agresija

Agresija u vožnji i šta sa njom?

Agresija vozača – gde je nestalo strpljenje? Vozačka agresija je oblik ponašanja sa kojim svako od nas može da se susretne gotovo svakodnevno, bilo kao učesnik u saobraćaju ili posmatrač odvijanja saobraćaja. Fizički sukob, svađa, psovanje, prekomerna upotreba sirene, škripa guma, nepristojne gestikulacije. Sve su ovo društveno neprihvatljiva ponašanja putem kojih se ispoljava vozačka agresija. Read more about Agresija u vožnji i šta sa njom?[…]