Sačuvajte kočnice vašeg auta – 5 načina za održavanje

Kočnice su osnova sistema za zaustavljanje automobila. Kao takve su ključni faktor za bezbednu vožnju jer sve što se pokrene mora i da se na neki način zaustavi.

Kočnice možemo opisati kao mehaničke uređaje različitog tipa koji su namenjeni za usporavanje kretanja kroz transformaciju energije kretanja u druge vidove energije.

Kočnice dakle služe da kada vozimo imamo izvesnost da delovanjem na komande možemo bezbedno usporiti ili zaustaviti automobil.

Vozači svakodnevno koriste nožne ili ručne komande na svojim automobilima. Jedna od najkorišćenijih, uz papučicu gasa, je kočnica. Ova rutinska upotreba komandi često čini da se ni ne razmišlja o osnovama funkcionisanja različitih sistema na automobilu.

Naravno ne treba da budete eksperti za mehaniku i elektroniku ali neke osnovne stvari je svakako poželjno znati kako biste uvek znali šta može da se dogodi i koliko su opasni određeni kvarovi.

Takođe, poznavanjem osnova funkcionisanja automobila dobijate svest o potrebi održavanja ispravnosti i kontrole vašeg automobila. Na taj način ćete voziti bezbednije i čuvati sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Kočnice automobila- kako zapravo kočimo?

Kočnice služe za usporavanje, zaustavljanje ili prevenciju pokretanja automobila. Da bi se ostvarila ova namena potrebno je na neki način otežati rad uređajima za kretanje vozila.

Ovo delovanje na sistem za kretanje počinje pritiskom na papučicu kočnice kojom se deluje na kočionu tečnost unutar kočionog sistema (hidrauličnog). Preko kočione tečnosti se ostvaruje pritisak na same kočione uređaje na točkovima i vrši se usporavanje odnosno zaustavljanje automobila.

Kočenje se vrši tako što dolazi do izazvanog mehaničkog pritiska krećuće površine između dve statičke površine. Na ovaj način se izaziva trenje kojim se zapravo vrši transfer energija. Kinetička energija opada tako što se pretvara u toplotnu.

Kočnice automobila- koje vrste se koriste?

Po načinu upotrebe mogu se razlikovati:

1.Radna – glavni kočioni instrument kojim se usporava ili zaustavlja vozilo. Njeno delovanje se ostvaruje pritiskanjem komande za kočenje.

2. Pomoćna – služi za usporavanje i zaustavljanje u slučaju otkazivanja radne kočnice. Zato je odvojena od sistema radne kočnice. Njeno delovanje se ostvaruje najčešće povlačenjem kočione ručice kojim se mehanički aktivira kočioni sistem.

3. Parkirna – služi za blokadu točkova kada je vozilo zaustavljeno. Njeno delovanje se ostvaruje kao i kod pomoćne kočnice povlačenjem kočione ručice.

Po mehanizmu kočenja u automobile se danas najčešće ugrađuju dve vrste kočnica:

1.Disk kočnice – kod kojih se kočenje ostvaruje tako što kočione pločice između sebe stiskaju metalni disk koji je pričvršćen za točak. Kod njih je veća kočiona površina pa je samim tim omogućeno jače kočenje. Uz to konstrukcija je takva da omogućava bolje vazdušno hlađenje.

Ugrađuju se u jače automobile na svim točkovima, a kod slabijih samo na prednjim točkovima dok se na zadnjim točkovima ugrađuju doboš kočnice.

2.Doboš kočnice – kod njih se kočenje ostvaruje širenjem paknova na unutrašnje strane doboša koji se nalazi na samom točku. Sam naziv dolazi od izgleda ovog tipa kočnica.

One su zatvorene konstrukcije- unutar posude (doboša) se nalaze kočioni paknovi obloženi posebnim slojem koji omogućava kočenje. Istrošenost ovog sloja je potrebno proveravati.

Zbog same konstrukcije slabije je hlađenje pa može doći do pregrevanja kočnica. Zato se ugrađuju na zadnje točkove slabijih automobila.

Toplota je dakle vid energije koji smanjuje kinetičku energiju ali takođe može negativno delovati na samu silu kočenja ako se poveća preko određene granice.

5 saveta za održavanje ispravnih kočnica

1. Obavezno vršite redovan tehnički pregled

Servisi i mehaničari mogu da vam ugrade nove kočione uređaje ali samo tehnički pregled može da izvrši merenje kočionog koeficijenta.

Da li se ostvaruje potrebna sila kočenja lako će se utvrditi na valjcima linije tehničkog pregleda, a uz to tehničari će prekontrolisati stanje creva kroz koja ide kočiona tečnost.

Istrošenost ovih provodnika može dovesti do njihovog pucanja i izlivanja kočione tečnosti što će se manifestovati kroz otkazivanje kočnica kada su potrebne.

Nevolja je što će se pucanje dotrajalih creva dogoditi baš u trenutku kada je pritisak na papučicu kočnice najveći što znači da je to upravo ona situacija u kojoj je neophodno da zaustavite vaš automobil.

2. Redovno kontrolišite nivo i menjajte kočionu tečnost (DOT3, DOT4).

Ova tečnost je higroskopna što znači da u sebe prima vlagu.

Ako procenat vlažnosti pređe određene granice desiće se da u kontaktu sa visokom temperaturom koja se razvija na kočnicama dođe do isparavanja vode u kočionoj tečnosti. Tada dolazi do čuvenog „propadanja“ pedale kočnice i mogućih teških posledica.

Prosek posle koga treba dopuniti i menjati tečnost je pređenih 60.000 km odnosno dve godine.

3. Kontrolišite stanje kočionih pločica paknova i diskova

Prilikom obavezne godišnje zamene pneumatika prekontrolišite stanje u kome su vaše kočione pločice i diskovi.

Trenje koje ostvaruju kočione pločice u kontaktu sa diskovima vremenom oštećuje i pločice i diskove. Pločice se troše brže i spadaju u redovan potrošni deo.

Diskovi su ipak otporniji, na njima se vremenom stvaraju brazde i disk se istanjuje.

U najgorim slučajevima može doći do pucanja diska, ali samo ako prethodno ne reagujete na indikatore koji ukazuju na ozbiljnu istrošenost diskova.

4. Izaberite kvalitetne kočione pločice (obloge)

Kada servisirate kočnice razmislite da li da sve prepustite serviseru. Ušteda na kočionim pločicama je kratkoročnog daha jer manje kvalitetne pločice oštećuju disk koji je znatno skuplji.
Bolje izdvojite koji dinar više za kočione obloge renomiranih proizvođača nego da ubrzo kupujete nove kočione diskove.

5. Pažljivo vozite

Od stila vožnje zavisi u kom će stanju ostati vaše kočnice u određenom periodu.

Ako dodajete prekomerno gas i ubrzavate moraćete i jače da kočite pa će vaše kočnice (pločice i diskovi) brže biti istrošene.

Takođe ne dovodite sebe često u situacije da morate da ostvarite apsolutno kočenje (potpuno zaustavljanje vozila na najkraćem rastojanju) jer ćete na taj način značajno skratiti vek vašim kočnicama.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *