Ugradnja uređaja i opreme za TNG i druga alternativna goriva

Ugradnja uređaja i opreme za TNG je poslednjih godina iz razloga ekonomičnosti bila veoma popularna kod nas.

Ovakva prepravka vozila, ako nije stručno izvedena, može biti veoma rizična po bezbednost vozača i drugih učesnika u saobraćaju.

Ugradnja uređaja i opreme za TNG zahteva prethodno ispitivanje

Zašto je neophodno ispitivanje vozila?

Zato je neophodno ispitivanje vozila koja su na ovaj ili bilo koji drugi način prepravljana u odnosu na originalne tehničke karakteristike vozila.

Dakle, sva prepravljana vozila moraju ići na ispitivanje radi utvrđivanja njihove usaglašenosti sa jednoobraznim tehničkim uslovima.

Odnosno prostije rečeno, treba da se utvrdi da li takvo prepravljeno vozilo ispunjava Zakonom propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju.

Ispitivanje ugradnje uređaja i opreme za pogon vozila na alternativna goriva je povereno Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Uz to u Uverenju se konstatuju tehničke karakteristike vozila nakon njegove prepravke. Ovo Uverenje je osnovni dokument o izvršenoj prepravci vozila.

Zato je potrebno da ga vlasnik prepravljenog vozila ima kod sebe i po potrebi pokaže na zahtev nadležnih organa.

Kako do Uverenja za ugradnju uređaja i opreme za TNG?

Prvi korak je odlazak u ovlašćeni Auto-gas servis koji vrši ugradnju TNG uređaja.

Neophodno je da vam daju potrebnu dokumentaciju o izvršenoj ugradnji uređaja:

  • Sertifikati od rezervoara i isparivača
  • Izjava servisa o ugradnji opreme
  • Uređaja i tehnički opis ugradnje

Vlasnik vozila podnosi zahtev za ispitivanje vozila i dokaze o uplati republičke administrativne takse i uplatu naknade za izdavanje Uverenja.

U centru za motorna vozila AMSS može da se izvrši ispitivanje vozila na osnovu koga se sačinjava izveštaj o ispitivanju koji vlasnika upućuje na tehnički pregled.

Kada se obavi tehnički pregled i konstatuje tehnička ispravnost ispitanog vozila, vlasnik se sa popunjenim izveštajem vraća u centar za motorna vozila.

Šalje se pozitivan izveštaj o ispitivanju sa potrebnom dokumentacijom Agenciji za bezbednost saobraćaja koja izdaje Uverenje o ispitivanju vozila.

Registracija vozila ili zamena saobraćajne dozvole

Uverenje će vam biti dostavljeno na kućnu adresu ili u centar za motorna vozila AMSS.

Sa uverenjem i registracionim listom sa tehničkog pregleda odlazite u policijsku stanicu da izvršite registraciju vozila ili zamenu saobraćajne dozvole.

Troškovi same procedure ( ne računajući ugradnju uređaja i opreme) bi iznosili oko 10 000 dinara.

Pored izdavanja Uverenja Zakonom je propisana je i obaveza periodične kontrole uređaja i opreme za pogon na TNG i druga alternativna goriva.

Periodične kontrole uređaja i opreme za pogon na TNG

Ovaj pregled se vrši u jednom od ovlašćenih centara za ispitivanje vozila i na osnovu njega se dobija Potvrda o ispravnosti uređaja i opreme za pogon na tečni naftni gas.

Potvrdu i Uverenje vlasnik vozila treba da ima kod sebe jer mu ovi dokumenti mogu biti traženi prilikom kontrole saobraćaja, vršenja tehničkog pregleda i registracije vozila.

Vlasnik vozila mora posedovati originalan primerak Uverenja:

  • Dokument na papiru A4 formata izdat od ovlašćene ustanove (za ispitivanja vršena do 12.2.2013. godine) ili
  • od Agencije za bezbednost saobraćaja (ispitivanja nakon stupanja na snagu Pravilnika o ispitivanju vozila 12.2.2013. godine).

Ukoliko vlasnik ne poseduje original Uverenja ili Potvrde može se obratiti ustanovi koja je vršila ispitivanje radi izdavanja duplikata Uverenja/Potvrde.

U slučaju da dođete na tehnički pregled sa prepravljenim vozilom, a da ne posedujete Uverenje/ Potvrdu o periodičnoj kontroli pregledači će vas uputiti na Agenciju za bezbednost saobraćaja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *