Registar neplaćenih kazni – saznajte da li ste dužni

Šta je registar neplaćenih kazni?

Registar neplaćenih kazni je registar uspostavljen na osnovu Zakona o prekršajima Republike Srbije. Veliki broj vozača se tokom svoje vozačke karijere susreo sa prekršajnim sudom i izrečenom novčanom kaznom za učinjeni prekršaj.

Sada imate mogućnost da proverite da li postoje evidentirane novčane kazne koje vas terete.

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju svi podaci uneti u registar. Sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga se upisuju u registar novčanih kazni.

Koji podaci se nalaze u registru neplaćenih kazni?

U registar novčanih kazni upisuju se sledeći podaci:

  • Ime i prezime i jedinstveni matični broj kažnjenog fizičkog lica, preduzetnika odnosno odgovornog lica u pravnom licu, odnosno broj putne isprave stranog fizičkog lica koji nije u propisanom roku u celosti platio novčanu kaznu ili druge dosuđene novčane iznose ili nije nadoknadio dosuđene troškove postupka. Za kažnjeno pravno lice naziv i sedište, PIB i matični broj, za preduzetnika naziv i sedište radnje;
  • Pravnosnažna, odnosno konačna odluka kojom je izrečena novčana obaveza;
  • Prekršajni sud koji je doneo odluku odnosno organ koji je izdao prekršajni nalog;
  • Dugovani iznos i osnov dugovanja;
  • Datum dospeća obaveze plaćanja;
  • Prekršajni sud koji je izvršio upis;
  • Datum upisa.

Koliko poena donosi određeni prekršaj, pročitajte ovde

Kako da proverite da li se nalazite u registru neplaćenih kazni?

Upis podataka u registar vrši nadležni sud, tako da zahtev za izdavanje podataka iz registra možete podneti bilo kom prekršajnom sudu.

Uvid možete izvršiti i sami na internet stranici Ministarstva pravde https://rnk.sipres.sud.rs/

Potrebno je da tačno unesete sve naznačene podatke kako biste dobili ispravan rezultat pretrage.

Kako se brišu podaci iz registra neplaćenih kazni?

Nakon evidentiranja uplate celokupnog dugovanog iznosa do koga ste došli na osnovu uvida u registar, sud koji je izvršio upis.

Podaci se brišu i nakon 4 godine od kada su prekršajni nalog, odnosno osuđujuća presuda postali pravnosnažni.

Registar neplaćenih kazni – čemu služi?

Nije redak slučaj da su postupci pred prekršajnim sudom dolazili na dnevni red mnogo kasnije od učinjenog prekršaja. Vozači često i zaborave da su bili zaustavljeni i da im je saobraćajna policija izdala prekršajni nalog ili prijavu.

Uvidom u registar možete da utvrdite da li eventualno nešto dužni i po kom osnovu, pa na taj način možete izmiriti obavezu i izbeći neprijatnost sprovođenja izvršnog postupka.

Registar neplaćenih kazni i registracija auta

Članom 336. Zakona o prekršajima bilo je predviđeno da se kažnjenom licu, dok u potpunosti ne izmiri svoj dug, neće dozvoliti:

  • Izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole
  • Izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registarskih tablica.
  • Odjava vozila

Ovaj član zakona je odlukom Ustavnog suda stavljen van pravne snage.

 

AMK Novi Beograd vam želi srećnu vožnju

Ovaj unos je postavljen u Blog. Označiti link.

2 thoughts on “Registar neplaćenih kazni – saznajte da li ste dužni

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *