Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje

Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje, večita su dilema vozača.

Automobili kao i druge pokretne stvari imaju svoje vlasnike koji u određenom trenutku mogu prenesu na nekog drugog.

Najčešći promet prava svojine na automobilu je putem kupoprodaje, a odmah posle njega je poklon.

Na osnovu svojih potreba, želja i budžeta, svako bira koji će automobil da kupi.

Česta je pojava da vozači kako bi privremeno odložili prenos vlasništva i plaćanje potrebnih poreskih dažbina pribegavaju davanju ovlašćenja za upravljanje i raspolaganje automobilom.

Često se ovlašćenje primenjuje samo do prve sledeće registracije, jer je novim vlasnicima lakše da celu proceduru oko prenosa vlasništva izvrše tek tada.

„Kupovina“ vozila na ovlašćenje ima brojne mane i može dovesti do nekih komplikovanih situacija kako za korisnika, tako i za davaoca ovlašćenja.

Saznajte i šta je još bitno da znate ako kupujete polovnjaka…

5 razloga zašto ne preporučujemo ovakvu upotrebu ovlašćenja:

 1. Pravna nesigurnost – dali ste novac za vaše vozilo, ali nominalni vlasnik vašeg automobila niste vi.
 2. U ovlašćenju postoji klauzula da vozilo možete prodati ukoliko želite da prodate nekom trećem licu, a to ne znači i da možete da ga prenesete na samog sebe.
 3. Ako u ovlašćenju ne stoji izričito napisano da vozilom možete upravljati i u inostranstvu nećete moći sami da izvadite dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
 4. Situacija se može najviše zakomplikovati ako je vlastodavac preminuo. U tom slučaju vaše vozilo postaje predmet ostavinske rasprave.
 5. Problem može nastati ako ste potpisali i overili kupoprodajni ugovor, nakon čega ste odlučili da prolongirate prenos vlasništva vozila upotrebom ovlašćenja.  U tom slučaju se može desiti da kasnije, kada odlučite da prenesete vozilo na sebe morate da sačinite novi ugovor i ponovo platite njegovu overu.
 6. Vlastodavac sa druge strane može imati problema jer neko drugi faktički upravlja vozilom u saobraćaju. Kazne za parkiranje, doplatne parking karte, snimci sa kamera za kontrolu saobraćaja su nešto na šta morate biti spremni, s obzirom da ste vi nominalni vlasnik vozila, a da vozilom u saobraćaju kao vozač učestvuje neko drugi.

Sve navedeno su razlozi zbog kojih preporučujemo da prenos vlasništva vozila uradite odmah i na taj način uživate punu pravnu sigurnost i mirnu državinu svog vozila.

Kada se odlučite da kupite automobil treba da obratite pažnju na nekoliko stvari:

 • Obratite pažnju na starost vozila, pređenu kilometražu i generalno tehničko stanje željenog automobila.
 • Proverite da li kupujete automobil od vlasnika ili lica koje ima ovlašćenje.
 • Proverite da li prodavac poseduje par originalnih ključeva, potrebnu opremu i da li su na automobilu vršene naknadne izmene tehničkih karakteristika.
 • Ako postoje izmene, vodite računa da vlasnik za svaku mora imati Uverenje o ispitivanju izdato od nadležne državne institucije (Agencije za bezbednost saobraćaja).
 • Za TNG uređaj pored ovog Uverenja kao osnovnog dokumenta o prepravci potrebno je posedovati i potvrdu o periodičnoj kontroli ispravnosti uređaja koja se vrši na 5 godina.

Posedovanje Uverenja je neophodno jer ste dužni da ga imate kod sebe i pokažete prilikom eventualne kontrole saobraćaja i na redovnom godišnjem/šestomesečnom tehničkom pregledu.

Prenos vlasništva vozila: šta i kako?

Ako ste prekontrolisali sve prethodne napomene i odlučili se za kupovinu baš tog automobila, vreme je da sačinite kupoprodajni ugovor.

Najjednostavnije je da dođete sa saobraćajnom dozvolom i ličnim kartama (vašom i prodavčevom) na naš šalter u policijskoj stanici Novi Beograd, gde ćete dobiti sačinjen tipski ugovor o kupoprodaji.

Ugovor je potrebno overiti u opštini ili sudu što znači da je u ovoj fazi potrebno prisustvo obe ugovorne strane.

Napominjemo: Od 1. aprila se sve overe vrše kod notara, osim u mestima koja nemaju ovlašćenog javnog beležnika, gde se i dalje overa vrši u opštini ili sudu.

Kada overite ugovor imate rok od 15 dana da podnesete poresku prijavu kako biste izmirili porez na prenos apsolutnih prava.

Teritorijalno nadležna filijala poreske uprave je ona koja se nalazi na opštini prodavca.

O ovome vodite računa ako kupujete vozilo od vlasnika sa drugog registrarskog područja (drugi grad) jer će vaše prisustvo biti potrebno kako prilikom predaje poreske prijave tako i prilikom preuzimanja overenog primerka ugovora.

Na poleđini ovog ugovora se nalazi pečat Poreske uprave koji dokazuje da je izmiren porez na prenos apsolutnih prava.

Iznos ovog poreza je 2,5% od procenjene kataloške vrednosti vozila (katalog AMSS).

Pre odlaska u Poresku upravu kod nas možete izvršiti katalošku procenu vozila i odrediti sumu koju ćete morati da platite za porez na prenos apsolutnih prava.

Šta je potrebno u teritorijalno nadležnu filijalu Poreske uprave da odnesete:

 • Dva primerka overenog kupoprodajnog ugovora.
 • Popunjena poreska prijava na ime prodavca.
 • Očitana saobraćajna dozvola za vozilo koje je predmet kupoprodaje.
 • Očitana lična karta vlasnika vozila koje je predmet prenosa.

Kada dobijete primerak ugovora overen od strane Poreske uprave potrebno je da izvršite upis promene vlasništva u jedinstveni registar vozila koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Potrebno je da radi evidentiranja promene vlasnika u jedinstvenom registru motornih vozila i dobijanja saobraćajne dozvole na vaše ime u policijsku stanicu odnesete:

 • Ličnu kartu,
 • Kupoprodajni ugovor (original)
 • Saobraćajnu dozvolu

Različiti slučajevi

Ako ste kupili vozilo u istom registarskom području kome nije istekla registracija duže od 30 dana, ne menjate registarske tablice već samo saobraćajnu dozvolu.

Ukoliko je registraciju još u toku postupak je malo drugačiji.

Predajete prepis registracionog lista (možete dobiti u samoj policijskoj stanici Novi Beograd na našem šalteru), original polise osiguranja od autoodgovornosti, saobraćajnu dozvolu i prve primerke uplatnica.

Ako vozilu ističe registracija podnosite sva ista dokumenta kao i pri redovnoj registraciji vozila.

Ako ste kupili vozilo u drugom registarskom području, potrebno je da stari vlasnik vozila odjavi vozilo i vrati registarske tablice Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji njegovog prebivališta, pre nego što vi registrujete vozilo na svoje ime.

U ovom slučaju vodite računa gde se fizički nalazi vozilo jer ćete u protivnom imati dodatne troškove izdavanja probnih tablica da biste prevezli vozilo do vaše adrese.

Nakon odjave stari vlasnik vam predaje poništenu saobraćajnu dozvolu koju predajete prilikom registracije/ zamene saobraćajne dozvole.

Davanje vozila na poklon

Slična je procedura ako želite da poklonite vozilo nekome. Umesto kupoprodajnog ugovora sačinićete ugovor o poklonu u odgovarajućoj formi.

Overavate ugovor kod notara (ili u opštini/sudu u mestima koje nemaju ovlašćenog notara), pri čemu vodite računa o navođenju vrednosti vozila u ugovoru.

Što je vrednost veća to će biti veća i sudska taksa, a poreska uprava će vam osnovicu poreza na prenos vlasništva prava svakako odrediti prema vrednosti iz kataloga AMSS.

Poklonoprimac nosi dva primerka overenog ugovora u filijalu poreske uprave, prema mestu svog prebivališta, gde popunjava i predaje poresku prijavu i primerke ugovora.

Kada dobijete ugovor overen od strane poreske uprave, poklonoprimac ide u policijsku stanicu radi upisa prenosa vlasništva vozila u jedinstveni registar vozila (ista dokumenta kao kod kupoprodajnog ugovora).

Napominjemo: U slučaju prenosa vlasništva na vozilu, ugovorom o poklonu, u prvom naslednom redu neće biti obračunat porez na prenos apsolutnih prava (2,5% od kataloške vrednosti vozila).

Kupovina vozila od pravnog lica

Ako kupujete vozilo od pravnog lica koje je obveznik PDV-a, od dokumenata će vam biti potrebno:

 • Faktura na kojoj se nalazi cena sa iskazanim PDV-om (Vrednost vozila mora biti približna tržišnoj vrednosti). U ovom slučaju nećete morati da idete u filijalu poreske uprave.
 • Saobracajna dozvola.
 • Važeća lična karta kupca.
 • Registracioni list (ako je registracija u toku).
 • Dokaz o uplati taksi za izdavanje saobracajne dozvole.
 • Važeća polisa od autoodgovornosti na uvid
 • Rešenje iz Agencije za privredne registre za privredno društvo od koga je vozilo kupljeno.

Ako kupujete vozilo od pravnog lica koji nije obveznik PDV-a morate dostaviti sledeća dokumenta:

 • Fakturu
 • Kupoprodajni ugovor (u ovom slučaju se plaća porez na prenos apsolutnih prava u filijali poreske uprave prema sedištu prodavca).
 • Saobraćajnu dozvolu.
 • Važeću ličnu kartu kupca.
 • Registracioni list (ako je registracija u toku).
 • Dokaz o uplati taksi za izdavanje nove saobraćajne dozvole.
 • Važeću polisu osiguranja od autoodgovornosti.
 • Rešenje Agencije za privredne registre iz registra preduzetnika koji vodi ova Agencija.

764 thoughts on “Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje

  • Poštovani gospodine Dejane,
   Smrću vlasnika prestaju i sva ovlašćenja koja je pokojnik za života dao. Potrebno je da pokrenete ostavinski postupak i da sa rešenjem o nasleđivanju izvršite prenos vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Gospođa nakon ostavinske rasprave postaje vlasnik vozila i sa njom možete sklopiti ugovor o kupoprodaji.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

     • Postovani, auto je kupljen 2012 godine, ali nije plaćen porez na prenos, auto vozim na osnovu ovlašćenja. Saobracajna na ime inicijalnog vlasnika istice sledeći mesec. Da li postoji mogućnost da se plati sada porez ili je potrebno ponovo overavati ugovor …kako bi izvršili prenos vozila

     • Poštovana,
      Teško je dati dobar savet u ovom slučaju. Od overe ugovora rok je 15 dana da podnesete poresku prijavu, takođe mišljenja smo da ugovor koji je overen u sudu ili opštini sada ne može ni da bude podnet kao validan dokument za overu, jer sve overe moraju da izvrše javni beležnici. Konsultujte javnog beležnika i ne odlažite prenos vlasništva jer dolazite u pravno nesigurnu poziciju bez razloga.
      Srdačno,
      AMK Novi Beograd

    • samo putem naseldstva tj na ostavinskom postupku morate biti prisutni i pozvani kao jedan od naslednika uz obavezni primerak ovlascenja, e sad, ako rodbina ima primedbu da auto nije prodat vec je samo dat da se lice njime koristi i iz tog razloga mu je i izdato ovlascenje e tu vec mozete ostati i bez vozila, jer se vozilo pravno nasledjuju uza rodbina pa tek sira ako se odreknu istog. dakle sve je stvar kakva je rodbina ostavioca. imao sam slucaj iz susedstva sa tvojim problermom, po smrti vlasnika na zaostavstini udovica je zahtevala da auto kao buduci vlasnik bude cerka preminulog, dzaba se ovaj bunio ovlascenjem, dakle ovlascenje je samo za upravljanje ali ne i za prenos i otudjivanje tj prebacivanje na vaser ili necije drugo ime! zato se i radi kupo-prodajni ugovor ili ugovor o poklonu gde se po potpisivanju odmah radi prenos u sup i sudu.

   • Kako mogu da nadjem vlasnika auta ? Ako imam staru saobracajnu gde da pitam jel ziv covek ?
    Ja sam danas zvao sup u bg da pitam za informacije ali nisu hteli da mi daju

    • Poštovani,
     Teško ako nemate neki kontakt sa vlasnikom (br. telefona i slično). MUP vam neće dati ovakve podatke jer spadaju u podatke o ličnosti koje ne možete dobiti postavljanjem pitanja o adresi i mestu prebivališta nekog lica.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

    • postavio bih ti samo jedno prosto pitanje: kako si onda kupio auto ako ne znas gde zivi vlasnik?! glupo sto kazem: ali nisi ga valjda autostopom pokupio, dao mu pare on tebi auto i dovidjenja?! u italiji postoji javni portal gde ukucas broj sasije i odmah ti izbaci ime, prezime, adresu vlasnika, cak ti pise da li je imao ili nije udes kao i ako je imao kada i gde je imao kao i koliko je ostecenje auta bilo. slazems e da sup ne sme takve podatke da ti da na osnovu broja tablice, ali sa brojem sasije i broja motora morala bi postojati aplikacija kao u vec primeru italije gde lako mozes doci do vlasnika, pod uslov da je auto kod VAS ili prodavca cime ujednop mozete proveriti da li je vlasnik bas lice koje vam prodaje ili neko trece lice!

    • Poštovani,
     Mišljenja smo da vam nije potrebno ovlašćenje već je dovoljno posedovanje isprava za vozilo (saobraćajna dozvola i polisa osiguranja). Konsultujte i Upravu saobraćajne policije da čujete njihovo mišljenje.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

     • Dobar dan,interesuje me šta da radi vlasnik kad proda auto jednom licu a on proda odmah drugom….a pritom i da nije odradio ovlašćenje ovom prvom,jer nije stigao…

     • Poštovani,
      Ovo su tipične problematične situacije koje ne preporučujemo i o kojima smo dosta pisali kao i o svim mogućim problemima. Ako budete imali problema obratite se stručnoj pravnoj pomoći.
      Srdačno,
      AMK Novi Beograd

   • Mene interesuje
    Kupio sam auto i registrovan do 2019.01.08 ima tablice ali vrsi se odjava ove tablice da dobijem nove da li ja mogu voziti auto od toga?dok ne predam ove tablice?

    • Postovani,
     Ne mozete voziti automobil kome su tablice odjavljene. Ako menjate registarsko podrucje, dobicete nakon odjave tablica u Beogradu, nove tablice i nalepnicu do datuma prethodne registracije.
     Srdacno,
     AMK Novi Beograd

   • Imam auto placen porez, kupoprodajni ugovor sve zavrseno samo se auto vodi i dalje na prodavca auta. Trebam da registrujem auto, da li trebam u njegovoj opstini (Mupu) i sta da odnesem, kako bih preneo auto na moje ime. Sve to a da tablice ostanu iste. Pozdrav!

    • Poštovani,
     Ako ste na istom registarskom području tablice se ne menjaju osim ako ne ističu.Morate izvršiti tehnički pregled,uplatiti uplatnice na vaše ime i uraditi polisu osiguranja.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

   • Poštovani,
    Ako su je izgubili u MUP-u moraće da vam reše problem izdavanjem Uverenja ili na neki sličan način.Konsultujte šefa upravnih poslova u konkretnoj policijskoj stanici.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

    • a znate i sami koliko su azurni i gostoljubivi pogotovo na izdavanju saobracajne llloooll, evo cist moj primer od prosle godine: auto sam kupio iz italije odradio sve propise i na tehnickom neko pogresio umesto „ben zinski motor“ napisali dizel, to sluzbenik na salteru za izdavanje saobracajne i tablica nije ni video jer je jasno pisalo cak u carinskoj deklaraciji da je vozilo benzinskiog agregata, kada sam tek po dobijanju saobgracajne slucajno posle dva ili tir dana pogledao da pise dizel odmah sam otisao u sup jer nisam znao ko je pogresio SUP ili na tehnickom! u sup-u je poceo da mi se dere kao da sam ja kriv sto ON nije gledao sta pise tj da se nesto en poklapa izmedju carinske deklaracije i tehnickog, pa wsam morao ponovo placati tehnicki kako bi mi na tehnickom ispravili da je benzinski agregat a ne dizel. pitao sam lika koji radi sa tim tablicama: pa kako se ne zeznuste pa upisaste da imam i atestiran plin pobogu!?

  • Poštovani, kupac vozila, isplaćuje auto u ratama, prvu ratu je dao u aprilu, a poslednju treba u septembru. I na taj period ima ovlašćenje, šta se dešava kada dođe septembar i kupac ne isplati sve rate?

   • Poštovani,
    Ovo pitanje je čisto građanskopravnog karaktera i podrazumeva obraćanje sudu. preporučujemo vam da se obratite stručnoj pravnoj pomoći.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

    • postoji par stvari koje nije razjasnio pitanje: jel na bankovni racun uplacuje rate cime imas urednu dokumentaciju o upalcenim ratama u skladu sa ugovorom ako je uopste napravljen ugovor opet je tu pitanje kako je taj ugovor napisan ili nije ni napisan vec ga vozi na ovlascenje ili bez ovlascenja. da se ja pitam ne bih mu prebacio auto na njegovo ime niti mu dao saglasnost za dalje urpavljanje po isteku ovlascenja dok ne isplati do poslednje rate tj pare!

 • Postovani,
  Koja je najbolja pravna praksa prilikom kupovine vozila koje je registrovnano na firmu ali jos uvek nije istekla zabrana otudjivanja od 60 dana.
  Da li je moguce izvaditi neko ovlascenje dok ne prodje taj period od 60 dana pa onda izvrsiti prenos vlasnistva?

  • Poštovani gospodine Ilija,
   Pravna praksa kaže da se ovakvo vozilo ne može otuđiti dok postoji zabrana. Ako želite punu pravnu sigurnost predlažemo da sačekate istek ovakve zabrane pa da onda kupite vozilo. Drugi alternativni načini kojima se ljudi služe kao što su ovlašćenja za upravljanje vozilom pravnog lica mogu imati izuzetno negativne posledice po pravno lice pa sumnjamo da bi prodavac pristao na takva rešenja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala Vam puno na brzom odgovoru. Da li mi možete reci i da li uz takvo ovlašćenje moram da imam i putni nalog da bi upravljao vozilom?

    • Poštovani gospodine Ilija,
     Za vozila privrednih društava (firmi) nije potrebno izdavanje putnih naloga.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Treba da uradim prenos vlasništva vozila sa bratovog na moje ime. Želeli bismo da uradimo ugovor o poklonu, ali me interesuje da li je problem što ne nosimo isto prezime (braća smo po majci), i da li u tom slučaju treba da podnesem neki dokaz ili tome slično?

  Hvala unapred!

  Pozdrav,
  Uroš

  • Poštovani gospodine Uroše,
   Srodnički odnos koji se uzima u obzir kod poreskog oslobođenja je propisan Zakonom o porezu na imovinu. Što se tiče vaše situacije, možete pokloniti vaš auto bilo kome i nema smetnji što vi i vaš brat ne nosite isto prezime. Potrebno je da sačinite ugovor o poklonu i platite porez na prenos, nakon toga vaš brat može registrovati vozilo na svoje ime.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Dobio sam na poklon auto od brata, koji se nije vodio na njega ali ima kompletno ovlasćenje na njegovo ime dali mogu ja izvrsiti prenos sada na svom imenu. Hvala…

  • Poštovani gospodine Ivane,
   Ukoliko je u ovlašćenju navedeno da je vaš brat bio ovlašćen na konkretan pravni posao, možete preneti pravo svojine i registrovati auto na svoje ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • ali, niste u pravu, da bi odjavio tablice i saobracajnu to mora da odradi PRAVI VLASNIK a ne lice koje ima ovlascenje! tu se mnogi zeznu prilikom kupovine auta na ovlascenje, pa onda ispadne da pravi vlasnik nema palcen porez ili jos gore ne placene kazne, a opet ako i paltite te njegove kazne i poreze opet ce morati pravi vlasnik da dodje u sup sa saobracajnom i tablicama jer se auto pravno jos uvek vodi na njegovo ime a ne na ime ovlascenog! valja to uvek naglasiti da en bi doslo do zabune

    • Poštovani,
     Ovlašćenje se odnosi na lice koje je ovlašćenjem vlasnika ovlašćeno upravo za ovu radnju odjave.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Dobio sam na poklon auto od brata, koji se nije vodio na njega ali ima kompletno ovlasćenje na njegovo ime dali mogu ja izvrsiti prenos sada na svom imenu.imamo ugovor o poklonu overen u sudu ,i tablice je odjavio
  I ovlasćenje na njegovo ime isto overeno u sudu. Hvala…

 • Dobar dan, automobilu koji koristim istice registracija 30 og maja. Auto se ne vodi na mene pa hocu da ga prevedem na mene, imam Ugovor preko ovlascenja i placen porez o prenosu apsolutnih prava, automobilu je iz drugog grada i u kontaktu sam sa vlasnikom vozila, dogovorili smo se da odjavi vozilo i vrati tablice, zanima me kako mogu prevesti vozilo na sebe sta mi je sve potrebno?

  • Poštovana,
   Potrebno je da odradite tehnički pregled. Nakon toga predajte tablice i saobraćajnu dozvolu nominalnom vlasniku radi odjave u registarskom području gde je automobil bio registrovan. Uradite polisu osiguranja od autoodgovornosti i zajedno sa ugovorom i potvrdom iz poreske uprave idete u policijsku stanicu da registrujete vozilo na vaše ime.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala Vam puno, samo da Vas pitam jel ne menja situaciju to sto sam ja kupila automobil od osobe koja ima ovlascenje i sa njom sam sacinila ugovor preko ovlascenja, na tom ovlascenju pise da ta osoba moze izvrsiti prrnos vlasnistva na sebe ili trece lice, i to ovlascenje koje se vodi na nju je original i kod mene je. Inace u kontaktu sam i sa pravim vlasnikom na koga se i dalje vodi saobracajna i on ce vratiti tablice i odjaviti vozilo.

    • Poštovana,
     Nema na čemu, tu smo za Vas. Što se tiče same situacije Vi ste kupili vozilo od lica koje je bilo ovlašćeno da ga proda. Dobro je što imate kontakt sa vlasnikom vozila radi sigurnosti po pitanju važnosti ovlašćenja. Pošto ste već platili porez na prenos apsolutnih prava, sa kopijama dokumenata,po odjavi tablica, možete registrovati auto na Vaše ime.
     Srdačan pozdrav
     AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Suprug ima ovlastenje od vlasnika iz drugog registarskog podrucja. Da li moze vozilo da se prevede na mene na nasoj opstini, a vlasnik da odjavi tablice? Ili ako bi ga meni poklonio da li se u tom slucaju placa porez s obzirom da on nije vlasnik, ali ima ovlastenje u kome stoji da moze da ga pokloni?

  • Poštovana,
   U zavisnosti od sadržine ovlašćenja je i mogućnost daljeg raspolaganja ovlašćenog lica pravom iz punomoćja. Ukoliko je vaš suprug ovlašćen da može u potpunosti raspolagati pravom svojine na automobilu, može vam biti i poklonjen ali smatramo da biste bili u obavezi da izmirite porez na poklon jer se na osnovu punomoćja ne stiče pravo svojine već samo pravo da se u ime vlasnika raspolaže istim.
   Srdačan pozdrav
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, dobio sam auto na poklon od brata koji je vlasnik po ovlascenju u ovlascenju stoji da moze da proda i izvrsi prenos tre em licu ,uradili ugovor o poklonu i overili u sudu mada u poreskoj nece da mi odrade zato sto kako kazu ne stoji u ovlascenju da moze da pokloni, interesuje me dali ja mogu odraditi prenos iako ne stoji u ovlascenju da moze da mi pokloni.Hvala

  • Poštovani,
   Svi državni organi zahtevaju da u ovlašćenju kojim je dato pravo da se u nečije ime raspolaže njegovim pravom bude jasno precizirano šta se sve može uraditi. Vi ne možete samo na osnovu ovlašćenja preneti pravo svojine na sebe već za to mora postojati pravni osnov (ugovor o kupoprodaji, poklonu…). Možete izvršiti prenos tako što ćete sačiniti neki od ugovora na koje je punomoćnik bio ovlašćen ili tako što ćete kontaktirati vlastodavca da izmeni punomoćje ili direktno sa njim sačiniti ugovor o poklonu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Prodao sam auto prijatelju i napravili kuoprodajni ugovor koji smo overili kod notara dao mi je deo novca uz dogogov da auto isplati u celosti kada budemo isli u poresku. Medutim on je odustao i nismo ni otisli u poresku.I sada auto je kod mene.Da li je potrebno da uradim nesto sa ugovorom i da li mogu da prodam auto nekom drugom,

  • Poštovani,
   Ugovor koji ste sklopili bi trebalo da u sebi sadrži član koji reguliše odustanak jedne od strana od kupoprodaje i isplatu cene pa treba i da postupite u skladu sa tim. U svakom slučaju bi bilo poželjno da pismeno obavestite kupca da su nastupili razlozi za raskid ugovora.
   Srdačan pozdrav.
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam auto koji se vodi na moje ime, ali zbog promene mesta stanovanja vise mi nije potreban.Da li je moguce da da se napravi ugovor o poklonu vozila i da ja kao sin poklonim vozilo svom ocu i koja bi bila procedura u tom slucaju?
  Unapred hvala,
  Sasa

  • Poštovani,
   Naravno, možete sačiniti ugovor o poklonu koji treba da overite kod notara i da podnesete poresku prijavu u poreskoj filijali na opštini na kojoj poklonoprimac ima prebivalište. Nakon toga vaš otac sa ovim papirima i registracionim listom može otići da prevede auto na svoje ime.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  suprug je punopravni vlasnik vozila koje je registrovano na Kosovku Mitrovicu (srpske KM tablice), koje bi sada poklonio meni. Moje prebivaliste je u Beogradu. Da li ste upoznati kakva je procedura. Koliko sam nasla, u slucaju bracnih partnera ne placa se porez na prenos apsolutnih prava. Da li ima neke razlike to sto je vozilo sa Km tablicama?

  • Poštovana,
   Vozilo je u ovom slučaju registrovano u nekoj policijskoj upravi koja nije na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija (PU Vranje, Niš…). Proverite gde ste registrovali autopmobil i tu vratite tablice zbog odjave vozila zbog promene registarskog područja. Predlažemo da pre toga, ako je još u registraciji, auto dovezete u Beograd kako ne biste kasnije imali trošak izdavanja probnih tablica za prevoz auta. Porez na prenos apsolutnih prava kao i porez na poklon se ne plaća kada je pravni posao između naslednika prvog naslednog reda (deca, supružnici) ali svakako ugovor mora proći kroz poresku upravu te će vas oni poučiti detaljnije o potrebnoj dokumentaciji za eventualno poresko oslobođenje. Takođe ovo pitanje se tiče i državljanstva lica u pravnom odnosu kao i eventualnih prethodnih poreskih oslobođenja, tako da je najbolje da se konsultujete u filijali poreske uprave o detaljima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Kupio bih auto preko banke.
  Vlasnik ima kupoprodajni ugovor ali nije preveo auto.
  Da li ja mogu da prevedem auto nakon kupovine i sa kim u ovom slucaju sacinjavam kupoprodajni ugovor?
  Sve najbolje,
  Miroslav

  • Poštovani,
   Možete zaključiti kupoprodajni ugovor sa vlasnikom vozila ili licem koje je ovlašćeno od vlasnika da u njegovo ime može zaključiti ovakav pravni posao. Proverite da li prodavac ima ovakvo ovlašćenje od nominalnog vlasnika vozila.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • postovani da li moze u opstini da se izvadi duplikat ovlascenja a koji bi bio validan prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora kod notara, buduci da je original izgubljen a vlasnik vozila se nalazi u inostranstvu

  • Poštovana,
   Opština nije izdavalac ovlašćenja da bi mogla da izda duplikat istog. Ako ne pronađete ovlašćenje, jedini način je da kontaktirate vlasnika da vam preko diplomatsko-konzularnog predstavništva da novo ovlašćenje.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Ako bih kupio automobil od lica koje ima ovlascenje sto znaci da sa njim potpisujem kupoprodajni ugovor na osnovu tog ovlascenja da li postoji mogucnost da ja sa tim ugovorom odjavim automobil u policijskoj stanici gde je registrovan ili to moze da ucini samo vlasnik licno jer problem je u tome sto je vlasnik koji je dao ovlascenje u inostranstvu? Hvala unapred!

  • Poštovani,
   odjavu automobila može da izvrši vlasnik ili lice koje za to ovlasti vlasnik. Proverite da li u ovlašćenju postoji takva odredba.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupila sam auto ,vlasnik je iz Obrenovca. Imam ovlascenje a prenos cu izvrsiti uz slefecu registraciju. Da li moram registraciju obaviti u Obrenovcu ili mogu unajblizoj opstini u Beogradu? Dolazim iz unutrasnjosti. Hvala

  • Poštovana,
   Prilikom prenosa je potrebno da registrujete auto u opštini u kojoj vi imate prijavljeno prebivalište. Odjava tablica se vrši u nekoj od policijskih stanica u Beogradu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovan, kupio sam vozilo od coveka koji ima „totalno“ ovlascenje. Da li mi je u toku prenosa vlasnistva potrebna licna karta vlasnika vozila potrebna i gde?

 • Poštovani,
  Ako je punomoćnik ovlašćen da može preduzeti sve radnje u postupku prodaje vozila (Prodati vozilo, izvršiti odjavu vozila ako je potrebno, izvršiti prijavu poreske obaveze u poreskoj filijali…) potrebni su samo njegovi dokumenti kao punomoćnika i važeće punomoćje.
  Srdačno,
  AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li je istina da kupoprodajni ugovor overen kod notara postaje nistavan ako prenos vozila i placanje poreza nije izvrseno u zakonskom roku?
  Prodavac koji nije izvrsio prenos hoce da mi proda auto ali ja cu verovatno morati da sastavim ugovor sa vlasnikom jer je istekao zakonski rok za prenos. Da li sam u pravu?
  Sve najbolje,

  • Poštovani,
   U pravu ste delimično. Nije istekao rok za prenos već za podnošenje poreske prijave. Pojavljivanjem sa trenutnim ugovorom koji posedujete može voditi ka prijavi za poreski prekršaj tako da predlažemo da sačinite novi ugovor.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani,
    Sta bi u ovom slucaju bio novi ugovor? Napominjem jos jednom da ja nemam nista sa prvobitnim ugovorom. Samo ne znam sa kim da sastavim novi da se auto proda meni.
    Sve najbolje.

    • Poštovani,
     Ugovor morate sačiniti sa vlasnikom vozila ili licem koje je vlasnik ovlastio da u njegovo ime može izvrštiti prodaju automobila. Prodavac u vašem slučaju najverovatnije poseduje ovakvo ovlašćenje jer u protivnom bez prenosa prava svojine nije mogao registrovati automobil bez prisustva nominalnog vlasnika. U tom slučaju vas ne zanima ugovor između prethodnog vlasnika i lica koje vama prodaje vozilo jer da biste vi imali osnov za registraciju vozila na vaše ime potrebno je da imate i neki pravni osnov za to, a to bi u vašem slučaju bio kupoprodajni ugovor sa prodavcem koji ima ovlašćenje da prenese pravo svojine na automobilu.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • da li moze da se izvadi kopija ovlascenja ili kupoprodajnog ugovora? covek kome sam prodo auto je dobio kaznu, tacnije ja jer nije preveo na sebe

  • Poštovani,
   Ovlašćenje ste vi sačinili tako da vi možete sačiniti novo odnosno povući staro ukoliko ičinilac prekršaja ne želi da plati kaznu.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani kupio sam auto ali nisam preveo…kupio sam od lica koje ima puno ovlascenje pravog vlasnika, da li smem da otudjim taj auto dok ne prevedem auto…napomena:nemam ovlascenje.

  • Poštovani,
   Pravo svojine na automobilu se faktički prenosi kao i kod drugih pokretnih stvari trenutkom razmene novca i preuzimanja vozila, ali radi vaše i pravne sigurnosti lica kome želite da prodate auto (pod uslovom da pristane na ovakvu kupovinu uopšte) snažno vam preporučujemo da prevedete auto na svoje ime ili da kontaktirate nominalnog vlasnika. Svako sporno pitanje u slučaju ovakve prodaje moralo bi biti predmet sudskog spora.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Kupio sam auto od prijatelja koji nema nikakvo ovlascenje za taj auto ali poznaje vlasnika.Ja sam stupio u kontakt sa vlasnikom koji mi je rekao da je otudjio auto pre 5 godina i da mu je isti isplacen i da zeli da izvrsimo prenos vlasnistva na moje ime.Auto je proveren i nema nikakvih kazni ili sl.Medjutim,sad je vlasnik postao veoma drzak odlaze prenos,kada ga zovem i pitam kad je slobodan on pocinje da vredja kao da zeli da me uceni na neki nacin….Kako da pravno postupim da mi prenese automobil.Molim za vas savet…Hvala

  • Poštovani,
   Što se tiče vaše situacije kupili ste auto od nevlasnika, pokušajte da se na miran način sporazumite sa nominalnim vlasnikom kako biste mogli da izvršite registraciju na svoje ime u protivnom ćete morati da svoje pravo potražite na sudu. Ovakve situacije mogu biti jako složene i predlažemo vam da se nikada ne upuštate u transakcije koje vas kasnije mogu dovesti u nepovoljnu poziciju i situaciju da dokazujete vaše pravo svojine.
   Sradčno,
   AMK Novi Beograd

   • Ako je auto registrovan na ovlašćenje gde pise da moze podici registracionu nalepnicu,ali i pise da ovlašćenje vazi do isteka registracije,i pravnik registruje dan posle isteka registracije.Snosi li pravnik Konsekvence?I,koje mogu da budu?

 • Postovani,

  Kupio sam auto od brata upisanog vlasnika, koji ima uredno puno ovlascenje. Zanima me da li na poreskoj prijavi za podatke o obvezniku mogu da upisem podatke ovlascenog lica ili mora da se upise „pravi“ vlasnik? Takodje ciji izvod iz licne karte nosim, vlasnika ili ovlascenog lica? I da li je potrebno da poreskoj odnesem i ovlascenje ili je dovoljno to sto je ovlascenje upisano pri overi ugovora, na poledjini?

  Pozdrav,
  Sloba

  • Poštovani,
   Obveznik poreske obaveze je vlasnik, a prijavu po ovlašćenju može podneti i izmiriti je lice koje je za to ovlašćeno od strane vlasnika uz priloženo ovlašćenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav,kupio sam auto od vlasnika vozila ,vozilo je registrovano do 5.18.2018 sad me interesuje da li ja ako hocu da prenesem vozilo na sebe moram da placam opet registraciju? ili ne posto znam da trebam da odjavim tablice jer nismo iz istog podrucja

  • Poštovani,
   Registraciju ćete platiti kada dođe vreme za registraciju. Kada odjavite tablice potrebno je da izvršite upis vlasništva u vašem registarskom području, dobijete nove tablice i saobraćajnu dozvolu – to su jedini troškovi koje imate sada.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani,

    Ni meni ovo nije bas najjasnije, dakle ja hocu da kupim auto koji je registrovan do marta 2019. Ja ako izvrsim prenos, ne moram ponovo da registrujem automobil nego samo dobijem nove tablice, a registracija vazi idalje do marta?

    • Pošotvani,
     AKo menjate registarsko područje a vozilo je u registraciji ili menjate tablice zbog isticanja saobraćajne dozvole, upravo tako dobićete nove tablice sa nalepnicom do datuma do koga je vozilo bilo registrovano i novu saobraćajnu dozvolu na vaše ime.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Posle oceve smrti,brat i ja smo stan i auto ostavili(ustupili)majci….sada me znima,da li na osnovu resenja o ostavinskom postupku (gde auto pripada majci)mogu ja da isti taj auto sada dobijem na poklon?ili pak,majka mora najpre da vadi saobracjnu na svoje ime?hvala

  • Poštovana,
   Raspolaganje vozilom nije povezano sa registracijom. Vaša majka može sačiniti ugovor o poklonu vozila, a vi ćete ga zatim sa potrebnom dokumentacijom registrovati.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Koja je procedura za prenos vlasništva i za registraciju automobila kome je istekla registracija vise od 30 dana? Hvala na odgovoru.

  • Poštovani,
   Potrebno je da uradite tehnički pregled i polisu obaveznog osiguranja, s tim što ćete zbog isteka roka od 30 dana morati da promenite registarske tablice pa samim tim i saobraćajnu dozvolu. Registracioni list, polisu osiguranja i sve potrebne dokaze o uplatama dažbina zajedno sa tablicama predajete na šalteru policijske stanice. Dobijate nove tablice i nalepnicu odmah kao i potvrdu koja menja saobraćajnu dozvolu, a po novu saobraćajnu dolazite u roku 5-7 dana.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Olakšica je predviđena samo za osobe sa invaliditetom. Po prenosu vlasništva plaćate sve što nije plaćeno. Srazmeran deo poreza i komunalnu taksu.
     Srdačan pozdrav
     AMK Novi Beograd

 • kupili smo auto pre pet godian i vozili na punomoc i nikad nije bilo problema sa registracijom sada nam ne dozvoljavaju ni registraciju ni prevod jer stara vlasnica ima dug od 410 000 dinara u ocaju sam sta da radim…

  • Poštovana,
   To je jedan od velikih problema sa kupoprodajom koja se vrši na ovaj način. Nažalost moraćete da potražite savet advokata i najverovatnoje da potražite sudsku zaštitu stečenog prava svojine.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Auto se vodi na Oca, on je nepokretan. auto nije u voznom stanju i nije registrovan 3 godine. Sta je potrebno uraditi kad se auto proda, kako izvrsiti prenos, kupac je iz Kovina ja sam sa NBGD.Kako da dobijem ovlascenje od Oca i da li je to jedini nacin ?

  • Poštovani,
   Vaš otac može prodati auto i potpisati ugovor sa kupcem koji je voljan da zbog stanja prodavca dođe kod vas radi potpisivanja.
   Možete videti sa notarom da li može da izađe na teren kako bi vam otac dao ovlašćenje nakon čega u njegovo ime možete prodati vozilo.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  kupio sam automobil na ime kupca i sve je ok. Nisam ga registrovao jer sam se predomislio u vezi registracije istog, ne zelim da bude na moje ime. Registrovao bi ga neki prijatelj, rodjak …
  Kakva je procedura i da li je to izvodljivo?
  Pozdrav i hvala.

  • Poštovani,
   Ugovorom o kupoprodaji na vaše ime, stekli ste pravo svojine na automobilu, ali je potrebno da izvršite i prenos na vaše ime u centralnom registru vozila koji vodi MUP. Možete sačiniti ugovor o poklonu sa nekim drugim licem ali je možda najbolje da pokušate da sa prodacvcem, ako je voljan, da potpišete drugi ugovor na ime lica kome želite da prenesete vlasništvo.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam vozilo od osobe koja je isto dobila od firme,a na osnovu duga prema njoj zbog neisplacenih plata.Porez je placen u oba slucaja.Saobracajna je i dalje na firmu,a registracija istice za koji dan. U agenciji za registraciju sam sve uplatio danas ,ali mi kazu da ce mi u mup-u traziti dokaz o placenom porezu od strane firme prema osobi od koje sam kupio auto.Zanima me da li moram da imam i taj papir,kad vec prilazem dokaz o placenom porezu izmedju mene i prodavca? Ako treba,zanima me ko mora da ide u poresku od nas tri strane,jer osoba koja mi je prodala auto kaze da je taj papir ostao u porekoj prilikom prodaje vozila meni? Hvala

  • Poštovani,
   U MUP-u je prilikom registracije potrebno priložiti dokaze o vlasništvu sve do vas. Dakle prilikom prenosa vlasništva sa pravnog lica na fizičko po bilo kom osnovu se plaća porez na prenos apsolutnh prava ili PDV. U ovom slučaju je lice kome je firma po nekom osnovu prenela svojinu na automobilu platilo porez i dobilo o tome potvrdu ili je overen jedan od primeraka ugovora pečatom poreske uprave. Potrebno je da i taj papir predate za registraciju.
   Srdačan pozdrav.
   AMK Novi Beograd

 • Poštovanje,treba da pokrenem postupak za carinjenje automobila uvezenog iz Italije.Auto uvozim na ime oca invalida.Pošto se u obrsacu za ovlašćenje traže podaci o registraciji automobila,broja šasije i motora,a ja imam samo broj šasije jer, da li bi bilo važeće takvo punomoćje bez broja motora i registraskog broja.
  Unaored hvala

  • Poštovani,
   U principu se u ovlašćenju mora nalaziti kompletna identifikacija vozila, dakle marka i komercijalna oznaka, registarska oznaka, broj motora i broj šasije. Ako se radi o polovnom automobilu pre registracije ćete dobiti Uverenje o ispitivanju vozila na kome su svi tehnički podaci o vozilu. Ako vam je potrebno ovlašćenje za sam carinski postupak, vaš otac može kod notara da vam da ovlašćenje da možete u njegovo ime izvršiti sve radnje vezane za carinjenje vozila sa podacima o vozilu koje imate sa računa odnosno strane dozvole.
   Preporučujemo vam da se u Upravi carina raspitate za kompletan postupak i sve papire jer su iskustva različita od mesta do mesta.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,vozilo je dobijeno na nagradnoj igri. Koja je procedura oko registracije u tom slučaju. Hvala unapred.

  • Poštovani,
   Ovo pitanje zavisi od trenutnog vlasništva na vozilu tj. organizacije igre na sreću u kojoj ste vi dobitnik. Trebalo bi da vas organizator igre uputi u detalje oko ovog pitanja i da vam omogući prilikom predaje svu dokumentaciju sa kojom možete registrovati vozilo. Od organizatora igre na sreću treba da dobijete sve papire o vozilu kao i papir/ ugovor da je vozilo dobijeno kao nagrada nakon čega treba da izmirite porez. Nakon toga se primenjuju sva pravila za registraciju kao kod kupovine vozila od pravnog lica.
   Čestitamo Vam na srećnom dobitku i želimo srećnu vožnju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  da li je potrebno davati ocu ovlascenje za upravljanje vozilom u zemlji i inostranstvu? vodimo se na istoj adresi i otac i ja i auto.

  hvala unapred

  • Poštovani,
   Za vožnju u zemlji vam je dovoljna saobraćajna dozvola. Što se tiče prelaska granice tuđim vozilom, potrebno vam je ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu koje izdaje AMSS.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  da li u Ugovoru o poklonu automobila treba naznaciti srodnost (npr. rodjeni brat poklanja sestri) kako bi se obracunao tacno porez od 1,5% ?

  Hvala,

  Marina

  • Poštovani,
   Možete naznačiti ali i ne morate. Srodstvo ako je bitno za poresko oslobođenje se dokazuje izvodima prilikom popunjavanja poreske prijave.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Ja sam iz Leskovca, kupio sam auto sa drugog registarskog područja od čoveka iz Čačka. Uradili smo Ugovor o poklonu, overeno kod notara dva primerka. Inače, auto je registrovan do 1 februara 2018 godine, i neću odmah prebaciti auto na Leskovacke tablice,vozicu ga na Cacanske. Zanima me: 1) Da li sada ja kao poklonoprimac plaćam porez od 2,5% u svojoj poreskoj Upravi u Leskovcu? 2) Sta mi je sve potrebno prilikom placanja poreza od dokumenata? 3) Zatim, kada dobijem potvrdu o placenom porezu, da li posle toga idem u Policijsku stanicu u Leskovcu i sta mi je sve potrebno od dokumenata? 4) Kada istekne registracija 1 februara 2018 godine, i onda koja je procedura da auto prebacim na Leskovacke tablice? Da li moram da saljem tablice i saobracajnu u Cacku kod poklonodavca da on to tamo odjavi pa posalje meni u Leskovcu? Ili sve to obavljam u policijskoj stanici u Leskovcu? I sta je potrebno od dokumenata ? Hvala unapred na odgovorima !

 • Postovani,
  Jos samo jedno pitanje.. Obzirom da imam Ugovor o poklonu, iz Leskovca sam,a poklonodavac iz Cacka, i vozicu auto na Cacanskim tablicama do 1 februara 2018 godine, do momenta kada mu istice registracija. Zanima me da li moram da imam i neko ovlascenje, obzirom da vozim auto koji ima tablice drugog registarskog podrucja i u saobracajnoj dozvoli je ime poklonodavca? Hvala unapred !

  • Poštovani,
   Ovo što želite je česta situacija koju ne preporučujemo zbog pravne sigurnosti ali ako želite da auto prebacite na vaše ime tek prilikom registracije procedura je ovakva. Sačinite ovlašćenje (overeno kod notara ili u sudu/opštini za ona mesta gde nema notara) u kome vas poklonodavac ovlašćuje da možete upravljati vozilom u zemlji i inostranstvu, produžiti registraciju, odjaviti vozilo… (sve radnje koje će doći u obzir). Do tada možete voziti sa saobraćajnom dozvolom i ovlašćenjem. Pre registracije je potrebno da se odjavi vozilo- vrate tablice i saobraćajna dozvola poništi – u Čačku. potom overavate ugovor o poklonu i odnosite ga u poresku filijalu na vašoj opštini. Dobijate potvrdu o plaćenom porezu na poklon nakon čega sa ugovorom i potvrdom i ostalim papirima za registraciju odlazite u policijsku stanicu gde registrujete auto na vaše ime, dobijate nove tablice i saobraćajnu dozvolu.
   Pošto se radi o ugovoru o poklonu ipak ne vidimo razlog da odmah ne odradite prenos jer sve troškove koje imate oko ovoga ćete svakako platiti po isteku registracije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • dobar dan, kupio sam auto koji je registrovan pre nekoliko dana, ali bih hteo da ga odmah prebacim na moje ime i da odjavim tablice,da ih prijavim na drugu opstinu, zanima me posto je auto tek ragistrovan da li moze odmah da se odjavi ?

 • dobar dan, kupio sam auto koji je registrovan pre nekoliko dana, ali bih hteo da ga odmah prebacim na moje ime i da odjavim tablice,da ih prijavim na drugu opstinu, zanima me posto je auto tek ragistrovan da li moze odmah da se odjavi ?

  • Poštovani,
   Automobil na osnovu kupoprodajnog ugovora možete registrovati na registarskom području na kome imate prijavljenu adresu. Da biste ovo molgli da uradite potrebno je da prethodni vlasnik (odnosno još uvek evidentirani vlasnik po saobraćajnoj dozvoli) odjavi vozilo na svojoj opštini. Nakon toga sa overenim ugovorom i uverenjem o izmirenom porezu možete prijaviti promenu vlasništva i dobiti registarske tablice i saobraćajnu dozvolu na vaše ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Ja sam iz Leskovca, kupio sam auto sa drugog registarskog područja od čoveka iz Čačka. Uradili smo Ugovor o poklonu, overeno kod notara dva primerka. Inače, auto je registrovan do 1 februara 2018 godine, i neću odmah prebaciti auto na Leskovacke tablice,vozicu ga na Cacanske. Zanima me: 1) Da li sada ja kao poklonoprimac plaćam porez od 2,5% u svojoj poreskoj Upravi u Leskovcu? 2) Sta mi je sve potrebno prilikom placanja poreza od dokumenata? 3) Zatim, kada dobijem potvrdu o placenom porezu, da li posle toga idem u Policijsku stanicu u Leskovcu i sta mi je sve potrebno od dokumenata? 4) Kada istekne registracija 1 februara 2018 godine, i onda koja je procedura da auto prebacim na Leskovacke tablice? Da li moram da saljem tablice i saobracajnu u Cacku kod poklonodavca da on to tamo odjavi pa posalje meni u Leskovcu? Ili sve to obavljam u policijskoj stanici u Leskovcu? I sta je potrebno od dokumenata ? Hvala unapred na odgovorima !

 • Postovani,
  Citao sam pazljivo ceo Vas tekst, narocito deo oko ugovora o poklonu. Napisali ste da prilikom prodaje vozila potpisivanjem ugovora o poklonu,ukoliko su poklonodavac i poklonoprimac sa razlicitog registarskog podrucja, porez od 2,5% po kataloskoj vrednosti vozila placa POKLONOPRIMAC u poreskoj upravi na svom prebivalistu. A citao sam na nekim drugim sajtovima da se taj porez zapravo placa u poreskoj upravi na prebivalistu POKLONODAVCA. Zato Vas molim da pazljivo procitate sta ste napisali, i da otklonite nedoumice.
  Hvala na odgovoru ! Srdacan pozdrav.

  • Poštovani,
   Obveznik poreza na poklon je onaj ko prima imovinu, a ne onaj ko je poklanja. Zakon o porezima na imovinu čl.15. Potražite zvaničan podatak u filijali poreske uprave.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,moj rodjeni brat je vlasnik vozila koje smo kupili zajedno, tada smo tako odlucili.Inace zivimo u istoj kuci i na istoj adresi, moje pitanje:Da li postoji ovlascenje sa kojim bih mogli obojica da registrujemo auto bez prisustva drugog naravno ovo pitamo obojica.Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Vaš brat je vlasnik vozila i njemu ne treba nikakvo ovlašćenje za registraciju vozila. On može vama dati ovlašćenje koje je potrebno overiti kod notara sa kojim vi možete registrovati vozilo.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani moj otac bi kupio auto koje ima registraciju do juna 2018. od čoveka koji nije iz našeg područja. Da li auto može da vozi na ovlašćenje do isteka registracije? Da li ovlašćenje overena od notara važi tih godinu dana?

  • Poštovani,
   Možete voziti sa ovlašćenjem ali nema razloga za time. Možete samo promeniti tablice i saobraćajnu dozvolu što vam svakako sleduje, a mnogo ste sigurniji što se tiče vašeg prava svojine. Ovlašćenje inače važi do opoziva.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Prilikom kupoprodaje automobila u ugovor su upisani podaci iz očitane saobraćajne dozvole. Print očitane saobraćajne dozvole ne sadrži dijakritičke znake (Š Ž i tako dalje) , tako da u ugovoru u jednom delu registarskog broja stoji S umesto Š, kako piše na tablicama. Ugovor je overen kod notara, nakon čega je plaćen porez i time je kupoprodaja završena bez problema, ali me zanima da li će zbog ove situacije biti problema prilikom registracije vozila (registracija ističe u januaru) i promene saobraćajne dozvole, i kako se taj problem može rešiti.

  Hvala unapred na odgovoru.

  • Poštovani,
   Trebalo bi da je dovoljno ako su u ugovoru navedeni drugi podaci o vozilu kao što su broj šasije i motora da to bude u redu. Ipak prilikom samog registrovanja postoji mogućnost da vam bude prigovoreno pa se u tom slučaju obratite upravnim poslovima u policijskoj stanici da vam objasne zašto prave problem.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, potrebna mi je Vasa pomoc. Koje dokumente je potrebno dostaviti prilikom ostavinske rasprave, a sve u vezi sa vozilom koje se vodi na preminulog?
  Unapred zahvalan

  • Poštovani,
   To je više pitanje za advokata. Saobraćajna dozvola je osnovni dokument o vozilu. Kada popunjavate podatke o imovini ostavioca, u delu koji se tiče pokretnih stvari navodite vozilo i podatke o vozilu ( br motora, šasije, registarske oznake, marka, tip, model) a kao dokaz uz dokument ćete odneti i saobraćajnu dozvolu (fizički karticu i isčitanu.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

   • Jos jednom veliko hvala na pomoci! Na zalost svi kojima sam se obratio (advokat, mup, sud…) nisu bili od pomoci, jedino ste Vi pruzili pravu inf.
    Hvala, pozdrav

 • Poštovani,
  otac je preminuo kao strani državljanin u inostranstvu i ostao je tamo za njim auto. Maćeha, sestra i ja smo naslednici. Maćeha želi da pokloni svoj deo sestrinom sinu, a da se ja odreknem svog dela u njegovu korist, sve tamo kod notara, pre ostavinske rasprave, da u inostranstvu ne bi otišao u bescenje. Koliko razumem auto mora proći prvo ostavinsku raspravu, i dobiti se rešenje o ostavinskom postupku, da bi potom na opisani način pripao sestrinom sinu?

  • Poštovani,
   Automobil kao i sva zaostavština ostavioca je predmet ostavinske rasprave. Pravila ostavinskog postupka zavise od prava zemlje u kojoj se postupak vodi. Uobičajeno je da se sve radnje koje ste opisali rade istodobno na ročištu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani , u oktobru sam prodao vozilo i tom prilikom sa kupcem zaključio kupoprodajni ugovor. Kako je vozilo bilo registrovano imao sam dogovor sa kupcem da mi on nakon nekoliko dana pošalje poštom tablice , saobraćajnu i njegove primerke ugovora kako bih platio porez i odjavio tablice. U junu je istekla registracija na vozilu , a ja još uvek ne mogu da stupim u kontakt sa kupcem , pa strahujem da ću dobiti kaznu jer nisam vratio tablice ni više od 30 dana nakon isteka registracije . Jedini dokaz koji imam da sam prodao vozilo je jedam primerak kupoprodajnog ugovora na kome su overeni naši potpisi. Intresuje me na koji način da rešim ovaj problem .

  • Poštovani,
   Što se tiče tablica one su nakon 30 dana od isteka registracije automatski prešle u pasivni registar i nije moguće registrovati auto bez njihove promene. Kupac koji je u državini automobila neće moći da izvrši prenos vlasništva u MUP-u, sve dok ne dobije potvrdu poreske uprave o izmirenom porezu i dok se ne vrate stare tablice. Prema tome potrebniji ste vi njemu. Što se tiče kazni i ovde ste pokriveni za sve prekršaje koji budu evidentirani uređajima za snimanje jer ćete biti pozvani da se izjasnite ko je vozio u tom trenutku vaš automobil. Jedina opasnost su komunalni prekršaji i doplatne karte za parking koje biste morali da izmirite vi, a da potom tužite kupca na osnovu ugovora o kupoprodaji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani,
    imam sličnu situaciju pa sam htela još jedan podatak da mi razjasnite, a u vezi isteka roka ( mislim da je 15 dana). za podnošenje poreske priijave. Nakon overe kupoprodajnog ugovora, po dogovoru kupac nije prosledio dokumentaciju radi odjave vozila i plaćanja poreza, da li je odgovoran prodavac i koje su sankcije?

    • Poštovana,
     Nakon overe kupoprodajnog ugovora opšti rok za poreku prijavu je 15 dana. Kod kupoprodaje obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac. Predlažemo da kontaktirate kupca i pokušate da se dogovorite i utvrdite u čemu je problem, u suprotnom potražite pomoć advokata.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • dobar dan interesuje me vozilo se vodi na vlasnika ja imam ovlascenje da mogu da vozim,registrujem vozilo da li ja kao ovlascena mogu da dam ovlascenje trecem licu(suprugu) da moze da upravlja vozilom

  • Poštovana,
   Ukoliko imate samo generalno ovlašćenje da možete voziti i registrovati vozilo tu se završavaju radnje na koje ste ovlašćeni.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam teretno vozilo tam80 i nisam napravio kupo prodajni ugovor do konacne isplate ugovorene cene. Vozilo je odjavljeno i tablice predane policijskoj upravi Sombor. Vlasnik vozila je odselio i sada zivi u Nemackoj. U razgovor sa istim da napravimo kupo prodajni ugovor isti se izjasnio da on nezeli vise da dodje u zemlju, vazeca licna karta i pasos republike Srbije mu je istekla i poseduje samo pasos republike Madjarske sa kojim je i prijavljen u Nemackoj. Kako je moguce i koje je vase misljenje i sta da uradim da bi mogao isplaceno vozilo registrovati na sebe i koristiti za svoje potrebe

  • Poštovani,
   Za sada jedina varijanta je da pokušate da od vlasnika dobijete ovlašćenje za upravljanje i registraciju vozila. Ako ste već dali ugovorenu cenu, a vlasnik odbija da vam omogući prenos prava svojine možete se obratiti i sudu jer je prekršen ugovor (usmeni) o kupoprodaji. U svakom slučaju nije dobra situacija kada predate novac, a ne sprovedete do kraja proceduru kupoprodaje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Moj brat ne zivi u Srbiji, ali je zainteresovan za kupovinu nekog starog motora odavde. Vozilo je registrovano, ali na tablice drugog grada, a ne Beograda gde ja zivim. Motor bih dakle ja kupio za brata, a potom preko speditorske kuce poslao bratu. Prodavac mi predlaze da napravi ovlascenje da ja motor mogu kasnije prodati, pokloniti, izvesti. Kaze da on to moze sam da uradi kod notara, bez mene. Da li je to dobar put ili je potrebno jos nesto, jos neki ugovor?

  • Poštovani,
   Ako vozilo odmah ide za izvoz tj ako će vaš brat da ga vozi i registruje na sebe postoji opcija da vam vlasnik da punomoćje (vodite računa da budu pobrojane sve radnje kako ne biste imali problema sa daljim prenosom prava svojine). Vi kasnije na osnovu punomoćja možete pokloniti vozilo bratu. U principu ne preporučujemo ovlašćenja zbog pravne sigurnosti ali ako transakcija ide odmah do vašeg brata možda je brži i efikasniji put u ovom slučaju da dobijete ovlašćenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam ovlašćenje da mogu prijaviti, odjaviti, prodati, izvršiti prenos na sebe i na kupca… Ja sam iz Bora , auto je na BG tablice, pa me interesuje da li ja mogu odjaviti auto u SUP Bor ili to mora da se odradi u Beogradu ?

  • Poštovani,
   Odjavljujete vozilo tamo gde vlasnik vozila ima prebivalište i gde je registarsko područje vozila. Možete to uraditi ako ste izričito u ovlašćenju navedeni da možete izvršiti te radnje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Još samo jedno pitanjce. Pošto imam ovlašćenje da mogu da prodam auto i izvršim prenos na kupca, da li u kupoprodajnom ugovoru mora da se navede da se auto prodaje po ovlašćenju, ili se prosto samo ja navodim kao prodavac , a ovlašćenje prilažem poreskoj upravi, policiji? HVALA

  • Poštovani,
   Svakako se navodi vlasnik. Ovlašćenje znači samo da vi imate pravo da raspolažete sa pravom svojine vlasnika.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Molim Vas za pomoć, pravno lice iz Beograda želi da proda auto drugom pravnom licu u Bosni. Kakva je procedura i da li na fakturi mora da bude iskazan pdv?

  • Poštovana,
   Ako ste obveznik PDV-a svakako ćete na fakturi iskazati PDV. Sačinite ugovor i izdajete račun za vozilo kao i odluku o prodaji vozila. Nakon predaje vozila dalja procedura (uvoz, carinjenje i sl.) je na kupcu ako ste tako dogovorili. Ako interne procedure privrednog društva predviđaju dodatno mogu se sprovesti i komisijski pregled vozila i utvrđivanje najniže cene…
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Поздрав.

  Следеће недеље требам купити ауто.

  Тренутна ситуација је да је тај ауто на КШ табле (одакле сам и ја) претходног власника који је уговором о поклону код нотара отуђио ауто на име новог власника из друге општине који није извршио пренос возила на његово име. Дакле, није платио порез, саобраћајна је и даље на претходног власника итд. Е сад…

  Која је процедура? Да ли ја слободно могу направити купопродајни са новим власником и одвести ауто у назад у Крушевац и пренети га на своје име с обзиром да је до октобра регистрован на претходног власника? Да ли остају исте таблице а само саобраћајна се мења? Или пак он то возило мора пренети на себе? Да ли ја имам неке реперкусије с обзиром да он није намирио свој порез? Како да урадим ово а да је све по закону?

  Хвала Вам лепо унапред!

  • Poštovani,
   Nažalost bez vlasnika koji je upisan u registar nećete moći da obavite ovu transakciju. Potrebno je da vlasnik da ovlašćenje poklonoprimcu u kome ga ovlašćuje da može prodati vozilo i odjaviti tablice, platiti porez…. pošto pretpostavljamo da se sadašnjem držaocu ne isplati da na osnovu ugovora o poklonu plaća porez i prevodi auto na sebe da bi ga prodao vama. Tek u tom slučaju ćete moći da sačinite valjan ugovor o kupoprodaji sa sadašnjim držaocem vozila (poklonoprimcem). Kada overite ugovor, plaćate porez na prenos apsolutnih prava i nakon toga možete uz ostala dokumenta otići na upis vlasništva u policijskoj stanici. Ako je vozilo sa drugog registarskog područja (po prebivalištu vlasnika iz saobraćajne) morate zameniti tablice i uzeti novu saobraćajnu dozvolu na vaše ime.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Дакле, ако сам добро разумео, први власник из Крушевца мора дати овлашћење човеку који је примио ауто на поклон како би мени он тај ауто продао у његово име и тиме избегао пренос, плаћање пореза итд.?

  Шта се онда дешава са претходно код нотара овереним уговором о поклону између поклонодавца (власника) и примаоца поклона? Јел треба и то поништити или он престаје да важи? Не бих да дођем у неку непријатну ситуацију…

  Хвала још једном, веома сте ажурни и професионални. Пријатно сам изненађен.

  • Poštovani,
   Kako ipak savetujemo potpunu pravnu sigurnost svakako je bolje da kada poklonoprimac plati porez na ugovor o poklonu, možete sa njim sačiniti ugovor o kupoprodaji koji overavate i nakon plaćanja poreza i ostalih procedura registrovati vozilo na vaše ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Још само ово,

  да ли у том случају када он измири порез нема потребе и за одјавом КШ табли претходног власника и преносом на таблице општине поколонопримаоца с обзиром да ја намеравам да ауто региструјем у Крушевачкој оштини? Тј. да рефразирам, да ли ја садашњи власник може мени продати ауто а да остану табле претходног с обзиром да регистрација није истекла а потом ја у истој општини само заменим саобраћајну дозволу приликом преноса?

  Хвала.

  • Poštovani,
   Ne menjaju se tablice ako ostaju u istom registraskom području, tj. nije potrebna odjava.
   Samo prethodno proverite kod notara da li će overiti kupoprodajni ugovor između vas samo na osnovu ugovora o poklonu pošto smo obavešteni da je kod nekih notara bilo problema sa ovim.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Zivim u inostranstvu i htela bih da prodam kola koja su u Sbiji, a ciji sam vlasnik. Problem je sto nisam nikome dala ovlascenje da moze to da uradi umesto mene. Da li postoji neka mogucnost da se to odradi bez mog dolaska u Srbiju?
  Hvala!

  • Poštovana,
   Dajte nekome ovlašćenje pred diplomatsko-konzularnim predstavništvom R.Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Kupila sam automobil i imam ovlascenje od vlasnika da mogu uraditi sve radnje vezane za isti. Automobil jos nisam prenela na svoje ime i sada sam saznala da vlasnik automobila ima neke probleme sa zakonom( trenutno na poternici za izdrzavanje kazne, koliko sam dobro upucena). Molim od vas savet da li ja mogu preneti automobil i registrovati, putovati sa njim u inostranstvo. Napominjem da sam bila u policiji i proverila automobil i isti su mi rekli da je sa autom sve u redu i da nema nikakvih problema vezanih za auto, ali da se vlasnik trazi zbog nekih svojih problema. Isto su mi rekli da mogu putovati ali ja bih ipak volela od vas savet za ostale radnje sa automobilom. Napominjem da imam uredno overeno ovlascenje od vlasnika kola.

  Unapred hvala

  • Poštovana,
   Vlasnik automobila ukoliko ima probleme sa zakonom ima ih lično, bitno je da kola nisu ukradena ili da neko nema imovinskopravni zahtev prema nominalnom vlasniku vozila. Svakako vam predlažemo da što pre regulišete prenos vlasništva na osnovu ovlašćenja jer generalno sa ovlašćenjem možete doći u različite situacije od kojih smo neke naveli u tekstu.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Interesuje me,da li i na koji nacin,mogu da kupim automobil domacih tablica i registrujem ga na invalida,dakle automobil ima nase tablice,a ja sam pripremio svu dokumentaciju gde se navodi stepen invaliditeta 100%,sta treba uraditi da bi se registrovalo na invalida i da li ima nekakvih zakonskih ogranicenja tipa:godiste,zapremina motora,snaga motora,vrsta karoserije,euro standard……
  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Invalid ima pravo da ima jedno vozilo za koje ostvaruje oslobađanje od plaćanja poreza i taksi. Plaća se samo registraciona nalepnica. Potrebna je potvrda o invaliditetu koja je izvađena za svrhu registracije vozila i kupoprodajni ugovor. Nismo upoznati da postoje ograničenja za invalide po nekom od ovih osnova naročito s obzirom da se radi o vozilu koje je već registrovano u Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Imam dokument u kojem pise:
    ova potvrda se izdaje radi ostvarivanja prava utvrdjenih clanom 216. stav1. tacka 13. Carinski zakon(sluzbeni glasnik rs br.18/10,111/12 i 29/15) i u druge svrhe se ne moze koristiti. Da li je to ta potvrda ili je za direktan uvoz vozila?

    Hvala unapred

    • Poštovani,
     Razumeli smo Vas da vi kupujete vozilo koje je već registrovano i registrujete ga kao vozilo invalida. Potvrda koju ste naveli je služila za carinske olakšice (sada tačka 11a – izmena i dopuna Carinskog zakona Sl Glasnik 108/2016). Uverenje o invalidnosti se dobija u RFZO i na njemu je naglašeno da se koristi za registraciju vozila i da se u druge svrhe ne može koristiti.
     Pokušajte da sa potvrdom koju imate saznate više informacija u policijskoj stanici na šalteru za registraciju vozila.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Nema slika u attachmentu. Ako se radi o potvrdi koju ste opisali, moraćete da se konsultujete sa nadležnima na registraciji vozila u MUP- u jer od njih zavisi da li će prihvatiti potvrdu ili će vam tražiti opisano uverenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poslato bez slika,poslali smo slike. Potvrda jeste,ali da li je dobr,pitanje je,zato vas molim da nam pomognete,ako mozete.

  Unapred hvala

 • Poštovani, kako da znam prilikom kupovine vozila, da isto nije opterećeno dugovima, kaznama i sl. i da neću imati problem prilikom prenosa vlasništva, tj. registracije na svoje ime? Taj podatak mi ne daje ni notar ni poreska, za problem bih saznao tek kod registrovanja auta

  • Poštovani,
   U registru zaloge na pokretnim stvarima u APR u je evidentirano ako postoji zaloga na vozilu. Što se tiče dugova vlasnika za kazne, izvršenje se vrši na imovini lica koje je skrivilo prekršaje, a nakon prenosa vlasništva vozilo više ne čini njegovu imovinu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Kupio sam auto u novembru prosle godine, ali posto mi je to prvi auto niko mi nije rekao niti sam ja znao koja je procedura, tako da porez nisam platio jos uvek. Tada nisam uradio prenos vozila, jer registracija istice 20og septembra ove godine. Kako se blizi registeacija, ja bih uradio i prenos i refistraciju odjednom. Imam kupoprodajni ugovor i ovlascenje, ali nemam placen porez. Interesuje me kolika je kazna za neplacanje poreza i koji su mi dalji koraci? Da li da napravim novi kupoprodajni ugovor ako nadjem vlasnika ili mogu i da platim porez sada uz neku kaznu? Takodje, vozilo je kupljeno u Krusevcu, a ja sam iz Beograda, da li moram u Krusevac da idem i tamo zavrsim sve ili to radim u Beogradu?

  • Poštovani,
   U zakonu o porezima na imovinu, kod prenosa apsolutnih prava na vozilu kaže se da poreska obaveza nastaje danom saznanja poreske uprave za postojanje ugovora tako da najverovatnije ne biste imali problem sa ovim ugovorom ali zbog neujednačene prakse najbolje je da se raspitate u konkretnoj poreskoj filijali, a to je u vašem slučaju filijala na opštini prodavca. Ako niste ovlašćeni da podnesete poresku prijavu u njegovo ime moraćete da stupite u kontakt sa prodavcem radi regulisanja ove obaveze.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  da li u totalnom ovlascenju (upravljanje,prijava,odjava,prenos,prodaja…) moze da bude i stavka da lice kome je dato ovlascenje moze da ovlasti trece lice da upravlja vozilom, i da li moze tom trecem licu da da ovlascenje na sva ova prava koje ima i nosilac ovlascenja od vlasnika automobila.
  Srdacan pozdrav,
  Maja J.

  • Poštovana,
   Ovo je delikatno pravno pitanje. Generalno u građanskom pravu je dozvoljeno da u punomoćju ovlastite nekoga da može preneti dalje ovlašćenje. Međutim kako se ovde radi o pokretnim stvarima velike vrednosti za koje postoji veliki broj pravilnika kod svake aktivnosti ovakav prenos ovlašćenja neće biti pravno validan. Takođe ovo ovlašćenje vlasnik daje konkretnoj osobi (intuitu personae) tako da je diskutabilno da li i za koje poslove se ono može dalje preneti i pod kojim uslovima.
   Što se tiče upravljanja vozilom u zemlji dovoljno je da date saobraćajnu dozvolu vozaču, a već kod dobijanja međunarodnog ovlašćenja treće lice ne bi moglo da izvadi ovakav dokument na svoje ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Uvezo sam auto 2015 god.preko invalida tj.svog dede ali je preminuo 2016 god. Da li postoji mogućnost prenosa vozila sa invalida koji je preminuo i da li važi još uvek zabrana otudjenja?
  Naslednik je moj otac i imam rešenje o nasledstvu, onda je napravljen ugovor o poklonu koji se prenosi vozilo na mene. Pojavio se problem kada sam otišao u Policiji za registraciju vozila.
  Službenik je meni preneo informaciju da ne postoji mogućnost da se prenese vozilo na moje ime jer još uvek važi zabrana otudjenja, da može samo da se auto prenese na mog oca.

  Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Ne znamo šta je razlog za zabranu otuđenja u tako dugom roku. Ako je vozilo na lizingu ili pod kreditom, potrebno je da banka da saglasnost za prenos vlasništva odnosno da vaš otac preuzme lizing ili kredit na sebe ali će i tada vozilo biti pod zabranom otuđenja do isplate. Pogledajte šta u saobraćajnoj dozvoli stoji pod poljima C1.1; C 1.2; C 3.1; C 3.2.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Vlasnik auta koji sam uzela je preminuo a po zavrsetku imovinske rasprave nasledila je njegova zena.Posto je pokojnik posedovao i nepokretnosti u drugim gradovima u nasoj zemlji i ako mu je prebivaliste bilo u Bg,u poreskoj sluzbi ne mogu da urade prenos dok ne dobiju potvrdu o izmirenju poreskih obaveza tih nekretnina.Interesuje me da li postoji zakonski rok u kom je poreska sluzba duzna da dobavi potrebnu dokumentaciju i izvrsi prenos vlasnistva na pokojnikovu suprugu s obzirom da je istekla registracija auta pre skoro 30 dana.
  Srdacan pozdrav
  Maja J

 • Postovani,
  Vlasnik auta koji sam uzela je preminuo a po zavrsetku imovinske rasprave nasledila je njegova zena.Posto je pokojnik posedovao i nepokretnosti u drugim gradovima u nasoj zemlji i ako mu je prebivaliste bilo u Bg,u poreskoj sluzbi ne mogu da urade prenos dok ne dobiju potvrdu o izmirenju poreskih obaveza tih nekretnina.Interesuje me da li postoji zakonski rok u kom je poreska sluzba duzna da dobavi potrebnu dokumentaciju i izvrsi prenos vlasnistva na pokojnikovu suprugu s obzirom da je istekla registracija auta pre skoro 30 dana.
  Srdacan pozdrav
  Maja

  • Poštovani,
   Poreska uprava kao i svi drugi organi uprave ima rok od 30 dana za rešavanja u upravnoj stvari. Zavis takođe od gospođine ažurnosti i izbora da sama prikupi potrebne dokumente ili da to rade oragani po službenoj dužnosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Postovani kupila sam auto od auto skole . Skinuli su duple komande i navodno sve sredili oko papirologije . Auto sam prepisala na mene . Medjutim danas kada sam otisla da registtujem auto posto mi za par dana istice registracija nisam mogla da predjem tehnicki zbog duplih komandi. Vlasnik auto skole nije odjavio duple komande u AMS . Rekli su mi da odem kod njega jer njegova je duznos bila da odjavi pre prodaje kada sam mu to rekla njega to neintetesuje da je auto na meni i da on sa tim nema nista. Pa me interesuje sta da radim i cija je duznos da odjavi duple komande . Molila bih vas da mi sto pre odgovorite hvala . Pozdrav

   • Poštovana,
    Ovo pitanje je vezano za vaš ugovor i obavezu snošenja troškova po ovom pitanju. Najbolje je da konsultujete stručnu pravnu pomoć pošto mi ne možemo davati konkretne pravne savete.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Kupila sam auto od Lica koje je ovlasceno da u ime vlasnika moze otudjiti auto.
  Ovlasceno Lice je sa teritorije Beograda opstina Rakovica, Vlasnik Zemun,
  kupac Cukarica, svi grad Beograd.
  Posto ugoor pravim sa ovlascenim licem i njegovu kopiju licne karte nosim da li na poreskoj prijavi ppi4 popunjavam podatke vlasnika ili ovlacenog lica i da li podnosim poreskoj upravi Zemun ? Nemam licnu kartu vlasnika.

  • Poštovana,
   Vlasnik je obveznik poreza ili lice koje je ovlašćeno da to za njega može učiniti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Trebamo da registrujemo isteklu registraciju (u Pancevu) a table su Beogradske table. Sta mogu samo sa ovlasenjem da uradim? Da li mogu tablice da odjavim u Bg?
  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Ako ste ovlašćeni izričito i za tu radnju, možete. U suprotnom to mora da odradi vlasnik vozila sa saobraćajne dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovanje.
  Pošto mi je ovo prvi put da kupujem auto zanima me sledeće.Vozilo kupljeno u Novom Sadu na NS tablice.Ja sam iz Zrenjanina.Vozio bih ga do isteka registracije na NS tablice a posle bih ga preveo na ZR.Na koji način mogu to uraditi a da ne moram da angažujem starog vlasnika već da sve to uradim ja,bez njega.I da li se to meže uraditi preko neke agencije.
  Hvala puno

  • Poštovani,
   Možete uraditi kao što je navedeno u tekstu fingiranjem kupoprodajnog ugovora putem ovlašćenja što vam ne preporučujemo zbog svega navedenog. Ovlašćenje glasi na vas tako da ćete odjavu tablica uraditi vi, a svakako će vam biti potreban ugovor o kupoprodaji kasnije kada budete prenosili auto na svoje ime. Naravno da možete ovlastiti agenciju da vas zastupa u ovim pravnim poslovima ali ne znamo koliko vam se to isplati.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li se u Ovlascenju prilikom prodaje vozila moze dodati klauzula kojom novi vozac, ovlasceno lice sada, preuzima svu krivicu nastalu potencijalnim izdavanjem kazni, snimaka kamerom, nepropisnog parkiranja, neplacanja parkinga itd… Odn. pravni vlasnik oslobadja svega toga. Ili je to moguce jedino prenosom vozila?
  Unapred hvala
  Pozdrav,
  Marko

  • Poštovani,
   Možete vi staviti klazuzulu ali nećete imati mnogo koristi od nje u praksi. To nije ugovor na osnovu koga biste mogli da kasnije nadoknadite štetu na osnovu ugovorne odgovornosti. Za prekršaje gde je vozač legitimisan nema problema međutim doplatne karte za parking i snimci prekršaja će stići vama kao vlasniku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Kupio sam auto od vlasnika koji se nalazi na drugom registracionom području, pa me zanima dali i ako imam ovlašćenje za upravljanje i raspolaganje motornim vozilom moram ponovo da odem u drugi grad gde je registrovan auto, zbog prenosa vlasništva i potpisivanja kupoprodajnog ugovora i poreske prijave ili se to može nekako obaviti bez odlaska u drugi grad gde je prebivalište vlasnika i gde je samo vozilo registrovano?
  Srdačan pozdrav

  • Poštovani,
   Kada budete prodavali taj auto ili prenosili na nekoga, moraćete u to mesto radi odjave tablica i podnošenja poreske prijave. Ako ste ovlašćeni na sve te radnje moćićete sami da ih izvršite bez kontaktiranja vlasnika sa saobraćajne dozvole u suprotnom će to morati da odradi nominalni vlasnik. Ako je on raspoložen možete mu poslati tablice poštom radi odjave i prijave poreza koji ćete izmiriti u skladu sa vašim dogovorom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • postovani

  kupio sam automobil iz BG-a
  ja sam u KG-u

  automobil je registrovan do 27.4.2018
  sta je potrebno uraditi da auto prevedem zvanicno na svoje ime i prebacim tablice i saobracajnu na moju opstinu tacnije KG, a da pritom ne remetim registraciju, ukoliko bih to odmah uradio

  ili imate neki drugi savet?

  • Poštovani,
   Nema razloga da to ne učinite odmah. Potrebno je da po odvoženju kola u vaš grad pošaljete tablice starom vlasniku radi odjave ( a on vas može i ovlastiti da u njegovo ime izvršite sve radnje) nakon toga od njega preuzmite poništenu saobraćajnu dozvolu i sa kupoprodajnim ugovorom, potvrdom o plaćenom porezu, polisom osiguranja, registracionim listom i dokazima o uplati za saobraćajnu dozvolu, tablice i nalepnicu odete u stanicu policije u vašem gradu kako biste dobili saobraćajnu dozvolu na vaše ime. Druga varijanta je da vozite sa ovlašćenjem do isteka registracije, a da nakon toga sve ove radnje obavite kada dođe vreme za registraciju. U ovom slučaju vodite računa da uzmete ovlašćenje za sve radnje koje ćete morati da izvršite zbog mogućeg gubitka kontakta sa starim vlasnikom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • postovani hvala na odgovoru

    jos ovo pitanje zaboravih da pitam

    da li je ikako moguce da se plati porez na promet u mom gradu, a ne u BG-u
    lakse bi mi bilo da podnesem u mom gradu, i posle 2-3 dana odem i uzmem, nego da se 2 puta maltretiram i da dolazim za BG, 1 put da predam, i 2 put da uzmem resenje?

    da li je ikako moguce ova prva varijanta, ili moram da idem za BG?

    hvala SRDACAN POZDRAV

    • Poštovani,
     Obveznik ovog poreza je prodavac, tako da se ova poreska obaveza mora izmiriti na teritoriji opštine njegovog prebivališta. Dogovorite da prodavac to odradi pa da vam potvrdu pošalje poštom.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Moj dever je prodao auto bez mog znjanja a kola se vode na meni cak je napravio i kazne za taj auto? Sta da radum postojili mogucnist da stavim zabranu na upravljanje autom?

 • Postovani, kako da resim problem, kupio sam auto ugovor je sacinjen, i placen je pirez, imam resenje iz poreske uprave. Registracija je istekla pre 5 dana, zelim da prenesem i registrujem auto na svoje ime ali original ugovora koji je potreban za MUP je izgubljen. Kako mogu doci do originala, jer bez njega nemogu u MUP. Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Ugovor se sačinjava u više primeraka. Pokušajte da pronađete jedan od njih ili da kontaktirate prodavca da ga zamolite da overite kopiju njegovog originala pa da uzmete taj primerak.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, kupio sam vozilo i tom prilikom sačinili ovlašćenje kojim prodavac mene kao kupca ovlašćuje da upravljam u zemlji i inostranstvu,izvršim tehnički pregled i registrujem ga,prijavim i odjavim, izvršim prenos vlasništva na svoje ime,prodam ga i izvršim prenos vlasništva na ime kupca,naplatim osiguranje nastale štete kod osiguravajućeg društva (klasika).Ovlašćenje JE TRAJNO I NEOPOZIVO, potpisano od strane prodavca i overeno u sudu (pre nastupa zakona o Javnim beležnicima 2014. godine) Nakon kupovine prodavac me je zamolio da ne sačinjavamo kupoprodajni ugovor jer je želeo da trenutno izbegne podnošenje poreske prijave kako bi izmirilo porez na prenos apsolutnih prava, a sve pod izgovorom da ćemo to učiniti prilikom sledeće registracije (o njegovom trošku).Prilikom sledeće registracije isti se nije pojavljivao (pod izgovorom nedostatka novca) i ja sam bez njegovog prisustva na osnovu ovlašćenja registrovao auto. Sada je došlo vreme nove registracije i ja sam prikupio (platio) sve dađbine i kada sam predao u nadležnu PU obavešten sam da je prodavac udario zabranu na registraciju.
  Pitanje: Kako je moguće da isti bez najave i bez raskida ovlašćenja uspe da udari zabranu i pored činjenice da je ovlašćenje TRAJNO I NEOPOZIVO.
  Pošto sam onemogućen da upravljam vozilom i pričinjeni su mi troškovi oko registracije ko će da snosi takve troškove i šta mi je najbolje činiti.
  Mogu li i na koji način da ovaj njegov gest da protumačim kao raskid usmenog ugovora (postoji svedoci) koji je izjuavio da u slučaju nezadovoljstva mogu da vratim vozilo, ili još bolje pošto nije ispunio svoju obavezu noko prenosa a mene osporio u registraciji da ja njemu vratim vozilo a da potražujem da mi vrati plaćeni iznos.
  Hvala

  • Poštovani,
   Ovlašćenje po svojoj prirodi ne može biti neopozivo bez obzira šta na njemu pisalo. Vlasnik uvek ima pravo da opozove dato ovlašćenje koje je dao. Problem je što se ovde ne radi o ovlašćenju već o kupoprodaji gde vi niste do kraja ispunili formalni uslov prenosa vlasništva, odnosno upisa u registar. U svakom slučaju vi ste vozio kupili pa vam ostaje da kontaktirate gospodina da vidite da li možete da se sporazumite oko čega je nastao problem ili vam preostaje da potražite zaštitu svog prava na sudu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje, situacija je sledeca, mama,sestra i ja smo posle oceve smrti nasledile auto pre par godina, auto nije registrovan, sada imamo jednog kupca pa mi recite da li je moguce da mama i ja damo neko ovlascenje sestri da moze u nase ime da proda taj auto i sta treba da sadrzi to ovlascenje…Hvala!

  • Poštovana,
   S obzirom da auto može biti registrovan samo na jednog vlasnika, obično se već na ostavninskoj raspravi putem odricanja prava na nasleđe ovo reguliše među naslednicima radi lakše prodaje i svih drugih radnji. Možete dati overeno ovlašćenje ( uobičajene sadržine – podaci vlastodavca, ovlašćenog, podaci o stvari i neveden pravni posao za koji se ovlašćuje) za zaključivanje ugovora ali poželjno je da proverite sa notarom da li će overiti ovako zaključen kupoprodajni ugovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • imam neplacenu kaznu .registracija na automobilu izilazi.verovatno necu moci da registrujem vozilo dok ne platim kaznu pa me interesije .da li mogu dati ovlascenje supruzi u kome stoji da moze registrovati vozilo ,i da li bi ona pri registraciji naisla na problem zbog moje neplacene kazne.hvala unapred

  • Postovani,
   sve zabrane ili ogranicenja koja pogadjaju vlasnika se ne mogu prevazici ovlascenjem jer se prilikom registracije vozila sa ovlascenjem radi i provera lica po jmbg.
   srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Interesuje me, da li je nakon sklapanja ugovora o poklonu, i odlaska u poresku upravu po mestu prebivalista poklonoprimaca, radi placanja takse, potrebno prisustvo poklonodavca?

  • Poštovani,
   Nije potrebno. Obveznik poreza je poklonoprimac tako da svakako sam može podneti prijavu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Prodajem auto i kupac želi da napravimo ovlašćenje. Da li ja mogu napraviti ovlašćenje bez njegovog prisustva i da li ovlašćenje mora da se overi kod notara isto kao i kupoprodajni ugovor? Da li je moguće ovlašćenje vremenski ograničiti do isteka registracije kako bih bila sigurna da novi vlasnik neće jednostavno produžiti registraciju na moje ime?
  Takođe me zanima šta se dešava kada registracija istekne i kupac želi da auto prenese na sebe? Da li je i u tom slučaju potrebo izmirit porez kao i kod kuporodaje i koja strana bi trebalo da snosi troškove poreza?
  Ako sam dobro razumela, ukoliko dam kupcu ovlašćenje, on može da prilikom registracije auto prenese na svoje ime, a meni preostaje da odnesem tablice i saobraćajnu dozvolu u sup kako bih odjavila vozilo, jer nismo sa istog registarskog područja.
  Unapred hvala i izvinjavam se na opširnom pitanju.
  Srdačan pozdav.

  • Postovana,
   Ovlascenje se overava kod notara, vi ga mozete overiti na svojoj opstini i poslati ga gospodinu. Ovlascenje mozete ograniciti vremenski do odredjenog datuma ako to zelite. Po nasem misljenju na osnovu ovlascenja ne moze se izvrsiti prenos prava svojine na ovlasceno lice. Sacinite ugovor tada, placa se porez a u zavisnosti od vrste pravnog posla kojim se pravo svojine prenosi je i obveznik poreza (poklon-poklonoprimac, kupoprodaja-prodavac)
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • postovani,molim za pomoc,pitanje je sledece:nasledio sam automobil i zelim da ga prodam.Kakva je procedura?Imam pravosnazno ostavinsko resenje ,ali saobracajna se vodi na pokojnika:Moje pitanje je dali moram da ga prevedem prvo na sebe pa da ga prodam ili mogu obaviti prodaju samo sa resenjem tj da se obavi prenos vlasnistva na buduceg kupca sa ovim resenjem…..dali da vracam tablice ili da sacekam da prilikom prodaju to obavi buduci kupac…hvala na odgovoru

  • Poštovani,
   Ne morate da prenosite na sebe auto da biste ga prodali. Možete zaključiti ugovor sa kupcem ali će mu biti potreban i overen primerak rešenja o nasleđivanju. Savetujemo vam da konsultujete notara po ovom pitanju pre zaključivanja ugovora. Ne morate vraćati tablice ako nisu istekle (ako nije prošlo više od 30 dana od datuma isteka registracije).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • registracija na automobilu je istekla tokom ostavinskog postupka,pa posto sam resio 100% da ga prodajem ne isplati mi se da ga registrujem,prebacuje na sebe pa onda opet nova saobracajna za novog kupca….zato vas pitam sve ovo.To mi je bila nedoumica,sa zatecenim stanjem ostavinsko resenje,saobracajna na pokojnika i istekla registracija,sta je najpametnije i najjednostavnije za uraditi…..
  Hvala vam puno na odgovoru!!!!!

  • Poštovani,
   To što je registracija istekla nema nikakve veze sa vašom željom oko prodaje i samom procedurom da automobil prodate.
   Vozilo koje neregistrovano stoji na javnoj površini mora da se ukloni u određenom roku, a ako odjavite tablice samo će ovo stanje biti očiglednije za eventualnu kontrolu od strane komunalne policije.
   Auto možete prodati kao što smo već pričali a ostaviti proceduru registracije novom vlasniku. Ako već imate kupca dogovorite se sa njim oko ovog pitanja, a vi ćete kao vlasnik svakako biti u obavezi da odjavite tablice
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, odalzim u inostranstvo za par dana, nemam vremena da prebacim auto na prijateljicu a u procesu sam prodaje istog, da li mozemo da napravimo ovlascenje u kome stoji da ona moze da ga proda, pokloni, izvrsi prenos na trece lice ili registruje bez mog prisustva? Srdacan pozdrav.

  • Postovana,
   Naravno samo je potrebno da sto detaljnije opisete sve radnje koje gospodja moze sama da izvrsi (ako ostajete duze u inostranstvu- npr. da moze podneti zahtev za zamenu saobracajne dozvole i preuzeti dozvolu…). Potrebno je da ovlascenje overite kod notara.
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, planiram da sačinim kupoprodajni ugovor sa vlasnikom vozila, i da ga overim kod notara. Takodje platio bih i porez na prenos u roku od 15 dana, jedino sto bih prenos vozila uradio sredinom sledeće godine. Interesuje me da li tada kupoprodajni ugovor ima validnost, kao i potvrda o izvršenoj uplati poreza za prenos.
  Takodje, stari vlasnik bi morao na svoje ime da uradi registraciju automobila za 2 meseca, tj u ovoj tekućoj godini.
  Ja bih samo kada budem radio prenos sledeće godine, uradio i novu saobraćanu dozvolu.

  Pozdrav

  • Postovani,
   Ugovor svakako ima validnost ali ne znamo zasto odmah ne uradite prenos do kraja kada cete vec sve sada uraditi.Ne preporucujemo da situacije oko kupoprodaje ostavljate u duzem periodu nerasciscene zarad vase pravne sigurnosti.
   AMK Novi Beograd

 • Prodajem Auto Ali kupac oce ovlascenje .ja to ne dozvoljavam .a on nece prenos jer je is drugi opstinsko podrucje Mora da menja tablice I saobracajnu Ali je Auto registrovan do2018 maj.ja hocu da izvrsim kupoprodajni ugovor overen u sud ili notar I placed porez na prompt .Dali moze da vozi Auto sales moje tablice I saobracajnu I koliko dugo sme da zadrzi da bi zamenio na svoje podrucje .smatram da Sam u toj situaciji zasticena I nemam bikakvu obavezu vise Prema Tom vlasniku jedino moze da stigne neki prekrsaj na moje ime jer vlasniku nije odjavio na mom podrucje mupa koliko sme zakonski da zadrzi tu saobracajnu moju kod njega Ali I’ma prenos sa porezom placen pozdrav

  • Poštovana,
   Kupac će svakako morati da zameni tablice i saobraćajnu, tako da ne vidimo poentu da odlaže taj trošak bespotrebno. Automobil ostaje svakako registrovan do maja 2018. samo će se zameniti registraciona nalepnica u skladu sa novim tablicama sa tog registarskog područja. Da bi kupac prijavio tablice na svom području vi prethodno morate da odjavite tablice u vašem mestu. Budite jasniji oko poslednjeg pitanja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,kupio sam automobil od lica koje nije vlasnik u saobracajnoj,ali ima overen kupoprodajni ugovor,saobracajnu,polisu,itd. (samo sto nije jos platio porez)Da li mogu ja da platim porez,(sa kamatom,jer je istekao rok od 15 dana) iako nisam duzan da bih auto preveo na tu osobu,pa ponovo da napravim ugovor sa tog novog vlasnika na sebe,takodje platim porez i ostalu proceduru,odjavim tablice..Jer ne mogu doci u kontakt sa pravim vlasnikom jer je u inostranstvu.Hvla!

  • Poštovani,
   Obveznik poreza je prodavac vozila, a kupac po ugovoru može izmiriti ovu obavezu. Predlažemo da konsultujete filijalu poreske uprave da li vi kao treće lice u ovom odnosu možete izmiriti porez.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  imam pitanje povodom poreza na promet

  da li postoji vremensko ogranicenje, kada sluzbenici urade procenu poreza, zato sto nisam u gradu,a rekli su mi da ce porez biti gotov izmedju 7 i 15 dana, i da ce me kontaktirati putem telefona,
  medjutim zvali su me danas ( posle 3 dana) i u svoj guzvi nisam se setio da ih pitam, da li moram odmah da uzmem, ili moze za koji dan ( ili u krajnjem slucaju da li moze umesto mene supruga da uzme i plati)
  da ne dolazim sa terena samo zbog toga

  srdacan pozdrav i veliko hvala

  • Poštovani,
   Nismo u mogućnosti da vam sa sigurnošću odgovorimo na ovo pitanje iz prostog razloga što je praksa filijala poreske uprave veoma neujednačena u zavisnosti od mesta odnosno opštine. Preporučujemo vam da se kod konkretne filijale raspitate (bilo vi, bilo vaša supruga) da li će dozvoliti da gospođa plati ovaj porez i preuzme Uverenje o plaćenom porezu. Nakon što je organ doneo poresko rešenje i utvrdio iznos poreza na prenos apsolutnih prava obveznik je u obavezi da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati ovaj iznos. Ipak preporučujemo da se raspitate kod konkretne filijale.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  sa ocem sam sacinila kupoprodajni ugovor i overila kod notara (kupila sam od njega vozilo). Nismo radili ovlascenja nikakva, on i dalje vozi taj auto sa svim dokumentima na njegovo ime (i registrovao ga je pre neki dan). S obzirom da sam ja uzela drugi auto u medjuvremenu, a on ce zadrzati taj koji je meni prodao, da li moram da sacinjavam novi ugovor (moze i ugovor o poklonu ili da se ponisti prvi ugovor)? koja je procedura da ja njemu papiroloski “vratim” taj auto? hvala

 • Poštovani, kupujem auto sa tablicama iz drugog grada, kome registracija istice maja 2018. Vlasnik je takodje iz drugog grada, ali ovlascenje ima njegov brat. Ja bih odmah prenela auto na svoje ime, pa me zanima koja je procedura i da li (i kada) trebam ici u drugi grad ili moze i bez toga?

  • Poštovana,
   Potrebno je da nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora i plaćanja poreza kada uzmete auto i dovezete ga u beograd poštom pošaljete tablice prodavcu sa sa saobraćajnom dozvolom kako bi on mogao da odjavi tablice nakon čega vi možete (kada vam on pošalje poništenu saobraaćajnu dozvolu) da registrujete automobil na vašoj opštini.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Planiram da kupim auto kome registracija traje do juna meseca sledece godine, s tim sto su nam razlicita registarska podrucja. Covek od koga planiram da kupim auto nije vlasnik auta, vec druga osoba. Prvo sto me zanima da li je moguce napraviti ovlascenje, gde vlasnik moze mene da ovlasti da ja mogu auto nakon isteka registracije preneti na moje ime bez ikakvih problema, i da li on moze da snose neke kazne ako npr. odbija da posalje posle ponistene tablice i saobracajnu? I kakva je tu procedura posle, da li stare registarske tablice i saobracajnu mogu da posaljem postom, ili moram licno da idem da ih vratim? Pretpostavljam ako vlasnik odmah odjavi auto, ja bih morao da uzmem probne tablice da bih mogao nesmetano da dovezem auto do svog mesta, pa da ja posle obavim registraciju (to ce mi biti malo veci trosak). I zanima me vase misljenje, sta je bolje odraditi? Da li odmah preneti auto na svoje ime iako autu jos traje registracija, ili odraditi ovlascenje ?

  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Za početak morate utvrditi da li je čovek od koga kupujete uopšte ovlašćen od vlasnika vozila da može prodati automobil kao i na koje je sve radnje ovlašćen od strane vlasnika. Poželjno bi bilo da on na ovlašćenju ima decidno navedene sve potrebne radnje (odjavu, prijavu poreza itd.). Vlasnik vam može dati ovlašćenje ali svakako ćete prilikom registracije morati da sačinite ugovor o poklonu ili kupoprodaji jer za prenos prava svojine mora postojati osnov oličen u nekom pravnom poslu. Kada preuzmete auto možete se dogovoriti se sa ovlašćenim prodavcem ili vlasnikom direktno da odvezete automobil u vaš grad a potom pošaljite tablice i saobraćajnu radi odjave, pa da vam poštom vrate saobraćajnu dozvolu ili možete ako vam je tako sigurnije lično doneti tablice i saobraćajnu kako biste otišli sa vlasnikom na odjavu i plaćanje poreza. Druga opcija je upravo kako ste naveli odmah odjava pa vađenje probnih tablica. Kao što smo naveli u tekstu, zarad vaše sigurnosti najbolje je da odmah obavite prenos vlasništva jer ništa ne gubite, sve troškove koje ćete imati u ovom postupku biste svakako imali pri registraciji vozila.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Ja sam dobila auto od svog oca po Ugovoru o dozivotnom izdrzavanju nakon smrti moga oca.
  Auto je u Srbiji i registracija je istekla krajem septembra. Zelim da auto prodam sto pre. Da li mogu da dam punomoc svom rodjaku da on to zavrsi umesto mene i da li je dovoljno da ta punomoc bude overena kod Notara ili mora biti overena u Ambasadi? U mom gradu nema srpskog konzulata ili Ambasade pa se nadam da moze i kod notara.
  Ostavinska rasprava je bila pre nekoliko meseci jedino jos nisam dobila resenje iz poreske uprave. Molim vas za savet kako da zavrsim ovo sto pre.

  • Poštovana,
   Po našem mišljenju, ako imate pravnosnažno rešenje suda po kome je automobil postao vaše vlasništvo potrebno je da vi date ovlašćenje da neko u vaše ime i za vaš račun može prodati vozilo. Tom licu će biti potreban i overen primerak ovog sudskog rešenja. Dokumenta domaćih državljana se u inostranstvu overavaju pred diplomatsko konzularnim predstavništvom kako biste izbegli apostil i dodatne troškove. Ipak, mi se ne bavimo davanjem pravnih saveta već samo informacija, a kako je ovo složenija procedura i obuhvata različita pravna pitanja najbolje bi bilo da se posavetujete sa nekim od advokata.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Zanima kod ugovora o poklonu ko plaća porez i na čijoj opštini, poklonoprimca ili poklonodavca? Takođe, da li se tablice moraju odjavljivati, ako smo oboje iz Beograda, tačnije Stari grad i Savski venac? da li samo sa overenim ugovorom i pečatom treba otići samo u policijsku stanicu radi promene podataka?

  • Poštovani,
   Obveznik poreza je poklonoprimac. Ne odjavljujete tablice kada ste sa istog registarskog područja. Dobijate uverenje o plaćenom porezu. Sa ovim uverenjem, overenim ugovorom,ličnom kartom, saobraćajnom dozvolom, registracionim listom i polisom osiguranja idete u policijsku stanicu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Prodajem auto, za koji u zamenu dobijam drugi auto uz doplatu.
  Zanima me, da li sam zaštićen ako uzmem ovlašćenje i kupopordajni ugovor.
  Ovlašćenje može da se povuče, a ugovor ?
  Ukoliko se auto ne prevede odmah, jer se prodaje dalje, da li sam obavezan da ga prevedem na sebe, kao što piše u ugovoru, ili mogu nakon isteka tog roka uz ovlašćenje da ga prodam trećem licu ?
  Kako vlasnik vozila može da povuče ovlašćenje, bez prisustva i znanja ovlašćenog lica ?
  Znam da je bolje i sigurnije rešenje prevod, ali iznos za prevod je oko nekih 500e, pa me zanima da li sam sa ovlašćenjem i kupoprodajnim ugovorom zaštićen, tako da uvek mogu da ga prevedem, bilo na sebe, bilo na treće lice.
  Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Ako imate ovlašćenje od nominalnog vlasnika kojim ste opunomoćeni da prenesete vlasništvo trećem licu (kupoprodajom, poklonom…) ne morate pre toga prenositi vozilo na vaše ime. Vlastodavac daje punomoć za raspolaganje njegovim pravom svojine, stoga je sam može i povući uvek. Ako sačinite i kupoprodajni ugovor povedite samo računa o poreskoj prijavi jer da biste hipotetički preveli auto na vaše ime morate prethodno od poreske uprave dobiti uverenje o izmirenom porezu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • postovani,
  kupio sam auto u novembru 2016.ovih dana istice registracija a ja saznajem da je komsija koji mi je prodao auto isti uzeo na ime duga od vlasnika vozila na koje se i dalje vodi a koji je u medjuvremenu preminuo.ja nisam nikakav ugovor sklopio sa komsijom racunajuci na poverenje i to da mi je prvi komsija kao i na usmeni dogovor da auto prebacim na svoje ime pred ovu registraciju.pomozite mi sta da radim i kome da se obratim.
  on sada kao vadi neka ovlascenja iz opstine NBGD izmedju njega i sada vec pokojnog vlasnika vozila pa da ga mogu prebaciti na svoje ime.zanima me da li je napravio krivicno delo i da li treba pravdu potraziti preko suda. Hvala.

  • Poštovani,
   Veliku grešku ste načinili što dajte novac na reč i usmene dogovore sa jasnim izgledom za poteškoće u budućnosti jer vlasnik sa saobraćajne dozvole nije vaš komšija, to ste videli već prilikom usmenog dogovora i preuzimanja vozila. Ovlašćenja važe do opoziva odnosno dok u raspravljanju nasledstva naslednici potencijalno ne povuku ovo ovlašćenje. U svakom slučaju sumnjamo da će organ hteti da vam registruje vozilo na osnovu ugovora koji po ovlašćenju zaključuje neko za umrlo lice. Stoga se plašimo da ste u situaciji da potražte zaštitu vaših prava pred sudom ili sačekate dogovor sa naslednicima kako biste regulisali ovo pitanje. Predlažemo vam da potražite pomoć nekog od advokata oko ovoga.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zanima me hocu da kupim auto u somboru dali mogu ovlascenje da izvadim u bg ili moram u somboru posto on hove da ga dotera do bg tu da izvrsimo razmenu

  • Poštovani,
   Ne bi trebalo da bude problema da kod notara overite ovlašćenje u drugom gradu jer se radi o javnoj službi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupujem auto od fizičkog lica (brata) iz Kragujevca, kao Pravno lice iz Beograda (kupoprodaja sa računa firme na račun fizičkog lica). Auto je havarisano i postoji policijski zapisnik o tome. Planiramo kao firma da isti popravimo i koristimo u svrhe poslovanja firme. Interesuje me koja je procedura za plaćanje poreza na prenos, i po kojoj ceni se obračunava porez, s obzirom da je auto dosta oštećeno i zahteva ulaganja?
  Da li to fizičko lice može dati ovlašćenje do isteka registracije (jul 2018), pa da u julu 2018 onda izvršimo plaćanje poreza na prenos kao i obnovu registracije. Tj da li mogu da kupim auto preko firme, da dobijem ovlašćenje za upravljanje od prodavca, a da vlasnik firma postane PRAKTIČNO tek nakon isteka registracije i tada platim porez? Da li u tom slučaju uopšte ima potrebe za troškovima overe Ugovora (sada) ili je dovoljno samo da potpišemo, a da isti overimo nakon isteka registracije? Hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ne biste mogli da koristite automobil kao pravno lice bez prenosa vlasništva. Porez se obračunava po istoj procedri, stopa je 2,5% od kataloške vrednosti vozila. O samoj proceduri oko knjiženja i tretmana poreza se konsultujte sa računovođom, a mišljenja smo da ne bi bilo loše da posetite konkretno poresku filijalu kako biste se konsultovali oko eventualne procene vrednosti s obzirom da je vozilo oštećeno.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, vozim auto uz ovlascenje. Kada bih hteo da ga prevedem na mene da li mi je za to potreban vlasnik auta ili mogu bez njega to da obavim?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da se na osnovu ovlašćenja ne može preneti pravo svojine na ovlašćenog time što će sam sa sobom sačiniti određeni pravni posao. Ovlašćenje vlasnik daje da se u njegovo ime i za njegov račun raspolaže sa određenim pravom na stvari. Ovakvo ovlašćenje bi zapravo predstavljalo poklon. Ipak, postoje i oprečna mišljenja ukoliko je u ovlašćenju naznačeno posebno da ovlašćeno lice može preneti pravo svojine i na sebe ali koliko smo upućeni državni organ nadležan za poslove registracije neće izvršiti registraciju u ovom slučaju. Konsultujte policijsku upravu na vašoj opštini po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Kupio bih automobil od prodavca koji poseduje punomoć i navedeno je da vozilo može prodati trećem licu. Da li ja mogu sa opunomoćenikom sastaviti novu punomoć na svoje ime i voziti auto do isteka registracije,a tada sa vlasnikom sačiniti ugovor i prevesti vozilo na svoje ime. Da li i na koji način se može proveriti da li je neko od njih načinio neki prekršaj ili ima neku kaznu. Svi smo sa istog registarskog područja. Hvala.

  • Poštovani,
   Ne možete dobiti ovlašćenje da punomoć prenostie dalje. Opunomoćenik je dobio ovo ovlašćenje od vlastodavca zbog svojih ličnih svojstava i kao takav može preneti pravo svojine na 3. lice ali ne znači da vi možete dobiti punomoć od ovlašćenog lica. Ništa ne dobijate produžavanjem ovoga do registracije jer ćete svakako sada platiti samo saobraćajnu dozvolu tako da smatramo da vam se zarad vaše sigurnosti apsolutno ne isplati da zbog cene saobraćajne dozvole koju ćete svakako platiti odlažete prenos. Možete proveriti na sajtu e uprave da li su pokrenuti postupci pred sudom odnosno da li postoje eventualne kazne
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Morate izvršiti registraciju vozila na vašem registarskom području (Beograd). Imate opciju da date ovlašćenje nekome da to umesto vas učini u Beogradu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Pozdrav, imam ovlascenje u kojem pise da mogu auto prepisati i na sebe da li to znaci da mi ne treba kupoprodajni ugovor.Auto cu odjaviti sa BG.Posto hocu da sa BG tablica prebacim na NS?

   • Poštovani,
    Proverite sa policijskom i poreskom upravom. Po našem mišljenju ova odredba ovlašćenja nije validna jer se tu zapravo radi o poklanjanju u tom slučaju, a ne o ovlašćenju.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • Poštovani, zanima me da li vlasnik vozila koji mi je izdao ovlašćenje na moje ime može da poništi ovlašćenje iako ne postoji ni jedna kazna koja bi stigla na njegovu adresu? Hvala unapred

 • Da li moze da se izvadi kopija ovlascenja iz optine koje je izgubljeno? Vlasnik auta nije tu a covek koji mi je prodao auto izgubio je ovlascenje. Hvala unapred!

  • Poštovani,
   Opština nije izdavalac ovog dokumenta da bi vam ona izdavala kopiju primerak koji je zadržan u opštini je sastavni deo arhive neophodne za overu spisa (dok je to još radila opština). Možete kopirati i overiti neki od originalnih dokumenata ili dobiti novo ovlašćenje od vlasnika vozila.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Probao sam da nadjem odgovor na moje pitanje ali nisam uspeo pa vas molim za odgovor, prodajem auto I dosli su kupci, stariji par penzionera koji me moli da auto registrujem na svoje ime jos ove godine a da ce oni pri sledecoj registraciji uraditi prenos. Inace registracija je istekla u septembru pa bi to znacilo da ja sad registrujem na svoje ime do decembra sledece godine. Sta je najbolje za mene, da li da im dam samo ovlasćenje koje mogu da povučem ili da napravimo kupoprodajni Ugovor , dogovor je da oni plate porez ali navodno i nemaju sada I za to novac. I posto su stariji sta se desava ako kupac premine u međuvremenu a porez nije placen, mogu li ja da imam neke posledice? hvala

  • Poštovani,
   Na vama je da odlučite da li ćete praviti različite vrste dogovora i aranžmana sa potencijalnim kupcima. Kao što smo naveli u tekstu, postoji niz razloga zbog kojih radi pravne sigurnosti i izbegavanja potencijalnih problema ne savetujemo „prodaju na ovlašćenje“. Ako kupac premine, a nema sastavljen kupoprodajni ugovor, naslednici dolaze u potencijalnu situaciju da moraju na sudu da dokazuju da je stvar kupljena, tj. da je preneto pravo svojine na pokojnika koga nasleđuju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Istekla mi je registracija pre nekih pola meseca a takodje i punomoc. koja je procedura da bi mogao ponovo da registrujem i prenesem na sebe vozilo. hvala

 • Postovani,

  kupujem vozilo u drigom gradu,nije registrovano,prodaje pravno lice. Da li placam porez na prenos apsolutnih prava i kakva je kompletna regulativa sto se tice prenosa,registracije?

  Srdacan pozdrav.

  • Poštovani,
   To zavisi od poreskog tretmana pravnog lica koje je prodavac u ovom slučaju. Morate videti sa računovodstvom pravnog lica kakvu će fakturu izdati, a pored toga obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac tako da vidite i šta će pisati u ugovoru.
   srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Pozz, mene zanima koliko otprilike kosta odjava vozila radi prenosa na drugog vlasnika. uradili smo kupoprodajni ugovor, ali nismo u istom mestu i ja sam njemu poslao tablice i saobracajnu i ugovor ali on meni kaze da to kosta oko 4000 samo odjava tablica + porez. Ja mislim da se toliko ne placa. vozilo je 2001 god fiat bravo ako ima neke veze…hvala

  • Poštovani,
   Porez se plaća prema kataloškoj vrednosti vozila u iznosu od 2,5% a troškovi same odjave su minimalni (registracioni list)
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,sacinila sam sa ocem kupoprodajni ugovor(ja sam kupac),sad me zanima da li sam pogresila da li je mozda bilo bolje da sacinimo ugovor o poklonu,ili cu u svakom slucaju biti oslobodjena poreza s obzirom na prvi nasledni red?hvala.

  • Poštovana,
   Koliko smo upoznati poresko oslobođenje postoji kod ugovora o poklonu automobila za naslednike prvog naslednog reda ne i kod ugovora o kupoprodaji. Konsultujte ipak filijalu poreske uprave pre nego što bilo šta uradite u daljoj proceduri da vam da pouku o eventualnom poreskom oslobođenju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Prodao sam kola, sacinio ugovor/overio kod notara i platio sam porez.
  Kupac kola je sa istog registracionog podrucija 021, ali i ne iz iste opstine.
  Posto smo cekali resenje o iznosu poreza, preko agencije je odradjeno placanje,
  kupcu sam predao saobracajnu dozvolu i kljuceve,on me meni naravno novac.
  U medjuvremenu, kupac nikako ne preuzima dokumentaciju iz agencije, a samim tim jos uvek nije pokrenuo proceduru prebacivanja saobracajne dozvole na svoje ime. U medjuvremenu vidim da je oglasio kola na prodaju.
  Sta se desava ukoliko on proda kola, a saobracajna je i dalje na moje ime? Ukoliko je novi kupac kola sa drugog registracionog podrucija ko odjavljuje tablice i saobracajnu, ja ili osoba koja je kupila kola od mene, ali saobracajnu nije prenela na svoje ime? Da li ja mogu sada da nesto uradim u SUP-u?

  • Poštovani,
   Ako niste dali ovlašćenje za ovakvu radnju ništa od navedenog ne bi moglo da se uradi bez vas, naročito ne odjava tablica. Sumnjamo da bi neko kupovao vozilo od vlasnika koji ima samo ugovor o kupoprodaji, a saobraćajnu dozvolu na starog vlasnika (prodavca). Ako je izmiren porez vi nemate ništa dalje sa daljom potencijalnom transakcijom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Kako sam naziv kaže zabrana otuđenja znači da ne možete prenositi vlasništvo na vozilu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Vaša majka najverovatnije ima ovlašćenje nominalnog vlasnika vozila da raspolaže njegovim pravima na vozilu, a što se tiče vožnje mišljenja smo da vam je dovoljna saobraćajna dozvola ali proverite sa upravom saobraćajne policije kako bi reagovali policijski službenici prilikom kontrole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Koliko smo upoznati moguće je, ali predlažemo vam da ipak proverite sa konkretnim javnim beležnikom kod koga ćete overavati dokument.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zeleo bih da promenim ime a vlasnik sam vozila. Auto je registrovan krajem Avgusta pa me interested ako promenim ime da li moram da obnavljam registraciju ili ce biti potrebno promeniti saobracajnu.

  Unapred zahvalan.

  • Poštovani,
   Rešenje kojim ćete promeniti ime morate dostaviti nadležnoj policijskoj upravi nakon čega ćete gotovo izvesno morati da promenite i sva dokumenta pa i saobraćajnu dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Stiglo mi je iz osiguranja da trebam da platim kaznu,taj auto je na mom imenu ali vec 3 godine nije kod mene.Kupac nije registrovao auto a u medjuvremenu je imao udes. Kakva je procedura?

  • Poštovana,
   Osiguravajuće društvo vam ne može pisati kazne, može samo tražiti od vas naknadu eventualne štete. Kontaktirajte konkretno društvo za osiguranje i izložite im problem.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam traktor odjavljen i u dosta losem stanju.Kupoprodajni ugovor napravljen odmah i overen kod notara ,uplacene dazbine.Nakon godinu dana u MPU su primetili da je prodavac sin umrlog,isto ime i adresa,sto ni agencija,ni notar nije primetio.U medjuvremenu je i supruga vlasnika umrla,pa valjda je sin vlasnik,ali on na visestruko insistiranje ne trazi na sudu resenje o nasledstvu.Dali da ga tuzim,ima li odgovornost i agencija za ugovor,pa cak i notar ?

  • Poštovani,
   Ovo jeste situacija koja podrazumeva stručnu pravnu pomoć, predlažemo da se obratite nekom od advokata ili da u vašoj opštini potražite pravnu pouku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani.
  Pokusacu da budem kratak:
  Otac vozi cerkina kola sa ovlascenjem da ta kola otac moze registrovati i prodati.
  Dakle Otac ga ne moze prevesti na sebe, a to nam je cilj (inace cerka je u inostranstvu).
  Da li je moguce sledece?
  Otac meni Sinu, pokloni taj Auto, a nakon toga ja poklonim taj isti auto ocu i ostvarimo cilj…
  Nadam se da ste razumeli moje pitanje.
  Da li imate neki predlog?
  Unapred zahvalan.

  • Poštovani,
   Vaš otac može uraditi tačno one radnje (odnosno raspolaganja pravom svojine svoje ćerke) na koje je ovlašćen u ovlašćenju. Ako tu nije naveden i poklon naše mišljenje je da nećete moći da sprovedete vašu zamisao. Gospođa može da pred diplomatsko konzularnim predstavništvom R. Srbije (ako je domaći državljanin) sastaviti ovlašćenje ili ugovor o poklonu čime biste se rešili ovolikog broja transakcija prava svojine.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala na brzom odgovoru. Sve pohvale za trud koji ulazete.
    Nadovezao bi se samo jos na vas odgovor, dakle nije mi bas najjasnije koja nam je opcija najpogodnija.
    Cerka je u AUS i nema mogucnost dolaska, Otac poseduje ovlascenje u kojem je navedeno da ta kola moze da vozi, registruje i proda.
    1. Sestra pokloni Ocu kola ( Da li je za to dovoljno samo novo ovlascenje? Deluje mi suvise jednostvano )
    2. Otac sam sebi proda kola (Da li je to uopste moguce i da li se tada placa redovan porez ?)
    3. Sestra napravi ovlascenje u kojem dozvoli da Otac prenese kola na sebe(ovo mi deluje isto kao i Prvo)

    Izvinjavam se ako sam naporan ili konfuzan, pokusavam da saznam koja je opcija najbezbolnija da Otac prevede kola na sebe, posto trenutno ima ovlascenje od Cerke da ta kola moze da vozi, registruje i proda.
    Hvala. Zelim vam Srecne praznike!

    • Poštovani,
     Ne, nego vaša sestra sačini ugovor o poklonu i overi ga u diplomatsko konzularnom predstavništvu, a vaš otac kod notara ovde. Konsultujte nekog od javnih beležnika najbolje da vam da pouku oko ovoga kako možete najlakše izvršiti overe.
     Takođe sve najbolje,
     AMK Novi Beograd

 • postovano kupio sam auto od coveka koji ima ovalascenje sa svim pravima sacinili smo kupoprodajni ugovor uveran u julu ove godina.Medjutim coveka jurim vec mesecima da odjavi tablice kako bih auto mogao da prebacim na svije ime medjtim njega verovatno mrzi da odvoji par sati nebi li zavrso sa tim.Registracija mi istice za nekoliko dana pa me zanimaju moja prava?

  • Poštovani,
   Ne razumemo zašto odmah u julu po prijavi poreskoj filijali niste nakon dovoženja vozila u vaše mesto odjavili tablice ili od gospodina tražili da vam da ovlašćenje da vi to u njegovo ime uradite.Ako imate ovlašćenje možete u njegovom mestu prebivališta produžiti registraciju vozila bez njega ili potražiti pomoć advokata.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, u martu sam kupio automobil od vlasnika. Uradili smo isti dan kupoprodajni ugovor, kasnije ga overili kod notara. Trebao sam da platim porez na teritoriji prodavca, Novi Beograd, otisao sam, medjutim, rekli su mi da dodjem neki drugi dan jer su zavrsili sa zahtevima.
  Usled zdravstvenih problema nisam na vreme platio porez, stvar se otegla i sada treba da registrujem automobil ali naravno, prvo treba da platim porez. Zanima me, da li mogu da platim porez uprkos zakasnjenju bez da sastavljam novi ugovor sa vlasnikom i kolika bi kamata na isti bila? Hvala

  • Poštovani,
   Najbolje je da se konsultujete i dobijete poduku u konkretnoj poreskoj filijali. Po našem mišljenju poreska obaveza će nastati onog momenta kada podnesete ugovor i popunite poresku prijavu. Svakako bi bilo bolje da je datum skorašnji jer se prijava obavlja odmah posle overe ugovora ali kolko smo obavešteni u praksi nije bilo većih problema oko kasnije prijave ali svakako proverite prethodno.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala na brzom odgovoru, kontaktirao sam PU Obrenovac (moju maticnu) i dobio slican odgovor. Nema kamate, nema vecih problema samo da se usmeno opravdam da ne bude da sam bas toliko neodgovoran. Svako dobro i srecni praznici.

 • problem je sto coveka jurim od prilike od avgusta meseca mislim da ce morati da radi advokat hvala u svakom slucaju

 • a da imam njegovo ovlascenje koje je on uzeo od vlasnika auta a ja sa njim imam kupoprodajni ugovor tablice mogu da odjavim samo uz njegovo prisustvo(pitao na salteru) za koje on naravno nikada nema vremena nasao sam pravog vlasnika ovih dana i on je rekao da nema problema navodno da ce mo sve zavrsiti ako ne nema mi druge nego da podnesem prijave protiv obojce

 • pozdrav zamoliobih vas za odgovor naime kupio sam auto vlasnik je u inostranstvu ali je dosao za ove praznike i hteo sam da sacinim ugovor o punomocju da mogu da vozim,prodam i registrujem auto posto se on vraca preko, zanima me dali ja sa tim ovlascenjem mogu registrovati auto ili prevesti umesto njega kazem sa ovlascenjem i odjavim table u MUPU poz

  • Poštovani,
   Sve radnje na koje vas ovlasti vlasnik vozila možete da vršite u njegovo ime. povedite računa da zbog opisane situacije što detaljnije nabrojite radnje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav. Interesuje me imam porez na oruzije koji nije placan nekoliko godina i dosta njih mi je reklo da ne mogu da izvsim prenos vlasnistva vozila dok ne izmirim taj porez. Da li je to tacno?

  • Poštovani,
   Morate konsultovati filijalu poreske uprave po ovom pitanju da vam daju tačnu informaciju i poduku. Poreska uprava je imala u praksi da ukoliko imate poreska dugovanja traži izmirenje dugova pre izdavanja uverenja o plaćenim porezima ali svakako ovo morate proveriti sa konkretnom filijalom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Treba da kupim auto kojem je istekla registracija preko 30 dana, a vozilo se nalazi u drugom gradu pod drugim tablicama, koja je procedura da li moze da se uradi prenos na moje ime prilikom registracije? Hvala

  • Poštovani,
   Te tablice su automatski za odjavu jer su prešle u pasivni registar motornih vozila. Kada ih prodavac odjavi u svom mestu, vi ćete sa kupoprodajnim ugovorom i potvrdom iz poreske uprave i ostalom potrebnom dokumentacijom moći da registrujete vozilo na vaše ime.
   srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • A da li ce mi biti potrebne probne tablice ne bih li dovezao auto do svog grada? I da li se sve zavrsava u gradu gde je to vozilo ili moram da idem u sup gde se ja nalazim?
    Hvala

    • Poštovani,
     Svakako, ne možete voziti bez tablica. Registraciju vršite u policijskoj upravi prema mestu vašeg prebivališta, a plaćanje poreza i odjavu tablica vrši prodavac u dogovoru sa vama u mestu svog prebivališta tj. Policijskoj upravi.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Posle smrti tasta, motor je ostao mojoj suprugi kao naslednici
  ostavinsak rasprava je prosla i dobili smo resenje.
  Koja je procedura za prenos vlasnistva na suprugu, i dali postoji mogucnost da se
  prevede na lice koje bi kupilo isti???
  unapred Hvala Milance

  • Poštovani,
   Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju podnosite sa ostalom dokumentacijom kao u redovnom postupku registracije. Što se tiče prenosa vlasništva mi smo mišljenja da nema problema samo treba da sačinite kupoprodajni ugovor koji će novi vlasnik uz primerak rešenja o nasleđivanju predati prilikom registracije ali proverite sa konkretnim notarom da li je moguća overa na osnovu rešenja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • auto je registrovan jos 6 meseci.ako se izvrsi prenos vlasnistva hoce li opet morati da se registruje ili koja je procedura?vlasnik i kupac su iz razlicitih gradova

  • Poštovani,
   Automobil je registrovan do datuma koji stoji na nalepnici. Prenos vlasništva se vrši zamenom tablica i saobraćajne dozvole pri čemu se izdaje nalepnica na isti datum do kada je automobil registrovan.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Auto se vodio na oca, koji je preminuo. Na ostavinskoj raspravi auto smk nasledili brat i ja. Na koji nacin mogu da registrujem auto na svoje ili bratovljevo ime? Da li moze auto da ima 2 vlasnika a da se putem ovlascenja regostruje na jednog od nas?

  • Poštovani,
   Vozilo se u jedinstveni registar vozila koji vodi MUP upisuje na ime jednog vlasnika (nije moguće uoisati više vlasnika).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Za moj automobil je registracija upravo istekla, ali ne želim dalje da ga registrujem na svoje ime, već da ga prodam (za sada još nemam kupca). Šta je potrebno zakonski dalje da uradim, i da li to za mene može da obavi agencija koja je inače radila registraciju, s obzirom da oni nemaju nikakvo pisano ovlašćenje od mene?

  Hvala unapred

  • Poštovana,
   Pronađite kupca, sačinite ugovor o kupoprodaji, pokušajte što bolje da prođete što se tiče cene, dogovorite sa kupcem podnošenje poreske prijave i izmirenje ove obaveze. Možete dati ovlašćenje fizičkom ili pravnom licu da proda u vaše ime i za vaš račun vozilo. Povedite računa samo ako duže od 30 dana ne registrujete vozilo, morate odjaviti tablice i tada automobil ne bi smeo biti na javnoj površini (kontroliše komunalna policija).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani. Imam ovlascenje da mogu da prodam auto, odjavim i td. Original su zadrzali u supu kada sam prvi put registrovala. Sada imam samo kopiju. Zelim da prodam sada auto, da li u supu moram priloziti original ovlascenje (oni ga vec imaju) ili moze kopija? Hvala unapred na odgovoru

  • Poštovana,
   Nije trebalo da dajete originalan dokument već overenu kopiju istog prilikom registracije. Prilikom overe ugovora o kupoprodaji će vam biti traženo ovlašćenje za ovaj pravni posao. Predlažemo da konsultujete javnog beležnika i saznate koja dokumenta će vam tražiti kada budete overavali kupoprodajni ugovor između vas i kupca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorgad

 • Postovani,
  Kupila sam auto i uradila prenos vlasnista tako da sam vlasnik vozil sobzirom da mu istice uskoro registracija vlasnika ne mogu da nadjem da izvrsi odjavu tablica kako mogu da registrujem auto bez njegove odjave.
  Unapred hvala.

  • Poštovana,
   To znači da niste izvršili prenos vlasništva jer vam u tom slučaju ne bi bio potreban prodavac za bilo koju radnju. Ako se radi o promeni registarskog područja za koju je potrebna odjava tablica ako nemate ovlašćenje vlasnika na ovu radnju ne možete pre odjave registrovati automobil.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • postovanje…kupio sam auto i sacinjen je kupoprodajni ugovor.prethodni vlasnik je izgubio polisu osiguranja.da li mi je potrebna stara polisa prilikom registracije i nove saobracajne na moje ime.

  • Poštovani,
   Polisa vam svakako treba i mora biti u vozilu, neka traži kopiju polise od osiguravajućeg društva.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • uradio sam ugovor o poklonu a nemam polisu osiguranja,da li mogu ja da izvadim polisu osiguranja u nekoj agenci bez vlasnika,a platio sam sav porez. a mogu da uradim tehnicki pregled i da ponovo regustrujem da bi dobio polisu na svoje ime.

  • Poštovani,
   AKo je vozilo u registraciji neka poklonodavac traži kopiju polise, ako nije odnosno ako je vreme za registraciju trebalo bi da možete da uradite polisu na vaše ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani, kupio sam vozilo i sacinio kupoprodajni ugovor i u poreskoj upravi platio porez na prenos.Posto sam sa drugog regisarskog podrucja potrebno je da odjavim vozilo, medjutim do isteka registracije ostalo je jos cetiri meseca. Napominjem da imam i ovlascenje da mogu bez vlasnika da odjavim registarske tablice. Pa u vezi toga molim vas da mi odgovorite, dali cu imati problema da po isteku registracije mogu registrovati na svoje ime ijako je kupoprodajni ugovor star cetiri meseca, ali imam pecat poreske uprave da sam izmirio porez za vozilo u iznosu od 2.5 posto od vrednosti vozila i ugovor je na meni.
    S postovanjem

    • Poštovani,
     Zakonski rok je 15 dana od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava,ali nećete imati problema iako prođe taj rok.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani
  Kakva je procedura prenosa vlasništva vozila sa PR (Kosovo) tablica na Bg?U poreskoj ispostavi Priština u Beogradu su mi rekli da je trenutno obustavljen prenos vlasništva vozila sa Kosovskim reg. do daljnjeg.

  • Poštovani,
   Informacija koju ste dobili od poreskih organa je jedina validna za sada. Pokušajte da saznate nešto više od Uprave saobraćajne policije MUP R.Srbije odnosno uprave za upravne polsove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam ovlašćenje da auto mogu voziti u zemlji i inostranstu, prijaviti, odjaviti, prodati, izvršiti prenos na sebe i na trece lice…
  Da li mogu na osnovu tog ovlascenje da sada prebacim auto na svoje ime bez kupoprodajnog ugovora ili prisustva vlasnika?

  • Poštovani,
   Na žalost ne možete preneti na sebe ,samo na treće lice bez prisustva vlasnika vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Kupio sam auto na drugom registarskom podrucju, od papira imam kupoprodajni ugovor, dva su ostala kod prodavca koji je obecao da zavrsi svu proceduru oko odjave. Prosao je rok od 15 dana, prodavac svakodnevno odugovlaci sa predajom papira u poresku. Sta mi je ciniti ukoliko se ta praksa nastavi. Koliko sam ja „pokriven“ kupoprodajnim ugovorom?

  srdacno
  Petar

  • Poštovani,
   Bez kupoprodajnog ugovora ne možete da prenesete vozilo na vaše ime niti da bilo kakve radnje vezane za prenos i registraciju izvršite.Jedini savet koji vam mi možemo dati je da se dogovorite sa prodavcem da vam da ovlašćenje kojim ćete vi preneti vozilo na treće lice ili da vam na bilo koji način dostavi odjavljenu saobraćajnu i kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom na prenos apsolutnih prava.I poslednja opcija je da prijavite najbližoj policijskoj stanici.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala puno na odgovoru,

    Naime, mi smo postigli takav dogovor, da prodavac posalje odjavljenu saobraćajnu i kupoprodajni ugovor sa plaćenim porezom na prenos apsolutnih prava, posto je tog dana vec bilo kasno da to zajedno zavrsavamo. Ja sam zurio nazad, radno vreme poreske je vec bilo zavrseno… Posto je od tada proslo gotovo mesec dana, uskoro istice registracija, a ja ni ovlascenje za upravljanje nemam, postajem po malo sumnjicav.

    Mene sada zanima da li ja sa kupoprodajnim ugovorom overenim kod notara mogu (makar na sudu) dokazati da sam kupio taj auto i da li mogu isti (uz neku presudu) registrovati u slucaju da prodavac bude nesto poricao? Ili sam u (ne)milosti prodavca?

    Petar

    • Poštovani,
     Svakako da imate opciju dokazivanja vlasništva nad automobilom ali to već zahteva da konsultujete stručnu pravnu pomoć po ovom pitanju.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani, može li moj dečko da uradi prenos vlasništva u poreskoj umesto mene? Svi papiri su uredno overeni kod notara, sva papirologija je spremna, ali nemam nikakvo posebno ovlašćenje da to on uradi. Mora li u poreskoj sve da se obavi lično?

  Hvala
  Marija

  • Poštovana,
   Ne bi trebalo da može bez ovlašćenja ali praksa pokazuje da poreska uprava dozvoljava da kupac automobila umesto prodavca podnese prijavu i izmiri porez.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani imam auto od 2013 godine i za taj auto sam dobio od vlasnika ovlascenje overeno u opstini, vlasnik je preminuo 06.07. a ja sam sa ovlascenjem 09.07. izvrsio prenos na suprugu i uredno platio porez na auto. Nakon tri meseca je supruga prodala auto i novi vlasnik nemoze da izvrsi registraciju jer su mu u SUP-u naveli da sva ovlascenja prestaju kad vlasnik premine, a on je u drugom gradu platio porez na prenos i izvrsio sve uplate za registraciju. Zanima me dali prestaju ovlascenja sa datumom smrti ili sa datumom odjave preminulog, jer preminulog mogu da odjave i posle 10-20 pa i 30 dana, jer auto koji je sporan sad nemoze da udje u zaostavstinu zato sto je porez placen i davalac ovlascenja se ne vodi u poreskoj upravi kao vlasnik. Molim za savet sta treba da radim i kome da se obratim jer sam sada u problemu,

  • Poštovani,
   OD trenutka smrti vlastodavca prestaju da važe ovlašćenja koja je dao ali ni ovo nije apsolutno. Predlažemo vam zbog kompilkovanosti još dva odnosa u celoj priči da se konsultujete obavezno sa stručnom pravnom pomoći jer ima dosta izgleda da u celu priču može biti uključen sud radi utvrđivanja vlasništva odnosno izuzimanja ove imovine iz ostavninske rasprave.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Hvala na odgovoru, zaboravih da naglasim da sam ja razgovarao sa pravnim naslednikom preminulog u vezi auto i covek kaze da njega auto ne zanima jer je auto isplacen i da tazim nacin resenja da prodjem sto bezbolnije molim vas za savet dali mogu nekom izjavom nadlednika da izvrsim registraciju

  • Poštovani,
   Izjave naslednika odnosno raspolaganja imovinom počinju od trenutka kada im rešenjem suda bude dodeljena imovina koja je bila predmet ostavinske rasprave. Najbolje bi bilo da se konsultujete sa advokatom šta je najbezbolnije i najjeftinije u ovom slučaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Kupujem auto od firme, registracija je istekla, firma je odjavila vozilo i plaća porez na prenos apsolutnih prava.
  Po preuzimanju vozila uz fakturu, kupoprodajni ugovor i odjavljane tablice vozilo bih poklonio prijatelju.
  Obzirom da su tablice vozila istekle i odjavljene se kako da ovo najbrže završim tj. ne bih radio registraciju vozila na svoje već direktno na ime prijatelja.
  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Sa kupoprodajnim ugovorom i potvrdom iz poreske uprave o izmirenom porezu konsultujte notara da li će overiti na osnovu tih papira ugovor o poklonu između vas i poklonoprimca. vodite računa da će poklonoprimcu biti potreban i primerak ugovora o kupoprodaji prilikom registracije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav,
  Imam sledeci problem
  Pre 3.god sam prodao motorcikl koji je bio registrovan na mom imenu,dogovor sa novim vlasnikom je navodno bio da se vozilo prevede po isteku registracije vozila.
  Medjutim kada sam zvao novog vlasnika da vidim sta se desava i zasto ga nema da se javi za prenos vlasnistva,saznao sam da je motor prodat trecem licu,tako da nije ispostovao dogovor oko prenosa.Uspeo sam nekako da stupim u kontakt sa trecim vlasnikom i na moju nesrecu saznao da se treci vlasnik koristi u saobracaju i dalhe sa vozilom na mom imenu,ali pod isteklom registracijom,cak sta vise jos uvek su i stare tablice na vozilu.
  Problem je u tome sto ja ne zelim probleme sa zakonom zbog nekog neozbiljnog maloletnika,a navodno trece lice zeli da odradi prenos i smatra da to ja mogu da uradim bez njegovog prisustva.Koliko je to izvodljivo?
  I ako lice mora da dodje u moju opstinu da se to resi,a ono odbija da prisustvuje,sta ja da uradim da zastitim sebe od mogucih kazni?
  Mogu li nekako da ponistim saobracajnu ili da prijavim kradju,nisam pametan,molim vas odgovorite u najkracem?
  Hvala inapred

  • Poštovani,
   Ovo je još jedna u nizu situacija do kojih dolazi zbog upotrebe neadekvatnih pravnih poslova koji fingiraju prodaju vozila. Možete povući ovlašćenje nakon čega će svako postupanje bilo kog lica sa vozilom biti pravno nemoguće (registracija, dalja prodaja…). Što se tiče situacije da je vozilo prodato trećem licu ako je ovlašćeni bio ovlašćen i na ovu radnju situacija se dodatno komplikuje. Predlažemo da potražite savet stručne pravne pomoći po ovom pitanju pre nego što preduzmete neku radnju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  imao sam situaciju da sam u junu prodao auto na ovlašćenje, da bi mi u januaru stigla kazna za parkiranje. Kontaktirao sam kupca, našli smo se i uradili kupoprodajni ugovor, odneo sam sve u poresku upravu i ja sam platio porez, interesuje me da li ja imam išta više sa vozilom ili je od plaćanja poreza on vlasnik, to jest koliko dana on ima da promeni saobraćajnu dozvolu, registracija ističe za 6 meseci i isto je registarsko područje.

  • Poštovani,
   Toliko od vas, ne možete primorati kupca na dalje radnje. Eventualno ste mogli povući ovlašćenje što bi ga primoralo da ne čeka registraciju već da prenos i upis u jedinstveni registar izvrši odmah. Samo čuvajte vaš overeni primerak kupoprodajnog ugovora radi vaše sigurnosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • nasledio sam auto od oca u ostavinskoj raspravi i posto me je notar propisno odrao za isti interesuje me dali moram sa tim resenjem da idem u poresko po pecat ili je sa tim resenjem sve spremno za prenos i registraciju?

  • Poštovani,
   Po pravnosnažnosti rešenja odlazite u poresku Upravu da vam izdaju Uverenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Kupio sam auto i imam ovlašćenje u kom je navedeno, između ostalog, da mogu auto da prevedem i na svoje ime. Želeo bih sada da to i uradim, pa me zanima na koji način. Gde god čitam vidim da je potreban kupoprodajni ugovor, a mene sada zanima s kim ja da pravim taj ugovor. Sa samim sobom?
  Hvala unapred na odgovoru,
  Dragan

  • Poštovani,
   Ovlašćenje znači da raspolažete nečijim pravom na stvari u njegovo ime i za njegov račun. Odredba da možete stvar preneti na sebe ne može biti ovlašćenje već predstavlja nameru ka poklanjanju. MUP će vam tražiti neki pravni posao kao osnov prenosa vlasništva za registraciju vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,
  Da li pravno lice (nije u pdv sistemu) moze da prenese vlasnistvo nad vozilom na fizicko lice preko ugovora o poklonu?

  • Poštovani,
   Pravno lice je slobodno u raspolaganju imovinom ukoliko je takvo raspolaganje opravdano u smislu poslovanja i internih akata društva. Konsultujte računovodstvo o ovom pitanju i eventualnoj obavezi procene vrednosti odnosno otuđenja sredstva bez naknade.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan. Hteo bih da poklonim auto sinu. Auto se vodi na meni, registrovan je i u Srbiji je. Imam urednu saobracajnu dozvolu. Proslog meseca sam dobio norvesko drzavljanstvo, vratio srpski pasos i licnu kartu u ambasadi.(Norveska ne dozvoljava dvojno drzavljanstvo). Da li mogu sa norveskim pasosem napraviti ugovor o poklonu i preregistrovati auto na sina koji zivi u Srbiji ? Hvala unapred.

  • Poštovani,
   Možda je bila bolja opcija da ste prvo odradili sve oko ugovora o poklonu pa promenili državljanstvo. Mišljenja smo da ne bi trebalo da bude problema oko ovoga ali svakako da je radnja složenija i preporuka je da konsultujete stručnu pravnu pomoć jer već zalazi dublje u proceduru oko ugovora, a mi se ne bavimo pravnim savetima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ako ste ovlašćeni da izvršite prenos prava svojine nekim od pravnih poslova, to znači da možete da ga izvršite bez vlasnika.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Vlasnik sam vozila,auto sam prodao,posle te prodaje on je jos pet puta prodat a meni su dve kazne za parkiranje stigle,niko mi se ne javlja da auto prevede,da li je meni kupoprodajni ugovor dovoljan dokaz da je auto otudjen i da nemam nikakve veze sa tim kaznama? Hvala u napred.

  • Poštovani,
   Kupoproajni ugovor je argument za sud. Firma ili gradska uprava u praksi po upisu u jedinstveni registar vozila pokreće izvršni postupak po ovom pitanju na osnovu podataka koji su upisani u registar. Ovo je upravo jedan od razloga zbog koga savetujemo vozačima da ne koriste ovlašćenje prilikom prodaje vozila zarad svoje pravne sigurnosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje!

  Posedujem kupoprodajni ugovor + ugovor o posredovanju pri prodaji i kupovini motornog vozila. Medjutim ti ugovori su sklopljeni sa vlasnikom i kupcem. Ja kao trece lice sam kupio to vozilo i posedujem te ugovore ali izmedju njih dvojice. Porez je placen tablice odjavljene… U pitanju je oldtajmer vozilo iz 1975god ,posedujem i staru saobracajnu od tog vozila.
  Da li je to dovoljno da bih to vozilo preneo na sebe jer je vlasnik u inostranstvu i nemam nikakav kontakt sa njim?
  Unapred hvala na odgovoru!

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da će vam za prenos vlasništva biti potreban ugovor koji će jasno reprezentovati pravni osnov za prelazak prava svojine na vas. Sumnjamo da će ugovor o kupoprodaji između trećih lica koji se nalazi kod vas ispuniti ovaj uslov. Predlažemo vam da konsultujete neku vrstu pravne pomoći radi detaljnijeg sadgledavanja vaše pravne pozicije i prava u ovom slučaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Moj zet i ćerka žele da mi poklone polovni punto (tašta) i treba mi samo prevod na moje ime a kasnije registracija u avgustu, pošto ovih dana treba da putujem za inostranstvo. Koliko će to koštati?

 • prodao sam vozilo a trebalo je po dogovoru nakon desetak dana da ga prevedem na kupca, međutim on (kupac) sada ne želi da ga prevede do isteka važenja registracije još 6 meseci. može li pravno da se kupac natera da prevede auto na sebe odmah jer postoje mogući problemi po mene (razni prekršaji kupca …) . nisam napravio ugovor ni ovlašćenje

  • Poštovani,
   Izvršili ste kupoprodajni ugovor (usmeni) što nikako nije preporučljivo jer će vam za proceduru oko prenosa vlasništva svakako biti potreban pisani primerak ugovora overen kod javnog beležnika. Dogovorite se sa kupcem da potpišete ugovor u kome ćete regulisati pitanje prenosa vlasništva.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • ako ne postoji mogućnost dogovora sa kupcem oko skorašnjeg prevoda vozila (neće) postoji li pravni put da se kupac “ natera“ na prevod ili moram da čekam do registracije pa da onda uradimo ugovor , porez i ostalo što ide

    • Poštovani,
     Predajom automobila i prijemom novca bez ikakvog pismenog ugovora ste sebe stavili u prilično lošiju pravnu situaciju. Možete uskratiti ovlašćenje za registraciju pa u tom slučaju kupac neće moći da registruje vozilo bez vas čime ćete doći u uzajamno zavistan položaj. Predlažemo da konusltujete advokata radi konsultacije šta da učinite u ovom slučaju.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Kupio sam auto od lica sa ovlascenjem, kada sam pred registraciju hteo da prenesem saznao sam da vlasnik ima neplacen porez I da dok se ne izmiri dug ne mogu preneti auto.kontaktirsli vlasnika dug nece da izmiri. Sta da radim?

  • Poštovani,
   Ovo je već pitanje građanskopravnih odnosa i eventualnog parničnog postupka ili osnov za raskid ugovora o kupoprodaji. Predlažemo da se obratite stručnoj pravnoj pomoći radi konsultacija oko ove sutuacije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Nedavno sam promenila prezime i mesto prebivalista u licnoj karti, ali nisam stigla jos da zamenim ostala dokumenta. Zanima me da li mogu da prodam auto sa saobracajnom koja je na staro prezime i prebivaliste ili prvo moram da zamenim za novu?

   • Kupio sam auto od lica koji nema nikakvo ovlascenje. Pre kupovine sam se cuo sa vlasnikom vozila i dogovorili smo se da mu ja posaljem tablice i saobracajnu i da on odjavi vozilo.
    Vlasnik je iz BG a ja sam iz LE.
    Da li potrebno da sam prisutan kada vlasnik potpisuje kupoprodajni ugovor i da li on mora nesto da placa

    • Poštovani,
     Sačinjavate kupopordajni ugovor sa vlasnikom vozila, možete ga overiti svako u svom gradu kod javnih beležnika. Vlasnik vozila je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava i taj porez se plaća na njegovoj opštini, a možete dogovoriti ugovorom da samo plaćanje izvršite vi.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Kupio sam automobil od vlasnika,nismo pravili nikakva ovlascenja niti ugovore,cuo sam se vlasnikom kaze da nije problem da produzim registraciju na njegovo ime. E sad zanima me da li moram ici u Cacak da to uradim posto su CA tablice ili moze se to ovde produziti,a da samo uradimo totalno ovlascenje?

  • Poštovani,
   Prvo vam predlažemo zarad vaše pravne sigurnosti i novca koji ste dali da što pre regulišete i formalno pitanje vlasništva. Automobil svakako mora da se registruje u PU Čačak jer je sa tog registarskog područja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Sta se desava kada covek sa ovlascenjem prodaje vozilo a pravi vlasnik vozila se nalazi u inostranstvu? ja kao kupac zelim da prenesem auto na sebe … Vlasnik automobila je saglasan da prenese auto ali je u inostranstvu … koja je procedura? jel postoji neki nacin prenosa?

  • Poštovani,
   Lice koje je ovlašćeno u ovom slučaju prenosi vlasništvo na vas kao kupca i vrši sve druge radnje na koje je ovlašćeno (odjava tablica – po potrebi, podnošenje poreske prijave itd).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam vozilo pred novu godinu od čoveka koji ima ovlascenj,sa kojim su obuhvacena sva ovlascenja.Uradili smo kupoprodajni ugovor.Registracija mi istice 2.3.2018god …Dali sam ja morao platiti porez do sada,i dali moze to uraditi moj otac,kao i odjaviti tablice,i ako se vozilo nevodi na mog oca?I trebali mi vlasnik vozila za odjavu i placanje poreza ili mogu sve sam odraditi,ili jos bolje moj otac je zive u istom gradu,dok sam ja udaljen 100km?

  • Poštovani,
   Ovlašćeno lice obavlja sve poslove na koje ga je ovlastio vlasnik vozila, obveznik poreza je prodavac i taj porez se u principu izmiruje 15 dana od overe ugovora ali poreska uprava nema ujednačenu praksu pa se često dozvoljava da to uradi i kupac. Odjavu vozila vrši vlasnik vozila odnosno ovlašćeno lice.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • A dali moram ponovo raditi kupoprodajni ugovor?ili je ovaj stari validan?,i ako je istekao rok za placanje poreza,a registracja je danas isekla.Po vasem mogu sve uraditi bez vlasnika i platiti porez sa kamatom,i odjaviti tablice…

  • Poštovani,
   Kao što smo naveli, rok za podnošenje prijave je 15 dana od overe ugovora ali sama poreska obaveza će nastati danom saznanja poreske uprave o postojanju ugovora tako da nećete plaćati kamate, problem može biti eventualno docnja sa samom obavezom postupanja po zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ali ovo pitanje zavisi od prakse Poreske uprave pa bi vam najbolje bilo da se konsultujete sa nekom od filijala da vidite kakav stav će vam dati pa na osnovu toga da se odredite prema potrebi sačinjavanja novog ugovora. Što se tiče ostalih radnji ukazali smo vam da ih može izvrštiti vlasnik ili lice koje je vlasnik ovlastio na konkretne radnje, dakle ne vi, već lice koje je kao punomoćnik vlasnika sa vama zaključilo ugovor ako je ovlašćeno i na ostale radnje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,zanima me sledece.
  Automobil je registrovan uz invalidsku povlasticu. Tek je produzena registracija tj vazi do 01.2019god. Zanima me kakva je situacija ako ja kupim taj automobil i prevedem ga odmah na sebe,da li moram da platim iznos poreza na luksuz za preostalih 11 meseci registracije od kojih je invalidno lice bilo oslobodjeno??

  • Poštovani,
   Trebalo bi da platite razliku za porez na upotrebu motornih vozila i komunalnu taksu. Sve inormacije možete dobiti na našem administrativnom šalteru u policijskoj stanicci Novi Beograd.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovanje,posedujem auto za koji imam ovlašćenje za upravljanje/otudjenje i sada bih ga prodao.Imam jednu neplaćenu kaznu još od pre kupovine auta.Da li će biti sporno kada se uradi kupoprodajni ugovor i radio prenos na novog vlasnika?

  • Poštovani,
   U zavisnosti o kojoj je kazni reč (odnosno da li se radi o privatnopravnom odnosu (parking servis doplatne karte) ili o javnim dažbinama). Proverite da li je dug potencijalno zastareo pošto do sada niste tuženi ili opomenuti pred utuženje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Za mandatne kazne koje ne budu izmirene u naznačenom roku, organ po pravilu pokreće prekršajni postupak pred sudom ili to možete učiniti vi. Apsolutna zastara nastupa dve godine od učinjenog prekršaja.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  kupila sam auto na firmu od druge firme. Auto je registrovan do kraja godine,dobila sam fakturu, obe su firme u PDVu (platila sam auto ).. Šta dalje treba da uradim da bi prenela auto na moju firmu. Hvala unapred

  • Poštovana,
   Sa originalom fakture, saobraćajnom dozvolom, izvodom APR-a, polisom osiguranja i ovlašćenjem firme (ako ovo ne vrši zakonski zastupnik) idete u policijsku stanicu na teritoriji grada da upišete promenu vlasništva u registar motornih vozila koji se vodi kod ovog ministarstva.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovana,
     Zakon o porezima na imovinu od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava izuzima ona sticanja prava svojine na koja se plaća Porez na dodatu vrednost. Potrebno je da priložite i odluku o prodaji vozila (od strane firme prodavca) kao i apr firme prodavca.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Zanima me da li mogu da registrujem automobil na oca,on je invalidski penzioner i ima ukupno telesno ostecenje 70%.
  Dolazim do oprecnih informacija u policijskim stanicama,negde moze,negde nemoze. Potrebna mi je sigurna informacija. Hvala unapred

  • Poštovani,
   Fond će izdati potvrdu svakom licu sa invaliditetom ali povlastice za registraciju koliko nam je poznato ostvaruju lica koja imaju ukupno telesno oštećenje 80% i više odnosno oštećenje donjih ekstremiteta 60% i više.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Vlasnik vozila je prodao vozilo preprodavcu pre cetiri godine i u to doba su overili ovlascenje u opstini.
  Moj poznanik je kupio auto , ali ga tada sticajem okolnosti nije preveo na sebe.
  Auto stoji vec tri godine kod mene ( nije odjavljen i nije produzavana registracija )
  ( vlasnik nije u Srbiji , poznanik takodje , ali je u kontaktu sa preprodavcem )
  Meni je rekao da ako je moguce registrujem auto na sebe.
  Da li je sada po tom ovlascenju ( od pre cetiri godine overenom u opstini ) moguce napraviti ugovor izmedju mene i osobe koja ima ovlascenje ?

  HVALA

  • Poštovani,
   Ako je ovlašćenje još uvek važeće možete sa punomoćnikom izvršiti sve one radnje na koje je ovlašćen od strane prodavca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  zivim u Nemackoj i dovezao bih se sa svojim kolima u Srbiju i poklonio ocu auto koji je jos registrovan u Nemackoj. Da li treba prijaviti na carini ili moze sve da se zavrsi u opstini, npr. Novi Beograd? Koliko sam shvatio, treba da se napravi ugovor o poklonu, saobracajna itd…?
  Hvala unapred!
  Aca

  • Poštovani,
   Potrebno je da vozilo bude prijavljeno carini i da ima potrebne pripremljene papire vezane za odjavu iz SR. Nemačke. Predlažemo da kontaktirate nekog od uvoznika da vam objasni proceduru.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  zelela bih da kupim auto od kumova koji su u drugoj opštini i koji za sedam dana iseljavaju u inostranstvo. Oni predlazu punomoć a ja bih da uradim sve sto treba i prevedem ga na mene. Koliko je vremena za to potrebno obzirom da im je auto potreban do zadnjeg dana.Registracija ističe 15 aprila i mislim da se mora menjati i saobračajna jer joj je isteklo sedam godina.Sve mi je malo konfuzno jer ne znam koje radnje se rade po prioritetu. ako ga tamo odjavim kako ga bez tablica dovezem i sta uzima najmanje vremena a da budem zakonski čista i bez problema.
  Srdačan pozdrav!

  • Poštovana,
   Potpišite ugovor o kupoprodaji ili poklonu i overite ga kod javnog beležnika, neka prodavac prijavi poresku prijavu na osnovu tog ugovora (potvrda o izmirenom porezu se čeka 2-3 dana) kada to završite vi možete sa ova dva dokumenta i ostalim redovnim dokumentima već produžiti registraciju vozila i po potrebi zameniti tablice (ako sadrže slova koja se menjaju Š,Ć,Č,Ž…). AKo se radi o drugoj gradskoj opštini (Beograd) nije potrebna odjava tablica, ako je vozilo na drugom registarskom području (vi ste u Beogradu a prodavac u Kragujevcu), potrebno je da vlasnik odjavi tablice prethodno a zatim dostavi poništenu saobraćajnu dozvolu (predlažemo da prvo auto dovezete u vaše mesto i odradite tehnički pregled pa da skinete tablice i vratite ih prodavcu radi odjave kako ne biste imali trošak izdavanja probnih tablica.)
   Srdačno
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, zelela bih da kupim auto koji je trenutno na PR tablicama (Pristina), moje prebivaliste je u Beogradu. Prilikom kupovine auta vlasnik je izvrsio povracaj PDV-a, 2011.godine. Kakva je procedura oko preregistracije takvog automobila i da li je moguća? Da li se placa samo porez na apsolutnu vrednost od 2,5% ili i onaj od 18% koji je vracen prilikom kupovine auta? Hvala unapred

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da nećete vi uplaćivati već da idete u standardnu proceduru (odjava tablica u VR, izmirenje poreza, kupoprodajni ugovor, odjava saobraćajne dozvole, Ljermontova..) Ipak radi sigurnosti preporučujemo da se po ovom pitanju konsultujete i sa poreskom filijalom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, da li je neophodno da bi naslednik prodao nasleđeni automobil, da saobraćajnu dozvolu prvo prevede na svoje ime ili je dovoljno ostavinsko rešenje da ga proda na ovlašćenje?

  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Možete koristiti ostavinsko rešenje i ugovor o kupoprodaji o ovome konsultujte konkretnog javnog beležnika kod koga ćete eventualno raditi overe jer će jedan primerak ostavisnkog rešenja biti potreban i kupcu kao dokaz o sticanju vlasništva i upisu u registar. Skeptični smo da možete davati ovlašćenje jer niste upisali sebe kao vlasnika u registar koji vodi nadležno ministarstvo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam ugovor o poklonu, majka poklanja auto meni (cerki). Da li je neophodno da idem ja licno u poresku ili moze ona ili neko trece lice to da zavrsi?

  • Poštovana,
   Obveznik poreza na poklon je poklonoprimac pa bi trebalo da vi i podnesete prijavu ili lice sa vašim ovlašćenjem, ali kontaktirajte konkretnu poresku filijalu jer nam praksa govori da se dozvoljava da prijavu podnese i drugo lice (supsidijarni dužnik).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Da li je potrebno ovlascenje za prenos automobila na moje ima ako imam overen kupoprodajni ugovor?
  Tj konkretno da li mogu ja samo sa ugovorom da odjavim tablice u mestu prebivalista prodavca (nisam iz istog mesta kao prodavac) ili to mora on da uradi, i da li uzmem nove tablice, registrujem auto, etc, samo sa ugovorom.

  • Poštovani,
   Odjavu vozila može izvršiti vlasnik vozila ili lice sa ovlašćenjem
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, procitao sam vecinu pitanja i odgovora ali nisam nasao konkretan odgovor. Planiram kupovinu automobila sa placa, ono „vasa je samo registracija“. Mozete li mi reci koji su konkretno jos moji troskovi, placam li i ja porez od 2,5% ili ne? Inace planiram agenciji da dam da odrade sve sto mogu od papirologije bez mene jer nisam u mogucnosti da izlazim sa posla. Hvala

  • Poštovani,
   Pošto kupujete vozilo od pravnog lica, dobijate fakturu na kojoj je iskazan PDV (dovoljan dokument za registraciju). Porez na prenos apsolutnih prava plaća prodavac (u ovom slučaju će to biti PDV pošto se radi o pravnom licu). Ako je vozilo sa istog registarskog područja na kome imate prebivalište ne bi trebalo da imate dodatne troškove osim uobičajenih oko registracije. Ako je vozilo iz uvoza pretpostavljamo da je auto-plac odradio Ispitivanje i da uz auto dobijate Uverenje o ispitivanju. Proverite samo koliki će biti trošak agencije oko registracije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorgad

 • Molim za pomoc…
  Prodao sam auto,sacinjen kupoprodajni ugovor,izdato ovlascenje…Istekla registracija,novi vlasnik nije prebacio auto na sebe,tj nije ga registrovao,nije takodje porez platio.
  Sta ciniti,ne bih da ja kao prodavac imam problema.
  Hvala unapred!

  • Poštovani,
   Još jedan od razloga zbog kojih nikako ne preporučujemo „prodaju“ na ovlašćenje. Kontaktirajte kupca sa zahtevom da se uradi prenos.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • On kaze da je kupoprodajni ugovor zastareo???ugovor overen kod notara kao i ovlascenje…koje sankcije mogu da snosim kao prodavac sto sam slepo verovao?

    • Poštovani,
     Ugovor ne može da zastari već samo da bude raskinut. Od overe ste imali 15 dana da podnesete poresku prijavu ali sumnjamo da biste imali problem sa ovim da sada podnesete prijavu. Vama mogu stizati pozivi da se izjasnite ko je upravljao vozilom za snimljene prekršaje kao i kazne i doplatne karte za parkiranje. Možete uvek povući ovlašćenje, a i konsultovati stručnu pravnu pomoć.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Kupio sam automobil u decembru, ja sam iz BG a vozilo je na PA tablice. Uradio sam kupoprodajni ugovor kod notara i otisao u PA, platio porez na moje ime. Sada u aprilu mi istice registracija. Po mom shvatanju treba da uradim tehnicki pregled za odjavu vozila, u PU PA predam tablice i saobracajnu i kod nas u BG podnesem zahtev za nove tablice i saobracajnu. Da li treba jos nesto da se uradi ili je to to? Nisam siguran da li mi treba bivsi vlasnik vozila prilikom odjave tablica ili sve ovo mogu sam da uradim posto imam i ugovor i placen porez.

  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Odjavu vozila vrši isključivo vlasnik po saobraćajnoj dozvoli ili lice sa njegovim izričitim ovlašćenjem na ovu radnju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Planiram da kupim polovni automobil sutra, ukoliko se na pregledu vozila ustanovi da je sve u redu. Auto je sa drugog registracionog područja. Uradićemo odmah i kupoprodajni ugovor i overiti kod notara. Želeli bi da odmah uradimo prenos vlasništva, a ne ovlašćenje. Nakon toga sledi odlazak u poresku upravu i podnošenje zahteva za prenos apsolutnih prava. Pretpostavljam da to nećemo moći da završimo sutra (njihovo radno vreme, podnošenje zahteva, plaćanje) s obzirom da ova procedura traje i po par dan. Mi smo planirali da ove nedelje putujemo unutar Srbije kupljenim automobilom. E sada, s obzirom da proces prenosa vlasništva do tada verovatno neće biti završen, zanima me na koji način mi možemo da upravljamo ovim vozilom za to vreme, da li je potrebno da imamo ovlašćenje od prodavca (fizičko lice) i da li je uopšte moguće upravljati vozilom s obzirom na pokrenutu proceduru za prenos vlasništva? Vozili bi auto do sledeće nedelje na tablice prodavca, a onda kada se vratimo sa puta bi mu poslali tablice i saobraćajnu dozvolu da odjavi vozilo iz MUPa, kako bi mogli da završimo prenos vozila na naše ime. Da li je moguće ovako nešto? Kako da se najbolje osiguramo, a da odmah pokrenemo zahtev za prenos vozila na naše ime? Hvala unapred!

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da uz propisana dokumenta nema razloga da ne možete upravljati ako se sa ovim složi vlasnik vozila. Overa ugovora i predaja u poresku upravu traje 3-5 dana do dobijanja potvrde o izmirenom porezu na prenos apsolutnih prava nakon čega posle odjave tablica vi možete registrovati vozilo. Nije zgoreg da konsultujete Upravu saobraćjne policije po ovom pitanju ali smatramo da je saobraćajna dozvola dovoljan dokaz da vam je vlasnik (prijatelj) pozajmio auto da sa njime putujete na teritoriji Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,
  interesuje me sta se desava sa porezom ako je vozilo koje se kupuje prodaje u losem stanju, tj da bi bio kako treba treba uloziti pola od njegove kataloske vrednosti. I sad ja hocu da takav auto poklonim sestri, jer oni nemaju nikakav i hoce da srede ovaj auto i voze.
  Ili stanje vozila ovu drzavu ne zanima. Posto ako sam obro shvatio mor ase platiti porez na poklon , iako je u pitanju sestra i brat.
  I da li ona moze sama da izvrsi prenos vozila, ili moram ja da odjavim tablice i da idem u poresku u svom gradu, jer ne zivimo u istom gradu ?
  Ili se porez plca na opstini poklonoprimaoca?
  Hvala

  • Poštovani,
   Porez se plaća na opštini poklonoprimca. Odjavu tablica može odraditii samo vlasnik vozila ili lice sa overenim ovlašćenjem vlasnika na ovakvu radnju. Poreska uprava vrši procenu vrednosti po katalogu i tu vrednost uzima kao osnovicu za obračunavanje poreske stope.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Imovinski odnosi i pravo svojine nemaju veze sa vozačkom dozvolom. Mišljenja smo da nema problema da sačinite ugovor o poklonu sa bratom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Kupujem automobil kojem je istekla registracija pre 3 meseca, a tablice još nisu odjavljene.
  Interesuje me redosled radnji u tom slucaju. Da li prvo vlasnik koji prodaje auto treba da odjavi tablice pa nakon toga da uradimo kupoprodajni ugovor, ili treba da sačinimo ugovor sa trenutnim tablicama, pa ih ja odjavljujem?

  • Poštovani,
   U principu nema velike razlike. Tablice su nakon duže od 30 dana nakon registracije automatski u pasivnom registru a vi vozilo ne možete voziti ako ste u drugom registarskom području da bi se odjava radila tek pošto odvezete automobil. U svakom slučaju odjavu vrši prodavac ili lice koje on ovlasti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  sacinjen je kupoprodajni ugovor u 3 originalna primerka, jedan je ostao kod notara, dva kod mene kao kupca, fotokopija kod prodavca, objasnili su mi da mi ne treba više primeraka, za plaćanje poreza su predata i ta dva originalna ugovora,uz obrazac i ostalo. Hoće li mi vratiti jedan primerak poreska, jer mi je i za MUP prilikom menjanja saobracajne potreban original, ili kako?

  • Poštovana,
   Nije nam najjasnije zbog čega su Poreskoj upravi predata dva originalna primerka ugovora uz poresku prijavu, prilikom registracije ćete u MUP morati da priložite original ugovora.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupujem drugaru polovan auto za koji će mi on davati mesečnu ratu. Koja je procedura za stavljanje založnog prava na auto dok se auto ne isplati. Gde to mogu da završim.

  Hvala

  • Poštovani,
   Postoji registar zaloge na pokretnim stvarima ali predlažemo da konsultujete stručnu pravnu pomoć po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam punomocje (overeno kod notara) za vozilo u kom je pored ostalog navedeno da umesto prodavca mogu potpisati bilo kakav dokument vezan za registraciju ili prevod vozila na sebe ili trece lice.
  Bio sam kod notara i kaze da moze da napravi kupoprodajni ugovor i overi i da je sa pravne strane sve ok ali mi je jos receno da se desavalo da u SUPu ne priznaju ugovor na kom sam ja i kupac i prodavac (tako ga oni deklarisu). Odem do tehnickog pregleda i kazu mi isto i predloze mi da napravim ugovor i prevedem vozilo na svoju zenu sto je ona momentalno odbila. Da li je to moguce da ja ne mogu da iskoristim pravo opunomocnika ida li je u pitanju moje neznanje ili sluzbenika u SUPu?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da iako bi javni beležnik overio ovakav ugovor on neće biti uvažen u MUP što ima osnova u činjenici da se ovlašćenje daje za raspolaganje pravom svojine u ime i za račun vlasnika vozila. Dakle ukoliko je namera vlasnika bila da prevede automobil na vas, to je mogao učiniti ugovorom o poklonu odnosno kupoprodajnim ugovorom. Imamo informaciju da MUP ne dozvoljava upis vlasništva na osnovu punomoćja u kome sami na sebe prevodite automobil.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Поштовани,
  имам овлашћење продавца да могу у његово име да одјавим таблице али смо из различитих градова.
  Могу ли са овим овлашћењем одјавити таблице БГ подручија рецимо у Чачку ?

  Унапред хвала на одговору

  • Poštovani,
   Koliko smo upoznati, tablice se odjavljuju samo na registarskom području gde su izdate.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje, molim za pomoc u vidu saveta jer tri noci vec ne mogu da zaspim. Naivno sam naseo na glupost, sada je gotovo da se bilo sta promeni, ali da vidim mogu li bar nekako naci resenje. Naime, u nedelju sam prodao svoj auto sa BG tablicama kupcu koji je iz drugog mesta. Uzeo sam novac, on je uzeo auto, saobracajnu dozvolu i polisu i otisao. Niko nikome nista nije potpisao, nista nije uradjeno od papirologije jer je bila nedelja i dogovor je bio da to zavrsimo u ponedeljak kad pocnu ustnove sa radom. Nakon toga, on se vise nije javljao na telefon i na poruke. Ne mogu nikako da dodjem do njega. Ocigledno je bilo da sam naseo na klasicnu pricu preprodavca i sada pokusavam da nadjem resenje. Registracija istice za dva meseca i poznato mi je da tablice prestaju da vaze mesec dana posle toga. Ne znam sta se desava sa dozvolom, da li i ona prestaje da vazi? Ono sto me najvise brine je sto sam ja i dalje vlasnik vozila. Kada sam krenuo da razmisljam o najgorem mogucem scenariju da mozda mojim autom neko uradi krivicno delo, najezio sam se i shvatio da mogu da budem u velikom problemu. Sta mogu uraditi bez prisustva kupca? Kako da odjavim vozilo bez ugovora? Imam sve njegove podatke, slikao sam lk. Pretpostavljam da ne mogu bez njega uraditi kupoprodajni ugovor. Da li recimo mogu da napravim ovlascenje bez njegovog prisustva da on moze da proda i odjavi moj auto i to da mu posaljem na adresu, pa da se nadam da ce on sve to zavrsiti? Nadam se da imate neku ideju ili savet. Pozdrav i hvala unapred.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da razmislite da kontaktirate kupca ponovo jer je moguće da iz nekog razloga nije uspeo da vam se javi. Sumnjamo da kupac izbegava da se javi i da reguliše ovaj odnos iz prostog razloga što on bez punomoćja, ugovora ili druge vrste papira ne može ništa da uradi sa vozilom (ni da odjavi tablice, ni da registruje niti da proda vozilo). Iako smo se sretali sa slučajevima da lica kupe vozilo od čoveka koji ne poseduje nikakvo ovlašćenje niti je upisan u saobraćajnu dozvolu to ne mora biti vaš slučaj. Ukoliko ne uspete da ostvarite kontakt i ne znate više gde je vozilo, savetujemo vam da konsultujete stručnu pravnu pomoć.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav..

  Ako prodam svoje vozilo drugom licu uz ovlascenje i on se negde nepropisno parkira ili ne plati parking, okace mu kaznu na auto i on to ne plati kako da izbegnem neprijatnosti da meni kao vlasniku vozila (tablica) stigne kazna na kucnu adresu??? Da li je moguce nekako navesti u ovlascenju da se ja kao vlasnik oslobadjam svake odgovornosti nastale u narednom periodu od kada sam prodao auto???

  hvala…

  • Poštovani,
   Ovo je jedna od tipičnih situacija zbog čega nije preporučljivo ovakvo fingiranje ugovora o prodaji jer vas dovodi u potencijalno problematičnu situaciju. Organ koji kontroliše saobraćaj se pouzdava u podatke iz jedinstvenog registra vozila gde ste vi navedeni kao vlasnik vozila i od vas traži izmirenje potraživanja za parking ili kazne za nepropisno parkiranje. Najbolje bi bilo da kontaktirate kupca i dogovorite isplatu ovih dugovanja od njegove strane kako ne biste povukli ovlašćenje i onemogućili ga u daljem raspolaganju vozilom (prodaja, registracija itd). U protivnom je izgledan sudski epilog u kom slučaju vam predlažemo da konsultujete stručnu pravnu pomoć-
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • ja kao invalid ako kupim vozilo na nekom od placeva u srb koji je uvezen i placen porez da li ja mogu traziti povrat pdv koji je vec placen ,hvala

  • Poštovani,
   Ako je porez već plaćen vi nemate pravo na povraćaj PDV-a.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobio sam auto na poklon, platio porez, sa prvim vlasnikom nisam u najboljim odnosima, da li postoji ikakva mogućnost da prevedem tablice bez prvog vlasnika? Hvala unapred na odgovoru

  • Poštovani,
   Sa overenim ugovorom o poklonu i uverenjem o plaćenom porezu imate uslove za prenos auomobila u registru motornih vozila koji vodi MUP. Problem može nastati samo ako se radi o različitim registarskim područjima pa je potrebna odjava tabilca koju može izvršiti samo vlasnik po saobraćajnoj dozvoli odnosno lice sa njegovim izričirim ovlašćenjem. Povedite računa da se ugovor o poklonu može raskinuti od strane poklonodavca u slučaju nezahvalnosti poklonoprimca i sl. (ne znamo na šta se odnose „ne najbolji odnosi“ u vašem slučaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav.kupio sam auto i imam ovlastenje u kom pise da mogu da vozim u zemlji i inostranstvu. zanima me da li s tim mogu da upravljam u inostranstvu,ili je potrebno neko novo ovlastenje iz AMSS.

  • Poštovani,
   Za prelazak državne granice je neophodno da posedujete DTV – ovlašćenje na međunarodnom obrascu. Sa ovlašćenjem koje imate možete kod nas izvaditi DTV svakim radnim danom od 08-19 i subotom od 08 -14h. Bulevar maršala Tolbuhina 40 Novi Beograd.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dali auto moze da se prenese ako sam ja u valjevu i vlasnik sam a kupac u sremskoj mitrovici. Dali oni mogu kod notara sve da zavrse i posalju meni papire i tablice da odjavim. Auto se nalazu u sr. mitrovici. Oni nemaju ni ovlascenje.

  • Poštovani,
   Ugovor se može overiti kod različitih javnih beležnika samo je potrebno da se iz odredaba ugovora jasno i na nedvosmislen način utvrdi da je data izričita saglasnost volja obe strane za pravni posao. Predlažemo da kontaktirate javnog beležnika pre da vas posavetuje o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani
   Kupili smo auto, ovlašćenje glasi na moje ime ali neko mi reče da ne mogu na sebe da ga prevedem nego moram na neko treće lice. Da li je to istina?
   Unapred hvala

   • Poštovana,
    Ne možete sami sebi preneti vozilo. Zaključite kupoprodajni ugovor sa vlastodavcem.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • Auto je kupljen od trećeg lica, vlasnik je meni preneo auto ugovorom o poklonu, trenutno odugovlaci sa davanjem punomoci, ja sam uredno platio porez. Da li ima mogućnost da poništi ugovor? Šta da uradim? Kako da se osiguram da me ne prevari? Ja sam smatrao da samim plaćanjem poreza auto prelazi nepovratno na moje ime… Zahvaljujem Vam na odgovoru…

  • Poštovani,
   Ako imate ugovor i potvrdu o plaćenom porezu ne vidimo razlog da čekate ovlašćenje već sa tim dokumentima (prepisom tehničkog, polisom, saobraćajnom dozvolom, ličnom kartom i Ugovorom i potvrdom) možete dobiti saobraćajnu dozvolu na vaše ime. Pitanja vlasništva regulisana su stvarnopravnim zakonskim propisima ali se pored toga upis vlasništva vrši u javni registar koji vodi MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Konsultujte italijanske propise o uvozu vozila ako ispunjavate ostale statusne uslove da vozilo možete uvesti u Italiju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  vozilo koje prodajem kupuje preprodavac. On vbi samnom potpisao ugovor i overili bi ga kod notara, a overili bi i ovlascenje za upravljanje vozilom.
  Po njegovim recima, prijavu poreskoj bi odradili tek kad on preproda vozilo, tj porez bi platilo trece lice.
  Da li je ovo uopste izvodljivo i preporucljivo?

  • Poštovani,
   Ne preporučujemo fingiranje pravnog posla kupoprodaje. Sa druge strane ako se radi o preprodavcu svesni smo da je prilikom prodaje ovo često uslov kupaca koji se bave preprodajom automobila. Jedino što ne razumemo zbog čega biste overavali ugovor o kupoprodaji ako u overenom ovlašćenju „kupca“ kao punomoćnika ovlašćujete da može prodati automobil 3. licu u vaše ime i platiti porez.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Želim da ocu kupim novi auto i da prva registracija ide na njegovo ime. U pitanju je iznenađenje pa on ne bi trebao da zna o tome ništa tako da ne mogu da tražim ovlašćenje i slično. Poenta je što ja želim da on može da istog trenutka sedne i da može da vozi taj auto (makar na par dana ako su probne tablice u pitanju).

  Koje mi je najbolje rešenje?

  Hvala,

  • Poštovani,
   Proverite sa auto salonom i prema načinu kupovine da li ako vi zaključujete ugovor postoji mogućnost da vlasnik prilikom prve registracije bude drugo lice. Prvenstveno mislimo na kupovinu putem ugovora o lizingu, kreditima itd. Iz iskustva znamo da ovde nastaje prva poteškoća oko samog određivanja vlasništva na vozilu
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Ukoliko se prilkom kupoprodaje obave sve procedure do samog predavanja papira u MUP, dakle, ugovor, overa i porez, postoji li određen rok u kom se mora preneti vlasništvo u MUP-u ili se to može bez problema obaviti prilikom sledeće registracije obzirom da se tada svakako menjaju tablice saobraćajna i nalepnica? Vozilo je na istom registracionom području.
  Hvala unapred.

  • Pošotvani,
   Nije propisan neki rok po ovom pitanju ali je vama u interesu da što pre odradite upis novog vlasnika u registar i ne rizikujete da protek vremena donese neke nove okolnosti. Jedna saobraćajna dozvola je manje skupa od potencijalnih komplikacija u prometu automobila kada ste već sve odradili i došli do samog kraja. Svakako uradite kako mislite da je najbolje za vas.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kada se radi ovlacenje za auto,da li je potrebno ici kod notara sa osobom koju ovascujemo ili moze samo vlasnik sve da zavrsi

  • Poštovana,
   S obzirom da se radi o dvostrano obaveznom poslu zastupanja trebalo bi da bude prisutna i osoba koja se ovlašćuje da u vaše ime i za vaš račun obavlja određene poslove ali najbolje je da ovo pitanje postavite konkretnom javnom beležniku kod koga planirate da izvršite overu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zelim da kupim auto, e sad vlasnik je iz Sjenice i tablice su od tamo, a auto se prodaje u Beogradu, prodaje ga suvlasnik koji ima ovlascenje. Zanima me da li ja za prepis i odjavu moram da idem u Sjenicu ili mogu to i u Beogradu ili negde drugde?

  • Pošotvani,
   Odjavu vozila po pravilu vrši vlasnik vozila lično prema mestu registarskog područja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Kupio sam auto od firme 4.10.2017. i tada dobio fakturu sa uplacenim pdv-om.Ja ga nisam prenosio do danas,a registracija mu istice za koji dan.Da li faktura i dalje vazi,jer bi hteo da ga registrujem na svoje ime.hvala unapred

  • Pošotvani,
   Ne vidimo razlog da faktura ne važi. Proverite sa službenicima u konkretnoj policijskoj stanici ali sumnjamo da ćete imati problema.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, sklopljen je je ugovor o poklonu i dokumentacija oslobodjavanja od poreza. Da li mogu tehnicki pregled vozila uraditi nakon dobijanja novih tablica- jer za nedelju dana poklondavcu istice saobracajna , a ujedno i registracija. Problem je ovde jer ne zivim u istoj opstini kao i poklondavalac- koji mora da odjavi tablice. Hvala puno

  • Pošotvana,
   Možete tehnički pregled uraditi i u drugom mestu na teritoriji R.Srbije, nije relevantno sa kojim tablicama. Bitno je da vozilo ima propisane i važeće oznake.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zanima me jel mogu da vozim auto bez ovlascenja?
  Kupio sam auto ali sa vlasnikom nisam pravio ugovor jer smo dobri prijatelji. Auto se vodi na moju opstinu. Unapred zahvalan

  • Poštovani,
   Prema našem mišljenju za vožnju automobila u R.Srbiji je dovoljno da posedujete saobraćajnu dozvolu. Ipak česta je praksa da ljudi rade ovlašćenje zbog izbegavanja neprijatnosti ako se sa podataka iz dozvole i vaše lične karte ne može ustanoviti nikakva veza između vas i vlasnika, no ne smatramo da je ovo osnov za kažnjavanje. Konsultujte upravu saobraćajne policije da vam daju zvaničan stav.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, ja sam iz Kragujevca i imam ovlašćenje za auto koji je sa SV tablicama. Rešio sam da auto prevedem na očevo ime.
  U ovlašćenju piše da mogu prevesti vlasništvo auta na treće lice, ne i da poklonim auto…
  To znači da ja sa ocem treba da sklopim kupoprodajni ugovor, da taj ugovor overimo kod notara u Svilajncu, ne u Kragujevcu i da ja, sa ovlašćenjem, odjavim auto tj. vratim tablice i poništim saobraćajnu.
  E sad’, kada idemo u poresku upravu da platimo porez, da li ja, s’ obzirom da imam ovlašćenje da prevedem auto, potpisujem papir u poreskoj upravi ili se mora kontaktirati vlasnik auta?
  I zanima me još jedna stvar…
  Kada završimo to oko kupoprodajnog ugovora, odjave vozila i plaćanja poreza, onda moj otac radi tehnički u Kragujevcu i u MUP-u u Kragujevcu nosi poništenu saobraćajnu, kupoprodajni ugovor i uverenje iz poreske uprave u Svilajncu, kako bi registrovao auto na svoje ime, na KG tablice?
  Unapred hvala!

 • prodao sam vozilo ali nismo uradili kupoprodajni ugovor kupcu je radno vreme do 4 pa me zanima da li je moguce posle 4 odraditi prevod u nekoj opstini jel nisam prenosio kola sada prvi put ,hvala

  • Pošotvani,
   Ugovori se overavaju kod javnog beležnika (u mestima gde postoji služba) a ne više u opštini ili sudu (osim navedenih izuzetaka odnosno gde ne postoje javni beležnici).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Planiram da kupim auto, a imam par nejasnoća.
  Prodavac je iz Pančeva a ja sam iz Zrenjanina.
  Možete li mi reći koja je bolja varijanta, da se zaključi kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu?
  Koje su moje obaveze kao kupca?

  Hvala unapred.

  • Pošotvani,
   Ako kupujete vozilo zašto biste zaključivali ugovor o poklonu? Poreska stopa je u svakom slučaju 2,5% jedino što biste porez prijavili i platili u mestu prebivališta prodavca kod kupoprodaje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  planiram da kupim automobil od vlasnika. Registrovan je do 19.7.2018.godine. Do registracije bih ga vozila na ovlascenje, a potom prenela na sebe. U ovlascenju bismo dodali klauzulu da ja snosim odgovornost za eventualne kazne itd., i sa tim se slazem. Ali, citala sam komentare da se javljao problem da se prilikom registracije auto ipak ne moze preneti na sebe jer se ne moze u istom trenutku biti i prodavac i kupac. Kako izbeci tu birokratsku problematiku, i da li sam pod rizikom od prevare buduci da cu automobil isplatiti a zakonski vlasnik postati tek prilikom registracije? Pozdrav

  • Poštovana,
   Kao što smo naveli u tekstu ne preporučujemo prodaju vozila na ovlašćenje jer može dovesti do pravne nesigurnosti i problema i po kupca i po prodavca. Ako vozite sa ovlašćenjem potpišite pred registraciju kupoprodajni ugovor. U svakom slučaju bi bilo dobro da se konsultujete sa stručnom pravnom pomoći oko saveta u ovoakvoj situaciji i merama koje eventualno želite preduzeti radi svoje zaštite od bilo kakve zloupotrebe.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani kupio sam auo od vlasnika koji zivi u nemackoj kako da dobije ovlascenje od njega da bi produzio registraciju dok on nedodje i nezavrsimo sve kako treba unapred hvala

  • Pošotvani,
   U diplomatsko konzularnom predstavništvu R.Srbije u Nemačkoj se može dati ovlašćenje koje je overeno u ambasadi i može vam se poslati.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,juce sam kupio auto ja sam iz Nisa,prodavac je isto iz Nisa,ali sa Pirotskim tablama registrovan do 12 u mesecu,dogovor je da u petak potpisemo ugovor i odmah izvrsimo prenos na moje ime.Pitanje da li prodavac sve sto treba da uradi to moze u agenciji u Nisu da zavrsi,ili mora u Pirotu da odjavi tablice?Zanima me kako ide protokol?Unapred zahvalan.

  • Poštovani,
   Zaključenje ugovora i overa može da se izvrši i u drugom mestu s tim da ćete vi morati da overite isti ugovor ponovo kod svog notara. Porez se plaća prema adresi prodavca, a on mora i da odjavi tablice u policijskoj upravi prema mestu registarskog područja. Predlažemo da pre odjave prevezete auto kako biste izbegli trošak probnih tablica a zatim samo tablice i saobraćajnu vratite prodavcu da ih odjavi i preda vam poništenu saobraćajnu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zdravo, zelim da kupim auto ali prodavac ga je vozio na ovlascenje. Vlasnik auta ce potpisati kupoprodajni ugovor. Moje pitanje jeste, da li prenosom auta na moje ime prestaje bilo kakvo ovlascenje prema trecem licu? Hvala

  • Pošotvana,
   Kada potpišete kupoprodajni ugovor i overite ga a zatim izmirite i poresku obavezu i potom u policijskoj stanici izvršite prijavu promene vlasnika i dobijete saobraćajnu na vaše ime od tog trenutka mogu važiti samo ovlašćenja koja vi date za raspolaganje vašom stvari.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovan,imam kompletno ovlascenjem od prodavca koje je overeno kod notara, mogu li sa time odjaviti ili preneti na trece lice.
  Da li moram u Beograd da to sve uradim posto se auto vodi tamo ili mogu iz mog mesta.

  • Pošotvani,
   Možete raditi sve one radnje na koje ste ovlašćeni u datom ovlašćenju (osim prenosa vlasništva na samog sebe). Odjava se vrši u mestu registracije, a što se tiče prenosa sačinjavate ugovor u ime vlasnika kada pronađete kupca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, prodao sam automobil i sada zelim da zavrsim sa odjavom vozila. Kupac koji nije iz mog mesta, predlozio mi je da potpisemo ugovor o poklonu, jer bi u tom slucaju on valjda mogao da plati porez u svom mestu i dobio bi resenje za placanje mnogo brze nego da se uradi kupoprodajni ugovor u Beogradu. Zatim bi sledece nedelje dosao sa tablicama i dozvolom da ja odjavim auto. Da li ima nesto sporno u tome i da li se tu krije neka zackoljica koja bi eventualno mogla da mi napravi neki problem. Hvala unapred. Pozdrav

  • Poštovani,
   Postoji običaj da se zbog podnošenja poreske prijave ljudi pribegavaju ugovoru o poklonu da bi platili porez prema svom mestu prebivališta. U svakom slučaju vi morate odjaviti tablice bez čega neće biti moguća registracija u drugom mestu. Ipak ne bi bilo loše da konsultujete stručnu pravnu pomoć da vam ukaže na potencijalne nedostatke ugovora o poklonu ukoliko dođe do nekog nesavesnog postupanja druge strane.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam auto na ovlascenje. Izmedju ostalog pise da mogu izvrsiti prenos vlasnistva na svoje ime. Zanima me da li mi je potrebno prisustvo prodavca pri overi kupoprodajnog ugovora, tj sta stoji u kupoprodajnom ugovoru na mestu gde je prodavac i njegovi podaci?

  • Pošotvani,
   Odredba ovlašćenja da možete preneti vozilo na vaše ime prema našem mišljenju, a i stavu MUP nema pravno dejstvo jer se tu ne radi o ovlašćenju zapravo, već o ugovoru o poklonu. Takođe ne možete sami sa sobom zaključiti kupoprodajni ugovor. Stoga bi najbolje bilo da sačinite klasičan ugovor koji ćete overiti sa vlasnikom i potopm platiti porez na ovaj prenos.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Kupila sam auto od fizickog lica, ugovor je overen kod notara, placen je porez na prenos apsolutnih prava, ali se potvrda od poreske uprave ceka 7 dana da bi sa njom isla u MUP da podnesem za novu saobracajnu dozvolu. Da li u tom periodu od 7 dana smem da vozim auto?
  Hvala!

  • Pošotvana,
   Mišljenja smo da nema smetnji da vozite automobil ako je registrovan i ako posedujete sva potrebna vozačka dokumenta (važeće dozvole) i eventualno ovlašćenja vlasnika (prodavca).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Prodao bih automobil, ali kupac nema trenutno novca da mi isplati ceo iznos kupoprodajne cene, već će to moći u roku od 2 meseca, a da auto bude kod njega za to vreme. Moje pitanje je, da li da sa njim sačinim ugovor o kupoprodaji u kome ću označiti rok isplate kupoprodajne cene, ili da sačinim predugovor o kupoprodaji motornog vozila pa da po isplati kupoprodajne cene sačinimo i ugovor o kupoprodaji? Možda postoji i mogućnost da sačinimo i ovlašćenje da može samo upravljati motornim vozilom, a do po isplati cene sačinimo odmah i kupoprodajni ugovor. Šta je pravno sigurnije po mene, u ovom slučaju prodavca?
  Hvala unapred

  • Pošotvani,
   Ovo već spada u pravila ugovaranja i potpisivanja odnosno zaključivanja ugovora što su pravni saveti kojima se mi ne bavimo. Mi dajemo korisne informacije i vršimo delatnosti u sferi saobraćaja. Predlažemo da konsultujete stručnu pravnu pomoć oko ovog pitanja kako ne biste došli u neku neprijatnu situaciju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, prodala sam u maju auto koji je registrovan do aprila 2019. Potipisali i overili smo kupoprodajni ugovor i ovlascenje (da mogu da registruju, prodaju, naplate stetu itd). Onda sam izvadila opoziv ovlascenja i udarila blokadu na registraciju. Umesjuvremenu mi stizu parkinv kazne i u jkp su mi rekli da iskljucivo gledaju u mupovom sistemu ko je vlasnik vozila i njemu idu kazne. Platila sam dve kazne ali ne znam sta da radim do isteka registracije jer ce samo da mi stizu kazne. Koliko ja znam ne mogu da kazem da mi je ukraden auto jer nije, ne mogu da platim porez niti da odjavim auto jer nemam saobracajnu. Molim vas za pomoc.

  • Poštovana,
   Naš savet je da se konsultujete sa policijskim službenicima najbliže policijske stanice, koji će vas uvesti u proceduru koju možete sprovesti povodom vašeg slučaja.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam ugovor o poklonu napravljen pre 2meseca gdje porez nije placen,sad posto ja nebih da zadrzim auto na svoje ime da prevodim jel ga nekako mogu prevesti na drugog pa da on plati porez jer ce bit na njemu(na brata) il da poklonim i koja je procedura!
  Hvala puno!

  • Poštovani,
   Ovo već spada u pravne savete tako da preporučujemo da se obratite javnom beležniku da vam da pouku o sačinjavanju novog ugovora i potencijalnim obavezama koje ćete imati.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobro veče.
  Imam pitanje vezano za automobil.
  Kupila sam auto,napravili smo kupoprodajni ugovor,auto je isplaćen prošle godine,kod mene je…
  Sada vidim da je za kupoprodajni ugovor potrebna overa…ja to nemam.
  Kakve su šanse da bivši vlasnik može da mi pravi neki problem zbog toga prilikom prenosa vlasništva.
  Pozdrav

  • Pošotvana,
   Sama predaja vozila i prijem novca jesu ispunili formu kupoprodaje ali je prodavac ( a najčešće plaća kupac) takođe obveznik poreza na prenos aposlutnih prava. Overa ugovora je neophodna da se kod MUP u centralnom registru izvrši promena vlasnika i izda nova saobraćajna dozvola.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imam ovlasćenje (važi neograničeno) od strica (koji je vlasnik i sada živi u inostranstvu) da mogu prevesti njegovo vozilo u svoje vlasništvo ili na treće lice, kao i da mogu izvršiti sve radnje u vezi registracije. Interesuje me da li mogu bez njegovog prisustva registrovati vozilo na sebe, odnosno koje radnje bih morao preduzeti. Da li na osnovu ovlašćenja mogu sačiniti kupo-prodajni ugovor sam sa sobom ili šta već!?
  Hvala i pozdrav,
  Gile

  • Poštovani,
   iako je u ovlašćenju navedeno da vozilo možete prevesti na sebe,nemate pravo.Možete prevesti samo na treće lice ili direktno sa vlasnikom napraviti kupoprodajni ugovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kupio sam auto, vlasnik je u inostranstvu, a decko koji ima ovlascenje je izgubio isto, da li postoji neka kopija kod notara za ovlascenje, ne mogu nikako da ga prenesem na svoje ime, hvala unapred.

  • Poštovani,
   Punomoćnik mora rešiti problem i kod sebe imati važeće i validno punomoćje da bi mogao obavljati radnje raspolaganja vozilom. Kontaktirajte konkretnog javnog beležnika ali sumnjamo u mogućnost da vam on izda kopiju dokumenta.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani.
  Interesuje me da li se prilikom prenosa vlasništva od ovlašćenog lica, sam prenos vrši u opštini prodavca(ovlašćenog lica) ili u opštini vlasnika vozila?

  • Poštovani,
   Overa se vrši kod javnog beležnika a poreska prijava prema opštini vlasnika vozila jer je ovlašćeno lice samo opunomoćeno da za račun i u ime vlastodavca obavlja poslove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Moj suprug odlazi u inostranstvo na odredjeno vreme,ja znam da ja mogu u nasoj zemlji da upravljam njegovim vozilom,ali njegov brat trazi ovlascenje,sta on moze da uradi sa tim ovlascenjem da li moze da ga zloupotrebi ili zabrani meni da koristim vozilo dok suprug nije tu?

  • Pošotvana,
   Sve one radnje koje budu date u ovlašćenju punomoćnik može da preduzima. Ipak je možda da ove odnose rešite dogovorom u porodici.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani, kupio sam auto od vlasnika i napravili smo kupoprodajni ugovor overen kod notara. Da li sa tim ugovorom mogu registrovati auto bez vlasnika. Unapred hvala.

    • Pošotvani,
     Ako pribavite i uverenje iz poreske uprave da je izmiren porez i kod sebe sva ostala potrebna dokumenta za registraciju, možete.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Istekla mi je registracija auta sa bg tablama. U medjuvremenu sam promenila mesto boravka. Za dva dana mi isticu i table. Uporno pokusavam ovaj mesec da saznam na koji nacin mogu da registrujem auto bez odlaska u bg- trudna sam a suprug je na radu u inostranstvu. Svi su na odmorima od prijatelja tako da je ovlascenje za vracanje tablica preko prijatelja iskljuceno. Kontaktirala sam agenciju u bg i receno mi je da to agencija ne radi. Pokusacu sutra i agencije po Uzicu, gde sam trenutno. Sta mi je ciniti? Auto mi je preko potreban iduce nedelje.
  Hvala unapred.

  • Pošotvana,
   Tablice se odjavljuju prema mestu registracije. Pokušajte da pronađete nekoga koga ćete ovlastiti kod javnog beležnika da izvrši ovu radnju umesto vas i ko će u Beogradu da vrati tablice i poništi saobraćajnu dozvolu koju će vam doneti kako biste mogli registrovati auto prema registracionom području prebivališta sada. Predlažemo da konsultujete i nadležne u upravi za upravne poslove u vašem gradu da vidite da li imaju neko adekvatnije rešenje kao predlog.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  kupila sam vozilo prosle godine. Kupoprodajni ugovor je sacinjen i overen kod notara. Agencija koju sam angazovala kako bi mi zavrsili svu potrebnu dokumentaciju nije vise na istoj adresi,niti se javljaju na registrovani broj. Registracija istice krajem ovog meseca. U agenciji za registraciju su mi rekli da bez ovlascenja,ne mogu da prevedem niti registrujem auto,i da mi kupoprodajni ugovor nije dovoljan kao dokaz. Kakva je procedura i sta da radim? Molim Vas,pomozite mi. Hvala unapred

  • Poštovana,
   Na samom ugovoru vam piše ko je overio ovlašćenje.Ako je overeno od strane notara dobićete kopiju ovlašćenja i u policijskoj stanici ćete napisati izjavu šta se desilo sa originalom ili ako je opštinko ovlašćenje,izdaće vam duplikat.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zelim da prevedeo auto na babu koja je nepokretna. A od vlasnika sam udaljen 100km i prblem mi je zbog babe ne moze da putuje. Da li postoji neka mogucnost da se to obavi bez nje?

  • Pošotvani,
   Konsultujte nadležnog javnog beležnika koji može izaći na teren i overiti ovlašćenje ili kupoprodajni ugovor u kući starije gospođe.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li je dovoljno ovlašćenje napisano rukom od strane vlasnika motornog vozila koje se overi kod notara(u pitanju su mama i ćerka),da bi se auto mogao voziti u inostranstvo(u pitanju je Crna Gora preko Bosne)?

  • Pošotvana,
   Crna Gora priznaje dokumente overene od strane domaćih javnih beležnika, međutim s obzirom da prolazite kroz BiH mišljenja smo da umesto ovog ovlašćenja uzmete međunarodno ovlašćenje DTV koje važi za sve države i sa kojim možete nesmetano putovati u bilo koju državu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav
  Molim vas zanima me
  Imam ovlascenje za auto na moje ime ,isto tako stoji na ovlascenju da mogu bilo kada da ga prevedem na sebe
  Gospodja od koje je auto je u bolnici i nije u stanju da potpise papire a meni auto treba hitno
  Da li mogu ja da odem u taj grad i da odjavim auto i da registrujem na sebe sa ovlascenjem
  Hvala

  • Pošotvani,
   Kao što smo naveli u tekstovima, odredba ovlašćenja u kome možete da izvršite prenos na sebe nije punovažna i neće biti prihvaćena od strane MUP. U ovom slučaju se zapravo radi o poklonu a ne ovlašćenju da raspolažete pravom svojine vlasnika u njegovo ime i za njegov račun.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Pravno lice koje je u sistemu PDV-a kupuje polovan putnički automobil od pravnog lica koje je u sistemu Pdv-a, sta je neophodno u tom slučaju? Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava?

  • Potovani,
   Pravno lice koje je otuđilo vozilo izdaje fakturu na kojoj je izražen PDV.Ako se odazivate po članu 36 ne prolazite poresku upravu,ali ako se odazovete po članu 25,kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Prodao sam auto preko oglasa. Momak koji je kupio auto se pravdao da je zaboravio ličnu kartu pa nismo odmah uradili ugovor, s obzirom da je u pitanju stari auto i da je cena bila 150 evra dat mu je auto uz dogovor da se sutradan nadjemo i završimo sve oko kupoprodajnog ugovora i prenosa. Od tada neće više da odgovori na pozive pa me zanima koja je procedura ako želim da odjavim auto jer registracija ističe za par dana i na koji način mogu da se zaštitim od eventualnih kazni koje može da napravi. Da li postoji mogućnost da se u policiji prijavi slučaj kako bi dobio bar neku potvrdu da auto nije više u mom vlasništvu, i šta se dešava ako on u svom selu ima neku vezu da produži registraciju bez mog prisustva?

  • Poštovani,
   Automobil ne možete odjaviti jer su vam za odjavu potrebne tablice. Obratite se policijskoj upravi na vašoj opštini da dobijete savet za konkretnu radnju ili se obratite stručnoj pravnoj pomoći jer ovakvi slučajevi najčešće imaju sudski epilog.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Na osnovu kupoprodajnog ugovora motocikl u mom vlasnistvu prodajem pravnom licu ciji sam vlasnik takodje. Overavam uhovor kod jotara i odmah placam 2.5% porez.
  Moje pitanje je da li mogu da cekam za prevodom do aprila 2019 kad mi istice registracija ili sam u obavezi da odmah prevedem vozilo. Ja bih do isteka registracije nastavio da vozim motocill sa saobracajnom koju trenutno imam i gde bih kao FL bio vlasnik bez obzora sto sam ga prodao PL koje je isplatilo motocikl i platilo porez. Da li je to moguce bez posledica kad priliko registracije budem menjao vlasnistvo.
  Inapred hvala… Aleksa

  • Poštovani,
   Nećete imati problema prilikom prenosa do isteka registracije na teritoriji Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam problem sa ovlascenjem, prilikom izrade istog u agenciji su pogresili i umesto imena vlasnika upisali moje ime i ispada da sam ja dao sam sebi ovlascenje za tudj auto. Vlasnik je u medjuvremenu orisao u nemacku i u kontaktu sa njim on kaze da ne moze nista da mi pomogne ja sam izvrsio uplatu registracije i osiguranja, uradio tehnicki i zbog ovlascenja ne mogu da dobijem nalepnicu. Sta da radim.

  • Poštovani,
   Ovlašćenje je morao overiti i javni beležnik tako da nam nije najjasnije kako je došlo do ovakve greške. Kontaktirajte agenciju ali mišljenja smo da ćete morati da preko vlasnika iz inostranstva dobijete novo ovlašćenje kako biste mogli da raspolažete pravima na vozilu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ne radi se o vožnji, ako ste kupili vozilo u vašem interesu je da što pre i zvanično predate MUP podatke za zamenu saobraćajne dozvole na vaše ime radi vaše sigurnosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,
  Prodala sam auto, u agenciji su nam popunuli kupoprodajni ugovor koji smo overili kod notara.Auto i saobracajnu sam dala i novac dobila. U ugovoru pise da se prodavac obavezuje da vozilo sa odgovarajucim ispravama preda kupcu i preda mu pravo na raspolaganje, odnosno pravo svojine na dan zakljucenja ugovora. Kupac je rekao da ce u drugoj agenciji bez mene predati zahtev za prenos i izmiriti porez nakon cega ce menjati saobracajnu. Zanima me jel to tako ide ili mogu da imam nekih problema? Kako da znam da li je preneo vlasnistvo na svoje ime?

  • Poštovana,
   Prilikom kupoprodaje je potrebno da dogovorite sa kupcem sve detalje ovog pravnog posla i one kojima želite dodatno da se osigurate (vi ste obveznik poreza na prenos apsolutnih prava) ali svakako da su mogući različiti modaliteti. Ako postoji sumnja da li je vozilo preneto u smislu upisa promene vlasništva u jedinstvenom registru, pitajte kupca da li je to uradio ili proverite u policijskoj stanici.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobro vece postovani, imam ponudu za kompenzaciju, gde bih trebao da uzmem automobil koji je registrovan jos 20dana. S obzirom da ja taj automobil ne zelim da vozim vec da ga preprodam, sta bih trebao da uradim? Koja je procedura? Da sacinim kupoprodajni ugovor sa vlasnikom i kad ga prebacim na moje ime da ga odjavim? Hvala puno i pozdrav!

  • Poštovani,
   Ovakve savete ne dajemo, uradite ono što vi mislite da je najbolje ili se obratite agenciji ili stručnoj pravnoj pomoći oko konsultacija.
   Hvala na razumevanju
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje!
  Pitanje u vezi prenosa vlasnistva ugovorom o poklonu. Da li se ono oslobadjane od poreza u prvom naslednom redu odnosi i na dva rodjena brata?

 • Postovanje,kupio sam auto i decko mi je dao svoje ovlascenje koje je overio sa vlasnikom kod notara.Izgubio sam ovlascenje pa me zanima da li on moze da izvadi kopiju ovlascenja i sta je potrebno za to.
  Hvala

  • Poštovani,
   Duplikat ovlašćenja možete uzeti kod notara kod koga je predhodno ovlašćenje overio.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ne radite tehnički pregled za registrovana vozila ako menjaju vlasnika. Potreban vam je samo registracioni list koji se ne overava ili samo čitač saobraćajne (pitajte u konkretnoj stanici šta prihvataju).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  zanima me da li ja u slucaju kupovine auta koji je registrovan do januara sledece godine, iz drugog registarskog podrucja a zelim da ga prenesem na svoje ime treba odmah da ga registrujem nakon kupovine ili postoji neka druga opcija da se recimo registruje tek kada istekne registracija? I ko u slucaju kupovine placa porez na prenos?
  Unapred hvala na odgovorima.
  Srdacan pozdrav.

  • Poštovana,
   Ovo je opšte „pravilo“ naših vozača da voze do isteka registracije na ovlašćenje. Kao što smo naveli u tekstu ne preporučujemo ovo zbog vaše pravne sigurnosti jer samo odlažete mali trošak (nova saobraćajna dozvola) a rizik je znatno veći. Što se tiče poreza obveznik je prodavac ali ga u praksi plaća kupac jer ima interes da registruje vozilo na svoje ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, vlasnik sam i osnivač preduzeća koje je u sistemu PDV-a. Hteo bi da prevedem putnički automobil star 4 godine koji je u vlasništvu mog preduzeća na sebe (fizičko lice). Kakve su obaveze u smislu plaćanja taksi i poreza?

  • Poštovani,
   Mi se bavimo prvenstveno saobraćajem i uslugama u saobraćaju. Ovo je već pitanje za vašeg računovođu. Hvala na razumevanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani kupio sam auto od ovlascenog lica , napravio kupoprodajni ugovor i platio porez. Kada sam hteo da u mupu promenim saobracajnu na svoje ime rekli su mi da su u kupoprodajnom ugovoru umesto podataka o vlasniku upisani podaci ovlascenog lica, a ugovor je overio notar.Covek koji mi je prodao auto, ovlasceni, je otisao u inostranstvo.Da li mogu sa pravim vlasnikom da sklopim novi ugovor, koji je pristao, i koga sam pronasao.Da li ce biti problem za mene ili vlasnika zbog duplog ugovora?

  • Poštovani,
   Nećete imati problema ako sa vlasnikom vozila sklopite direktno ugovor.Predhodni nije validan.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani kupila sam auto i sa vlasnikom smo uradili kupoprodajni ugovor .Ja sam sa kupoprodajnim ugovorom otisla u poresku bez prodavca i predala dokumentaciju za porez.Po izdavanju resenja o porezu ,opstina Zemun,nisu hteli da mi uruce bez prodavca (vlasnika) resenje ,trazli su mi ovlascenje od vlasnika -prodavca da u njegovo ime mogu da podignem resenje uplatim porez i preuzmem.potvrdu o istom.Kako je to moguce obzirom da imamo kupoprodajni ugovor zasto mi je potreban prodavac za dalje?
  Pozdrav

  • Poštovana,
   U poreskoj upravi mora biti i prodavaca prisutan prilikom preuzimanja rešenja i potvrde da je izmiren porez.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Suprug mi je preminuo i maloletno dete i ja ćemo nakon ostavinske rasprave biti vlasnici auta. Ako bismo dete (4 god) i ja bili suvlasnici automobila da li bi to zakomplikovalo i otežalo otuđenje vozila tj. prodaju? Druga varijanta je da zatražim da dete i ja izvrsimo deobu imovine tj. ja dobijem auto, a dete nesto drugo vredno, ali pitam u slučaju da nam se varijanta deobe ne odobri.
  Unapred hvala
  Svetlana

  • Poštovana,
   Kao vlasnik u jedinstveni registar MUP može biti upisano samo jedno lice. Svakako da ovo komplikuje situaciju ali se mi nažalost ne bavimo davanjem pravnih saveta u šta bi već odgovor na ovo pitanje svakako spadao.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Prodala bih auto, koji se vodi na rodjenog brata. Posto on ne zivi u Srbiji, da li postoji mogucnost (kako) da mi posalje ovlascenje da mogu u njegovo ime da ga prodam

  • Poštovana,
   Ako je vlasnik vozila u inostranstvu, ovlašćenje može da overi u konzulatu te države u kojoj se nalazi radi otuđenja vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Prodao sam automobil koji se vodi na mog oca (naravno, uz njegovo odobrenje).
  Zanima me da li mogu sa kupcem kod notara da uradim ovlašćenje bez mog oca, ako ponesem njegovu ličnu kartu npr, pošto je otac zauzet i teško bi mogao da nadje vremena da se nalazi sa kupcem da idu kod notara da rade ovlašćenje.
  Hvala

 • Postovani,
  Dobio sam auto na poklon, ugovor je overen kod notara i placen porez. Da li postoji neka zabrana otudjenja ako je auto poklon?

 • Postovani, sutra uzimam auto kome registracija istice juna 2019.g. Zelela bih da odmah sastavim kup. ugovor, a ne ovlascenje, pa me zanima da li odmah moram da reg auto na sebe ili mogu da cekam istik registracije? Hvala

  • Poštovani,
   Ako je sudija izdao zabranu,nećete moći.Najbolje je da proverite u Prekršajnom sudu da li imate neke neplaćene kazne.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd!

 • Moje postovanje !
  Zanima me da li se placa prenos vlasnistva , ako je vlasnik invalidsko lice 100% . Iz druge opstine.

 • Poštovani,
  vozim auto koji se vodi na drugu osobu već četiri godine. Sredinom novembra ističe saobraćajna, a vozilo na tablicama ima slovo Đ, pa moraju da se menjaju tablice. Zbog svega toga bih prebacio auto na sebe. Pošto ima manje od 30 dana do isteka registracije, mora da se izvrši i tehnički pregled i da se registruje. Obojica živimo na području iste opštine. Interesuje me, kada napravimo ugovor, overimo ga kod notara, platimo porez, koja je procedura dalje?
  Da li prvo radim tehnički pregled, pa onda vadim nove tablice i saobraćajnu, pa posle toga registrujem auto, ili prvo uzimam nove tablice i saobraćajnu, pa onda radim tehnički pregled i registraciju?
  I da li tehnički pregled mogu ja da uradim pošto imam ugovor, ili ipak mora stari vlasnik?

  • Poštovani,
   Pošto je ostalo manje od 30 dana do isteka registracije uradićete prvo tehnički pregled,polisu osiguranja na vaše ime i takse vezane za registraciju sa saobraćajnom dozvolom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani imam jedno pitanje. Zelim kupiti auto koji se vodi na Zajecarske tablice, a ja sam iz Nisa, njemu istice registracija Juna 2019, da li mogu preneti na moje ime, a da pritom ostane registracija do Juna i koja je procedura?

  • Poštovani,
   Možete preneti vozilo na vaše ime.Prvo morate odjaviti tablice u Zaječaru,posle toga idete u Niš i uplaćujete takse za nove tablice,saobraćajnu i registrarsku nalepnicu.Registraciju nema niko pravo da skrati, znači ostaje vam važeća do juna 2019.god.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav.
  Vozim auto na ovlascenje, interesuje me da li je moguce overiti kopiju ovlascenja i voziti na kopiju ovlascenja, jer se bojim da ne izgubim orginal..

 • Iz beograda sam ,kupio bih auto u subotici,registrovan je par meseci,da li ga mogu tek tad prilikom nove registracije preneti na sebe sa kupoprodajnim ugovorom ili se moraju tablice odmah odjaviti?

  • Poštovani,
   Naš savet je da odjavite tablice u Subotici i prenesete vozilo na vaše ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  imam ovlascenje na svoje ime da mogu da otudjim sebi ili trecem licu, registrujem i naplatim stetu. Auto sam kupio prosle godine, kada je i overeno kod notara ovlascenje (u 9 ili 10 mesecu), da li isto jos vazi i da li sa njim mogu napraviti kupoprodajni ugovor i prebaciti ga na sebe?
  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Sa ovlašćenjem možete napraviti kupoprodajni ugovor i prebaciti vozilo samo na treće lice,na sebe nemate pravo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,
  Imam ovlascenje vlasnika na kome pisu sva moguca prava oko vozila, ali me konkretno interesuje jedno,pise „Moze da izvrsi prenos vlasnistva na svoje ime“.Vlasnik je u inostranstvu a ja treba da prenesem vozilo na trece lice. Sta bih mogao sa tim da uradim da li moram i da li u opste mogu preneti na svoje, pa potom na trece lice? Ili mogu odma na trece lice?

  • Poštovani,
   Ovlašćenje se daje za raspolaganje određenim pravom vlasnika vozila na vozilu u njegovo ime i za njegov račun, u ove radnje ne spada i prenos vlasništva vas kao korisnika ovlašćenja na samog sebe jer je to zapravo ugovor o poklonu koji morate zakljuciti sa vlasnikom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Jel imate neki uopsteni primer ovlascenja cime je vlasnik vozila siguran, da onaj ko od njega kupi pa posle preproda trecem licu ne napravi neki prekrsaj, stetu cije bi posledice osetio pravi vlasnik?

 • Kupio sam auto od coveka iz Ugrinovaca a ja sam iz Zeleznika.Sto znaci da mi ostaju BG table.E sad me interesuje posto hocu da ga prevedem na svoje ime a registracija istice 29.12.Dal se menjaju tablice posto ima slovo Č,il to tek menjam po isteku registracije?I sta mi je potrebno sve u mup-u?Imam kupoprodajni ugovor,placen porez na prenos.I dal prenos moze da se izvrsi u bilo kojoj opstini u BG-u

 • Kupio sam automobil iz druge opstine. Ugovor je overen kod notara. Saobracajnu sam poslao vlasniku da preda na uvid u opstinu kako bi dobili resenje o porezu. Da li smem da vozim automobil sa starim tablicama, stampanom verzijom ocitane saobracajne i kupoprodajnim ugovorom dok ne stigne resenje za porez, tj. dok ne dodje momenat da moram poslati tablice da se odjave?

  Hvala.

  • Poštovani,
   Za učestvovanje u saobraćaju je neophodno posedovati važeća dokumenta (vozačka i saobraćajna dozvola i polisa osiguranja). Postoji mogućnost da vam se „progleda kroz prste“ za ovu situaciju ali bi sve bilo na volji konkretnog ovlašćenog službenog lica koje vrši kontrolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • zdravo dali mozete da mi pomognete sta da radim auto sam kupila u beogradu devojka je otisla za nemacku i udala se tamo imala sam dva smrtna slucaja kada sam uzela papire videla sam da mi je ovlascenje isteklo i sad nemogu da prevedem na mene a registracija mi istice 12 stog januara.molim vas pomozite mi sta da radim kako sad da resim to hvala vam unapred

  • Poštovana,
   Ovlašćenja nemaju rok trajanja osim ako vlasnik nije opozvao ovlašćenje.Naš savet vam je da svratite do našeg šaltera u stanici policije Novi Beograd gde će vam koleginice pojasniti celu situaciju.
   Srdačno,
   Amk Novi Beograd

 • Postovani, koja je procedura za opoziv ovlascenja? Ako u ovlascenju nema rok vazenja, a nije ni navedeno da je ovlascenje „trajno i neopozivo“, onda ovlascenje moze da se opozove? Da li opoziv ovlascenja mora da se uradi tamo gde je i overeno ili moze bilo gde?

  • Poštovani,
   Obratite se javnom beležniku za više informacija. U svakom slučaju je potrebno da izjavu o povlačenju ovlašćenja koja se odnosi na vozilo dostavite i MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Поштовани,
  Продао сам ауто у фебруару 2017-год и дао сам овлашћење трајно, које је оверено у општини Обреновац. Тада нотара није било. Проблем је то што мени стиже казна за непрописно паркирање. Да ли морам да платим казну с обзиром да у овлашћењу стоји да сву одговорност око управљања , или евентуалне последице било које врсте везане за возило сноси овлашћено лице ? Да ли могу да опозовем овлашћење и ако могу која је процедура ? Срдачан поздрав.

  • Poštovani,
   Još jedan od brojnih problema po pitanju ovlašćenja na koji smo ukazivali vozačima u tekstovima. JKP parking servis ima zahtev prema vlasniku vozila koji je upisan u javnoj ispravi, a to ste prema tom stanju vi. Toplo preporučujemo da kontaktirate kupca i sporazumite se da plati kazne jer u protivnom morate da sudskim putem rešite ovo pitanje, a tu vam preporučujemo da kontaktirate stručnu pravnu pomoć. Može se povući ovlašćenje – obratite se nadležnoj policijskoj upravi po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Vlasnica sam automobila Bg registracije. U medjuvremenu sam se odselila u Crnu Goru i prmlomenila adresu i drzavljanstvo. Auto bih htela da poklonim. Da li mogu kod notara u CG da napravim ugovor ili ovlastim nekoga u Srb da sacini ugovor o poklonu u moje ime. Ili moram licno da dodjem? Hvala

  • Poštovana,
   Naš savet je da ovlastite nekoga da u vaše ime može otuđiti vozilo koje ćete overiti na teritoriji Srbije ili u ambasadi Srbije u Crnoj Gori.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Hocu da kupim auto za oca koji je invalid. Da li ja mogu u njegovo ime da potpisem kupoprodajni ugovor sa prodavcem,, kao i da obavim prenos vozila na njegovo ime uz ovlašćenje koje mi on da overeno kod notara.
  Srdacan pozdrav

  • Poštovani,
   Možete da kupite vozilo i potpišete kupoprodajni ugovor umesto vlasnika ako imate adekvatno ovlašćenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovanje
  Kupoprodajni ugovor vozila je na moje ime a vlasnička vozila je na ocu al otac je umro i uredno sam odjavio vozilo, uradio sam ostavinski postupak i dobio rješenje ali u poreskoj upravi nemogu dobit pečat zato što na ocu ima nekog poreskog duga pozamašna suma. Pa me interesuje sa pravne strane da li se kako mogu odvojit pokretna imovina od nepokretne da bi dobio samo vozilo da mogu registrirati.hvala

  • Poštovani,
   Na žalost ne možete da odvojite pokretnu od nepokretne imovine. Kada naslednici budu otplatili dug tek onda možete da dobijete potvrdu da je porez izmiren i prenesete vozilo na vaše ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  automobil se vodi na preduzetničku radnju, čiji sam vlasnik. Usled likvidacije radnje, automobil bih da prenesem na sebe kao fizičko lice. Da li je u ovom slučaju neophodno da radnja izda račun i plati PDV, kao da automobil kupuje bilo koje fizičko lice? Hvala unapred.

  • Poštovani,
   Morate napraviti kupoprodajni ugovor između vas i preduzetničke radnje, plaćate porez i prenosite vozilo na vaše ime.preduzetnik ne treba da izdaje račune.
   Srdačno
   AMK Novi Beograd

 • Postovani posedujem ovlascenje u kome je navedeno da auto mogu otudjiti ili registrovati na svoje ime .. da li je neophodan kupoprodajni ugovor izmedju mene i prodavca ili mene i treceg lica kako bih auto preveo na svoje ili ocevo ime ? Pozdrav !

  • Poštovani,
   Na osnovu ovlašćenja ne možete preneti vozilo na svoje ime samo na treće lice.Kupoprodajni ugovor se radi na osnovu ovlašćenja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Molim vas za savet.. Kako mogu da prevedem auto isteklo je ovlascenje zakasnila sam samo jedan dan nazalost zbog smrtnog slucaja u porodici. A lice od koga sam kupila je otislo za inostranstvu. Sta da radim hvala unapred. A imam ovlascenje i ugovor samo sto je isteklo

 • postovani
  kupio sam auto od lica koje ima ovlascenje na auto da moze da ga pokloni registruje itd. sad ja ocu da napravim ugovor o poklonu pa me zanima cije podatke da unesem u ugovoru, koga da navedem kao poklonodavca
  lice koje ima ovlascenje ili podatke od vlasnika vozila ciji se podaci nalaze u saobracajnoj .

  Hvala

  • Poštovani,
   Poklonodavac je vlasnik sa saobraćajne,a poklonoprimac ste vi. U ugovoru mora pisate da je rađen po ovlašćenju br…, i podaci ovlašćenog lica.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd