Novi zakon – koliko će da važi probna vozačka?

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja je zauzeo dosta prostora u medijima ovih dana. Nacrt zakona koji je izradilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je prošle nedelje stigao pred Vladu Srbije.

Ovde se ne radi o izmeni kompletnog zakona. Radi se zapravo o izmenama i dopunama postojećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Crvenom bojom i sa oznakom ***NOVO***  su obeležene novine u ovoj oblasti koje je doneo Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja , a koje su stupile na snagu 26.03.2018. godine.

Šta će sve biti promenjeno, za sada je predmet prepričavanja i delom nagađanja. Zato je najbolje sačekati ovaj zvaničan predog zakona od strane Vlade RS, kada ćemo sa sigurnošću znati šta nas očekuje.

Novi zakon – kada stupaju na snagu ove izmene i dopune?

***NOVO***NOVO***NOVO***

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja su usvojene i objavljene u Službenom glasniku br. 24/18 od dana 26.04.2018. Zakon počinje da se primenjuje 8. dana od njegovog objavljivanja u Sl.Glasniku, dakle od 03.04.2018.

Prošlog četvrtka je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima bio pred članovima Vlade Srbije.

Nakon usvajanja pred ovim državnim organom, Vlada Srbije ga, kao zvanični predlagač, prosleđuje Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja bi trebalo da ga, prema rasporedu u ovom zasedanju, uvrsti u dnevni red i da se o njemu izjasni glasanjem.

Tek kada ove izmene i dopune budu potvrđene u Narodnoj Skupštini, koja je zakonodavni organ u Republici Srbiji, i nakon propisanog roka od objavljivanja teksta ovog Zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u Službenom Glasniku, Zakon počinje da se primenjuje.

Očekujemo da se ovaj novi Zakon nađe u proceduri Narodne skupštine do nove godine i da nakon usvajanja počne da se primenjuje.

eUprava – olakšan put do produženja registracije. Saznajte više ovde

Novi zakon – nova pravila

***NOVO***NOVO***NOVO*** 26.03.2018.

Novi zakon je stupio na snagu, a počeće da se primenjuje od 03.04.2018. Šta ovo znači za vozače sa probnom vozačkom dozvolom?

Novi Zakon predviđa sledeća ograničenja za mlade vozače:

 1. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da upravlja brzinom većom od 110 km/h na čas na auto- putu, 90 km/h na motoputu i 90% od dozvoljene brzine na osalim putevima.
 2. Vozač sa probnom dozvolom ne sme da otpočne upravljanje motornim vozilom ako ima u organizmu alkohol odnosno psihoaktivne supstance.
 3. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da upravlja vozilom u periodu od 23 h do 06.00 časova.
 4. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme za vreme vožnje da koristi telefon ili druge uređaje za komunikaciju ili drugu opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku.
 5. Vozač sa probnom dozvolom ne sme da upravlja vozilom B kategorije čija snaga (izražena u kilovatima kW) motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice koji je u vozilu i koji ima važeču vozačku dozvolu B kategorije minimum 5 godina.
 6. Vozač koji ima probnu dovolu do navršene 18 godine života ne sme samostalno da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije najmanje 5 godina.
 7. Vozač koji ima probnu dozvolu, a nije navršio 18 godina, može da prevozi najviše 3 lica uključujući i ono koje ga nadzire.
 8. Vozilo kojim upravlja osoba sa probnom vozačkom dozvolom mora biti sa zadnje strane obeleženo na propisan način.

Koliko smo upućeni, mlade vozače će najviše pogoditi izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja po pitanju dužine roka u kome se koristi probna vozačka dozvola.

Probna vozačka dozvola je do sad važila godinu dana od izdavanja (nakon položenog vozačkog ispita). Ovim izmenama je, koliko saznajemo, predviđeno da će ubuduće ovaj dokument važiti 2 godine umesto dosadašnjih godinu dana.

Biće takođe produženo vreme kada se sa probnom vozačkom dozvolom ne sme voziti. To bi od sad trebalo da bude period od 23 – 06 časova (do sada je bilo do 5h ujutru).

Za vozače sa probnom vozačkom dozvolom bi mogla biti predviđena i ograničenja u pogledu snage motora vozila kojim mogu upravljati – do 80 kW.

Najspornija je po našem mišljenju pominjana eventualna odredba da se vozačima, koji pre punoletstva polože vozački ispit, izda probna vozačka dozvola, sa rokom važenja do 21. godine starosti (dakle čak pune 4 godine i koji mesec preko).

Šta ZOBS kaže o preticanju i obilaženju? Pročitajte ovde

Koliko po Novom zakonu o bezbednosti saobraćaja važi probna dozvola?

***NOVO***NOVO***NOVO*** 26.03.2018.

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorija:

A1, A2, B1, B

Rok važenja probne dozvole je:

 1. DVE GODINE – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života
 2. DO NAVRŠENE 21. godine života – licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine život

IZUZETAK – učenici srednjih stručnih škola koji se obrazuju za vozače motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje C i CE kategorijama, probna dozvola za B kategoriju se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Da li će se ova pravila odnositi i na one mlade vozače koji sada imaju probnu vozačku dozvolu?

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima će urediti i ovo pitanje u samom tekstu (prelazne i završne odredbe).

***NOVO***NOVO***NOVO*** 26.03.2018.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja u prelaznim i završnim odredbama predviđa da se odredbe o izdavanju probnih vozačkih dozvola primenjuju tek godinu dana od stupanja zakona na snagu.

Odredbe starog zakona o izdavanju probnih dozvola će nastaviti da važe još godinu dana što znači da njima neće biti obuhvaćeni oni vozači koji su sada na kraju obuke ili im je već izdata probna dozvola.

Sumnjamo da vozači koji u ovom trenutku imaju probnu vozačku dozvolu imaju razloga za brigu, u smislu da će se rok važenja probne vozačke dozvole koja im je već izdata produžiti, odnosno da će se ove odredbe primenjivati retroaktivno, što je izuzetak u praksi zakonodavaca.

Ograničenja koja su do sada važila sa probnom vozačkom dozvolom

Važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa:

 • Probna dozvola se koristi samo na teritoriji Republike Srbije.
 • Za lica koja imaju 17 godina – ne smeju samostalno upravljati vozilom. To mogu činiti samo pod nadzorom lica koje poseduje vozačku dozvolu te kategorije, minimum 5 godina. To lice je dužno da nadzire vozača i da se stara da on vozilom upravlja na bezbedan način.
 • Vozilo kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno, sa prednje i zadnje strane, posebnom oznakom „P“ .
 • Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme imati više od 9 kaznenih poena. U protivnom,  poništava mu se probna vozačka dozvola.
 • U periodu od 23-05 ujutru ne sme se upravljati vozilom.
 • Vozač mora da se kreće brzinom 10% manjom od one koja je propisana na delu puta po kome se vozi.

AMK Novi Beograd vam želi srećnu vožnju.

278 thoughts on “Novi zakon – koliko će da važi probna vozačka?

  • Poštovana,
   U roku u kome vam još uvek važi lekarsko uverenje kako ne biste morali ponovo na prgled.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorgad

   • Poštovani,
    Probna vozačka dozvola nije povezana sa godinama starosti već sa položenim vozačkim ispitom tako da dok posedujete probnu dozvolu morate poštovati ograničenja.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

    • Moja cerka (ima 23 god.) danas dobila probnu dozvolu, rekli su da sme u inostranstvo… Jel to moguce ili su rekli pogresno? Hvala za odgovor!

     • Poštovana,
      Sa probnom vozačkom dozvolom nema pravo da upravlja vozilom u inostranstvu.
      Srdačno,
      AMK Novi Beograd

 • Ako upisem voznju do kraja godine po starom zakonu i polozim sledece kad uvedu nov zakon, da li cu imati godinu dana ili dve godine probnu vozacku?

  • Poštovani,
   Sam zakon će regulisati po kojim pravilima će se postupiti sa vozačima koji su započeli proces obuke ili ga završili ali nisu podigli probnu vozačku dozvolu. Dok se zakon ne nađe u skupštinskoj proceduri nezahvalno je nagađati i davati prognoze.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorgad

  • imam 50 godina i danas sam polozio,pa me iteresuje koliko za starije vazi probna dozvola. 1 godinu ili dve. tamo pise ako ucenik ima 19 godina do 21 godine,probna vazi. ili ako ima 17 cetiri godine. razumem da su to mladi ljudi i zeljni izlaska. A za nas starije nepise nista. hvala na odgovoru.

   • Poštovani,
    Probna vozačka dozvola se izdaje sa rokom važenja od godinu dana do 03.09.2019. kada na snagu stupaju nove odredbe. Kada dobijete dozvolu na njoj će pisati datum isteka. Ovo nema veze sa godinama života već sa obučenošću za vožnju koja je kod vas na početničkom nivou kao i kod mlađih vozača. Takođe važe i sva druga ograničenja koja su predviđena za probnu vozačku.
    Srdačno,
    AMK NovI Beograd

 • Po trenutnom zakonu se nalaze da lica koja su sa 17 godina dobila probnu vozacku dozvolu moraju voziti sa pratnjom do isteka probne vozacke dozvole, a ne do punoletstva

  • Poštovani,
   Na lice sa navršenih 18 godina koje ima probnu vozačku dozvolu se ne primenjuje stav 3. člana 182. ZOBS.
   „Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije. Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u st. 2, 4, 5. i 7. ovog člana. “
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani,
    Proverite sa nadležnim organom vaše tumačenje ovog člana zakona. Starosna granica je faktor koji određuje ograničenja što se tiče probne vozačke dozvole.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Probna vozačka se izdaje sa rokom važnosti od godinu dana. Ako hipotetički dobijete dozvolu sa navršenih 17 godina tačno, upravo će ovo ograničenje važiti sve vreme. Ukoliko u međuvremenu vozač napuni 18 godina, na njega se primenjuju ona ograničenja koja su propisana u stavovima 2,4,5 i 7. člana 182. u protivnom bi bezrazložno bio diskriminisan vozač za koga bi i pored navršenih 18 godina važilo ovakvo ograničenje. No, naravno ovo je naše mišljenje, odnosno tumačenje člana zakona. Raspitajte se kod nadležnog organa MUP Uprava saobraćajne policije. Svaka sugestija i komentar je dobrodošao.
     Srdačan pozdrav,
     AMK Novi Beograd

 • Amknovi1 Ne pricajte ljudima ono sto ne znate. Lepo ljudi postavljaju pitanje, ali Vi ne razumete. DA ako polozite sa 17 god, probna dozvola vazi 1 god, a ne do punoletstva. Znaci , ako imate 17 god, a za mesec dana punite 18, ne znaci da mozete samostalno da upravljate.

  • Poštovani,
   Probna vozačka za sada svakako važi godinu dana. Proverite tvrdnju o samostalnom upravljanju sa nadležnim organom.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Ako polozi osoba sa 18 godina, dokle ce morati da se „vozi“ sa starijim pored sebe i posle koliko vremena moze samo da vozi nocu?

  • Poštovani,
   Odredba o vozaču koji ima minimum 5 godina iskustva kao pratiocu ne važi za vozače koji sa navršenih 18 godina dobiju probnu vozačku dozvolu. Ostala ograničenja važe do isteka dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Ukoliko nije napisana kazna na licu mesta (u toku legitimacije od strane saobracajne patrole) za voznju posle 23h sa probnom, da li takva kazna moze da stigne naknadno?
  Hvala

 • Polozio sam za B,kategoriju u Junu mesecu i u auto skoli mi rekli da moram imati pratioca a imam 41-godinu.Mozete li mi napisati da li sam ogranicen sa pratnjom ili mogu samostalno da vozim jer tek sada imam mogucnost da kupim auto i taj odnos oko snage i kilovata.

  • Poštovani,
   Trenutno Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje ograničenja za probnu vozačku dozvolu u pogledu pratioca za ona lica koja dozvolu steknu sa 17 godina života, za lica koja steknu dozvolu nakon navršene 18 godine života se ovo ograničenje ne odnosi. Promene koje su najavljene su u proceduri tako da tek nakon usvajanja u Skupštini možemo detaljnije pričati o konkretnim novinama.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ako upisem voznju do kraja godine po starom zakonu i polozim sledece kad uvedu nov zakon, da li cu imati godinu dana ili dve godine probnu vozacku?

  • Poštovani,
   Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima bi prema informacijama koje imamo trebalo da budu ove nedelje usvojene u Skupštini, nakon toga u prelaznim i završnim odredbama ćemo videti (kada to bude zvanično tekst zakona) kako je regulisano ovo pitanje ali smo mišljenja da ako krenete u proceduru po starom zakonu na vas neće uticati ova promena.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   S obzirom da Izmene i dopune zakona još nisu objavljene u Službenom glasniku gotovo je izvesno da će se na vašu situaciju primenjivati važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja pa i važeće odredbe o probnoj dozvoli. Svakako pratite situaciju u narednim danima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Sajt Narodne Skupštine- doneti zakoni. Svakako da ćemo i mi obraditi ovu temu čim vidimo konačan tekst zakona koji je izglasan, do tada je sve podložno promenama u slučaju usvajanja pojedinih amandmana.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Trenutno još uvek ne ali su izmene zakona u Skuštinskoj proceduri i čeka se usvajanje na nekoj od sednica, pratite situaciju jer očekujemo promenu do nove godine.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ja hoću da se upisem sa 18,5 godina u auto skolu od januara 2018.Da li ce mi trebati pratilac i koliko dugo vremenski ? Interesuje me i oko probne dozvole.Hvala

  • Poštovana,
   Za sticanje probne vozačke dozvole sa navršenih 18 godina nije propisano ograničenje vezano za pratioca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   pojasnite nam šta vas zapavo zanima. Registracija ide isto kao i do sada, menjaju se tablice u skladu sa novim pravilnikom, ostalo ostaje isto.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dakle, mi koji već imamo probnu, mozemo voziti preko 80kW? Skupio sam novac i kupio sebi auto od 92kW, pa me zanima da li ću morati da ga menjam ili mogu da vozim idalje

  • Poštovani,
   Izmene i dopune još nisu izglasane u Parlamentu. Za sada imamo informacije iz predloga zakona gde je predviđeno da se sva ograničenja odnose na probne vozačke koje će se tek izdati po novom zakonu. Pratite situaciju u narenom periodu, mi ćemo svakako čim zakon bude izglasan objaviti tekst o tome.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pre 20 dana sam polozio teorecki ispit i poceo sam sa prakticnom obukom 16 cas… interesuje me dali i nas koji smo vec stigli do pola kaci ovaj novi zakon za probne vozacke dozvole od 2 godine. Ili ostajemo po starom od 1 godine.

  • Poštovani,
   Izmene zakona još uvek nisu izglasane u Parlamentu i podložne su izmenama putem amandmana. Ostavimo da tekst prvo bude usvojen pa ćemo razrešiti ovo pitanje mladih kandidata za vozače koje vas najviše interesuje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • dobar dan , cisto sumnjam da je moguce ali ipak cu da pitam,da li ikako postoji mogucnost da se produzi za privremene vozacke voznja posle 23h , bar na 10 min duze , jer radim do 23h i treba mi nekih 10 min do kuce?
  Unapred zahvalan

  • Poštovani,
   Nije moguće jer u zakonu jasno stoji vreme u kome je ograničeno kretanje licima sa probnom vozačkom a ono počinje od 23.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Polozio sam sa 17 godina imam probu dozvolu koja vazi jednu godinu, sada imam 18 godina da li samnom treba da ima pratilac ili ne?

    • Poštovani,
     Mišljenja smo da prema pravilima koja su stupila na snagu izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja ne morate kao punoletno lice imati pratioca. Ipak, s obzirom da se radi o relativno novim propisima toplo preporučujemo da zatražite informaciju od Uprave saobraćajne policije koja vrši neposrednu kontrolu učesnika u saobraćaju.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Zakon je još uvek u formi predloga Vlade i nije bio na javnoj raspravi. Kada prođe raspravu i eventualne izmene putem amandmana biće izglasan i nakon 8 dana od objevljivanja će stupiti na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Postovani, posedujem vozacku dozvolu A1 kategorije od pre godinu dana. (Stalnu vozacku, karticu). Nikada nisam posedovao probnu vozacku dozvolu. Trenutno zavrsavam obuku i polaganje za B kategoriju. Recimo da polozim posle Septembra, odnosno po novom zakonu, da li cu morati da vadim probnu vozacku dozvolu za „B“ i koliko ce vaziti, ako moram ili cu moci samo da predam za izdavanje nove vozacke dozvole radi upisivanja nove kategorije i dobiti normalnu vozacku dovozlu? Hvala na odgovoru.

   • Poštovani,
    Za B kategoriju svakako morate imati probnu vozačku dozvolu pa će tek po isteku perioda važenja probne biti izdata regularna vozačka dozvola sa upisom kategorije.
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • U trenutnom nacrtu zakona stoji sledece:

  „Odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
  („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr.
  zakon i 9/16  US), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na
  snazi do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“.

  Prema ovome, ukoliko ovaj deo ne bude izmenjen putem amandmana, svaka promena u novom zakonu koja se tice roka vazenja i ostalih ogranicenja pocece da vazi tek godinu dana nakon stupanja na snagu novog zakona.

  Tako da, ukoliko sam dobro razumeo, svaka promena roka vazenja probne dozvole, pocece da vazi tek nakon godinu dana, sto znaci da svi kandidati koji u tom periodu poloze prakticni ispit mogu dobiti probnu vozacku sa rokom vazenja od jedne godine?

  • Poštovani,
   Za sada prelazne i završne odredbe predviđenog predloga izmena i dopuna zobs-a predviđaju rešenje koje ste naveli. Ukoliko ne dođe do izmena ili potpuno novog teksta zakona koji je najavljivan za 2018. trebalo bi da to bude rešenje ovog pitanja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Izmene i dopune zakona nisu još usvojene, a one predviđaju početak priene novih pravila vezanih za probne vozačke dozvole godinu dana po usvajanju. U svakom slučaju sumnjamo da će doći do promena kod već izdatih probnih dozvola.Predlažemo da svakako pratite situaciju u narednom periodu.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Interesuje me da li se u promeni odnosno dopuni zakona pominje granica od 80kw snage motora za vozila kategorije V i V1 ili se to odnosi i na kategoriju B. Jer se u medijima pojavila vesta da se to odnosi na putnicka vozila koja su koliko ja znam kategorije B.

  Pozdrav

  • Poštovani,
   Pojasnite nam o kojoj kategoriji tačno je reč? V kategorija nije izraz koji poznaje ZOBS.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani,

    Iz predloga zakona:
    „Član 182.
    Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za
    upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, V1 i V sa rokom važenja:

    5) upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW.

    Pozdrav

 • Postovani ,
  da li se zakon odnosi na vozace koji nisu jos polozili a upisali su vozacki ispit pre stupanja na snagu novog zakona ? Sobzirom da bi u svakoj zemlji zakon trebao da vazi unapred , a ne unazad .

  • Poštovani,
   Izmene i dopune zakona nisu stupile na snagu a u svakom slučaju već u predlogu propisa stoji da će se propisi o probnoj vozačkoj dozvoli primenjivati godinu dana nakon stupanja na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Iz predloga zakona:
  „Član 182.
  Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za
  upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, V1 i V sa rokom važenja:

  5) upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW.

  Pozdrav

 • Postovani,
  Da li u sadasnjem zakonu postoji ograni enje koje se odnosi na radnu zapreminu motora, za lica sa probnom vozackom dozvolom?

  • Poštovani,
   Vozačka dozvola se izdaje na maksimum 10 godina ili ako imate ograničenje može biti izdata i na kraći rok i uvek se menja obrazac (ako je reč o vozačkoj dozvoli).
   Srdačno,
   Amk Novi Beograd

 • Poštovani,

  Samo želim da pojasnim da li sam dobro shvatio sve sto je do sada navedeno.
  Probna vozacka dozvola koja će biti izdata ove godine važiće godinu dana i dalje jer novi zakon će da stupi na snagu godinu dana od datuma na kojem bude donesen?
  Takodje ograničenje od 80kw će vaziti samo za mlade vozače ispod 21 godine ili za sve vozače sa probnom dozvolom?
  Hvala!
  Srdačan Pozdrav

  • Poštovani,
   Samo odredbe o važnju probne dozvole će stupiti sa periodom adaptacije od godinu dana, ne i ostale odredbe zakona. Ali predlažemo da sačekate da vidimo konačan tekst zakona.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Izmene i dopune zakona nisu na snazi još uvek ne bi trebalo da bude promena u odnosu na vas po pitanju dužine trajanja probne dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan zelim, zanima me da li cu ja moci voziti vozilo jace od 107ks sa probnom dozvolom imam 22godine, kada se usvoji novi zakon?Srdačan pozdrav

  • Poštovani,
   Potencijalno ograničenje je 80kW što je oko 108 KS, predlažemo vam da svakako pre kupovine proverite kilovate vozila, a ne konjske snage koje više nisu u upotrebi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Mi ćemo svakako nastaviti da dajemo informacije o novinama u propisima. Pratite nas i budite u toku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Položio sam vozački ispit (B kategorija) 22. januara ove godine, ali zbog puta u inostranstvo nisam izvadio probnu vozačku dozvolu.
  1. Da li probna vozačka dozvola važi godinu dana od datuma polaganja ispita, ili godinu dana od datuma izdavanja dozvole?
  2. S obzirom da sam vozački ispit već položio, da li će mi probna vozačka dozvola biti izdata sa rokom važenja u skladu sa trenutnim Zakonom ili novim (ako bude donešen)? Dokumenta za probnu vozačku verovatno neću moći da predam pre jula ove godine.

  • Poštovani,
   Probna vozačka dozvola važi od trenutka kada dobijete dozvolu, što se tiče važenja, još uvek važi stari zakon te vam savetujemo da ako ste u mogućnosti podnesete što pre dokumenta iako izmene i dopune zakona predviđaju da će nova pravila za probne vozačke dozvole početi da se primenjuju tek za godinu dana od stupanja zakona na snagu. Napominjemo da je predlog zakona još uvek podložan promenama.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Polozila sam pre dve godine,iz opravdanih razloga nisam uspela da podnesem papire da uopste uzmem bili kakvu dozvolu.Pa me zanima da li ja sad uopste mogu i da je uzmem. Polozila sam putem srednje strucne skole. Hvala

    Aleksandra

    • Poštovana,
     Ne vidimo razlog da ne možete. Uverenje o položenom ispitu odnosno diploma srednje škole i lekarsko uverenje (novo koje morate izvaditi) bi trebalo da budu dovoljni uz uplaćene dažbine. Konsultujte se sa službenicima MUP.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Nisam se još uvek upisao u auto školu. Razmišlja sam da se upišem za koji dan, pa me zanima da li ću polagati po starom zakonu ili po novom? Tačnije zanima me da li je počeo da se primenjuje novi zakon, ako nije počeo da li možda znate kada će početi? Hvala na razumevanju

  • Poštovani,
   Pravila o obuci će u izmenama i dopunama ZOBS koje još uvek nisu stupile na snagu uglavnom ostati ista osim pravila o probnoj vozačkoj dozvoli i dužini trajanja. Ovaj zakonski tekst je u skupštinskoj proceduri ali još uvek nije bio na raspravi i glasanju. Nemamo obaveštenja kada bi se mogao naći na dnevnom redu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Za sada u nacrtu izmena i dopuna stoji da će se odredbe o probnoj vozačkoj dozvoli primenjivati nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu. Nezahvalno je pričati o ovome dok ne vidimo konačni tekst zakona u Sl Glasniku.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Kada budu usvojene izmene i dopune zakona počinju po pravilu da važe 8. dana od objavljivanja teksta u Sl Glasniku.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • I još jedna stvar koja me zanima…
  Ako položim vozački ispit sa 18 godina, da li dobijam probnu ili pravu vozačku dozvolu?

  • Poštovani,
   Kada god položili prvo dobijate probnu dozvolu. Ovo zakonsko rešenje je vezano za početnike u vožnji, a ne za starsonu dob sticanja vozačke dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Dozvola je vaše pravo, ne i obaveza. Neprodužavanjem na vreme samo skraćujete trajanje regularne dozvole jer će vam ona biti izdata po starom lekarskom uverenju.
  Srdačno,
  AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Zasedanja Narodne Skupštine su dva puta godišnje, prolećno i jesenje, do tada ne očekujemo da će biti promena po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li se zna kada je zasedanje Narodne skupštine u vezi novih promena za probnu vozačku dozvolu?

  • Poštovani,
   Prema informacijama iz medija danas će se Izmene i dopune ZOBS naći pred poslanicima
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Izmene i dopune zakona jesu uvrštene u dnevni red, ali još nisu bile na raspravi pred poslanicima, pratićemo rad Narodne Skupštine u narednim danima kada se očekuje konačno usvajanje ovog predloga.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Meni je istekla probna dozvola pre 2-3 godine, da li mogu sad da izvadim novu, pravu dozvolu, i da li znate sta treba od papira za podizanje dozvole? Hvala.

  • Poštovana,
   Možete izvadii novu vozačku dozvolu, potrebno je samo da proverite rok važenja lekarskog uverenja ako ste imali eventualnih ograničenja
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Izmene i dopune nisu još usvojene, mišljenja smo da nemate razloga za brigu ako u skorije vreme položite i vozački ispit.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Kada bude usvojen i objavljen po pravilu 8. dana od objavljivanja stupa na snagu osim onih odredaba za koje u samom tekstu zakona stoji da će se primenti od nekog kasnijeg datuma.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Izmene i dopune zakona nisu još usvojene, a najverovatnije će ove odredbe imati odloženo dejstvo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani da li sa probnom vozackom dozvolom mogu da upravljam kamionom tezine do 3,5 tone sa kojim se upravlja ako imate dozvolu b kategorije.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da probna vozačka dozvola B kategorije obuhvata ona vozila koja su definisana zakonskom definicijom B kategorije – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Uz poštovanje svih ograničenja koja podrazumeva probna vozačka dozvola. Ipak, predlažemo da od Uprave saobraćajne policije zatražite odgovor na ovo pitanje jer postoji mogućnost da drugačije tumače ovu odredbu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, probna vozacka dozvola mi istice 24.3., 25.3 idem po novu trajnu vozacku, da li se ista promijenilo ovim zakonom? I da li je zakon usvojen? Ne mogu naci konkretne clanke na tu temu.
  Hvala na odgovoru!
  Pozdrav

 • Postovani,
  Probna vozacka dozvola mi je istekla pre pet godina, da li sada mogu da izvadim pravu i sta treba od dokumenata? Hvala.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete izvaditi regularnu dozvolu s tim što bi trebalo da konsultujete MUP po pitanju da li je potrebno da donosite novo lekarsko uverenje jer imamo oprečne informacije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorgad

  • Poštovani,
   Izmene i dopune zakona nisu još stupile na snagu, a i delovanje odredbi o probnoj sozvoli najverovatnije imaju odložno dejstvo, tako da smo mišljenja da ćete imati probnu dozvolu godinu dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorgad

 • Poštovani,
  Izmene i dopune zakona nisu još stupile na snagu, a i delovanje odredbi o probnoj sozvoli najverovatnije imaju odložno dejstvo, tako da smo mišljenja da ćete imati probnu dozvolu godinu dana.
  Srdačno,
  AMK Novi Beorgad

 • Postovani, da li je ovaj zakon stupio na snagu, i kada stupi ako polozim sa 18 godina da li cu moci da vozim bez pratioca?

  • Poštovani,
   Zakon je izglasan juče, čeka se njegovo objavljivanje u Službenom glasniku, od tog dana 8. dana stupa na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, da li ogranicenje u vezi kilovata do 80 kv vazi za sve kategorije sa probnom vozackom ili samo za V kategoriju kako pise u novom zakonu, hvala.

  • Poštovani,
   Ne postoji V kategorija, Zakon je pisan ćiriličnim pismom ali su kategorije pisane latinicom (B- be kategorija, ne V). Ograničenje u kilovatima se odnosilo na B kategoriju u Predlogu zakona kada izađe u službenom glasniku tekst koji je usvojen ažuriraćemo blog novim pravilima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Probna vozacka dozvola mi je istekla 13.03.2018. Do kada je rok da je zamenim sa standardnom dozvolom.. I da li je potrebno jos nesto od dokumenata osim uplatnica placenih taksi za izdavanje dozvole? Hvala

  • I ako sam dobro shvatila na mene ne utice taj zakon? Jer sam davno polozila? Ako ne gresim. Hvala i pozdrav.

  • Poštovana,
   Toplo preporučujemo da to uradite što pre. Nije vam potrebno ukoliko niste imali ograničenja na lekarskom uverenju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li ce ovo oko probne vozacke vaziti odmah posto je bila prica da ce krenuti godinu dana od datuma kada je izglasan novi zakon? Koliko dugo traje probna vozacka osobi koja polozi sa 17 godina a hvata je ovaj novi zakon?

  • Poštovani,
   Kada izađe tekst Izmena i dopuna u Službenom glasniku znaćemo tačno šta se i od kada primenjuje. Za sada bi ovakva probna dozvola važila do navršene 21. godine starosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • DA LI JE OVAJ ZAKON USVOJEN? STO SE TICE PROBNE DOZVOLE I LICA KOJE MORA DA BUDE PORED VOZACA DOK IMA PROBNU DOZVOLU? I DA LI MORA DA VOZAC SA PROBNOM DOZVOLOM DA IMA PRATNJU PORED NJEGA KADA IMA 17 A OD 18god NE ILI?

  • Poštovani,
   Izmene i dopune su usvojene u Skupštini, kada zakon potpiše Predsednik države, Zakon će biti objavljen u Službenom glasniku nakon čega će stupiti na snagu posle 8 dana. Prema stavu ispitivača i predavača u auto-školama, ako ste položili vozački ispit i dobili probnu dozvolu sa 17 godina ovo ograničenje važi do isteka dozvole, ne do punoletstva.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Izemene i dopune zakona su usvojene ali još uvek nisu objavljene u Službenom glasniku kako bismo znali da li je prilikom rasprave amandmanima nešto promenjeno oko ovog pitanja. Zakon će najverovatnije biti objavljen u služb. glasilu tokom ove nedelje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ograničenje u snazi motora je predviđeno izmenama i dopunama kao i duže trajanje probne dozvole. Ipak,Izemene i dopune zakona su usvojene ali još uvek nisu objavljene u Službenom glasniku kako bismo znali da li je prilikom rasprave amandmanima nešto promenjeno oko ovog pitanja. Zakon će najverovatnije biti objavljen u služb. glasilu tokom ove nedelje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Izemene i dopune zakona su usvojene ali još uvek nisu objavljene u Službenom glasniku kako bismo znali da li je prilikom rasprave amandmanima nešto promenjeno oko ovog pitanja. Zakon će najverovatnije biti objavljen u služb. glasilu tokom ove nedelje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  U auto skoli su mi rekli da je objavljeno u sluzbenom glasniku i da novi zakon pocinje da vazi od 3aprila.

  • Poštovani,
   Izmene i dopune zakona su juče objavljene i primena počinje 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku dakle to jeste 3. april. Ako mislite na izdavanje probne dozvole Izmene i dopune predviđaju da će pravila o izdavanju probnih dozvola početi da se primenjuju nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  U auto skoli su mi rekli da je juce objavljeno u glasniku i da od 3aprila vazi.Da li su upravu.Ja treba da polazim 16aprila da li ce se odnositi na mene?

  • Poštovani,
   Izmene i dopune zakona su juče objavljene i primena počinje 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku, dakle to jeste 3. april. Ako mislite na izdavanje probne dozvole Izmene i dopune predviđaju da će pravila o izdavanju probnih dozvola početi da se primenjuju nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, da li je objavjen novi zakon u sluzbenom glasniku i da li mi koji smo poceli obuku po starom zakonu imacemo probnu dozvolu godinu dana ili dve godine,hvala.

  • Poštovani,
   Objavljen je tekst Izmena i dopuna zakona. Prema članu 163. Izmena i dopuna Zakona nova pravila o izdavanju probnih vozačkih dozvola počinju da se primenjuju nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li ako polozim 16og aprila cu imati po novom zakonu.
  I da li ako imam probnu dozvolu a tih godinu dana istekte mi se produzava probna dozvola?

  • Poštovani,
   Odredbe o ograničenjima važe. Što se tiče izdavanja probnih dozvola zakon je odredio da se one primenjuju nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ako moze malo razjasnjenje posto citam komentare i u nedoumici sam, dakle pitanje je sledece. Polazem voznju 20. Aprila, zakon stupa na snagu 3. Aprila, moje pitanje je, da li cu dobiti probnu dozvolu u trajanju od godinu dana, ili cu dobiti probnu dozvolu na dve godine? Ogranicenje u smislu konjskih snaga i voznje posle 23h mi nije bitno, samo mi molim vas precizno koju dozvolu ja dobjiam? Hvala unapred

  • Poštovani,
   Upravo je ažuriran tekst, Prelazne odredbe propisuju da se odredbe o izdavanju probnih dozvola primenjuju nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Polozio sam po starom zakonu sa 17 godina pa me zanima da li cu morati da vozim pod pratnjom do isteka probne vozacke ili dok ne napunim 18 godina.

  • Poštovani,
   Novi zakon predviđa ovu obavezu i ograničenje do navršenih 18 godina života. Do sada je ovo pitanje bilo sporno jer se prema našem mišjenju ova odredba imala tumačiti i ranije ovako s obzirom na to da joj je suština odgovornost za maloletno lice što gubi smisao punoletstvom vozača, ali smo od ispitivača dobili tumačenje da se ovo ograničenje odnosi na ukupno trajanje probne dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorad

 • Ja sam polozio vozacki ispit sa 17 godina i cekao sam da podignem vozacku sa 18 da ne bih morao da vozim sa nekim. Sa obzirom na promene zakona, koliko ce trajati moja probna vozacka ako je podignem posle 3. aprila?

  • Poštovani,
   Kao što smo objasnili u tekstu, pravila o izdavanju probnih vozačkih dozvola počinju da se primenjuju nakon godinu dana od stupanja na snagu zakona, do tada se primenjuju pravila koja su važila i do sada.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav , ja sam odlusao svih 40 casova za tipovanje u septembru 2016te godine. Na polaganje tepriskog ispita nisam izlazio uopste i sad planiram do leta da polozim. Zanima me da li ce vaziti za mene ovaj novi zakon ? Hvala unapred na odgovoru.

  • Poštovani,
   Zakon će važiti za sve probne dozvole izdate nakon stupanja na snagu u smislu ograničenja ali će pravila o izdavanju probnih dozvola važiti nakon godinu dana od stupanja zakona na sangu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Mišljenja smo da se prelaznim i završnim odredbama određuje da se ovo pravilo primenjuje na probne vozačke dozvole koje su izdate nakon stupanja na snagu novih pravila. Konsultujte saobraćajnu policiju po ovom pitanju.
  Srdačno,
  AMK Novi Beograd

 • Dobio sam probnu dozvolu Imam 30god. Dali moram da vozim u pratnji osobe Koja ima iskust o ili mogu Sam. I jos jedno pitanje dali smem da vozim sluzbeni auto

  • Poštovani,
   Jasno stoji da ovo ograničenje imaju maloletni vozači (dakle oni koji sa 17 godina steknu probnu vozačku dozvolu). O ovome konsultujte poslodavca, mišljenja smo da nema razloga da ne možete da vozite ali uz poštovanje svih naznačenih ograničenja koja sa sobom nosi probna vozačka dozvola.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ja polazem krajem aprila prakticni isput. Da li to znaci da cu dobiti probnu vozacku dozvolu na 2 godine i ogranicenje na 80kw ili dobijam na godinu dana bez ogranicenja kw?

  • Poštovani,
   Ako ste čitali tekst, jasno piše da se pravila o izdavanju probnih vozačkih dozvola primenjuju za godinu dana od stupanja na snagu zakona. Ograničenje važi za sve dozvole izdate od 03.04.2018.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, imam jedno pitanje, tacnije, polozio sam vozacki ispit 29/03/18 kada jos ovaj zakon za duzinu probne dozvole nije usvojen, s’ tim sto dozvolu jos nisam podigao pa me interesuje da li sada kad ja izvadim probnu vozacku dozvolu do kraja meseca hvata novi zakon ili posto sam polozio po starom ostaje na godinu dana ?

  • Poštovani,
   Odredbe o ograničenjima će se primenjivati ali rok izdavanja ostaje po starom jer se pravila o izdavanju vozačkih dozvola primenjuju nakon godinu dana od stupanja zakona na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Može li pojasnjenje oko vremena kada se ne sme sa probnom dozvolom voziti auto? Ja sam položio u novembru pa me zanima jel se i na nas odnosi zabrana upravljanja vozilom do 06h ili je po starom od 23h do 05h?

  • Poštovani,
   Prema našem mišljenju ograničenja koja su vezana za probnu dozvolu počinju da važe od sutra za sve imaoce probne dozvole osim ograničenja o snazi motora za koje je takođe predviđeno da će se primenjivati samo na dozvole izdate nakon stupanja zakona na snagu. Samo su odredbe o izdavanju probnih dozvola odložene za još godinu dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, ako sam vas dobro razumeo znaci ja koji imam trenutno 21 godinu i koji uskoro treba da polazem i da uzmem probnu dozvolu po novom zakonu, probna dozvola ce mi trajati godinu dana a imacu zabranu upravljanja vozilom od 23h do 06h i necu moci da vozim vozila jaca od 80kw?

  • Poštovani,
   Po našem mišljenju ,za sada na osnovu teksta zakona je situacija takva. Ako bude dodatnih tumačenja od strane organa, ažuriraćemo tekst.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ako vam probna vozačka dozvola ne bude izdata do isteka roka od godinu dana od stupanja Izmena i dopuna na snagu 26.03.2019. uhvatice vas.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imam probnu vozacku dozvolu koja istice 23. Aprila, u februaru sam dobila kaznu za voznju posle 23h, medjutim jos uvek nisam dobila poziv za sud, da li cu moci da podignem stalnh vozacku dozovolu?

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da nećete imati problema sa izdavanjem regularne vozačke dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Polozio sam vozacki ispit 27. 3. 2018. godine i uzeo sva dokumenta i potvrde iz autoskole dan nakon polaganja, ali jos uvek nisam izvadio vozacku dozvolu. Da li ce sada meni probna vozacka dozvola trajati godinu dana (zbog toga sto sam polozio dok je jos uvek vazio stari zakon), ili ce mi ipak trajati 2 godine?

  • Poštovani,
   U tekstu kao i svim sličnim komentarima smo napisali da Izmene i dopune zakona predviđaju da nova pravila o izdavanju probne vozačke dozvole počinju da se primenjuju godinu dana od stupanja zakona na snagu. Predlažemo vam da tekstove o saobraćaju sa bloga pročitate detaljno jer bi tada pitanja bila mnogo korisnija i za ostale čitaoce i naše klijente.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, Imam 23 godine i kada bih polozila do kraja godine da li bih mogla prepistati automobil na mene i voziti ga, od 85kw?

  • Poštovana,
   Vlasništvo nije povezano sa ograničenjem za mlade vozače. Dakle zakon jasno kaže da će se nakon 04.04. na sve probne dozvole primeniti pravilo o ograničenju snage motora i to tako što automobilom jače snage od 80 kW možete upravljati samo u prisustvu člana porodice koji ima vozačku dozvolu potrebne kategorije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li ograničenje u kubikazi vazi i za nosioce probne vozacke dozvole koja je izdata pre donošenja novog zakona?
  Hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da se ovo ograničenje odnosi na sve dozvole izdate od stupanja na snagu Izmena i dopuna ZOBS. Predlažemo da ipak konsultujete Upravu saobraćajne policije radi dobijanja zvaničnog stava i informacije državnog organa.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Sa teorijskom obukom sam počela 29.08.2017. polagala tri puta teorijski ispit. Zanima me hoće li me uhvatiti novi zakon gde je probna dozvola 2godine ili stari gde probna važi godinu dana?

  • Poštovana,
   Nova Pravila o izdavanju probnih dozvola će početi da se primenjuju godinu dana od stupanja zakona na snagu 26.02.2018. dakle ako do tada izvadite probnu dozvolu trebalo bi da se primene do sada važeće odredbe o izdavanju probnih dozvola.
   Srdačno,
   AMK Novi Beorgad

 • Postivani,

  Ja sam polozio vozacki ispit i uzeo probnu vozacku dozvolu sa 17 godina. Avgusta punim 18 godina i zanima me da li cu nakon punoletstva moci da vozim bez prisustva starijeg lica kako je navedeno u novom zakonu?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da je upravo kao što ste rekli na osnovu odredaba važećeg zakona i ograničenja koja se tiču probne dozvole. Ipak s obzirom na to da su nova pravila skoro počela da se primenjuju predlažemo da konsultujete i Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li se ogranicenja za kubikazu odnose i na one vozače kojima je izdata probna vozacka dozvola pre 03.04.2018? Dakle da li će se zakon primenjivati retroaktivno
  Hvala

  • Pošotvani,
   Izmene i dopune u prelaznim i zavrnim odredbama definišu da se ovo ograničenje primenjuje na sve dozvole izdate nakon stupanja na snagu ovog zakona 26.02.2018. godine. Predlažemo da se rasitate kod Uprave saobraćajne policije da čujete zvanično tumačenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Kao što smo naveli kako kaže zakon:
   Vozač sa probnom dozvolom ne sme da upravlja vozilom B kategorije čija snaga (izražena u kilovatima kW) motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice koji je u vozilu i koji ima važeču vozačku dozvolu B kategorije minimum 5 godina. Ova odredba se primenjuje na probne dozvole izdate nakon stupanja Izmene i dopune ZOBS na pravnu snagu
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav zanima me ako polozim vozacki ispit to jest voznju u Roku of sledecih nedelju dana da li ce mi probna vaziti do 21 godine ili ce biti po starom zakonu.Hvala

  • Poštovani,
   Od velike koristi bi bilo da čitate tekstove do kraja. Kao što je navedeno nova pravila o izdavanju probne vozačke dozvole počinju da se primenjuju godinu dana od stupanja zakona na pravnu snagu (26.02.2018.).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  u zakonu pise da STUPA na snagu osmog dana od objavljivanja u Slubenom glasniku RS sto znaci da je to 03.04.2018.
  Zvao sam Ljermontovu, policijski sluzbenik je rekao da se zakon o kubikazi odnosi na sve vozace sa probnom vozackom dozvolom.
  U zakonu pise nesto drugo, a to da se odnosi na vozace kojima je probna izadata nakon stupanja na snagu ovog zakona sto je znaci od 03.04.2018. Po tome vozaci koji poseduju probnu vozacku dozvolu koja je izdata pre ovog datuma su izuzeti ovog ogranicenja.
  Molim vas da nam pomognete kako da postupimo mi, koji se drzimo zakona ukoliko policijajac tvrdi drugacije?
  Hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da član 163. stav 3. govori u korist vašeg tumačenja. Pokušajte kontakt sa Upravom saobraćajne policije da dobijete pojašnjenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Pošotvana,
   Mišljenja smo da se ova situacija reguliše kao što je navedeno u Zakonu:
   Vozač koji ima probnu dovolu do navršene 18 godine života ne sme samostalno da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije najmanje 5 godina.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, treba da dobijem probnu dozvolu za B kategoriju, ono sto me zanima je kada dobijem B probnu dozvolu, da li cu moci da polazem za A2 kategoriju sa 7 casova teorije umesto 40 casova i kako bi to funkcionisalo. Ovo pitam jer kandidati mogu da polazu sa 18god za A2 medjutim, ako neko ima dozvolu B kategorije, kandidat ne mora da ima 40 casova teorije nego 7, sto je logicno. Ovaj zakon bi poremetio A kategoriju, jer kandidati ako hocu za A2 da polazu imali bi celih 40casova teorije ponovo, sto bi znacilo da ako hocu da polazu sa 7 casova teorije morali bi da cekaju do 21 godine sto je nelogicno.

  • Poštovani,
   Nažalost ne bavimo se obukom kandidata za A kategoriju, predlažemo vam da kontaktirate neku od auto škola koje se bave obukom za A kategoriju kako bi vam pojasnili o čemu je reč-
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani juce sam podigao svoju probnu vozacku dozvolu B kategorije, i pod stavkom 12. koja oznacava ogranicenja pise samo 00.-5, sta to tacno znaci i da li ja sad imam pravo da vozim sve automobile bez obzira na KW jer u probnoj dozvoli nista ne pise?

 • Poštovani, da li osobe koje su završile saobraćajnu školu za vozača motornih vozila i imaju 19g i probnu vozacku dozvolu smeju da se zaposle i profesionalno rade kao vozači sa takvom dozvolom?

  • Poštovani,
   Ovo pitanje proverite sa poslodavcem i usklađenosti sa novim pravilima o licenciranju profesionalnih vozača od strane Agencije za bezbednost saobraćja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Onoliko koliko ažurno organ pokrene postupak, a sud zakaže ročište. Moguće je i da nastupi relativna zastara do pokretanja postupka.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani imam probnu dozvolu vec par meseci , ali treba jos malo da idem u inostranstvo , da li postoji bilo kakva mogucnost voznje sa probnom u inostranstvu , ili eventualno menjanja srpske probne za neku probnu iz inostranstva

  • Poštovani,
   Proverite ovo u propisima konkretne države ali s obzirom da se kod nas ne priznaju probne i privremene dozvole sumnjamo da prema pravilu reciprociteta neka država omogućava ovo našim vozačima.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani
  Negde sam čitao da će se brisati član neznam koji da ne sme voziti u inostrantsvu.Kao to treba pitati u onu državu koju bi želeo da ideš?Da li je to istina?pozz

 • Postivani,da li ja po novom zakonu sa probnom dozvolom i sa navrsenih 18 godina mogu da sam upravljam vozilom ?

  • Pošotvani,
   Prema našem mišljenju možete samostalno upravljati vozilom ali predlažemo da konsultujete i saobraćajnu policiju zbog prethodnih iskustava da su neke odredbe nastavljene da se tumače po starom pravilu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li osobe koje su dobile probnu vozacku dozvolu sa 17 godina mogu da upravljaju vozilom bez nadzora starijeg lica cim napune 18 godina ili ne smeju sve dok ne dobiju pravu dozvolu?

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da ova odredba važi do punoletstva što je u Izmenama i dopunama zakona i preciznije objašnjeno ali zbog brojnih nedoumica i različitih tumačenja ovog pitanja preporučujemo vam da kontaktirate Upravu saobraćajne policije sa ovim pitanjem da dobijete odgovor od onih koji su zaduženi za neposrednu kontrolu učesnika u saobraćaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Ja sam polozio 11.12.2017 i dobio probnu dozvolu sa trajanjem od jedne godine.
  Mene zanima, posto sam polozio sa 17 godina, a u martu ove godine sam napunio 18, da li ja moram da imam pratnju sve do isteka probne dozvole ili mogu da pocnem da vozim bez pratnje posto sad imam 18 godin?
  Hvala unapred, pozdrav!

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da prema novim pravilima od navršenja 18 godina starosti nema više potrebe za pratiocem ali takođe u Izmenama i dopunama zakona stoji da će se sve procedure koje su započete po starom propisu i okončati po njemu. Stoga vam toplo preporučujemo da kontaktirate Upravu saobraćajne policije i dobijete mišljenje i saznate stav ove uprave koja je neposredno zadužena za kontrolu učesnika u saobraćaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,mene interesuje nesto o ovom novom zakonu.Da li za vozace kao sto sam ja koja sam probnu vozacku dozvolu stekla prosle god u decembru vazi ovaj zakon o jacini snage motora da ne smem da vozim auto koji prelazi 80kw? Juce me zaustavila policija i pisali su mi zapisnik cekam poziv na Sud jer vozim auto koji ima snagu motora 100kw .. Hvala,pozdrav.

  • Pošotvana,
   Mišljenja smo da prema članovima prelaznih i završnih odredbi ZOBS ovo ograničenje obuhvata one vozače kojima je probna vozačka dozvola izdata nakon stupanja na snagu novih pravila. Predlažemo da konsultujete stručnu pravnu pomoć po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ako ja sad polozim u Avgustu-Septembru, znaci da cu ja morati da vozim 5 godina sa nekim iskusnim vozacem pored mene ili ne?
  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ako ste maloletni vozite sa pratiocem do punoletstva kako stoji u zakonu i kako smo naveli u tekstu. A s obzirom da će se na vašu probnu dozvolu primenjivati još uvek staro pravilo o izdavanju predlažemo da konsultujete Upravu za upravne poslove oko tumačenja ovog ograničenja tj. da li ono važi do isteka probne dozvole ili samo do punoletstva.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobio sam probnu dozvolu sa 17 godina i pise da osoba koja nadzire mora da ima najmanje 5 godina probnu vozacku dozvolu i da je u vozilu da li to znaci da sme da sedi i nazad

  • Pošotvani,
   Lice koje je pratilac svakako ne bi trebalo da sedi na zadnjem redu sedišta jer je prvenstvena uloga ove odredbe da ukazuje i nadzire mladog vozača pa i po potrebi odreaguje u slučaju izbegavanja ugrožavanja bezbednosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Posto je na snagu stupio zakon o ogranicenju brzine na autoputu koje sada iznosi 130km/h, da li to znaci da vozaci sa probnom vozackom dozvolom smeju da voze 90% od ogranicenja ili i dalje ostaje ogranicenje od 110km/h?

  • Pošotovani,
   Radi se o predlogu izmena i dopuna koje nisu još ni usvojene pa svakako nisu ni stupile na snagu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • dobar dan. zavrsio sam skolu za vozaca i polozio testove i voznju. imam 17 godina pa me zanima sta se desava kad napunim 18 godina,sto ce biti u januaru. koliko znam dobijam sada probnu dozvolu jer nisam jos punoletan a zanima me dali se ta dozvola menja i koji zakoni onda vazi. zanima me u sustini dali mogu sam da vozim?

  • Pošotvani,
   Kao što smo naveli u tekstu prema Izemenama i dopunama ZOBS za probnu dozvolu postoje ograničenja:
   Novi Zakon predviđa sledeća ograničenja za mlade vozače:

   ….Vozač koji ima probnu dovolu do navršene 18 godine života ne sme samostalno da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije najmanje 5 godina.

   Predlažemo da ipak konsultujete i Upravu saobraćajane policije po ovom pitanju i vidite njihovo tumačenje ovog propisa jer su oni ti koji su zaduženi za kontrolu saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani. Imam 17 godina. probna mi istice 4.4.2019. a 31.1.2019. punim 18. Da li moram da imam lice pored sebe kada napunim 18?

  • Pošotvani,
   Kako Izmene i dopune ZOBS važe od 03.04. 2018. smatramo da vam je probna dozvola izdata sa važećim pravilima po kojima pratnja lica traje do punoletstva prema našem mišljenju ali svakako vam savetujemo da konsultujete Upravu saobraćajane policije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Probna vozačka dozvola se još uvek izdaje na rok od godinu dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imam 17 godina.Ako bih ja za dve nedelje krenuo na obuku i stekao probnu vozačku dozvolu do polovine avgusta, da li bi mene obuhvatio novi zakon trajanja probne vozačke dozvole do 21. godine života ili stari važenja godinu dana od izdavanja?

 • Postovani,
  Ja imam 17 godina i stekao sam probnu 7.8.2018. Da li za mene vazi da moram da vozim auto sa najvise 80kw ili to povinje da se primenjuje od aprila 2019?

 • Dobila sam probnu 10.8.2018.
  Da li cu ja imati probnu godinu dana ili tri godine kad dodje na snagu novi zakon, tj dal ce meni promeniti trajanje probne vozacke dozvole?

  • Poštovana,
   Na dozvoli vam stoji datum isteka. Sve dozvole izdate do aprila sledeće godine važe godinu dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Prosle nedelje sam predala zahtev za izdavanje vozacke dozvole nakon probne. Dobila sam ‘Potvrdu o prijemu zahteva za izdavanje vozacke dozvole’, na kojoj nigde ne pise kategorija. Zanima me da li sa tom potvrdom smem da ucestvujem u saobracaju?

  • Poštovani,
   Potvrda zvanično zamenjuje regularnu vozačku dozvolu do preuzimanja iste.Sa potvrdom možete voziti na teritoriji Srdije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam 17 god a necu stici da zavrsim sve do aprila zanima me da li lica koja su krenula u auto sk po starom zakonu da li ce i probna vozacka biti po starom ako polozim posle aprila.

  • Poštovani,
   Po našem mišljenju prelazne i završne odredbe zakona podrazumevaju da dozvola mora biti izdata do datuma promene pravila kako bi se na nju odnosila još uvek važeća pravila po starom zakonu. Konsultujte auto- školu i Upravu za upravne poslove MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Pošotvani,
   Sve dozvole koje budu izdate pre početka važenja izmena zakona od kojih se računa rok od godinu dana nakon koga počinje primena novih odredaba o vozačkoj dozvoli će važiti po starim pravilima (april).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Zavisi od zakona zemlje u kojoj vozite. Ovo se tretira kao upravljanje vozilom bez dozvole (ne kao bez obrasca nego kao bez položenog vozačkog ispita za tu kategoriju). Nikako vam ne preporučujemo da testirate ovo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dali ce da vazi 2 godine ili 1 godinu probna vozacka ako polozim vozacki posle aprila tj kada(ako?) stupi pravilo probna vozacka na 2 godine.A ja imam 27 dali ce da vazi probna 2 godine i za osobe koje imaju preko 21 godinu to me zanima!

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato, sva ograničenja se odnose na sve dozvole koje su izdate od početka važenja izmena i dopuna zakona u aprilu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Važe sva pravila novog zakona osim onih o dužini probne vozačke od godinu dana, ukoliko položite vozački ispit i izvadite probnu vozačku pre aprila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Za A1 kategoriju moze da se dobije probna vozacka sa 16 godina,pa da li je tu neophodan pratilac ili maloletnik moze sam da vozi ?

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato za A kategoriju i njene podkategorije osim na obuci nije ni moguće obezbeđenje pratioca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Kerenuo sam sa obukom u oktobru 2018god. i svu obuku i polaganja sam zavrsio sem polaganja voznje,to treba da polazem 12 aprila 2019.god..Da li nakon polaganja ispita i dobijanje nove probne dozvole u aprilu 20019god.i mene kaci novi zakon?

  • Pošotvani,
   Sve dozvole izdate nakon 03. aprila će imati rok važnosti po novim pravilima, a ostala ograničenja su u primeni od prošle godine svakako.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav. Posto necu stici da polozim pre 03.04.19 a posedujem fiat stila koji ima 85kw kojeg sam dobio od dede koji je preminuo a ne zivim sa roditeljima koji bi se vozili svaki put samnon.Da li ja sad moram njega prodam i uzmem nesto slabije, jer ce da me kazne ako ga budem vozio nakon sto polozim

  • Poštovani,
   Ako ste sami u vozilu sa probnom vozačkom dozvolom možete voziti vozilo jačine do 80kw.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Nisam razumeo,i nisu objasnili dal oni koji nisu prosli teoriski ispit ili poceli sa voznjom(pred vozacki ispit)a prodje 1.april,dal ce njih isto da zadesi a poceli su po novom zakonu?

  • Poštovani,
   Sve dozvole koje ne budu izdate do aprila će važiti po novom. Ipak imamo nagoveštaje da će ovo biti odloženo do kraja godine. Pratite situaciju u narednim danima
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Polozio sam u decembru 2018. godine i zanima me da li samostalno smem da vozim kola cija je snaga preko 80kw? I da li ce izmena zakona uticati na mene?
  Srdacan pozdrav!

  • Poštovani,
   Sva ograničenja za probne dozvole sem roka važenja su stupila na snagu tako i ovo o zapremini motora. Izmene zakona se odnose samo na produžetak roka u kome će se još izdavati probne dozvole na godinu dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Da li je moguće, pod uslovom da nemamo nikakvih prekršaja, dobiti stalnu vozačku dozvolu posle 10 meseci probne?

  • Poštovana,
   Probna vozačka dozvola se isključivo izdaje na rok od godinu dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Izvadio sam probnu dozvolu pocetkom marta ove god (2019) vazi 1 godinu interesuje me da li vazi zabrana snage iznad 80kw ili vazi za one koje izvade probnu dozvolu posle 2. Septembra?

  • Poštovani,
   Ne smete upravljati vozilom sa većom snagom motora od 80kw.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dali probna traje jos 1 godinu ili sada na dve.Dali ce to da se odlozi na jos neko vreme ako imate neke informacije voleo bih da znam da nisu slucajno opet odlozili.

 • Da li za vozača koji je probnu vozačku dozvolu dobio sa 17 godina i u međuvremenu napunio 18 godina važi pravilo da ne sme da upravlja vozilom bez nadzora osobe koja ima 5 god vozacku do isteka probne?

  • Poštovani,
   Godine života nisu bitne kada je u pitanju probna vozačka dozvola.Ne smete upravljati vozilom bez nadzora osobe koja ima 5 godina važeću vozačku dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Ja sam polozio propise po starom zakonu i vozio nekoliko casova, i sada je novi zakon stupio na snagu. Da li to znaci da mi ostaje probna dozvola samo godinu dana ili mi se produzuje?

  • Poštovani,
   Ako vam je izdata probna dozvola, na njoj je jasno naznačeno do kada važi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Treba da izadjem na ispit pred kraj ovog meseca, samo mi nije jasno zasto se produzuje dozvola ako su propisi polozeni po starom zakonu i postoji pitanje gde kaze da probna traje godinu dana? Ako sam po starom polozio nije logicno da se menja
  .

  • Poštovani,
   Zakon predviđa da sve dozvole izdate nakon 03.09. budu izdate sa novim rokom važenja. Nije bitno da li ste polagali pre već da li je dozvola izdata pre ovog datuma.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  moja probna vozačka dozvola ističe uskoro.
  Dobio sam informaciju od nekog prijatelja da je moguće podneti zahtev za dobijanje stalne vozačke dozvole mesec dana pre isteka same probne dozvole. Zato me sad zanima da li je stvarno ova informacija tačna?
  Hvala unapred.
  Srdačan pozdrav!

  • Poštovani,
   Sa probnom vozačkom dozvolom možete upravljati samo na teritoriji Srbije,
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *