Putno zdravstveno osiguranje – Vaša sigurnost u inostranstvu

Putno zdravstveno osiguranje vaš saveznik u očuvanju harmonije tokom odmora.

Krenuli ste na putovanje puni entuzijazma i uzbuđenja! Napokon je došao dugo i taj dugo očekivani i zasluženi odmor.

Spakovali ste vaše stvari, prebrojali novac i još jednom pregledali da li ste poneli sva dokumenta.

O svemu ste razmišljali, kupaćim kostimima, naočarama, knjigama za plažu, ali postoji stvar na koju ne smete da zaboravite, a to je VAŠE ZDRAVLJE.

Koliko puta u životu vam se desilo da se baš na odmoru razbolite ili povredite.

Ovakva neprijatnost uvek kvari planove i kvalitet vremena koje provodite na putovanju.

Ovo ne  predstavlja preteranu teškoću ako ste u svojoj zemlji i blizu kuće ali ako ste u inostranstvu, troškovi koje u ovakvom slučaju mogu biti veći nego što možete da platite.

Sam boravak u inostranstvu sa sobom nosi određene zdravstvene rizike kojima su ljudi manje ili više podložni.

Nekada su to drugačiji klimatski uslovi, trovanje( voda i hrana), opasni tropski insekti, vodene životinje, padovi na sportskim aktivnostima…

Svaka od ovih situacija zahteva obraćanje lekaru i određeni medicinski tretman.

U najboljoj varijanti biste snosili trošak pregleda i lekova koji može biti prilično neprijatan kada su u pitanju vaše finansije namenjene putovanju, a o ozbiljnijem lečenju da ni ne govorimo.

Nemojte dozvoliti da vas nešto ovakvo iznenadi na vašem putovanju.

Mislite na zdravlje vas i vaše porodice – Ne zaboravite da pre polaska na AMS putno zdravstveno osiguranje!

Šta je putno zdravstveno osiguranje?

To je dobrovoljno osiguranje koje pokriva troškove koji nastanu u slučaju iznenadne bolesti ili povreda tokom boravka u inostranstvu.

Koje vrste putnog zdravstvenog osiguranja možete zaključiti kod nas?

Kod nas možete zaključiti 3 vrste iz ponude AMS putnog zdravstvenog osiguranja.

 • Individualna
 • Porodična (roditelji i minimum jedno dete do 18 godina života).
 • Grupna (10 i više osoba).

Koliko traje putno zdravstveno osiguranje?

Putno zdravstveno osiguranje počinje važi protekom dvadesetčetvrtog časa dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja.

Da pojasnimo ako prelazite granicu 22.11.2016. godine, potrebno je da na polisi upišemo kao početni datum 21.11.2016. kako biste 22. Već bili osigurani.

Polisa ističe istekom datuma koji je na polisi naznačen kao dan prestanka osiguranja.

Osiguranje je aktivno samo u inostranstvu, počinje od prelaska državne granice, a prestaje ulaskom u Republiku Srbiju.

Polisa se može zaključiti na maksimalno godinu dana pri čemu najviše 183 dana u kontinuitetu.

Od čega ste osigurani polisom putnog zdravstvenog osiguranja?

Ova polisa je namenjena isključivo za pokrivanje pružanja zdravstvenih usluga i mera zdravstvene zaštite u cilju saniranja iznenadne bolesti ili nezgode osiguranika u inostranstvu.

To podrazumeva:

 • Ambulantno lečenje
 • Nabavku lekova i sanitetskog materijala
 • Prevoz do najbliže bolnice
 • Bolničko lečenje.
 • Neodložne operacije zbog akutnih bolesti ili povreda.
 • Stomatološke usluge zbog akutne zubobolje

Napominjemo: Troškovi saniranja hronične bolesti ili bolseti lečene u poslednjih 6 meseci pre početka osiguranja isključene su iz obaveze osiguravača.

Takođe u obavezu osiguravača ne spadaju troškovi nastali u saniranju bolesti/ povreda koje su posledica prirodnih katastrofa, ratnih sukoba, samopovređivanja, ekstremnih sportova, psihoterapija…

Polisu ne mogu zaključiti osobe koje krenu na put i pored: suprotnog mišljenja lekara, terminalnog stadijuma bolesti, trudnoće starije od 28. Nedelje ili trudnice starije od 37 godina života kao i unapred određene hirurške intervencije.

Kako se zaključuje polisa putnog zdravstvenog osiguranja?

Potrebno je da ugovarač osiguranja dođe u naše prostorije sa pasošima lica koja će putovati.

Poželjno je da imate pasoše kod sebe kako ne bi došlo do grešaka u brojevima pasoša nastalih diktiranjem preko telefona ili prepisivanjem.

U zavisnosti od vrste polise dobijate ponudu sa iskazanom premijom osiguranja za željeni period i destinaciju.

Visina premije osiguranja zavisi od više faktora:

 • Destinacija
 • Starosti osiguranika
 • Dužine boravka u inostranstvu.

Posebno se doplaćuju polise za rekreativno skijanje, privremeni rad u inostranstvu, učešće na sportskim takmičenjima.

Prilikom zaključivanja polise potrebno je da nam date tačne odgovore na postavljena pitanja.

Veoma je značajno određivanje datuma kada napuštate zemlju i kada se vraćate.

Napominjemo: Potrebno je da nam kažete koja je zemlja krajnje destinacije i boravka a ne pojedinačne zemlje tranzita na vašem putovanju. Polisa podrazumeva zemlje kroz koje prolazite do vaše destinacije.

Premija se plaća u celosti za ugovoreni period osiguranja. Po plaćanju se izdaje polisa osiguranja.

Koje su osigurane sume za putno zdravstveno osiguranje?

Visina osigurane sume zavisi od destinacije putovanja i podeljena je na sledeći način:

 • RO1 – osigurana suma do 30.000 evra- države Evrope.
 • RO2 – osigurana suma do 10.000 evra- Azija, Afrika i bivše Jugoslovenske republike (osim Slovenije).
 • RO3- osigurana suma do 30.000 evra- Australija i Okeanija, Novi Zeland, Japan, SAD, Kanada.

Šta radite u slučaju nastupanja osiguranog slučaja?

Potrebno je da odmah pozovete call centar  osiguravača (+41 22 929 52 52) i date neophodne identifikacione podatke i podatke iz polise.

Osiguravač će vas uputiti u zdravstvenu ustanovu i potrebno je da to prihvatite.

Potrebno je da ponesete polisu osiguranja sa sobom i pokažete je lekaru koji vas prima na lečenje.

Neophodno je da u roku od mesec dana od povratka podnesete zahtev za naknadu.

U osiguravajuće društvo ponesite dokumentaciju vezanu za osigurani slučaj radi utvrđivanja postojanja i obima obaveze.

Potrebno je da prihvatite način prevoza koji odredi osiguravač uz konsultaciju sa lekarima.

Sami plaćate troškove ambulantnog lečenja do iznosa od 100 evra u troškove kupovine lekova koji će vam biti nadoknađeni po povratku u zemlju.

U slučaju da ste ugovorili polisu putnog zdravstvenog osiguranja sa franšizom troškove do ugovorenog iznosa snosite sami.

Kada imate pravo na povrat 100% uplaćene premije putnog zdravstvenog osiguranja?

Pravo na otkazivanje polise pre početka osiguranja i pravo na povrat premije u punom iznosu ima osiguranik koji je sprečen da otputuje usled:

 • Nedobijanja vize, smrti osiguranika ili člana uže i šire porodice, teže bolesti osiguranika
 • Poziva osiguranika od strane sudskih organa.
 • Otkaza putovanja od strane turističke agecije
 • Gubitka pasoša uz potvrdu nadležnog državnog organa o tome.
 • Ako je ugovor o osiguranju otkazan iz opravdanog razloga.

Ne dozvolite da vam bilo šta pokvari zasluženi odmor! Mislite o sebi i svojim najbližima! Vađenje polise osiguranja će vam oduzeti par minuta, a njen izostanak ceo odmor.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja, možete nas kontaktirati preko telefona, mejla ili naše fejsbuk stranice.

2 thoughts on “Putno zdravstveno osiguranje – Vaša sigurnost u inostranstvu

 • Postovani kupio sam suto u Nisu,napravljen je kupoprodajni ugovor overen kod notara,platio sam porez,ali nisam jos uradoo prenos vlasnistva,da li mogu da putujem bez prenosa vlasnistva u inostranstvo (u Sloveniju) na odmor.Unapred zahvalan.

  • Poštovani,
   Samo ako dobijete od prodavca koji je još uvek upisan u registar kao vlasnik ovlašćenje (overeno) da možete upravljati vozilom i u inostranstvu. Na osnovu tog ovlašćenja AMSS izdaje DTV sa kojom možete putovati u inostranstvo. Druga opcija je da sam prodavac može da ode u AMSS i izvadi ovu dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *