Naknada štete – udarne rupe

Naknada štete od udarnih rupa na kolovozu je jedno od pitanja koje u ovo doba godine muči mnoge vozače na našim putevima. Predmet čuđenje i podsmeha, ali svakako i realnost sa kojom se svaki vozač često susreće.

U prolećnom periodu postaju vidljivi štetni efekti zime po kolovoz. Brojne rupe koje nastanu mogu izazvati oštećenja na kolima. Najčešće su to pneumatici, felne, amortizeri, ramena, spone.

Naletanje na udarnu rupu na kolovozu može pored oštećenja na vozilu da uzrokuje i ozbiljno ugrožavanje bezbednosti saobraćaja. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima je zato propisao, pored obaveze vozača da poštuju ograničenje brzine i usklade vožnju uslovima puta, kao i obavezu putara da obeleže ovakva rizična mesta do njihove sanacije.

Kada nastane šteta od udarne rupe na kolovozu jedno od osnovnih pitanja je da li je naknada štete moguća?

Odgovor je da, ali pod određenim uslovima.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima kaže da se saobraćajnom signalizacijom moraju obeležiti i opasnosti privremenog karaktera, a naročito one koje nastanu usled iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja puta, kao i da se ti znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.

Ipak, svedoci smo da u realnosti na putevima postoje neobeležene udarne rupe. Zbog toga je JP Beograd put obezbedilo telefone i kontakt putem elektronske pošte kako bi vozači mogli da prijave pojavu udarnih rupa.

Šta najčešće strada?

Udarne rupe koje nisu obeležene na adekvatan način mogu biti izuzetno opasne po bezbednost učesnika u saobraćaju. Naletanje na ovakva oštećenja može da izazove saobraćajne udese koji po pravilu pruzrokuju manju ili veću štetu ali mogu imati i tragične posledice.

Najugroženiji delovi vozila usled rupa na kolovozu su:

  1. Pneumatici
  2. Spone
  3. Kugle i ramena
  4. Stabilizatori
  5. Amortizeri

udarne rupePosledice otpadanja točka ili gubitka kontrole nećemo ni pominjati jer je nažalost kod ovakvih nezgoda materijalna šteta uglavnom u drugom planu.

Napominjemo: Vožnja po lošem kolovozu punom rupa i oštećenja i kada ne dovede do trenutne štete, oštećuje vozilo i skraćuje mu vek trajanja. Udari koje prima cela karoserija preko trapa utiču na njeno slabljenje i brže propadanje. Paradokalno – jeftinije je održavati redovno puteve i ulice nego uništavati ogroman broj vozila.

Kako se ostvaruje naknada štete?

Za početak za svaku štetu koja nastane neko mora biti odgovoran.

Za održavanje puteva I i II reda nadležno je JP Putevi Srbije. Opštinski i gradski organi koji angažuju putarska preduzeća.

Dakle obraćanje odgovarajućem upravljaču puta je prvi korak da se ostvari naknada štete.

Naknada štete koja nastane na putevima u Beogradu se može u vidu pismenog zahteva poslati JP Beograd put.

Naknada štete – šta vam je sve neophodno?

Ukoliko dođe do oštećenja usled naletanja na neobeleženu udarnu rupu na kolovozu, posmatrajte situaciju kao da je došlo do saobraćajne nezgode. Kako je oštećeno samo vaše vozilo, neophodno je da pozovete saobraćajnu policiju da izađe na lice mesta. Do dolaska patrole vozilo nemojte pomerati, a nije na odmet i da fotografišete samu situaciju.

Napomena: Postoji šansa da saobraćajna policija ovom prilikom utvrdi da ste Vi krivi za nastalu štetu jer se niste pridržavali pravila saobraćaja.  Prekoračenje brzine, prisustvo alkohola ili opijata u krvi, nepoštovanje signalizacije ili vožnja koja nije u sklađena sa uslovima puta mogu biti  razlog da umesto dobijene naknade, naknadu sami platite, a pored toga i platite novčanu kaznu.

Ako se u blizini nalazi neko ko je celu situaciju nesmetano posmatrao, zamolite ga da Vam ostavi podatke kako bi posvedočio o događaju, ukoliko stvar dođe do suda.

Kada saobraćajna policija sačini zapisnik, potrebno je da kola odu u vašu osiguravajuću kući radi procene štete.

Napomena: Procena štete je postupak koji mogu obaviti samo stručna, za to osposobljena lica koja su ovlašćena da vam daju ovakvu procenu.

Nakon dobijanja procene, pismeni zahtev za naknadu štete u pismenom obliku podnesite nadležnom preduzeću. Koje je preduzeće nadležno, zavisi od puta na kome je došlo do konkretnog oštećenja. Informaciju o tome ko je zadužen za održavanje te saobraćajnice svakako možete dobiti od nadležnih upravljača puta.

Naknada štete bi u ovakvom slučaju trebalo da vam bude isplaćena ako preduzeće prihvati vaš odštetni zahtev. Ako to odbije, stvar se mora rešiti na sudu. Tužba po pravilu podnosi protiv upravljača puta, a ne konkretnog preduzeća koje put održava.

Želimo Vam sigurnu vožnju,

Vaš AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *