Radar i radarska kontrola brzine

Radarska kontrola brzine je vid kontrole saobraćaja koju preduzima saobraćajna policija.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje ograničenja brzine kretanja vozila po kategorijama puteva, odnosno pružanja puta kroz naseljena mesta.

Većina vozača se tokom vozačke karijere susrela sa radarskom kontrolom i kaznenim poenima zbog prekoračenja brzine.

Evo šta vozači treba da znaju ukratko o tome kako se meri kontrola brzine i kako funkcioniše radar.

Radarska kontrola brzine – kako se vrši?

Način vršenja kontrolisanja brzine kretanja vozila kao i uređaja kojima se ona vrši propisani su u Pravilniku o merilima brzine vozila u saobraćaju. Propisana tačnost merenja i upotreba uređaja propisane su zakonom kojim se uređuje metrologija.

Kontrolu brzine kretanja vrši MUP, konkretnije saobraćajna policija.

Merenje brzine vozila u saobraćaju se vrši :

1. Metodom stacionarnog merenja
2. Metodom pokretnog merenja

Radarska kontrola brzine – čime se vrši?

Radar je akronim za radio detekciju i domet. Postao je sinonim za kontrolu brzine uopšte. Kao uređaj se najčešće koristi u kontrolisanju brzine kretanja ali nije jedini uređaj koji se koristi u ove svrhe.

Za pokretno merenje brzine koristi se isključivo radarski uređaji.

Za stacionarno merenje brzine kretanja koriste se radari, lidari ili senzorska merila.

 • radari rade na principu Doplerovog efekta, odnosno merenja razlika u frekvencijama između signala mikrotalasa koje odašilje uređaj i onog signala koji se odbija od kontrolisanog vozila.
 • lidari su laserska merila koja rastojanje i brzinu kretanja vozila određuju na osnovu merenja vremena prostiranja laserskih impulsa reflektovanih od kontrolisanog vozila.
 • senzorsko merenje brzine se vrši uz pomoć najmanje dva senzora od kojih je jedan ugrađen u put u jednoj saobraćajnoj traci na određenom rastojanju.

Radarska kontrola brzine – oblici kontrole

1. kontrola brzine koju vrše patrole saobraćajne policije

Ova kontrola se vrši iz vozila ili stacionarnim uređajima van vozila.
Merenje brzine se vrši na zadatim lokacijama na kojima uređaj može da ostvari ispravno merenje.

Kada vidite patrolu i uređaj, već je kasno.

Noviji tip uređaja koji meri brzinu kretanja pomoću laserskog snopa omogućava merenje brzine i udaljenosti vozila sa velikih rastojanja. Uz to se pravi snimak ili fotografija koja se predstavlja učiniocu ovog prekršaja, tako da to što niste zaustavljeni na licu mesta ne znači da vaš prekršaj nije evidentiran.

2. presretači

Službena vozila bez na prvi mah vidljivih spoljašnjih obeležja koja su namenjena za kontrolisanje poštovanja saobraćajnih propisa, a prvenstveno kontrolisanju brzine kretanja vozila. Radarski uređaj u ovim vozilima meri vreme i rastojanje do kontrolisanog vozila. Na osnovu tih podataka izračunava se srednja brzina.

Pored automobila koji su opremljeni za obavljanje kontrole na putevima postoje i vozila MUP a koja su opremljena za snimanje prekršaja u gradu.

3. kamere

Merenje brzine vozila na gradskim saobraćajnicama putem stacionarnih radara koji su opremljeni da automatski, ili pod nadzorom, evidentiraju prekršaje. Delovi gradskih saobraćajnica su opremljeni ovakvim uređajima koji se nalaze na konstrukciji iznad saobraćanih traka gradskih ulica. Ovakvi delovi puta na kojima se meri brzina kretanja su jasno obeleženi znakom koji upozorava na kontrolu brzine kretanja. Uglavnom je reč o senzorskim merilima koja mere vreme koje protekne od ulaska u polje senzora do prolaska ispod uređaja za merenje i beleženje prekršaja.

Mnogi vozači u Beogradu su već imali neprijatan susret sa kaznama za prekoračenje brzine koje su evidentirane na ovaj način.

4. merenje prosečne brzine – kapije

Uskoro je planirano da i kod nas zaživi merenje prosečne brzine kretanja na određenim deonicama puteva. U ovom slučaju beleži se vreme za koje vozilo pređe određenu razdaljinu na osnovu čega može da se odredi prosečna brzina kretanja vozila duž određene deonice puta. Ovaj sistem može da se primeni i kontrolisanjem vremena prolaska kroz naplatne rampe ili stizanja do graničnih prelaza gde se već nalazi oprema za snimanje.

Pravljenjem pauza se svakako izbegava kažnjavanje ali se i obesmišljava jurenje iznad dozvoljenog ograničenja brzine jer se osim potrošnje goriva ne postiže nikakav efekat.

Neka metrološka pravila

Evo nekih osnovnih metroloških pravila za upotrebu uređaja za kontrolu brzine kretanja:

 • uređaji za merenje moraju na sebi imati određene oznake (naziv merila, proizvođač, tip, serijski broj, opseg merenja brzine) koje moraju biti vidljive, čitljive i neizbrisive
 • merenje brzine se može vršiti u oba smera i u odlasku i u dolasku
 • merilo mora na sebi imati žig odnosno nalepnicu da je atestirano u redovnom roku
 • rastojanje koje ručni radari i lidari mogu da izmere ne može biti manje od 300 metara

Zablude vozača o tome kako prevariti radar

 • kačenje CD-a na centralni retrovizor.

Ne postižete efekat jer je refleksija ove površine suviše mala da bi ometala laserski snop koji je uzak i usmeren na donji deo automobila.

 • brzina se tačno meri samo u odlasku.

Savremeni uređaji sasvim ispravno mere brzinu u oba smera što je i propisano pravilnikom.

 • kiša zbunjuje radar

Netačno, uređaji su testirani na rad u svim vremenskim uslovima, a uslovi toliko smanjene vidljivosti da je nemoguće snimanje bi morali da budu takvi da verovatno ne biste ni imali susret sa radarskom kontrolom.

 

Vozite pažljivo!

AMK Novi beograd

38 thoughts on “Radar i radarska kontrola brzine

 • Molim vas za tumacenje metroloskog pravila da rastojanje koje radari i lidari mogu da izmere ne moze biti manje od 300m. Da li to znaci da izmerene brzine vozila koja su na manje od 300m od radara ne vaze? Ovo pitam jer sam isao 60kmh kad na 50ak m ispred sebe primetih radar na tronoscu pored puta. Tad sam smanjio na 50kmh

  • Poštovani,
   Pravilnik o merenju brzine sadrži sledeću tačku u istom stavu u kome je navedena rečenica o rastojanju: Najmanja i najveća udaljenost od kontrolisanog vozila sa koje je moguće izvršiti pouzdano merenje brzine kontrolisanog vozila navodi se u uverenju o odobrenju tipa merila i u tehničkoj specifikaciji proizvođača. Ukoliko merila mogu da rade u različitim načinima rada (modovima rada), za svaki način rada navodi se najmanje i najveće rastojanje sa koga je još uvek moguće izvršiti pouzdano merenje brzine. Na fotografiji prekršaja ćete imati podatak o rastojanju sa koga ste snimljeni kao i tip uređaja kojim je snimanje izvršeno.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ako saobracajna patrola sa radarskim uredjajem ne zaustavi vozilo koje prolazi pored nje, sa prekoracenjem brzine od oko 10 km/h, da li moze ipak da posalje prijavu za prekoracenje brzine?

  • Poštovani,
   Može ako je prekoračenje zabeleženo radarskim uređajem koji je osposobljen i za pravljenje snimka prekršaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Može, gde god ima dovoljno razdaljine da se izvrši snimanje brzine vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Ovo pitanje reguliše pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja. Takođe se možete obratiti Upravi saobraćajne policije koja će vam dati najtačniji odgovovr na sva pitanja vezana za kontrolu saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Nisam siguran da li sam prekoracio brzinu na putu sa ogranicenjem 50km/h. Na 40ak metara kada sa pogledao koliko brzo idem video sam da je malo ispod 50. Da li postoji neka mogucnost da to proverim ili da zivim u neizvesnosti par dana?

  • Poštovani,
   Mislimo da nema razloga da se opterećujete ovim stvarima. Ukoliko je i postojao radar na ovom delu puta sumnjamo da ćete za tako malo prekoračenje imati problema, a i ovo nikako ne možete znati dok ne dobijete eventualni poziv od sudije za prekršaje. A s obzirom na to da niste zaustavljeni smatramo da su male šanse da dođe do ove situacije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Prosao sam radar iznad puta i posle nekih 700 metra sam prekoracio brzinu, da li mogu ocekivati kaznu? I da li radar mora biti obelezen znakom? Pozdrav

  • Poštovani,
   Ako vas dobro razumemo prošli ste policijsku patrolu sa radarom za merenje brzine. U praksi je ređe merenje odlazne brzine, tako da će policijski službenici postaviti radarski uređaj tako da vam mere brzinu u dolasku. Sumnjamo da ćete imati problema u ovom slučaju. Radarske patrole nisu obeležene niti postoji način za to. Obeležena su samo stacionarna mesta na kojima se meri brzina.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ne prosao sam novopostavljeni stacionarni radar koji nije obelezen, nakon vise od pola kilometra sam ubrzao, zato i pitam da li cu imati problema. Pozdrav

  • Poštovani,
   Pitanje je da li je novopostavljeni uređaj već u funkciji, udaljenost posle koje ste ubrzali i ostale okolnosti slučaja čine malo verovatnim da ćete imati problema, ali opet ne može se napamet ništa tvrditi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Stigla mi je kazna da sam prekoračio brzinu na deonici koja poseduje kamere za crveno svetlo, ali nigde nema znaka za kontrolisanje brzine. Da li je kažnjavanje po zakonu ili nije? U napred zahvalan.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da je prema pravilniku znak o kome govorite imenovan kao „Kontrola brzine“ i u njegovoj definiciji označava početak deonice gde se često vrši radarska kontrola brzine. Taj znak spada u znakove obaveštenja koji prema ZOBS i definiciji spadaju u obaveznu signalizaciju. Međutim ovi znakovi se ne odnose na mobilna sredstva za snimanje kao i ona koja se povremeno upotrebljavaju. Preporučujemo da ukoliko dođe do sudskog postupka konsultujete stručnu pravnu pomoć.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Na 50 m od mene auto sa radarom mi je presao put i parkirao se. Prosao sam bez zaustavljanja. Da li u takvoj situaciji dok prelazi put itd i staje moze da meri brzinu. Ili mora da ga nesto steluje aktivira itd?. Hvala unapred.

  • Poštovani,
   Snimanje brzine iz vozila mora biti prilagođeno uslovima za snimanje prema metrološkim uputstvima tipa uređaja, kako ne znamo tip uređaja koji je korišćen u konkretnom slučaju ne možemo vam sa sigurnošću reći ništa o ovome. Ipak sumnjamo da je vršeno merenje u trenutku kada patrola dolazi na mesto na kome će kontrolisati učesnike u saobraćaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zaustavio me je policajac u naselju gde je ogranicenje 50 km. Rekao mi je da sam prekoracio brzinu za 10 do 12 kilometara. Nije mi pokazao snimak i uredjaj na kome je zabelezio prekoracenje brzine. Uzeo mi je vozacku dizvolu, otisao u auto, a zatim mi je dao uplatnice i rekao da uplatim kaznu od 2500 dinara. Nije mi dao ni zapisnik. Da li sam duzan da platim kaznu, jer nisam utvrdio da li sam prekoracio brzinu i dobio zapisnik?

  • Poštovani,
   U spornim situacijama obično se odmah stavlja primedba na zapisnik. Na poleđini prekršajnog naloga imate uputstvo o potencijalnim mogućnostima da pokrenete prekršajni postupak i dokazujete na sudu vaš stav.Ipak pre takve odluke vam savetujemo da konsultujete stručnu pravnu pomoć-
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Radarski uređaji putem lasera ili ostalih vrsta signala detektuju kretanje vozila kao tela koje se kreće, a što ni na koji način nije povezano sa kilometar satom.
  Srdačno,
  AMK Novi Beograd

 • Pozdrav…
  U naseljenom mestu u toku noći vozila sam oko 90km/h gde sam na nekih 150m uočila radar i počela da kočim… Nisu me zaustavili već je u mene bila uperena samo crvena lampica od radara. Da li se dobija kazna iako nisam zaustavljena ili?

  • Poštovana,
   Sumnjamo da ćete dobiti poziv da se vlasnik vozila izjasni ko je upravljao vozilom jer se u praksi ide na zaustavljanje vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Na magistralnom putu na fruskoj gori sam vozio nekih 20km/h preko ogranicenja i tek na nekih 10 metara udaljenosti sam primetio patrolu pored puta sa uperenim radarom. Nisu me zaustavili i ja sam nastavio svoju voznju.
  Kolike su mogucnosti da mi prekrsaj stigne na kucnu adresu?

  Hvala unapred

 • Da li radar mora da blicne kada me radar ,,uhvati“?
  I da li policija uvek zaustavlja kada me radar uhvati?

  • Poštovani,
   Nemamo informaciju da tip merila koji korsiti MUP blica prilikom snimanja brzine. Praksa saobraćajne policije je da se vozilo zaustavi kada je to moguće.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pored puta je bio civilni auto sa radarom unutra,vozio sam oko 54, 55 km/h na 400m od njih, ali cim sam uocio da vozim vise od 50 smanjio sam brzinu, pored njih sam prosao po ogranicenju, nisu me zaustavili zanima me da li ce mi stici kazna na kucnu adresu? Hvala na unapred

  • Poštovani,
   Da li će vam stići poziv da se izjasnite ko je upravljao vozilom, mi ne možemo znati ali praksa kaže da je malo verovatno da ćete imati problem sa ovakvim prekoračenjem.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li stacionarni radar pored policijskog vozila sme da meri brzinu u gradu na deonici koje nije obeleženo znakom „Radarska kontrola“? Unapred hvala na odgovoru.
  S poštovanjem,
  Radović Ljubomir

  • Poštovani,
   Ako mislite na radare koje koriste patrole saobraćajne policije, to nisu stacionarni radari. To što su na držaču u vidu tronošca najčešće ih ne čini stacionarnim da bi se znakom obeležavalo merenje brzine na tom delu puta već su to aktivnosti kontrole saobraćaja policijskih patrola koje se organizuju prema planu i rasporedu službenih radnji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dal moze radar u saobracajnim kolima da slika automatski ( saobracajci nisu videli da je drug prosao 20-30 vise od ogranicene brzine) ??

  Hvala puno

 • Isao sam u zoni skole 60km/h pored puta sa desne strane je bila policija, ja sam isao u brzoj traci u mojoj nije bilo ispred mene vozila ali u desnoj jeste, da li je moguce da sam uspeo da izbegnem radar

  • Poštovani,
   Sačekajte da vidite da li ćete dobiti nešto na kućnu adresu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *