vozila pod pratnjom

Vozila pod pratnjom – šta kad ih sretnete na putu?

Vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza su posebno obeležena vozila državnih organa koji izvršavaju svoje dužnosti i zadatke. Zbog prirode posla koji obavljaju i potrebe da im se olakša kretanje kroz saobraćaj na putu, propisana su pravila saobraćaja koja ostali vozači moraju da poštuju kada sretnu vozila pod pratnjom. Zbog toga su ova Read more about Vozila pod pratnjom – šta kad ih sretnete na putu?[…]