Pravila saobraćaja – šta često zaboravljamo?

Pravila saobraćaja su norme koje propisuju kako ćemo pravilno postupati i izvoditi određene radnje kao učesnici u saobraćaju. Ova pravila i njihovo poznavanje su preduslov za bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

Neka od pravila saobraćaja ipak kao da posle obuke padnu u zaborav i kod njihove primene kasnije često dolazi do grešaka.

Evo nekih pravila za koja smo ustanovili da određeni broj učesnika u saobraćaju nije najsigurniji kako se primenjuju.

Šta kažu pravila saobraćaja?

Čest je slučaj da se čak i dugogodišnji vozači zbune oko toga šta ima veći prioritet i koji su znaci pretežniji (semafori, oznake na kolovozu, znaci koje daje policajac).

Evo kako ide hijerarhija i koga poslušati u saobraćaju:

 1. Znaci policijskog službenika – kada vam policajac koji reguliše saobraćaj u raskrsnici da znak da se zaustavite, morate stati iako je na semaforu za vas zeleno svetlo ili ste na putu sa prvenstvom prolaza.
 2. Semafori – ako nema policajca, semafor diktira šta vam je činiti. Ovo je i najjasniji deo kod koga se retko greši slučajno ili iz neznanja.
 3. Saobraćajni znakovi – ako na raskrsnici nema policajca ni semafora ili su semafori neispravni pravila o prvenstvu prolaza će diktirati saobraćajni znakovi.
 4. Oznake na kolovozu i trotoaru – najčešće zaboravljeni element signalizacije na koji vozači često ne obraćaju dovoljno pažnje. Često se dešava da su ove oznake neusaglašene sa naknadno postavljenim znakom – uvek postupate u skladu sa znakom u ovakvom slučaju.

Ovde dolazi do najviše problema. Tipičan primer je kada u raskrsnici na kojoj nema nikakve druge signalizacije odmah primenite opšta pravila saobraćaja, a niste videli da imate jasno iscrtanu zaustavnu liniju.

 1. Opšta pravila saobraćaja – pravilo desne strane – tek ako je raskrsnica potpuno neobeležena hijerarhijski starijim pravilima saobraćaja, primenite pravilo desne strane.

Koja pravila morate znati ako kao biciklista učestvujete u soabraćaju? Saznajte ovde

Pravila saobraćaja – ko ima prednost?

 1. Ne zaboravite da u naselju imate obavezu da omogućite uključivanje u saobraćaj autobusu koji se uključuje u saobraćaj sa stajališta.
 2. Bočni pešaci – čuveno skretanje udesno i pešački prelaz.
 3. Tramvaji i druga vozila na šinama – imaju prvenstvo na raskrsnicama puteva iste važnosti – ne primenjuje se pravilo desne strane.

Pravila saobraćaja koja važe za pešake

Pešaci su jedna od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju i stoga vozači na njih moraju da obrate posebnu pažnju.

Ipak, pešaci su, da bi bezbedno učestvovali u saobraćaju, takođe dužni da poštuju određena pravila saobraćaja. I ovde često vlada pogrešno uverenje po modelu „pešak sam – sigurno imam prednost“.

 • Pešak ne sme iznenada da stupi na kolovoz.
 • Pešak ne sme da koristi mobilni telefon niti da ima slušalice u ušima prilikom prelaska kolovoza
 • Pešak ne sme ugrožavati saobraćaj na način da izaziva neposerednu opasnost od nastanka saobraćajne nezgode. To znači da ne sme da istrčava na kolovoz, nepotrebno se zadržava, namerno usporeno hoda…

Radnje učesnika u saobraćaju koje su često zaboravljene

 • Vozači su dužni da obrate pažnju na pešake koji se nalaze na kolovozu, stupaju na kolovoz, ali i na one koji iskazuju nameru da će stupiti na kolovoz. Dakle, načelo poverenja podrazumeva naročitu brigu o pešacima.

Napomena: Posebno opasna situacija je nepoštovanje obaveze propuštanja pešaka na pešačkom prelazu na ulici sa više saobraćajnih traka, kada su se druga vozila već zaustavila da bi propustila pešake.

 • Uveravanje – retrovizori nisu dovoljni da sa sigurnošću možemo da bezbedno i bez problema izvršimo željenu radnju. Prestrojavanje, uključivanje u saobraćaj… Ne zaboravite čuveni pogled preko desnog ramena.

Mnogi vozači ovu radnju od obuke tretiraju samo kao element za polaganje ispita i sprovode je mehanički, bez mnogo pažnje.

 • Mrtvi ugao – to je suština ove priče o pogledu preko desnog ramena. Vozačka ogledala pokrivaju dobar deo prostora iza vas. Ipak, postoji jedan momenat u kome u ogledalima nećete moći da vidite moped ili bicikl koji vozi tik uz vaš zadnji desni ugao. Ovde je neophodno uveriti se da se u ovom uglu niko ne nalazi. Učinite to pogledom preko desnog ramena usmerenom ka delu saobraćajne trake iza vas.
 • Mimoilaženje prilikom skretanja ulevo na raskrsnici

Često u gradu možete da vidite „zapetljavanje“ prilikom mimoilaženja u raskrsnici dva automobila koja skreću ulevo, a idu iz suprotnih smerova.

Napomena: Skretanje ulevo se, kako propisuju pravila saobraćaja, vrši tako da vam automobil iz suprotnog smera koji skreće ulevo uvek ostaje sa desne strane, a ne nikako tako što ćete ući suviše duboko u raskrsnicu i na taj način preseći zamišljenu liniju vozača koji vam dolazi u susret. Ako ovo uradite mimoićićete se sa leve strane, upravo onako kako ne treba, sa vozilom iz suprotnog smera.

Šta kaže ZOBS o preticanju i obilaženju? Saznajte više ovde

Pravila saobraćaja o kretanju u raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja

Kružni tok je noćna mora za mnoge vozače. Obično vlada pogrešno uverenje da je na svakom kružnom toku u prednosti onaj ko je već u kružnom toku. Vođeni ovim pogrešno tumečenim pravilom, vozači veruju da samo treba dodati gas i ući u kružni tok nakon čega imaju prednost. Ovo se odnosi na one raskrsnice koje imaju tako postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Napomena: Pre ulaska u kružni tok potrebno je da se prestrojimo adekvatno željenom putu i udaljenosti izlaza iz kružnog toka kako unutar kruga ne bismo došli u nezgodnu situaciju.

Preticanje u ovakvoj raskrsnici je dozvoljeno.

Raskrsnica se napušta iz spoljne trake, ne iz unutrašnjih. Potrebno je prestrojiti se poštujući pravila saobraćaja (propuštanje vozila koja nam nailaze sa desne strane i čiju putanju presecamo prestrojavanjem).

Na ulazima i izlazima iz ovih raskrsnica su često na neadekvatnoj udaljenosti pešački prelazi. Poseban oprez i pažnja na pešake.

AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *