ovlašćenje za auto

Ovlašćenje za auto – kada se sve daje i zašto?

Ovlašćenje za auto je jedna od čestih tema vozača. Kada i zašto se daje? Ko ga može dati i šta sa njim možete? Da li je dovoljno da imate ovlašćenje za put u inostranstvo? Šta je ovlašćenje za auto? Ovlašćenje za auto je punomoćje kojim vas vlasnik vozila ovlašćuje da možete vršiti određenu radnju njegovim Read more about Ovlašćenje za auto – kada se sve daje i zašto?[…]