parkiranje

Parkiranje u Beogradu – parking zone

Parkiranje u Beogradu je jedan od većih vozačkih izazova. Beograd je grad koji se razvija i širi. Broj automobila je u svakodnevnom porastu dok je broj parking mesta, u najmanju ruku ograničen, a često i u opadanju. Tek od skora se kao potreba i standard pojavila praksa da novi objekti koji se podižu obavezno imaju Read more about Parkiranje u Beogradu – parking zone[…]