moji brat koji živi u Francuskoj, ako poseduje ove dve vozačke a inače je državljanin Srbije.
  Hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da tokom privremenog boravka možete upravljati sa vozačkom dozvolom R.Francuske uz pravilo recipročne obaveze posedovanja i međunarodne vozačke dozvole. Predlažemo vam da konsultujete i Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju naročito oko statusa vozačkih dokumenata koji su regulisani posebnim sporazumima (KiM).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  pre bukvalno dva meseca sam zamenila srpsku vozačku dozvolu za austrijsku pošto sam poslednje tri godine živela u Beču, inače sam srpski državljanin i imam prebivalište i u Srbiji (nisam se odjavljivala). Srpska vozačka dozvola bi mi inače istekla u avgustu. Kako je neočekivano iskrsla situacija da se moram vratiti u Srbiju na duže od godinu dana, da li ja moram podneti zahtev za zamenu vozačke dozvole u avgustu ili imam pravo da vozim sa austrijskom dozvolom do godinu dana? Tj. da li datum isteka srpske vozačke dozvole igra neku ulogu, budući da mi je austrijska dozvola izdata sa rokom od datuma zamene?

  • Pošotvana,
   Ako ste izvršili zamenu vozačkog dokumenta, obrazac srpske dozvole se vraća organu izdavaocu (MUP R.Srbije) tako da ga ne možete produžavati jer od zamene vi imate samo vozački dokument Austrije. Korišćenje strane dozvole je od skoro uslovljeno posedovanjem dokaza o dužini boravka na teritoriji Srbije u kontinuitetu. Ipak kako se radi o novim pravilima predlažemo da konsultujete Urpavu saobraćajne policije po ovom pitanju jer još nemamo informacije o zvaničnim stavovima ovog organa o postupanju po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani,
    Upravljanje vozilom stranih tablica nije povezano sa dozvolom koju posedujete već vašim ličnim statusom. Državljani R.Srbije,sa prebivalištem u R.Srbiji ne smeju voziti vozila registrovana u inostranstvu osim u striktno navedenim slučajevima koje zakon propisuje.
    Član 273

    Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

    Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

    1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

    2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

    3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

    4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

    5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.

 • Postovani zelim da registrujem kola na sebe u bih, imam dvojno drzavljanstvo i probnu vozacku srbije.
  Da li u tim okolnostima mogu voziti kola u srbiji?

  • Pošotvani,
   Ako ste pročitali tekst, mišljenja smo da ukliko imate stalno prebivalište u R.Srbiji ne smete voziti vozilo registrovano u inostranstvu ako ne spadate u neki od izuzetaka (osoba sa boravkom u inostranstvu itd).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Pošotvani,
   Pročitajte pažljivije tekst, uz uslov reciprociteta domaći državljani koji koriste stranu dozvolu moraju kod sebe imati i dokaz o dužini boravka u inostranstvu. Konsultujte upravu saobraćajne policije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • PostovaniPolozio Sam u Ukrajinu I imam Srbijansko drzavljanstvo
    Mogu li voziti svoj Auto Koji je registrivano na moje ime u Srbiju?
    Boravak u Ukrajinu nemam vise!

 • Poštovani,imam slovensu vozacku dozolu i srb pasos i lk,mogu li voziti u srbiji srpske registracije i gde se vadi dokaz o duzini boravka u srbiji u kontinuitetu?

 • Pozdrav! Državljanin sam Srbije i BiH. Imam potvrdu za moped izdatu u Bijeljini, a moped vozim u Srbiji na srbijanske table (na mom imenu). Lične karte imam obe, boravak duži od godinu dana u obe države. Treba li mi još šta od dokumenata ili je to sve u redu i mogu normalno voziti ? Zaustavljali su me par puta i nije bilo problema, ali opet otkud znam.. Hvala unapred !

  • Pošotvani,
   Ovakve situacije su veoma brojne i odnose se na još uvek neuređena brojna statusna pitanja naročitno između bivših JU repubika. Prema pravilima ne možete imati dve lične karte jer prebivalište možete imati samo u jednoj državi, a prijavu boravka u drugoj u kom slučaju bi trebalo da u skladu sa tim uskladite i vozački dokument kao i registrovanje vozila. No, najbolje je da se obratite Upravi za upravne poslove ili Upravi saobraćajne policije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Interessujeme dali mogu da vozim auto od rodjaka iz Srbije,
  Ja imam Svajcarsku vozacku dozvolu a auto sa srpskim tablicama
  Unapred zahvalan zoran

  • Poštovani,
   Naše mišljenje je da imate pravo da upravljate vozilom sa Srpskim tablicama ali morate posedovati dokument o dužini boravka na teritoriji Srbije u kontinuitetu.Predlažemo vam da se konsultujete sa Upravom saobraćajne policije, Ljermontovljeva 12a, tel.011/3470-200
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav.Posedujem dvojno drzavljanstvo Madjarsko i Srpsko..Vozacku dozvolu imam Madjarsku,posedujem licnu kartu,pasos obe drzave..
  Da li mogu voziti auto sa Srpskim tablicama u Srbiji?

  • Poštovani,
   Naše mišljenje je da imate pravo da upravljate vozilom sa Srpskim tablicama ali morate posedovati dokument o dužini boravka na teritoriji Srbije u kontinuitetu.Predlažemo vam da se konsultujete sa Upravom saobraćajne policije, Ljermontovljeva 12a, tel.011/3470-200
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  državljanin sam Srbije, imam vizu za boravak u Nemackoj u trajanju od 9 meseci. Mogu li u Nemackoj kupiti auto i voziti ga u Srbiji sa srpskom vozackom dozvolom na nemacke tablice dok mi traje boravišna viza u Nemackoj? I mogu li sa tim autom ići u Crnu Goru?

  Pozdrav,
  Marko

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da uz potvrdu o odobrenom boravku možete voziti automobil registrovan u inostranstvu uz posedovanje sve ostale dokumentacije koja je navedena u zakonu. Što se tiče Crne Gore ne vidimo problem ali ipak za to već morate konsultovati ondašnje propise. Svakako vam toplo preporučujemo da konsultujete upravu saobraćajne policije Srbije po ovom pitanju da čujete zvanično mišljenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,ja sam drzavljanin Republike Srbije,vratio sam se da zivim u Srbiju,ali sam u medjuvremenu vozacki ispit polizio u Crnoj Gori i imam njihovu vozaclu dozvolu
  Da li ja sa tom vozackom dozvolom mogu upravljati svojim vozilom registovanim na Srpske tablice? Iste kategorije
  Hvala

  • Pošotvani,
   Obratite pažnju na nove zakonske odredbe o stranoj vozačkoj dozvoli u tekstu koji je označen kao novina u delu teksta na koji ste ostavili komentar. http://www.amknovibeograd.com/strana-vozacka-dozvola-u-srbiji/
   Mišljenja smo da kao domaći državljanin koji se vratio u zemlju možete koristiti stranu dozvolu do isteka zakonskog roka u kome je morate zameniti.
   ZAKON:
   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,
  Drzavljanin sam Kanade I Srbije. Poslao sam vozilo za Srbiju iz Kanade I posto ne moze da se registruje u Srbiji ostace na kanadskim tablicama. Da li mogu da ga vozim u Srbiji sa kanadskom dozvolom I koliko vremenskim imam pravo na to. Da li vremenski neograniceno da vozilo bude na kanadskim tablicama?

 • Pozdrav. Moja vozačka je istekla u januaru a izdata je u CG pa me interesuje da li mogu da je zamenim u Srbiji pošto imam srbska dokumenta. Hvala.

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato, dokument da bi se zamenio mora biti važeći. Predlažemo da konsultujete Upravu za upravne poslove MUP da vam daju zvaničan odgovor i savet o načinu postupanja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Molim vas ,trebam da zamijenim bosansku vozacku za srpsku ,imam pasos i licnu Srbije . Koliko dana se ceka vozacka ? Hvala

  • Poštovani,
   Zamenu inostrane vozačke dozvole izvršićete u gradskom MUP-u po mestu prebivališta.Zakonski rok za izdavanje vozačke dozvole je 30 dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam Australijansku vozacku dozvolu i hocu da vozim skuter od 50 kubika , dvojni sam drzavljanin, da li mogu da vozim sa svojom dozvolom ? Inace sam u srbiji godinu i po dana ali planiram da se vratim u Australiju za koji mesec .

  • Pošotvani,
   S obzirom da ste u Srbiji u dužem periodu od uobičajene posete tj boravka postojala je obaveza da zamenite inostranu vozačku dozvolu (ako posedujete i domaće državljanstvo i dokumenta, prvenstveno ličnu kartu) jer pravila predviđaju da morate uz stranu dozvolu imati i dokaz o boravku u kontinuitetu na teritoriji R.Srbije. Toplo preporučujemo da konsultujete Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Suprug radi u Sloveniji. Ima njihovu vozacku dozvolu. Da li on sa slovenackom dozvolom moze da vozi auto na srpskim tablicama i koji je registrovan na njega?

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da nema problema što se vožnje tiče samo je potrebno da gospodin kod sebe ima propisana dokumenta ( dokaz o odobrenom boravku u inostranstvu odnosno o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji R. Srbije).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam dvojno drzavljanstvo Bih i Srbije. Planiram prijaviti trajni boravak u Srbiji. Kako mogu dobiti srbijansku vozacku i hoce li u njoj pisati da je zamenjena za Bosansku?
  Hvala

 • Postovani imam dvojno drzavljanstvo Francuske i Srbije ,polozio sam pre xetiri meseca u Francuskoj,imam potvrdu da imam dozvolu tj da sam je dobio ,mogu li sa tim dokumentom voziti iznajmljeno vozilo u Srbiji???? Hvala unapred

 • Postovani, posedujem vozacku dozvolu izdatunu BiH, drzavljanin sam Srbije, da li mogu sa tom vozackom da vozim auto u Srbiji, koji je registrovan u Srbiji na tudje ime?

  • Poštovani,
   Povedite računa o pravilu da se inostrana dozvola od domaćih državljana može koristiti ako imate boravak duži od 6 meseci u inostranstvu. Uz to potrebno je da posedujete kod sebe dokaz o dužini boravka u kontinuitetu u R.Srbiji. Sama vozačka dozvola nije problem jer je važeća i priznata u R.Srbiji ali na ostala pitanja bi trebalo da obratite pažnju i ako kontrola saobraćaja ne poklanja mnogo pažnje ovome.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam prebivaliste u Nemackoj od 2012.godine.
  Vozacku sam polozila u Srbiji i 2014.godine promenula na elektronsku..
  Probala sam prebaciti vozacku na Nemacku,ali su mi rekli da to nije moguce posto imam prijavu od 2012.godine a vozacku iz 2014.
  Traze mi papir zasto sam te 2012.morala menjati vozacku u Srbiji..??? U SUP-u takav papir mi ne mogu izdati,ne znam zasto..Sta mogu uciniti po tom pitanju,kome se obratiti??Mozda Predsedniku..?? 🙂 🙂

 • Postovani, imam dvojno drzavljanstvo, R.Srbije i R.Hrvatske, srpsku vozacku dozvolu, adresa boravka u srbiji, zanima me da li mogu voziti auto sa nemackim tablicama registrovan na moje ime u Srbiji. Prijavljen sam u nemackoj na hrvatske dokumente, i imam prebivaliste (anmeldung).

  • Pošotvani,
   Ove situacije više nisu toliko pitanje saobraćaja koliko druge vrste regulisanja dokumenata. (Odjava prilikom napuštanja države zbog odlaska na rad u inostranstvu, nemogućnost posedovanja više ličnih karti itd.) Zakon o bezbednosti saobraćaja navodi da lica koja imaju prebivalište na teritoriji R.Srbije a domaći su državljani ne mogu upravljati vozilima registrovanim u inostranstvu osim u slučaju da Izuzuzetak kada se auto registrovan u inostranstvu mogu voziti ona lica koja imaju prebivalište u Srbiji:

   Ako imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje 6 meseci
   Ako upravljaju rent -a-car vozilima
   Ako upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo da upravlja ovakvim vozilom
   Ako urpavljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u
   Srbiji odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže 5 dana od ulaska na teritoriju Srbije.
   Ako upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u R.Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu
   toplo preporučujemo da konsultujete Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju pre početka vožnje u Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • drzavljan sam Srbije i hrvatske,mogu li sa prijavljenim boravistem u Srbiji,voziti profesionalno autobus neko vreme sa hrvatskom dozvolm

  • Postovani,
   Status profesionalnih dozvola je u R.Srbiji menjan novim zakonom od juna ove godine ali jos nemamo informacije o licenciranju. Najbolje bi bilo da se obratite Agenciji za bezbednost saobracaja ali smo skepticni po pitanju ovakve mogucnosti.
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam dvojno drzavljanstvo , srpsko i crnogorsko sto znaci imam 2 pasosa srp.i cg. Takodje imam i lk.cg i srb.ali mi je vozacka crnogoska i dalje.. treba da se zaposlim u srpskoj firmi za medjunarodni transport i da vozim njihov kamion…imam pasos i lk srpski ali vozacka crnogorska i dalje… Da li mogu voziti u tom slucaju medjunarodne trase bez da moram menjati cg vozacku za srpsku

  • Postovani,
   Jedno lice po pravilu ne moze imati vise licnih identifikacionih dokumenata (licna karta) jer je prebivaliste moguce imati samo na jednom mestu. U svakom slucaju s obzirom da imate prebivaliste u R.Srbiji potrebno je da uskladite vas vozacki dokument sa ovom situacijom. Sto se tice medjunarodnog transporta od stupanja novog zakona vaze pravila o licencama za profesionalne vozace tako da vam preporucujemo da kontaktirate Agenciju za bezbednost saobracaja.
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, drzavljanin sam Srbije, ali zbog svoj boravka u francuskoj sam morao da zamenim srpsku vozacku dozvolu za francusku. Sad me zanima da li mogu polagati za neku dodatnu kategoriju u srbiji i to upisati u moju francusku dozvolu, ili cu morati da polazem u francuskoj? Hvala

  • Poštovani,
   Da bi se stekla kategorija koja kao uslov podrazumeva posedovanje vozačke dozvole kategorije koju već posedujete, morate imati nacionalnu vozačku dozvolu R. Srbije. Predlažemo vam da konsultujete upravu za upravne poslove MUP oko procedura po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Vozilo mora biti u registraciji i imati važeću polisu osiguranja čime je prisustvo vozila kao i vlasnika odnosno korisnika ograničeno samo po sebi a ovo pitanje se tiče i mogućnosti boravka stranog državljanina na geritoriji R. Srbije bez regulisanja boravka (turistički).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Zanimam me sledeće, naime ja sam pre nedelju dana položila vozački u BiH, ali imam dvojno drzavljanstvo i živim i radim u Srbiji. Sada bi trebalo da prevedem vozačku na Srpsku… Gde se to rešava i da li mi je potrebno nešto više od Srpske lične karte i BiH vozacke dozvole?

  • Poštovana,
   Obratite se policijskoj upravi prema mestu prebicališta. Potrebno je da podnesete zahtev i platite taksu
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,u RF sam vec 9 godina i imam njihovu dozvolu.Ja hocu da je prevedem na Srpsku vozacku,i koliko sam cuo mogu da zadrzim obe dozvole,i koliko traje procedura prevodjenja

  • Poštovani,
   Zamenom vozačkog dokumenta ne možete više imati dve dozvole jer se inostrana dozvola vraća preko Ministarstva spoljnih poslova organu države koji je dozvolu i izdao. Nemojte mešati odredbu zakona koja dozvoljava da tokom boravka u R.Srbiji ukoliko posedujete i stranu vozačku dozvolu možete koristiti nacionalnu vozačku dozvolu R.Srbije (neće kao ranije biti oduzeta strana dozvola.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani!
  Imam vozacku dozvolu BIH i imam drzavljanstvo Srbije. Imam B i C i D kategoriju.
  U nameri sam da prepisem vozacku dozvolu na Republiku Srbiju. I nameravam da polazem za D kategoriju u Srbiji pošto kategorija C i D iz BIH nisu priznate u evropi.
  Dali je to izvodivo?

 • Dobar dan ,ako mozete nesto da mi pojasnite,ja imam polozenu vozacku dozvolu u R.Češku vec 92 god.ali tada sma jmao locnh kartu i pasos njihov a vozacka dozvola tj.kartica mi je izgubila ,sada sam bio da uzmem potvrdu za vozacku i uzeo sam da imam polozenh vozacku dozvolu,ovde u srbiji kazu da nemozes bez karticu tj.vozacku a imam potvrdu i prevodio sam kod sudskog tumaca ,jel mozete nesto da mi objasnite,unapred se zahvaljujem

 • Imam polozenu vozacku dozvolu u r.Česku vec 1992 god. Imao sam i pasos i sve dokumente al vise nisam tamo,ali kartica tj.vozacku dozvolu sam izgubio a bio sam u r.česku izvadio sam potvrdu o polozenoj vozacku dozvolu sta mi treba jos da bi prevodio i uzeo nasu srpsku vozacku ,jnapred se zahvaljujem

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato da biste zamenili vozački dokument neophodno je da posedujete važeću vozačku dovzolu strane države. Preporučujemo da kontaktirate Upravu za upravne poslove MUP R.Srbije da dobijete zvanične informacije o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dali je moguce da zamenim privrememo moju australisku dozVolu dok boravim u srb, pa nakon prestanka boravka od godine dana d vratim svoju australisku dozvolu.

  • Poštovani,
   Ako imate dokumenta R.Srbije postoji mogućnost ali prvo se raspitajte o uslovima naknadne promene srpske vozačke dozvole u Australiji kako ne biste bili u problemu. Ovo menjanje će vam svakako biti i trošak, tako da preporučujemo da razmislite dobro pre preduzimanja konkretnih koraka.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,Imam ukrajnsku vozačku dozvolu i sada bi da prebacim na srbijansko,A posedujem i srbijansko drzavljanstvo i Madjarsko .Traze mi dokaz potvrdu o boravku u ukrajinu za vreme pologanja.Na sajtu republike srbije to nigde ne piše???Kako sada da pribavim kada ne živim vise tamo!

  • Poštovani,
   Ukoliko se radi o potvrdi o boravku u vreme sticanja dozvole takvu potvrdu čini radna viza ili odobrenje privremenog ili stalnog nastanjenja koje vam je izdao tamošnji organ. Preporučujemo da se obratite Upravi za upravne poslove MUP R.Srbije da vam razjasne i zvanično odgovore o kom se papiru radi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Sin mi živi nekoliko godina u Londonu. Ima srpsko državljanstvo. takodje i madjarsko. Poseduje englesku vozačku dozvolu. Pitanje: da li može u Srbiji da upravlja sa mojim vozilom, redovno registrovanim u Srbiji, sa engleskom vozačkom dozvolom?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nema prepreka za ovo uz poštovanje posedovanja ostale propisane dokumentacije vozača kako smo i naveli u tektsu. Neka se gospodin pre početka upravljanja vozilom obrati i Upravi za upravne poslove MUP prema mestu prebivališta da dobije zvaničan odgovor na ovo pitanje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Posedujem vozačku dozvolu Ujedinjenih Arapskih Emirata, da li mi je za upravljanje vozilom u Srbiji potrebna medjunarodna vozačka dozvola?
  Srpska dozvola je zadržana prilikom zamene, odnosno poslata diplomatskim putem nazad u Srbiju. S obzirom da je još uvek ne želim podići iz razloga što ću biti tu samo za godišnji odmor, šta mi je činiti?

  Unapred zahvalan!

  • Poštovani,
   Obavezno je posedovanje međunarodne dozvole koja vam mora biti izdata u UAE.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Drzavjanin sam makedonije i imam njihovu licnu kartu i dozvolu sta treba da radim da bi mogao da vozim auto sa srpskim tablicama hvala unapred

  • Poštovani,
   Ako se radi o turističkom boravku, potrebno je da kod sebe imate važeću vozačku dozvolu i prijavu boravka. Ako radite u R.Srbiji potrebno je da regulišete status (odobrenje boravka, privremeno, stalno..) a nakon toga da u skladu sa propisima zamenite vozački dokument. Sve zavisi o kakvoj se konkretno situaciji radi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam dvojno drzavljanstvo i zamijenila sam BiH vozacku za vozacku Srbije. U polju ogranicenja mi pise broj Bosanske vozacke. Ukoliko polozim za kategiriju A1 u Srbiji zanima me da li ce pri zamjeni vozacke (zbog upisa nove kategorije) i dalje pisati broj vozacke iz BiH ili ne?

  • Poštovana,
   Nova kategorija se samo upisuje u vozačku dozvolu,a na dozvoli postoji evidentirano da je kao dokumnent izdata na osnovu zamenjene dozvole. Preporučujemo da se raspitate kod Uprave za upravne poslove MUP
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  Imam crnogorsku vozacku dozvolu koju bih uskoro trebalo da mjenjam sa srpskom vozackom dozvolom.
  Sada me interesuje da li je moguce zamjeniti tu srpsku(koja je bila crnogorska) sa njemackom vozackom dozvolom?

  • Poštovani,
   Na vozačkim dozvolama koje su zamnenjene postoji upisan podatak o tome. U zavisnosti od međudržavnih sporazuma je i mogućnost dalje zamene. Preporučujemo vam da potražite zvanično mišljenje o svim opcijama u ovom slučaju od Uprave za uoravne poslove MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Vratio sam se iz Amerike u Srbiju da zivim. U Americi sam pre tri godine polozio vozacki ispit i dobio privremenu vozacku dozvolu koja mi vazi do juna 2020.

  Procitao sam da privremenu vozacku dozvolu ne mogu zameniti za srpsku, iako sam vec tri godine u saobracaju. Da li to znaci da moram ispocetka da polazem vozacki ispit, i da cu dobiti probnu vozacku iako imam 3 godine iskustva u saobracaju?

  Hvala,

  Milos

  • Poštovani,
   Probne dozvole se u principu ne menjaju za standardne dokumente. Sa SAD je još ptoblematično i to što od propisa konkretne države zavisi dosta toga. Toplo vam preporučujemo da se prvo obratite Upravi za upravne poslove MUP prema mestu prebivališta i pokažete konkretan dokument da biste dobili zvanično uputstvo šta vam je činiti po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • U slucaju kada stranac sa odobrenim boravkom u Srbiji (ima nasu licnu kartu) zameni stranu vozacku za nasu, da li ona vazi 10 god. tj. da li je ista kao kada nas drzavljanin polozi i dobije dozvolu? Hvala!

  • Poštovani,
   Važnost vozačke dozvole za sve je 10 godina osim u slučaju ako lice nema ograničenja po predhodnoj dozvoli.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan,
  Državljanin sam Crne Gore a supruga Srbije i mjesto prebivališta za stranca mi je u Beograd. Interesuje me da li moja crnogorska vozačka dozvola važi u Srbiji da mogu sa njom da vozim suprugin automobil na BG tablice u Srbiji i van Srbije. I ako hoću da zamijenim CG vozačku za Srpsku da li moram da polažem opet vozački ili samo postoji postupak za zamjenu bez polaganja.
  Hvala

  • Poštovani,
   Što se tiče polaganja nije potrebno, vršite zamenu vozačkog dokumenta.
   Mišljenja smo da morate obratiti pažnju na član ZOBS:

   1. Uslovi za upravljanje vozilom

   Član 178

   Motornim vozilom, odnosno skupom vozila sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

 • Zdravo drzavljanin sam Rep. Srpske imam bosansku vozacku dozvolu zivim u srbiji oko godinu dana kupio sam automobil na Srpske tablice. zanima me da li mogu da upravljam sa Bosanskom vozackom i licnom kartom,posedujem onaj beli karton za boravak cekam drzavljanstvo Srpsko i posedujem ovlascenje od vlasnice automobila?!

  • Poštovani,
   Obratite pažnju na član ZOBS:
   1. Uslovi za upravljanje vozilom

   Član 178

   Motornim vozilom, odnosno skupom vozila sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam drzavljanstvo BiH, a od skoro sam drzavljanin i Srbije. Zbog posla sam se preselio u Beograd. Imam vozacku dozvolu iz BiH, interesuje me da li mogu da upravljam vozilom sa srpskim tablicama na teritoriji Srbije? Posto mi u firmi traze da povremeno vozim, a meni se ne menja vozacka jer jos uvek imam auto koje sam kupio u Bosni pre 3 godine i koje i dan danas vozim (bosanska vozacka, bosanke tablice).

  • Pošotvani,
   Vodite računa da kao državljanin R.Srbije koji ima i prebivalište u R.Srbiji ne možete upravljati vozilom registrovanim u inostranstvu osim ako ne spadate u 4 izuzeta slučaja po samom zakonu. Takođe, od momenta stalnog nastanjenja odnosno prebivališta strana dozvola ističe po samom zakonu citat iz ZOBS:
   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ako imate prebivalište u R.Srbiji strana vozačka dozvola prestaje da važi 6 meseci od nastanjenja u R.Srbiji.
   Ova pitanja su vrlo komplikovana jer zavise od niza statusnih pitanja građana. Napominjemo da je usvojen zakon o evidenciji građana koja će biti izrađena do 2020. godine i koja će objediniti sve evidencije na jednom mestu, nakon čega se može očekivati i rigoroznija kontrola naročito po pitanju država bivših jugoslovenskih republika gde je primećeno da građani poseduju najrazličitiji dijapazon dokumenata različitih država.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam 18 godina i uskoro cu poloziti za vozacku dozvolu u crnoj gori, ako ja nju “konvertujem” u srpsku dozvolu posle stupanja novog zakona gde ce probna trajati do 21. godine, da li cu ja dobiti probnu ili pravu vozacku? Imam srpsku licnu i drzavljanstvo.

  • Poštovani,
   Ukoliko u Crnoj Gori dobijate probnu vozačku dozvolu, ovakve dozvole nije moguće zameniti za vozačku dozvolu R.Srbije, niti se regularna inostrana dozvola može zameniti probnom. Preporučujemo da konsultujete Upravu za upravne poslove MUP R.Srbije da vam daju zvaničan odgovor o vašim pravima i mogućnostima vezanim za vozački dokument.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan.
  Imam kosovsku vizacku dozvolu i drzavljanstvo Republike Srbije. Da li imam prava da ru dozvolu zamenim za srpsku i da li odmah dobijam pravu ili prvo probnu dozvolu? Hvala.

  • Poštovani,
   Zbog posebnog režima dokumenata sa prostra KiM, obratite se nadležnoj policijskoj upravi za tačnu i zvaničnu informaciju
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam dvojno drzavljanstvo BiH i Srbije,a zivim u Nemackoj i imam nemacku dozvolu boravka ivozacku dozvolu (vratio sam BiH i uzeo De dozvolu). Moj rodjak zivi u Svajcarskoj i pozajmio bi mi auto za godisnji odmor u Srbiji i Bih. Da li imam pravo da upravljam automobilom sa Ch tablicama koji registrivan na rodjaka u Svajcarskoj i nemackom vozackom dozvolom?Hvala na odgovoru

  • Poštovana,
   Nemačka vozačka dovzola vam važi uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole prema uslovu reciprociteta. Što se tiče upravljanja vozilom stranih tablica vodite računa o vašem statusu u R.Srbiji i da li spadate u izuzetak koji dozvolajava upravljanje vozilom registrovanim u insostranstvu. Prenosimo vam član zakona:

   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.

 • Postovanje…
  Interesuje me ako dolazim u Srbiju na odmor dali mogu voziti privatno vozilo u Srbiji sa MVD ili samo rent a car vozilo. Strani sam drzavljanin. hvala..

  • Poštovani,
   U zavisnosti čiju vozačku dozvolu imate je da li vam je potrebna MVD, a što se tiče mogućnosti da upravljate vozilom u Srbiji, ukoliko imate saglasnost vlasnika i sve potrebne papire uz vašu stranu dozvolu mišljenja smo da nema problema.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Godpodo zamenio sam srpsku vozacku u nemackoj po osnovu novog zakona boravio sam u nemackoj .naravno vratio sam se u srbiji ne idem duze u nemackoj vise od tri meseca kao turista.imam srpski pasos licna karta .dali kad napravim prekrsaj u saobracaj tretiram se kao stranac ..

    • Poštovani,
     Kao domaći državljanin koji ima i prebivalište u R.Srbiji ne tretirate se kao stranac. Povedite računa da važenje inostrane vozačke dozvole prestaje nakon godinu dana od povratka državljanina u R.Srbiju.
     Srdčano,
     AMK Novi Beograd

 • Postovanje..
  Imam australijsku vozacku dozvolu i dali mi je potrebna MVD. za voznju vozila u Srbiji i nisam drzavljanin republike Srbije.I jos jedna stvar vozacka dozvola Srbije mi je istekla pre 10 godina i ako bi se vratio za stalno u Srbiju mogu li ja produziti tu istu ili moram ponovo plagati vozacki ispit ili dali mogu prevesti Australijsku vozacku dozvolu za Srbsku. Hvala..

  • Poštovani,
   Nije vam potrebna MVD za vožnju sa austrijskom dozvolom, ali obratite pažnju na ostale obaveze koje imate kao strani državljanin dok boravite u R.Srbiji, kao što je prijava boravka koju uz pasoš morate imati kod sebe dok upravljate vozilom u R.Srbiji. Što se tiče dozvole koja je istekla, mišljenja smo da ukoliko niste zamenili dozvolu za austrijsku, možete produžiti dozvolu koja je istekla ali prvo morate regulisati status u R.Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani..
  Imam Australijsko drzavljanstvo i dozvolu a ne Austrijsko i zani me dali mogu voziti u Srbiji bez MVD. i dali mogu produziti vozacku koja je istekla pre 10 godina ako se vratim u Srbiju za stalno a za sada jos nisam drzavljanin Srbije.hvala..

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ovo nije moguće. Proverite sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Uprava za upravne poslove po vašem mestu prebivališta. Napominjemo da u Vijetnamu ne važi kako naša nacionalna dozvola tako ni međunarodna dozvola (FiA)
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani..
  Imam AUSTRALIJSKO drzavljanstvo i vozacku zanima me dali mogu voziti u Srbiji bez MVD i dali mogu produziti vozacku koja je istekla pre 10 godina ako se vratim u Srbiju za stalno a za sada jos nisam drzavljanin Srbije. hvala..

 • Poštovani, molim vas za odgovor, boravio sam prethodne 23 godine u Demokratskoj Republici Kongo (nekadašnji Zair). Stara vozacka mi je iz Mozambika. Pre toga sam vozio automobil u Mozambiku sa privremenom vozačkom iz Zimbabvea bez ikakvih problema, to jest sve dok mi nije oduzeta zbog vožnje u pijanom stanju. Kasnije sam položio vozački u Mozambiku. Da li naša policija može da sazna da sam u prošlosti imao oduzetu vozačku dozvolu, jer sam imao sličan problem i u Gvineji Bisao, i ni jednom do sada to nije isplivalo na površinu. Moje pitanje je da li će mi ta stara vozacka koja mi je iz Mozambika biti priznata u Srbiji kao predmet za zamenu za našu vozačku dozvolu? Hvala.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da vozačka dozvola koja je oduzeta trajno što znači poništaj rešenja u jednoj državi, zbog čega ste i polagali ponovo u drugoj državi ne može da se zameni iz prostog razloga što je uslov za zamenu dozvole posedovanje važeće inostrane vozačke dozvole. Takođe skrećemo vam pažnju da veliki broj država afričkog kontinenta ne priznaje strane dozvole pa se analogno tome ni dozvole tih država ne priznaju ni kod nas niti se mogu zameniti za nacionalnu vozačku dozvolu R.Srbije. Toplo preporučujemo da se obratite diplomatsko konzularnom predstavništvu koje je zaduženo za konkretnu državu i pitate da li eventualno postoji sporazum.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani na privremenom sam boravku u SAD-a i posedujem vozačku dozvolu stečenu u istoj zemlji.Da li prilikom mog boravka u Srbiji imam pravo da upravljam vozilom sa srpskim registarskim oznakama koje registrovano na mog oca?

  • Pošotovani,
   Mišljenja smo da nema prepreka da dozvolu koristite samo morate obratiti pažnju na niz drugih stvari kao što je posedovanje odgovarajućih dokumenata koja su dokaz potreban za korišćenje strane vozačke dozvole o čemu smo detaljnije pisali u tekstu povezanom sa izmenama pravila o stranoj vozačkoj dozvoli. Ukoliko iz dozvole nije moguće jasno utvrditi o kojoj se kategoriji radi, morate imati i overen prevod iste.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Поштовани,
  Супруга, страни држављанин, има Ирску возачку дозволу која ускоро истиче. Жели да је замени за српску, има одбрен боравак на годину дана. Да ли се ирска возачка дозвола шаље назад у Ирску и поништава?
  Да ли покушати продужити путем интернета Ирску па ову стару пребацити на српску? Знамо да није дозвољено имати две у исто време.

  И где се ради лекарско уверење за страног држављанина?
  Срдачан поздрав

  • Poštovani,
   Strana vozačka dozvola mora biti važeća da bi mogla biti zamenjena. Kada se strana dozvola preda radi zamene za nacionalnu vozačku dozvolu R.Srbije, ona se diplomatskim putem vraća organu države koja ju je izdala. Što se tiče posedovanja više vozačkih dozvola ono više nije zabranjeno samo je ograničeno da ukoliko vozač poseduje stranu i srpsku vozačku dozvolu, dok učestvuje u saobraćaju na teritoriji R.Srbije mora koristiti srpsku vozačku dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Поштовани,
  Држављанин сам Републике Србије и поседујем аутомобил регистрован у Србији. Радим У немачкој и морала сам заменити нашу возачку дозволу немачком. Долазим на одмор и планирам да својим аутомобилом путујем у Грчку. Да ли могу са немаком возачком дозволом управљати својим аутомобилом (регистрованим у Београду) у Србији, Македонији и Грчкој?

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da što se tiče upravljanja vozilom u R.Srbiji nemate nikakvih problema uz posedovanje dokaza o odobrenom boravku ili nastanjenju u SR Nemačkoj i uz posedovanje Međunarodne vozačke dozvole. Takođe ne vidimo šta bi bio konkretan problem što se saobraćaja tiče u R.Severnoj Makedoniji i Grčkoj po ovom pitanju s obzirom da je vozilo u vašem vlasništvu i imate vozačku dozvolu koja je priznata u ovim državama. Povedite računa da ne pomešate ostala dokumenta pre svega putne isprave, ukoliko ih posedujete više, prvenstveno da ne ulazite i ne izlazite iz država sa različitim dokumentima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li moze sa bosanskom vozackom dozvolim da se vozim u Srbiji, vozilo na srbijanskim tablama, pre svega kamion? S tim da imam srbijansko drzavljanstvo..Da li je potrebno da se prebacije dozvola iz Bosne u Srbiju ili moze i bez toga? Hvala

  • Poštovani,
   Ukoliko imate državljanstvo R.Srbije i prebivalište u R.Srbiji inostrana vozačka dozvola bi trebalo da bude zamenjena jer sam zakon propisuje njen prestanak važnosti nakon godinu dana od ulaska u R.Srbiju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Predala sam dokumenta za zamenu inostrane dozvole za Srpsku jos 8 marta. Rekli su mi u lokalnoj policiji da je odobrena zamena, ali dokumenta nisu stigla iz Beograda pa mi ne mogu jos izdati Srpsku dozvolu. U medjuvremenu mi je istekla Australijska dozvola a oni kazu da mi ne mogu dati nikakvu potvrdu i tako sad nemam dozvolu, nesmem da vozim. U jednom odgovoru ste rekli da je rok za izdavanje dozvole mesec dana. Sta ja mogu da uradim, gde da se informisem sta se desava? Vozacka mi je jako potrebna.
  Hvala unapred

 • Poštovani,

  Posjedujem dvojno državljanstvo – BIH i Republika Srbija, posjedujem BIH i Srbijansku ličnu kartu i vozačku dozvolu BIH. Da li ja mogu da vozim legalno auto na BIH tablice u Srbiji?

  Hvala unaprijed,
  Pozdrav

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da kao državljanin R.Srbije sa prebivalištem u R.Srbiji ne biste mogli da upravljate vozilom registrovanim u inostranstvu jer bi uvidom u dokumenta bilo konstatovano da imate dve lične karte a ne da imate boravak u BiH što bi moglo da se svrsta u izuzetak kada je dozvoljeno da državljanin R.Srbije sa prebivalištem u R.Srbiji može upravljati vozilom registrovanim u inostranstvu. Sa druge strane najverovatnije da ne biste imali problem uz pokazivanje samo lične karte BiH ukoliko ne bi bilo detaljnije provere.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Imam srpsku vozacku dozvolu koja mi je privremeno oduzeta.Medjutim,posjedujem i vazecu njemacku dozvolu.Mogu li sa njom da vozim u inostranstvu(kad odem na odmor).Boravak mi je u Srbiji.
  Hvala

  • Poštovani,
   Vodite računa o propisima država kroz koje prolazite kako se odnose prema upotrebi inostrane vozačke dozvole povezane sa vašim statusom (državljanstvom, boravkom…)
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Posedujem dozvolu R. Srbije, otac poseduje dozvolu Nemacke. Znam da ja ne smem da vozim auto koji je registrovan na njega u Nemackoj bez njega. Da li bih mogao isti taj auto sa vozim ukoliko imam dozvolu neke druge drzave npr BiH sa prijavom u BiH?

  • Poštovani,
   Kada ste u R.Srbiji smatrate se državljaninom R.Srbije i ukoliko posedujete važeću vozačku dozvolu R.Srbije dužni ste da je koristite. Samo ovo pitanje nije povezano toliko sa vozačkom dozvolom koliko sa vašim statusom. Prenosimo vam član zakona:

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam dvojno drzavljanstvo, i dvojne licne karte BIH i Srbije, kao i mesta prebivalista u obe republike. Da li bih mogao da ukoliko izvadim vozacku dozvolu BIH, upravljam vozilom registrovanim u Srbiji sa tablicama Srbije, a sa bosanskom vozackom dozvolom i ostalim dokumentima. Naime imam zabranu upravljanja 3 meseca na dozvolu republike Srbije, pa me interesuje da li bih to mogao da izbegnem pokazivanjem BIH dokumenata. Hvala.

  • Poštovani,
   Situacija koju ste opisali je veoma česta, a prema našem mišljenju pravno nemoguća iz prostog razloga što ne možete imati dva prebivališta odnosno dve lične karte od kojih su obe izdate državljaninu sa stalnim prebivalištem u određenom mestu. Zabrana upravljanja se ne odnosi na vozačku dozvolu već na zabranu da vi upravljate određenom kategorijom na teritoriji R.Srbije, tako da vam ne bismo savetovali da pokazujete druga dokumenta jer svakako zabrana važi za vas, a ne za dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam dvojno drzavljanstvo, srpsko i kanadsko. Vozacku dozvolu imam samo iz Kanade. Dolazim u Srbiju i ostacu vise od godinu dana pa me interesuje ako zamenim vozacku za srpsku, sta se desava sa mojom kanadskom? Da li ako za koju godinu odem u Kanadu, da li cu moci da dobijem kanadsku nazad ili cu morati da polazem u Kanadi opet?
  Hvala.

  • Pošotvana,
   Zamenom vozačke dozvole vaša inostrana dozvola se preko diplomatskog predstavništva vraća organu koji ju je i izdao. Morate se raspitati kakva je procedura sa kasnijom zamenom vozačkog dokumenta jer neke države dozvoljavaju samo jednom sticanje na osnovu strane vozačke dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam jedno pitanje,ja sam drzavljanin R.Srbije i moja supruga ima papire EU i trenutno radi u Nemackoj,deca idu tamo u skolu,a ja cekam papire za spajanje porodice i na osnovu njih dobicu nemacke radne papire na period koliko mi vazi i sam pasos.Posedujem vozacku dozvolu R.Srbije i pre par meseci sam zapoceo polaganje za A kategoriju.Tipovanje sam polozio ali praktivni deo necu stici poloziti pre nego sto odem jer su mi u auto skoli rekli da postoje problemi zbog manjka ispitivaca i poslednjih meseci se bas dugo ceka.Mada kao imacu rok od 18 meseci da polozim i prakticni deo,a posle18 meseci ako ne polozim moram sve ispocetka.U nemackoj na osnovu nase dozvole izdaju njihovu vozacku dozvolu sa kategorijama koje su u nasoj dozvoli ,nista se dodatno nepolaze.E sad mene zanima ja kada se prijavim u Nemackoj i pocnem raditi nebitno,necu odmah traziti njihovu vozacku dozvolu jer mi nije odmah potrebna,iz razloga jer hocu prvo da sacekam da polozim za A kategoriju koju sam zapoceo kod nas i da mi se ta kategorija unese u nasu vozacku pa cu tek tad na osnovu nje traziti nemacku vozacku dozvolu.Da li postoji mogucnost da mi nepriznaju tu novu A kategoriju jer sam je polozio recimo posle datuma prijave boravka u nemackoj?

  • Poštovani,
   Ovo morate proveriti sa nadležnim službama u SR Nemačkoj. Mišljenja smo ipak da s obzirom da imate rok u kome se možete služiti nacionalnom vozačkom dozvolom R.Srbije da sticanjem dodatne kategorije imate pravo da prilikom zamene ostvarite upis i te kategorije, ali svakako proverite ovo u Nemačkoj.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav Gringo, i ja sam državljanin i Kanade i Srbije i hoću da dovezem auto iz Kanade i da ga vozim na kanadske table. Imam i kanadsku i srpsku vozačku. Jesi li došao do odgovora? A molim i AMK da nam odgovori. Da li možemo (uz granično osiguranje), da vozimo na kanadske table, jer Agencija za bezbednost saobraćaja neće da nam izda sertifikat. Koliko dugo?
  Hvala

 • Pozdrav polozio sam za B kategoriju u Crnoj Gori drzavljanin sam Srbije i vracam se uskoro rekli su mi da dobijam normalnu vozacku dozvolu znaci ne probnu nego plastificiranu tu i sad kad je budem menjao u Srbiji dal dobijam probnu ili ?

  • Poštovani
   Kada budete predavali za srpsku vozačku dozvolu,nećete dobiti probnu,već regularnu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Polozio sam u Crnoj Gori i vadim njihovu standardnu dozvolu ne probnu ..koju dobijam kad je prebacim na srpsku probnu ili?

  • Poštovani,
   Prilikom zamene za srpsku vozačku dozvolu,dobijate regularnu,ne izdaje vam se probna.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Sa probnom vozačkom dozvolom ne možete voziti u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • PostovaniPolozio Sam u Ukrajinu I imam Srbijansko drzavljanstvo
  Mogu li voziti svoj Auto Koji je registrivano na moje ime u Srbiju?
  Boravak u Ukrajinu nemam vise!

 • Pozdrav, pre godinu dana sam preveo srpsku vozacku dozvolu na austrijsku, jer zivim u inostranstvu. Ove godine sam planirao da idem na more u Grcku automobilom koji je u vlasnistvu mog oca (srpske tablice). Da li postoje ikakve mogucnosti i ako postoje koje su?
  Inace imam prebivaliste i u Austriji i u Srbiji, hvala unapred.

  • Poštovani,
   Ne možete imati dva prebivališta. Ako ste domaći državljanin sa prebivalištem u R.Srbiji potrebno je da vam otac da ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje se vadi kod nas (Bul maršala Tolbuhina 40 Novi Beograd 2. sprat, radnim danima od 08-19 a subotom od 08 -14). Potrebna dokumenta su lična karta i saobraćajna dozvola vlasnika kao i pasoš korisnika vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav
  Imam srpsku vozacku i vozilo stranih tablica koje je registrovano na mene.zivim i radim u inostranstvu. Dali mogu da vozim da vozim auto i nesmetano prelazim granicu.

  • Poštovani,
   Vozačka dozvola je povezana sa vašim statusom (prebivalište, boravište) i morate konsultovati pravila države u kojoj živite kako biste videli u kom periodu možete koristiti nacionalnu vozačku dozvolu u konkretnoj zemlji i kakva su pravila za zamenu dozvole. Što se tiče upravljanja u Srbiji vozilom koje je registrovano u inostranstvu, ono nije dozvoljeno za domaće državljane koji imaju prebivalište u R.Srbiji sem u izuzetnim slučajevima koji su taksativno nabrojani:
   Član 273

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imam probnu srpsku dozvolu, i dvojno drzavljanstvo (srpsko i hrvatsko kao i obe licne karte sa prebivalištem u Srbiji) pa me zanima da li mogu da vozim kola koja su na meni sa hrvatskim tablicama u Srbiji?

  • Poštovana,
   AKo imate prebivalište u R.Srbiji ne smete voziti vozilo registrovano u inostranstvu sem u taksativno nabrojanim slučajevima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Interesuje me da li ja kao lice koje ima srpsku vozacku dozvolu sa B kategorijom i „kosovsku“ vozacku dozvolu u kojoj imam i A kategoriju, mogu da rwegistrujem motocikl na svoje ime u Srbiji i da ga vozim sa „kosovskom“ vozackom dozvolom?

  • Poštovani,
   Morate se obratiti MUP Upravi saobraćajne policije po ovom pitanju jer su dokumenta sa KiM u posebnom režimu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Interesuje me dali se kosovska vozačka dozvola može zameniti u Srbiji ?Državljanin sam Srbije i posedujem sva važeća lična dokumenta R.Srbije.Hvala

  • Poštovani,
   Morate se obratiti MUP Upravi saobraćajne policije ili Upravi za upravne poslove da dobijete zvaničan odgovor jer su dokumenta sa KiM u posebnom režimu regulisanom ugovorima od kojih nisu svi u primeni.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Drzavljanin srbije na privremenom radu u crnoj gori da li ima pravo da polaze za dozvolu u crnoj gori i ako jedobije sta mu treba da je prevede u nasu

  • Poštovani,
   U zavisnosti od propisa CG je da li i u kom statusu možete polagati vozački ispit. Uglavnom je praksa da sa odobrenim boravkom stranci mogu polagati ukoliko su ispunjeni i drugi tehnički uslovi. Nakon dobijanja važeče vozačke dozvole, mišljenja smo da nema problema da je zamenite nakon povratka u R.Srbiju. Ipak, takođe smatramo da ova situacija zahteva da detaljno regulišete vaš status (prijava dužeg boravka u inostranstvu itd) ali konsultujte MUP Upravu za upravne poslove o ovome pre odlaska svakako.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Drzavljanin sam srb ali zivim u austriji, zamenio sam srpski dozvolu za austrisku jer sam morao..u menju vremnu dobio sam par meseci zabranu u austriji i oduzeli mi dozvolu na par meseci posto je njihova zemlja i njohova dozvola, ja imam pitanje kad dodje u srb isto ne smem da vozim i jel moze kod nas da se dobije neko odobrenje da mogu da vozim dok sam na odmoru ili vazi isto kao i u austriji? Hvala

    • Poštovani,
     Pravilo je da sudske odluke važe na teritoriji koja je pod suverenitetom suda koji je izrekao kaznu ili određenu meru, a da samo u posebnim slučajevima postoji mogućnost da i druge države primene oduke inostranog suda. Mišljenja smo da se zabrana koja je izrečena odlukom pravosudnog organa u Austriji ne primenjuje na teritoriji R.Srbije ako u R.Srbiji ne napravite prekršaj u kom slučaju ćete biti sankcionisani odlukom suda R.Srbije i može vam takođe biti zabranjeno upravljanje na teritoriji R.Srbije. Predlažemo da konsultujete i službenike uprave saobraćajne policije po dolasku da vam razjasne ovo pitanje.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imam dvojno drzavljanstvo, srpsko i nemačko. Imam srpsku vozačku dozvolu. Prijavljen sam i u nemačkoj i u Srbiji, ali živim većinom u Srbiji.
  Moja srpska vozačka mi samo važi 6 meseci od dana prijavljivanja u nemačkoj.
  Ako bih prepisao srpsku vozačku na nemačku, da li i na koj način mogu da upravljam vozilom u Srbiji sa njom? I da li mogu registrovati auto u Srbiji ?
  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Za pitanje registracije vozila u R.Srbiji je bitan vaš status (državljanstvo, boravak, prebivalište). Ukoliko kako kažete živite u R.Srbiji pretpostavljamo da imate i ličnu kartu R.Srbije odnosno prebivalište u njoj pa ne vidimo smentnju da registrujete vozilo. Što se tiče vozačke dozvole ovaj dokument se u principu usklađuje sa mestom prebivališta jer posedovanje strane vozačke dozvole je regulisano pravilima ZOBS i ono je moguće uz posedovanje dokaza o odobrenom boravku u inostranstvu kao i drugim dokumentima. Vodite računa da strana dozvola prestaje da važi godinu dana po povratku u R.Srbiju u ovim slučajevima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan, državljanin sam Srbije, sa trajnim boravkom u SAD-u. Poslao sam auto (čiji sam vlasnik) u Srbiju, i planiram da ga vozim na strane tablice, pa me zanima da li moja supruga koja nije državljanin Srbije, sa stranom vožačkok, pasošem, i l.k., sa ovlašćenjem može da upravlja istim u Srbiji. Hvala na pomoći!

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nema problema da gospođa upravlja ako poseduje vozačku dozvolu koja se priznaje u R.Srbiji ili ako je potrebno međunarodnu vozačku dozvolu. Uz to potrebno je da poseduje i druga dokumenta o svom statusu i o vozilu (polisa graničnog osiguranja, saobraćajna dozvola…) Predlažemo da se obratite upravi saobraćajne policije po dolasku da dobijete zvaničan odgovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  da li mogu registrovati auto u Srbiji na svoje ime ako posedujem samo stranu vozacku dozvolu?
  Hvala

  • Poštovani,
   Pitanje prava svojine na vozilu nije povezano sa vozačkom dozvolom već vašim statusom u R.Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam dvojno državljanstvo Srpsko i BIH ziveo sam dve godine u BIH i tamo sam položio sad sam se vrstio u Srbiju za stalno da li mogu voziti auto na srpskim tablicama sa BIH dozvolom?

  • Poštovani,
   Ako vam je prebivalište u R.Srbiji trebalo bi da uskladite vozački dokument sa ovom situacijom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Tolko Pitanja i Odgovori i sve se Vrti isto nikad necu Razumeti nase Zakone dal smem ovo ili ono ali na Kraju uvek isto .. Naprimer..
  Zivim u Nemackoj imam Neogranicenu Vizu imam Srpski pasos Nemacku Dozvolu i sad ???
  Pitam Mup dal smem ja da kupim u Bg Auto i da Vozim odg je ne ?? A Pitam ja njih kako moze nas Drzavljanin dodje u Nemacku primer moj Brat i ja njemu dam u Nemackoj da vozi moj Auto i on sme 6 Meseci dal ja pored njega ili ne ..
  Znaci svi mi Srpski Drzavljani Koji Zivimo preko i imamo Vizu Nesmemo da vozimo u Svoju Zemlju Auto na Srpske Table
  Nego odg je Moras ovo Moras ono Smes ovo Smes ono Jednostavno Receno nasa Dozvola je Mnogo cenjena i jaca od ostalih u Evropi ahhahah
  Ja znam samo jedno za sve Vozite bilo koja Dozvola ili table kad Zaustave ..
  Do 50 evrica prodje sve Gluposti sta rade id nas Zakoni Kratko receno izvinjavam se svima .. samo da nam kintu pokupe ahhahah Poz svima

 • Poštovani,
  Molim vas za mišljenje.
  Imam državljanstvo Srbije i pasoš, te ličnu kartu. Posjedujem vozačku dozvolu Sjedinjenih Američkih Država koja je istekla a nisam nikada dobio vozačku u Srbiji.
  Koja je procedura i način za dobijanje vozačke dozvole Republike Srbije.

  Hvala!

  • Poštovani,
   Da biste zamenili stranu vozačku dozvolu potrebno je da je dokument važeći kao i da R.Srbija ima potpisan sporazum o priznavanju dozvola što prema podacima sa sajta Ministarstva spoljnih poslova citiramo:
   „САД – возачку дозволу Р.Србије на новом обрасцу могуће је користити за управљање моторним возилом у САД за време трајања визе, односно посете, а најдуже годину дана од дана уласка у САД. Нова возачка дозвола омогућава нашим држављанима, који имају регулисан боравак у САД, да без узимања часова вожње, полажу тестове и возачки испит. Имаоци возачких дозвола на старом обрасцу морају поседовати међународну возачку дозволу. Са новом возачком дозволом може се рентирати аутомобил током туристичког боравка. Указујемо да поједине савезне државе САД имају посебна правила или ограничења у погледу могућности коришћења српске возачке дозволе;
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje imam jedno pitanje . Imam dokumente Srbije a drzavljanin sam bih . I vozacku sam zamenio za Srpsku. Trenutno zivim u Spaniji . Pokusao sam da zamenim vozacku srbije za spansku . Srbija mi je dozvolila ali spanija ne jer moja vozacka ima poreklo bih. Sta mogu da uradim da dobijem vozacku Srbije . Da li moram da polazem u Srbiji za kategorije A i B od pocetka sve testove i sve da prolazim kao pocetnik ili mogu nekako da skratim proces . Unaprijed hvala..

  • Poštovani,
   Što se tiče R.Srbije vi imate vozačku dozvolu koja je izdata kao zamena strane vozačke koju R.Srbija priznaje. Teško da možete na ovaj način doći do španske dozvole već će pre biti rešenje da u Španiji steknete vozačku dozvolu prema aktuelnim propisima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani pitala bih vas dali je moguće da zamijenim crnogorsku vozačku dozvolu za srpsku ,jer u Daskoj nepriznaju crnogorske vozačke dali je to moguće hvala unaprijed

  • Poštovana,
   Ako lice ima prijavu prebivališta na teritoriji Srbije može zameniti inostranu vozačku dozvolu srpskom u gradskom MUP-U gradu kome pripada.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Samo gradski MUP vrši zamenu inostranih vozačkih dozvola.Ako pripadate gradu Beogradu,zamenu možete izvršiti u ul.Ljermontova 12a
   Srdačno ,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Pročitao sam Vas tekst i deo pitanja i odgovora čitaoca ali i dalje imam nedoumicu.

  Ja sam od pre mesec dana dobio državljanstvo Hrvatske, naravno i dalje sam i drzavljanin Srbije, imam dve lične karte i dva pasoša i dva mesta prebivališta. Kako je vozačka dozvola dokument koji ne mogu imati i kako sam nasao posao u hrvatskoj firmi ja sam svoju srpsku vozačku zamenio za hrvatsku. I sta sam sad ja? Kako mene vidi zakon Srbije? Kao stranca ili kao domaćeg građanina? Da li mogu voziti automobil registrovan i EU i koja dokumenta da pokažem policiji prilikom kontrole? Da li smem da vozim auto registrovan u Srbiji? Da li ja smem imati auto registrovan na svoje ime i u Srbiji i u Hrvatskoj, dva auta npr.a jedan na Srb table a drugi na hr table? Jer ja sam istovremeno i domaći i strani drzavljanin… Ili sam Srbin u Srbiji a Hrvat u Hrvatskoj. Totalno sam zbunjen sta smem a sta ne smem… Unapred zahvalan na odgovoru.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ne možete imati dve lične karte jer jedno lice može imati samo jedno prebivalište, o čemu se u R.Hrvatskoj prilično vodi računa te je često u pasošu adresa i ostali podaci upravo ona adresa u R.Srbiji gde lice ima prebivalište. VOzačka dozvola nije povezana sa vašim statusom državljanstva. POtrebno je da uskladite vozački dokument sa mestom u kome imate prebivalište suštinski iako smo svedoci da upravo zboh situacije koju ste naveli i upotrebe više ličnih karata ovo za sada funkcioniše kod kontrole saobraćaja. VOdite računa da se od juna naredne godine uspostavlja jedinstveni registar građana u kome će se nalaziti objedinjeni podaci svih evidencija.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Drzavljanin sam R.Hrvatske i posedujem hrvatsku vozacku dozvolu ali boravim u Srbiji. Da li sa ovom vozackom dozvolom mogu voziti u Srbiji auto svog ocuha austrijskih registarskih oznaka i da li mi je potrebna neka punomoc?
  Unapred hvala na odgovoru.

  • Poštovana,
   Pitanja koja se tiču mogućnosti korišćenja strane vozačke dozvole i vozila registrovanog u inostranstvu su složena jer zavise i od statusa lica i odgovori na ovo pitanje zahtevaju pordrobnije informacije, prenosimo vam deo zakonske regulative
   ZOBS:

   Motornim vozilom, odnosno skupom vozila sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

   Strancu kome je odobren boravak od najmanje šest meseci ili kome je izdata dozvola za stalno nastanjenje, osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava, kao i državljaninu Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi će se izdati srpska vozačka dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu strane vozačke dozvole (osim privremenih, probnih i sličnih vozačkih dozvola) kojoj nije istekao rok važenja, pod uslovima iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) ovog člana. Od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, pod uslovima reciprociteta, neće se zahtevati dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana. Srpska vozačka dozvola ne može se izdati na osnovu međunarodne vozačke dozvole. Na osnovu strane vozačke dozvole iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se izdati srpska vozačka dozvola samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.

   Član 273

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani
  Imam pitanje vezano za prenos BiH vozačke dozvole na Srbijansku.Ja imam dvojno državljanstvo Bi H i Srb,interesuje me konkretno dali će mi na srpskoj vozačkoj dozvoli pisati da je polaganje izvršeno u BiH?

  • Poštovani,
   Na Srpskoj vozačkoj dozvoli će vam pisati da je izvršena zamena isostrane dozvole u koloni pod rednim brojem 12.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ne možete iskoristiti vaš deo obuke iz inostranstva. Morate završiti obuku prema programu R.Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  Ja sam drzavljanin Srbije i rezident Amerike (zelena karta, neogranicen boravak u Americi, za par godina cu imati i USA pasos). Imam i srpsku licnu kartu, kao i pasos i vozacku dozvolu. Dolazim cesto u Srbiju.
  Ukoliko bih ja dovezao auto iz Amerike u Srbiju da li bih imao neke restrikcije sto se auta tice, da li taj auto moze da bude stalno u Srbiji i da ostane registrovan u USA jer ne postoji mogucnost carinjenja tog auta. Naravno uz kupovinu granicnog osiguranja za auto svake godine na 12 meseci. Dakle, koliko dugo auto moze ostati u zemlji i da li ga ja normalno mogu tako voziti u narednim godinama. Hvala

  S postovanjem

  • Poštovani,
   Skrećemo vam pažnju na dva člana Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima:
   Član 272
   Motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i stranaca koji rade u njima, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.
   Vozila stranih predstavništava u Republici Srbiji, i stranaca koji rade u njima, stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje kao i motorna i priključna vozila državljana Republike Srbije koji se vrate iz inostranstva u cilju stalnog nastanjenja, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.
   Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana ova vozila mogu učestvovati u saobraćaju iako su registrovana u inostranstvu, a najduže tri meseca od dana ulaska vozila u Republiku Srbiju. Rok za vozila koja su vlasništvo stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje, počinje teći nakon dobijanja ovog statusa.

   Član 273

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam dvojno drzavljanstvo svajcarsko i srpsko vozacku dozvolu samo iz svajcarske; zelim se vratiti u srbiju za stalno ali mi deca ostaju u svajcarskoj sto podrazumeva da ce mo cesto putovati. S obzirom da se ne moze voziti auto Registrovan u svajcarskoj sa dOzvolom iz srbije a ni auto registrovan u Srbija sa dozvolom svajcerske moram li da gratin jednu da bih dobila drugu? Kako sam procitala vi varcate dozvole u drzavu koji ih je izdala, a sta ako moramo doci za svajcersku i trebamo provesti opet neki duzi odmor kod dece??? Nemozemo voziti sinov auto? Nemoze uvek biti prisutan kad nama treba auto???

  • Poštovana,
   Deluje nam da malo mešate dve stvari. Jedno je posedovanje vozačke dozvole određene države, a drugo mogućnost upravljanja vozilom registrovanim u inostranstvu u nekoj državi. Vi sa švajcarskom dozvolom možete upravljati vozilom u R.Srbiji uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole tokom boravka u R.Srbiji koji ne podrazumeva povratak u zemlju. Takođe vodite računa čiju ličnu kartu imate i kakav vam je celokupan građanskopravni status. Što se tiče upravljanja vozilom registrovanim u inostranstvu, Zakon o bezbednosti saobraćaja je jasan da lica koja su domaći državljani sa prebivalištem u R.Srbiji ne mogu upravljati vozilima registrovanim u inostranstvu, osim u striktno propisanim slučajevima: Član 273

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Imam drzavljanstvo Republike Srbije kao i licnu kartu. Duzi period boravim u Svedskoj, tako da posedujem Svedsku vozacku dozvolu. Interesuje me dali i pod kojim uslovima mogu da upravljam vozilom moga oca,( koje je registrovano u R. Srbiji) za vreme mojih kracih poseta R. Srbiji.

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole možete upravljati vozilom u R.Srbiji samo je neophodno da kod sebe imate pasoš iz koga se vidi da imate dozvolu za boravak u inostranstvu i dokument koji pokazuje kada ste ušli u R.Srbiju. Ovo većinu naših državljana dovodi u drugu vrstu problema koju saobraćajana policija još uvek ne sankcioniše, a to je potreba da ukoliko boravite duže od 90 dana u inostranstvu vršite odjavu boravišta, pa samim tim i prijavu istog po dolasku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Zanima me da li osoba Čileanske nacionalnosti pri poseti Republici Srbiji na kratkotrajni boravak od 7 dana može da propisno upravlja vozilom registriovanim u Republici Srbiji koristeći svoju čileansku dozvolu i pečat u pasošu propraćen dokumentom sa dokazom o dužini boravka u kontinuitetu na teritriji Republike Srbije ili je osobi ipak potrebna međunarodna dozvola?

  Napomenlu bih da sam pročitala gore navedenu objavu i razumela istu, ali bih volela da potvrdim navedene informacije i budem sigurna u pravila novog zakona u potounosti.

  Zahvaljujem na odgovoru,
  Srdačan pozdrav

  • Poštovana,
   Prenosimo Vam informacije Ministarstva spoljnih poslova koje se recipročno odnose na državljane Čilea:
   поред возачке дозволе Р.Србије неопходно је поседовање међународне возачке дозволе за управљање моторним возилом, изузев у случају транзита или привременог туристичког боравка. У наведеном другом случају, национална возачка дозвола важи само за категорију Б, у периоду важења дозволе за туристички боравак. Суд локалне полиције може захтевати званичан превод возачке дозволе странца. Страни држављани са боравком у Чилеу, који имају националне возачке дозволе, могу поднети захтев за издавање чилеански возачке дозволе ако испуњавају старосни услов и остале важеће критеријуме за издавање дозволе;
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • pozdrav rodjen sam i ziveo sad do pre 2 god na KiM i posto nije postojala mogucnost da polazem za dozvolu r Srbije morao sam zavrsiti kosovsku e sad imam pravo da upravljam vozilom sa ks tablicama i kosovskom dozvolom na teritoriji rep Srbije u trajanju od 2 meseca onda obnovim potvrdu na jos 2 i tako u nedogled, zanima me mogu li da je zamenim za dozvolu r Srbije?

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato ne možete zameniti ovakvu vrstu dokumenta za vozačku dozvolu R.Srbije. Preporučujemo vam da se obratite policijskoj upravi prema mestu prebivališta na KiM da dobijete zvaničan odgovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Trenutno živim u Irskoj ali planiram da se vratim u Srbiju za stalno. Pa me zanima da li postoji mogućnost zamene irske vozacke dozvole za srpsku ili eventualno da se polaže neka razlika. I u slučaju da je zamena moguća koliko bi iznosila naknada okvirno.

  Zahvaljujem na odgovoru,
  Srdačan pozdrav

  • Poštovani,
   Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova sa Republikom Irskom ne postoji sporazum o priznavanju vozačkih dozvola, pa bi ukoliko posedujete samo irsku dozvolu to značilo potrebu da u R.Srbiji polažete vozački ispit. Po povratku svakako možete još koristiti inostranu dozvolu a u tom periodu predlažemo da lično odete u policijsku upravu prema mestu prebivališta da vidite da li postoji neka druga mogućnost.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Strana dozvola se privremeno oduzima, dok lice ne izađe pred sudiju ili ne izmiri kaznu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani,

    Zamenio sam Srpsku vozacku dozvolu u Dubaiu pre dve godine. Trenutno sam u Srbiji inostrana dozvola mi je istekla a i radna viza,
    u Dubaiu nemogu da se vratim zbog stanja sa korona virusom.
    Molio bih vas da mi date neku informaciju kako da zamenim ponovo za moju Srpsku dozvolu jer mi je inostrana istekla.

    • Poštovani,
     Inostrana vozačka dozvola mora biti važeća da bi se zamenila za nacionalnu. Obratite se policijskoj upravi prema mestu prebivališta – uprava za upravne poslove.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Mišljenja smo da s obzirom da sada imate samo vozačku dozvolu SR Nemačke, a da su kao uslov za sticanje D kategorije neophodno posedovanje vozačke dozvole B kategorije, nije moguće da samo polažete u R.Srbiji za D kategoriju. Konsultujte policijsku upravu prema mestu prebivališta da dobijete zvaničan odgovor.
  Srddačno,
  AMK Novi Beograd

 • Postovanje
  Neko vec vreme imam drzavljanstvo Srbije i nastanjen sam ovde
  Sad bih hteo da zamenim dozvolu Republike srpske za dozvolu Republike Srbije pa mi recite sta mi treba od dokumenata i gde se predaje zahtev?

 • Poštovani,
  Imam Bosansko drzavljanstvo, i studiram u Srbiji (na studentskoj vizi sam). Vozacka dozvola mi je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Da li je moguce da vozim u Srbiji sa Emiratskom vozackom dovolom + medunarodnom dozvolom, ili je potrebno da mjenjam svoju dozvolu za Srpsku?
  Hvala unaprijed 🙂

  • Poštovani,
   Prenosimo vam član zakona:
   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Ja imam madjarsku dozvolu i madjarsku licnu kartu, sa boravkom u Madjarskoj, vozim auto madj. registracije. To je ok.

  Medjutim imam i srpsku licnu kartu, sa stalnim prebivalistem u Srbiji.

  Mene interesuje, da li imam pravo da vozim auto na srpskim tablicama?

  Hvala Vam,
  Robert Garai

  • Poštovani,
   Obratite pažnju na odredbe Zakona:
   Član 178

   Motornim vozilom, odnosno skupom vozila sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

   Izuzetno od st. 1-3. ovog člana, vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

   1) kada mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje,

   2) kada je isključen iz saobraćaja.

   Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove vodi registar o vozačima kojima su izdate vozačke dozvole, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

   • Da, citao sam taj clanak. Medjutim ako ja vozim srpski auto (ako uopste dozvoljeno), ja mogu da prikazem srpsku licnu sa prebivalistem u Srbiji sa madjarskom vozackom dozvolom, ne mogu da traze nikakav dokaz boravka. Jesam u pravu?
    Hvala na odgovoru.

 • Postovanje. Imam jedno pitanje vezano za stranu vozacku dozvolu za kamion.
  Ja sam drzavljanin Srbije ali zivim i radim u Americi,bavim se voznjom kamiona pa me zanima da li je ikako moguce da se ta americka dozvola ili ti CDL (commercial driver’s license) zameni za srpsku dozvolu tog tipa ? Hvala unapred !

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato u zavisnosti od savezne države je uopšte mogućnost da se priznaje važenje vozačke dozvole R.Srbije pa samim tim važi uslov reciprociteta. Morate se obratiti MUP, Policijskoj upravi prema mestu prebivališta.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,drazavljanin sam Srbije, imam probnu dozvolu, auto mi je na stranim tablicama i vodi se na moje ime. Takodje imam i boravisnu i radnu dozvolu iz Slovacke. Da li ja sa probnom dozvolom smem da vozim taj auto u Srbiji?

  • Poštovani,
   Državljani R.Srbije sa prebivalištem u R.Srbiji ne smeju upravljati vozilima registrovanim u inostranstvu. Izuzetak jeste slučaj kada imate papire o odobrenom boravku u R.Srbiji ali se takođe proverava dužina vašeg boravka u R.Srbiji u ovom slučaju. Što se tiče probne dozvole to je potpuno odvojeno pitanje i odnosi se na poštovanje ograničenja koja nalaže probna vozačka dozvola. Mišljenja smo da vi imate dozvolu za učestvovanje u saobraćaju (sa poštovanjem ograničenja) ali pitanje inostrane registracije zavisi od ostalih elemenata vašeg statusa.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  studirao sam u Rumuniji i zamenio sprsku vozacku dozvolu za rumunsku.Imao sam vizu i boravisnu dozvolu koji su sada istekli.Po zavrsetku fakulteta sam se vratio u Srbiju,ali povremeno idem u Rumuniju turisticki. Da li sa rumunskom dozvolom mogu da vozim u Srbiju? Isto tako nisam razumeo gore napisano o vazenju strane vozacke dozvole 12 meseci od stalnog nastanjenja odnosni ulaska drzavljanina Republike Srbije u Srbiju.-Da li to znaci da iznova krece vazenje dozvole od 12 meseci svaki put kada se vratim iz Rumunije u Srbiju?

  • Poštovani,
   znači da po automatizmu vaša inostrana dozvola prestaje da važi 12 meseci od dana povratka u R.Srbiju gde imate i ličnu kartu (prebivalište i regulišete boravak odnosno prijavljujete povratak iz inostranstva). Povedite računa da pre isteka rumunske dozvole zamenite tu dozvolu jer inostrani dokument mora biti važeći.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kao gradjanin hr, sa privremenim boravkom u sr kupila bi auto sa sr registracijom. Sa kojom vozackom dozvolom ga mogu voziti?

  • Poštovana,
   Kao strani državljanin sa boravkom dužim od 6 meseci u obavezi ste da inostranu dozvolu zamenite vozačkom dozvolom R.Srbije nakon godinu dana od datuma regulisanja boravka.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Auto mi je registrovano u Bih, imam bosansku vozacku dozvolu, bosansko drzavljanstvo. Mama mi zivi u Beogradu.
  Koliko dugo mogu voziti auto s bosanskim tablama kada dodjem kod mame i da li mi je potrebno jos nesto od dokumenta?

  • Pošotvani,
   Kao strani državljanin možete boraviti u R.Srbiji do 90 dana a isto se odnosi na vozilo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Postovani,

   Imam Srpsko drzavljanstvo i Srpsku probnu vozacku dozvolu,da li mogu da upravljam vozilom koje se vodi na oca na slovenackim tablicama, u zemljama tipa Slovenija,Austrija i Nemacka?
   Hvala unapred

   • Poštovani,
    Korišćenje probne vozačke dozvole u inostranstvu je pre bilo izričito zabranjeno. Sada to nije slučaj ali morate se u diplomatsko konzularnom predstavništvu konkretne države raspitati o uslovima za vožnju sa probnom dozvolom s obzirom da se ova dozvola izdaje sa specifičnim ograničenjima te je s toga veliki broj država ne uvažava kao validan vozački dokument.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • Da li je moguće zameniti francusku vozačku dozvolu za dozvolu republike Srbije?

  I da li je u Zaječarskom okrugu moguće uraditi zamenu samo u Zaječaru?

  • Poštovani,
   S obzirom da je domaćim državljanima za upravljanje vozilom u Republici Francuskoj potrebna i važeća međunarodna vozačka dozvola, ali da se ipak radi o vozačkoj dozvoli država članica EU mišljenja smo da je zamena moguća, ali svakako savetujemo da se obratite policijskoj upravi prema mestu regulisanja boravka u R.Srbiji da dobijete detaljna uputstva.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Malo nedorečeno,vozačka dozvola je vid diplome i gde god je izdata to je validan dokument…što bih ga menjao za Srbijansku..to bi bilo kao da fakultetsku diplomu moram vaditi u Srbiji a ona iz Bosne….Svaki put sam dobio na sudu oslobađajuće rešenje po tom pitanju

  • Poštovani,
   Vozačka dozvola je dokument koji mora biti usklađen sa mestom prebivališta ili boravišta preko određenog vremena. Zakon o bezbednosti saobraćaja ovo definiše na takav način, da li je rešenje manjkavo ili nije i kako se vodi postupak nažalost ne možemo komentarisati.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Američki sam državljanin i imam važeću dozvolu za vožnju iz SAD-a. Planiram da ostanem u Srbiji 12+ meseci.
  Da li mogu da zadržim svoju dozvolu i vozim u Srbiji sa njom ili moram da je zamenim sa Srpskom? I Šta mi je za to potrebno tj. kome da se obratim u tom slučaju?
  Postoji li bilo koji način da ja zadržim moju dozvolu ili barem da ostane važeća kada se vratim u SAD?

  Srdačan Pozdrav

  • Poštovani,
   Od regulisanja statusa u R.Srbiji na osnovu koga ćete moći da ostanete 12 meseci u zemlji, imate rok od godinu dana koliko još važi inostrana dozvola tako da se čini da je period vašeg boravka pokriven.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pošovani, imam hrvatsku dozvolu i automobil hrvatskih registarskih tablica. Koja je procedura kada ulazim u Srbiju i želim da se zadržim duže od dva mjeseca? Veliki pozdrav

  • Poštovani,
   Vi kao stranac imate obavezu da prijavite boravak u nadležnoj Policijskoj stanici,gradu u kome boravite.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Državljanin sam RS, kao i US. Da li mogu kupiti automobil u recimo Nemačkoj i voziti ga u Srbiji, sa US vozackom dozvolom i US pasošem (ili Green Card)?

  • Poštovani,
   Pretpostavljamo da je promet vozila u SR Nemačkoj slobodan te da možete kupiti vozilo i izvesti ga što već podrazumeva ZOLL tablice za izvoz i uvoz u zemlju opredeljenja. Što se tiče vašeg statusa u R.Srbiji on takođe mora biti regulisan prijavom boravka odnosno prebivališta (lična karta) čime je vaša inostrana vozačka dozvola oročena na važenje od godinu dana od povratka u zemlju pa vam savetujemo da o ovoj činjenici povedete računa.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  državljanin sam Srbije i Bugarske, stekao sam vozačku dozvolu u Italiji gde sam boravio kao državljanin Bugarske, trenutno imam prebivalište u Srbiji (kao državljanin Srbije). Da li mogu zameniti ovu dozvolu za dozvolu Republike Srbije a da predam zahtev uz ličnu kartu (kao državljanin Srbije)?

  • Poštovani,
   Ako imate prebivalište u R.Srbiji trebalo bi da imate i ličnu kartu R.Srbije. U tom slučaju smo mišljenja da ste i u obavezi da zamenite dozvolu u roku od godinu dana od ponovnog dolaska u R.Srbiju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Sa vozačkom dozvolom USA i pasošem dozvoljeno je upravljati vozilom na teritoriji Republike Srbije do godinu dana od ulaska u Srbiju.
  Srdačno,
  AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Živim u Francuskoj, imam duplo državljanstvo Fr i Srb.
  Želim kupiti i registrovati auto u srbiji, dal imam pravo da ga vozim u srbiji sa francuskom dozvolom ili moram obavezno zameniti za srpsku vozačku? Imam srpsku LK i Ja ću biti vlasnik vozila.
  Hvala

  • Poštovani,
   Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan, imao sam vozačku dozvolu Republike Srbije koju sam zamenio za stranu vozačku dozvolu. Da li imam pravo da ponovo polažem vozački ispit u Srbiji i na taj način dobijem novu vozačku dozvolu u Srbiji, na taj način bih imao dve vozačke dozvole koje bih koristio, stranu u stranoj zemlji a našu u Srbiji. Da li je ovo dozvoljeno, naravno ja bih regularno platio testove i obuku kao da polažem prvi put.

  • Poštovanje,
   Mišljenja smo da ne mozete dobiti vozačku dozvolu u Srbiji s obzirom da postoji aktivno resenje o zameni dozvola. Preporučujemo Vam da se obratite PU u Ljermontovoj.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imao sam Srpsku dozvolu i zbog posla sam zamenio za BiH dozvolu
  Sada sam se vratio U Srb izvadio lekarski platio sve takse i pokazao sam na akteri validni dozvolu
  Oni su uredno zapremini sve dokumente i rekli mi da beograd mora da pošalje U Niš navodno moj donje da bi mi oni izdali novu Srb dozvolu
  Danas zovem Ljermontov oni kažu da moram da dodjem i platon nekakvu potvrdu 740 rsd može li mi neko objasni?
  Već sam jednom menjao i nije mi bila potrebna nikakva potvrda a sad mi kažu nema me U sistem ovo je sramota dam im inostrani dozvolu lekarski uverenje i platio takse oni ne znaju svoj posao samo mi prave dodatne troškove.

 • Добар дан, имам личну Босне и Херцеговине и возачку Републике Србије. Аутомобил је регистрован у БиХ. Могу ли да возим тај аутомобил у Србији са БиХ личном и возачком Републике Србије?

 • Poštovani,
  Zamolio bih vas za odgovor ili sugestiju na sledeću situaciju.Naime državljanin sam Republike Srbije i Republike Madjarske,dakle imam regularno dvojno državljanstvo.Na osnovu Madjarskog državljanstva sam prijavljen na teritoriji Republike Nemačke gde boravim i radim već nekoliko godina.Iz Srbije nisam odjavljen,dakle imam prebivalište i važeću Srpsku ličnu kartu takodje.Bio sam u Sup-u,gde sam prijavio svoj boravak i dao svoju adresu u Nemačkoj ali su mi rekli da se ne moram odjavljivati iz Srbije.Vozačku dozvolu B kategorije sam stekao u Srbiju koju sam uspešno zamenio za Nemačku.U Nemačkoj posedujem automobil na svom imenu,supruga takodje,ona je takodje prijavljena i radi na teritoriji Republike Nemačke.Planiram da se vratim privremeno u Srbiju(ne duže od 6 meseci,sa tim da se neću za tih 6 meseci odjavljivati iz Nemačke) i zamenim Nemačku vozačku dozvolu opet za Srpsku kako bih položio još neke kategorije u Srbiji i odem u neku treću zemlju Evropske unije.Pitanje je da li ja mogu za vreme svog boravka u Srbiji sa Srpskom vozačkom dozvolom voziti auto koji je na mom imenu prijavljen u Nemačkoj?Ili auto svoje supruge koji je takodje prijavljen u Nemačkoj?Da li je to regularno?

  Hvala unapred na odgovoru,
  Srdačan pozdrav.

  • Poštovani,

   Član 174. Zakona o bezbednosti saobraćaja kaže: Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Preporučujemo Vam da se obratite gradskom MUP-u u Ljermontovoj 12a.

  Srdačno,
  AMK Novi Beograd

 • Поштованји. Ја сам Јерменка, имам и српско држављанство. Ако извршим уплате у складу са законом, доставим одговарајуће документе и добијем српску возачку дозволу, могу ли да задржим и своју јерменску возачку дозволу?. Хвала унапред.

  • Poštovani,
   Preporučujemo Vam da se obratite gradskom MUP-u u Ljermontovoj 12a.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li moja supruga koja je drzavljanin BiH, sa BiH vozackom dozvolom sme da upravlja vozilom registrovanim na mene (sa nasim tablicama) na teritoriji EU?

  • Poštovanje,

   Što se tiče tretmana vozačke dozvole BiH, to zavisi da li određena država članica EU ima bilateralni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom o međusobnom priznanju vozačkih dozvola.To je pitanje za nadležne institucije BiH.
   Što se tiče upravljanja tuđim vozilom van granica države prebivališta vlasnika, potrebno je međunarodno ovlašćenje od strane vlasnika kojim se korisnik ovlašćuje da vozilo koristi van granica države prebivališta vlasnika.
   Ovo važi za slučaj da vlasnik nije prisutan i neće putovati sa korisnikom.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav,
  zamenio sam BiH vozačku dozvolu za vozačku dozvolu Republike Srbije.
  Sad hoću da vratim vozačku dozvolu BiH tj da zamenim vozačku dozvolu Republike Srbije za BiH vozačku dozvolu.
  Hoću li to uraditi u policijskoj stanici u Srbije gde sam izvršio zamenu prvi put ili treba to da uradim u policijskoj stanici u BiH?
  Ovo pitam jer sam čuo da se vozačka vraća u zemlju gde je napravljena tj vozačka je vraćena u BiH kad sam prvi put zamenio vozačku dozvolu. Da li je to tačno?

  • Poštovani,
   Zahtev za izdavanje (zamenu) vozačke dozvole vrši se u državi izdavaoca dozvole, dakle u BiH.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovanje,
   Možete, samo morate kao strani državljanin imati regulisan boravak u Srbiji i imati mogućnost da pratite kurs na srpskom jeziku.
   Ukoliko ste zainteresovani u auto školi AMK Novi Beograd u subotu počinje nova grupa sa predavanjima. Sve informacije možete dobiti na telefon 011/2693 088.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Članom 273. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima regulisano je ovo pitanje i taj član kaže da vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.
  Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:
  1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,
  2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,
  3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,
  4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,
  5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.

  Srdačno,
  AMK Novi Beograd

 • Dobar dan
  Imam jedno pitanje
  Ja imam 17 Godina i dobijo sam normalnu dozvolu sa kojom sme samostalno da vozim u Austriji
  A dali sa tom dozvolom smem da vozim i u srbiji?

  Pozdrav

  • Poštovani,
   Prema aktuelnom zakonu u Srbiji, sa 17 godina starosti ne možete samostalno upravljati vozilom na teritoriji republike Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Imam stranu vozacku dozvolu, zbog rezidentnog statusa u drugoj drzavi. Drzavljanin sam Srbije takodje. Da li mogu mogu kupiti auto u Srbiji, nevezano za dozvolu? Tokom godine sam otprilike deo vremena u Srbiji deo vani.

 • Kakva je situacija kada neko sa inostranom vozackom dozvolom ima pravo da vozi odredjenu kategoriju vozila u momentu zamene za srpsku dozvolu? Recimo sa inostranom vozackom dozvolom B kategorije imam automatski pravo da vozim A1 kategoriju, da li ce mi u srpsku dozvolu to biti upisano ili moram da pravim poseban zahtev, posto su te dve kategorije odvojene?

  • Poštovanje,
   Obratite se PU u Ljermontovoj 12a oko zamene inostrane dozvolu za srpsku.

   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Da li mogu svoje vozilo da dam na koriscenje stranom drzavljaninu, sa americkim pasosem dok je u Srbiji i da li on to vozilo moze koristiti i u Crnoj Gori? Osim ovlascenja, da li treba jos neki dokument?

  • Poštovanje,

   Da bi strani državljanin koristio vozilo na teritoriji Srbije neophodno je da ima prijavu boravka iz MUP-ne stariju od 3 meseca (ukoliko ne poseduje srpsku ličnu kartu) koju mora imati kod sebe u slučaju kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije.
   Za izlazak vozilom iz zemlje potrebno je izvaditi međunarodno ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu. Da bi ste to dobili potrebno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila, a od dokumentacije lična karta i saobraćajna dozvola vlasnika vozila i pasoš i prijava boravka korisnika ne starija od 3 meseca.
   Što se tiče priznavanja američke vozačke dozvole u Crnoj Gori, to morate proveriti sa nadležnim organima Crne Gore.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Polozio sam za A kategoriju u inostranstvu (Crna Gora) na osnovu prebivalista. Posedujem srpsku vozacku dozvolu sa B kategorijom i drzavljanin sam R. Srbije. Da li je moguce da na osnovu svedocanstva o polozenom ispitu iz Crne Gore upisem A kategoriju u postojecu vozacku dozvolu?

 • Postovani,

  Polozio sam za A kategoriju u inostranstvu (Crna Gora) na osnovu prebivalista. Posedujem srpsku vozacku dozvolu sa B kategorijom i drzavljanin sam R. Srbije. Da li je moguce da na osnovu svedocanstva o polozenom ispitu iz Crne Gore upisem A kategoriju u postojecu vozacku dozvolu?

  • Poštovanje,
   Obratite se Direkciji saobraćajne policije u Ljermontovoj 12a.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Moja supruga je makedonski drzavljanin i ima mk vozacku dozvolu i takodje ima boravak u R. Srbiji na godinu dana, cekamo da prodju 3 god pa da dobije drzavljanstvo? da li ona sa makedonskom dozvolom moze da vozi moj tj nas porodicni auto koji je na srpske tablice
  Srdacan pozdrav

  • Poštovanje,
   Do godinu dana boravka od prvog ulaska u Republiku Srbiju može upravljati vozilom sa makedonskom vozačkom dozvolom, nakon toga potrebno je zameniti stranu vozačku dozvolu za srpsku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav dali sa mađarskom vozačkom mogu da upravljam auto sa Srb tablicama? Imam dvojno državljanstvo srb i hun, polagao sam u madjarskoj vozački ispit, pa me zanima dal mogu voziti auto srpske table sa dozvolom ja radim u eu zemlji. Al vozim auto sa srb tablicama

  • Poštovanje,
   Mađarska vozačka dozvola se priznaje u Srbiji, tako da ne morate vaditi međunarodnu dozvolu.
   Upravljanje vozilom u Srbiji sa stranom vozačkom moguće je do godinu dana od prvog ulaska u Republiku Srbiju (uz prijavu boravka u MUP).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,drzavljanka sam RH,sa privremenim boravkom od godinu dana u RS.Imam Hr vozacku i zanima me na koji nacin smem da vozim muževljev auto srpskih tablica..hvala i lp

  • Poštovanje,
   Sa stranom vozačkom dozvolom možete upravljati do godinu dana od odobrenja boravka u Republici Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan. Ja sam u inostranstvu pohadjala auto skolu, polozila teoriski i deo prakticnog ispita. Da li postoji mogucnost priznavanja toga sto je polozeno i nastavak polaganja u Srbiji? Hvala

  • Poštovanje,
   Za informacije obratite se Upravi saobraćajne policije u Ljermontovoj 12a.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, zelim da vazecu vozacku dozvolu iz BiH zamjenim za Srpsku. Ispunjavam sve uslove, jedno me buni sto mi je djevojacko prezime na vozackoj, dok u licnim ispravama je vjencano (upisana sam u Srbiji u maticnoj sluzbi). Da li ce biti problem? Tj., da li mogu izvaditi vozacku sa uvjernjem o stalnom prebivalistu, bez mjenjanja prezimena u BiH na vozackoj. Imam prebivaliste i vjencala sam se u Srbiji.

  • Poštovanje,

   Za sve informacije vezane za zamenu inostranih vozačkih dozvola obratite se PU za grad Beograd u Ljermontovoj 12a, s obzirom da su oni nadležni za pomenute poslove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li svaka strana vozacka dozvola se moze zameniti,ili konkretno ja imam Tajlandsku vozacku dozvolu,da li je mogu u Srbiji zameniti za srpsku kada se vratim

  • Poštovanje,

   Za sve informacije vezane za zamenu inostranih vozačkih dozvola obratite se PU za grad Beograd u Ljermontovoj 12a, s obzirom da su oni nadležni za pomenute poslove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovanje,
  Interesuje me pošto svakog koga pitam svako ima drugačiji odgovor, imam dva državljanstva bugarsko i srpsko, inače živim u srbiji konkretno i posedujem bugarsku vozačku dozvolu, šta mogu da vozim i gde?? Da li mogu da vozim auto sa našim tablicama ili auto sa stranim tablicama kod nas? Kao što rekoh živim u srbiji mada stalno sam van zemlje zbog posla. Hvala unapred na informacijama.

  • Poštovani,
   Odgovor na vaše pitanje je direkno povezan sa vašim regulisanjem statusa u državama sa kojima ste povezani. S obzirom da se radi o ličnim podacima predlažemo vam da nam se obratite sa pitanjem na e-mail adresu blog@amk.co.rs kako vaš upit koji bi sadržao detalje o vašem statusu ne bi bio javno objavljen u vidu komentara na blogu.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani :
  Imam boravak u Nemackoj i vizu na 6 meseci auto na nemacke tablice na mom imenu i srpsku dozvolu da li ja mogu da dodjem za Srbiju na odmor ako je auto na nemackim tablicama na mom imenu i srpska dozvola hvala.

  • Poštovani,

   Zakon o bezbednosti saobraćaja kaže:
   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,
   Pretpostavljamo da imate regulisan boravak u SR Nemačkoj, s toga spadate pod ovaj zakonski izuzetak pod tačkom 1.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani!
  Ja imam stalni boravak ,drzavljanstvo,prijavljen na adresu ( svoj stan ) u Svedskoj. Imam srpsku vozacku dozvolu.
  Automobil koji je kupljen u Svedskoj vodi se na moju suprugu
  .Imamo zeleni karton ( osiguranje ) na kom pise da sam drugi vozac.
  Moja supruga je strani drzavljanin.
  Da rezimiram;
  Imam prebivaliste u Srbiji. Imam srpsku vozacku dozvolu.
  Dali mogu da vozim auto sa srpskom vozackom dozvolom auto sa stranim tablicama.( moja supruga vlasnik vozila) ?
  Auto se vodi na moju suprugu ( ona je strani drzavljanin ). Na zelenom kartonu ( osiguranje ) pise da sam drugi vozac.

  • Poštovani,
   Ako smo vas razumeli pitanje se odnosi na upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu u Republici Srbiji?
   Sa prebivalištem u R. Srbiji ne smete upravljati vozilom registrovanim u inostranstvu na teritoriji R.Srbije osim ako se ne radi o jednom od sledećih slučajeva kada lica:
   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Dobio sam srpsko drzavljanstvo a imam crnogorsku vozacku. Interesuje me mogu li sa njom voziti vozilo srpskih registracija ili moram uzeti srpsku. Posto sam student koji se stalno vraca u CG ne isplati mi se izvrsiti zamjenu vozacke dozvole

  • Poštovani,
   Sa prebivalištem u R.Srbiji ne možete koristiti stranu vozačku dozvolu van roka od godinu dana od stalnog nastanjenja odnosno sticanja državljanstva. Tako kaže zakon, mada praksa u mnogim slučajevima govori drugačije…
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Odgovor na ovo pitanje ne može da se da jednostavno, jer zavisi kako od zemlje čija je vozačka dozvola tako i od vašeg ličnog statusa (državljanstvo, boravak u inostranstvu..)
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Поштовани,
  Jа сам македонски држављанин али имам дозволу за привремени боравак у Србији на годину дана након чега морам да је продужим. Тренутно имам ауто македонских регистарских ознака и возим га са македонском возачком дозволом. Прочитао сам да после 12 месеци боравка у србији морам да мењам македонску дозволу за српску. да ли и даље могу да возим ауто с обзиром да имам македонски пасош али српску возачку дозволу? Хвала унапред.

  • Poštovani,
   Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno propisuje sledeće:
   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.

   S obzirom da vi nemate prebivalište u R.Srbiji mišljenja smo da ne spadate u kategoriju lica koja ne smeju upravljati vozilom stranih tablica u R.Srbiji.

 • Pozdrav,
  Interesuje me planiram da se vratim da zivim u Srbiju iz Kanade imam Kanadsku vozacku dozvolu. Dali moram opet da uzimam casove i polazem ili postoji mogucnost zamene dozvola.
  Hvala.

  • Poštovani,
   Ako se koristi strana vozačka dozvola u saobraćaju u Srbiji iz koje se ne može zaključiti za koju kategoriju ili vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, za izdavanje srpske vozačke dozvole će biti potrbno da podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se ovi podaci mogu utvrditi. Ako to nije slučaj tada morate polagati ponovo u Srbiji.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *