Znakovi opasnosti – upozorenje na putu

Znakovi opasnosti su deo saobraćajne signalizacije. Oni zauzimaju veoma važno mesto u omogućavanju bezbednog odvijanja saobraćaja i imaju za cilj da učesnike u saobraćaju upozore na postojanje opasnosti na putu, odnosno na približavanje mestu na kome može biti ugrožena bezbednost saobraćaja.

Zahvaljujući ovakvim obaveštenjima vozači su na vreme obavešteni o postojanju i prirodi opasnosti, pa mogu i da usklade vožnju sa datom situacijom.

Kako izgledaju znakovi opasnosti?

Znakovi opasnosti su u obliku jednakostraničnog trougla. Bele su boje sa crvenim obodom. Simboli na znaku su crne boje.

Napomena: Od ovog pravila je izuzetak znak opasnosti – „radovi na putu“ koji jedini umesto bele, ima žutu podlogu.

Gde su postavljeni znakovi opasnosti?

Znakovi opasnosti se postavljaju po pravilu na udaljenosti od 300-150 m pred deo puta na kome postoji povećana opasnost po bezbednost učesnika u saobraćaju. U naseljima se mogu postaviti i na manjem rastojanju zbog specifičnosti saobraćaja kroz naseljeno mesto.

Napomena: Nisu svi znakovi opasnosti postavljeni ispred mesta ili dela puta na kome preti određena opasnost. Znak radovi na putu, Andrejin krst kao i  saobraćaj u oba smera se postavljaju neposredno ispred samog mesta na koje se ukazuje.

Opasnost na putu

Blizina dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju zakonom nije predviđen poseban znak opasnosti

Opasne krivine

Približavanje opasnoj krivini ili delu puta sa krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti.

Opasne osobine puta

 

Ljudi i životinje na putu


Objekti u blizini puta


Opasne raskrsnice


Način odvijanja saobraćaja


Napomena: Iz navedenog se može zaključiti da su znakovi opasnosti koji su pravilno postavljeni od izuzetne važnosti za bezbednost saobraćaja I njegov normalan tok. Ovo je razlog zbog koga bi preduzeća koja održavaju puteve trebalo često da kontrolišu prisutnost I vidljivost saobraćajne signalizacije.

Takođe ovi znakovi nikako ne bi trebalo da budu mesto na kome ćete ispisivati vaša imena ili parole I time narušavati vidljivost. Zapamtite ovakvim ponašanjem ugrožavate nečiji život.

 

Želimo Vam bezbednu vožnju,

AMK Novi Beograd 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *