kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor – prvi korak do automobila

Kupoprodajni ugovor je jedan od najčešćih pravnih poslova na osnovu koga se vrši prenos vlasništva na automobilu. Šta zapravo znači prenos vlasništva na automobilu? Kada kažete da ste „preneli auto na sebe“ znači da ste stekli pravo svojine na automobilu. Zapravo, došlo je do prenosa prava svojine sa starog vlasnika na vas. Osnov za ovakav Read more about Kupoprodajni ugovor – prvi korak do automobila[…]