Inostrana vozačka dozvola u Srbiji

Često pitanje i dilema vozača da li u Republici Srbiji mogu koristiti obrazac inostrane vozačke dozvole i sa njom upravljati vozilom bez problema.

Pravila Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima su prilično jasna po ovom pitanju.

***NOVO***NOVO***NOVO***

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja su stupile na snagu i nova pravila počinju da se primenjuju od 03.04.2018. godine – SAZNAJTE ŠTA SE MENJA – NOVA PRAVILA O STRANOJ VOZAČKOJ DOZVOLI U SRBIJI 

Da bi se upravljalo vozilom određene kategorije u Republici Srbiji ,kao preduslov, neophodno je posedovati vozačku dozvolu za tu kategoriju vozila.

Da bismo vam dodatno pomogli i razjasnili neke situacije, osvrnućemo se i na razjašnjenje pojmova kao što su boravište, prebivalište i stranac.

Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi.

To je mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio;

Boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van mesta svog prebivališta duže od 90 dana;

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije.

Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period.

Osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, privremeni boravak može da se odobri i u trajanju dužem od jedne godine.

Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu stranca.

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje šest meseci duži od roka na koji se izdaje odobrenje.

Ko može da vozi sa inostranom dozvolom?

Ova pravila su važila do 03.04.2018. godine – Ko može da vozi sa stranom vozačkom saznajte na linku NOVA PRAVILA O STRANOJ VOZAČKOJ DOZVOLI U SRBIJI 

 • Imalac vozačke dozvole zemlje članice EU koji privremeno boravi u Republici Srbiji i
 • Državljanin Republike Srbije sa privremenim ili stalnim boravkom na teritoriji EU.

Oni smeju na osnovu važeće vozačke dozvole koju je izdao nadležni organ zemlje članice EU da upravlja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, u vreme njenog važenja.

Stranac ili državljanin RS koji privremeno boravi u Srbiji , može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole ili međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka.

Naredne grupe mogu na osnovu strane vozačke dozvole, da upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila za vreme od šest meseci od dana ulaska u Republiku Srbiju:

 • Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji
 • Osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji
 • Stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava
 • Stranih dopisništava
 • Državljanin Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva

Problematika sa inostranim dozvolama za naše vozače ipak nije u ovim poprilično jasnim situacijama.

U većini slučajeva radi se o domaćim državljanima koji imaju boravak u Srbiji i našu vozačku dozvolu, a uz to poseduju vozačku dozvolu izdatu od strane nadležnog organa druge zemlje.

Do ovih situacija često dolazi zbog posedovanja dvojnih državljanstava bivših jugoslovenskih republika i pitanja boravka u Republici Srbiji.

Zakon o državljanstvu Republike Srbije kaže da se državljanin Republike Srbije koji ima i državljanstvo strane države smatra državljaninom Republike Srbije kad se nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Samo pokazivanje drugog pasoša dakle, nije opravdavajući faktor na osnovu koga ćete biti smatrani stranim državljaninom u ovim slučajevima, ukoliko posedujete državljanstvo Republike Srbije

Podsećamo vas na pravilo da niko u isto vreme ne može koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države.

Ako posedujete inostranu vozačku dozvolu a imate prebivalište ili boravak u Republici Srbiji, potrebno je da izvršite zamenu obrasca inostrane vozačke dozvole.

S tim u vezi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa posebne mere i ovlašćenja koja imaju ovlašćena službena lica i koje mogu primeniti prilikom vršenja kontrole saobraćaja.

Konkretnije u ovom slučaju- oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole.

U ovom slučaju policijski službenik na licu mesta oduzima obrazac inostrane vozačke dozvole koji se dostavlja Ministarstvu spoljnih poslova radi vraćanja onom organu strane države koji je dozvolu izdao.

Kako se menja obrazac inostrane vozačke dozvole?

Ako zahtev za zamenu podnosi domaći državljanin potrebno je da priloži:

 • Važeću inostranu vozačku dozvolu sa overenim prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača.
 • Važeću ličnu kartu na uvid.
 • Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tom kategorijom vozila.
 • Dokaz o plaćenoj taksi i naknadama za izdavanje vozačke dozvole.

Ako zahtev podnosi strani državljanin potrebno je da priloži:

 • važeću inostranu vozačku dozvolu i overen prevod
 • Važeću putnu ispravu
 • Dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od 3 meseca
 • Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tom kategorijom vozila
 • Dokazi o uplati taksi i naknada za izdavanje vozačke dozvole

Ne može se zameniti istekla, probna ili privremena inostrana vozačka dozvola.

Takođe imajte na umu da se pravila o vozačkoj dozvoli odnose na vozača, ne i na vlasništvo nad vozilom i pravila o upravljanju vozilima registrovanim u inostranstvu na teritoriji Republike Srbije.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije kaže:

Motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država u Republici Srbiji i stranaca koji rade u njima, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.

Vozila stranih predstavništava u Republici Srbiji, i stranaca koji rade u njima, sa dozvolom za privremeni boravak duži od šest meseci i više mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.

Izuzetno ova vozila mogu učestvovati u saobraćaju iako su registrovana u inostranstvu, a najduže tri meseca od dana ulaska vozila u Republiku Srbiju.

Rok za vozila koja su vlasništvo stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje, počinje teći nakon dobijanja ovog statusa.

Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Izuzetno ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Ukoliko oni imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju „rent-a-car“ vozilima.

484 thoughts on “Inostrana vozačka dozvola u Srbiji

 • Posedujem Austrijsku vozacku dozvolu i auto srpske registracije. Imam Austrijsko i Srpsko drzavljanstvo ( licnu kartu). Dali mogu upravljati svojim vozilom? Ako mogu, gde mogu izvaditi neku potvrdu da mogu…jer NASA policijaje je uzasna, dok ti dokazes da si u pravu, izgubis i vreme i zivce. Pozdrav

  • Poštovana,
   U principu biste trebali da zamenite stranu vozačku dozvolu za domaći dokument ako ovde živite. U praksi prilikom kontrole saobraćaja najverovatnije nećete imati problema sa korišćenjem strane vozačke dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani, živim u vanbračnoj zajednici sa dečkom koji ima Švedsko državljanstvo. Da li postoji mogućnost da vozim auto švedskih tablica u Srbiji i ako postoji mogućnost koja je procedura? Hvala unapred

    • Poštovana,
     Ako imate srpsko državljanstvo i stalno prebivalište u Srbiji niste u mogućnosti da upravljate vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Srbiji. Kao što smo naveli u tekstu, jedino domaći državljani sa odobrenim boravkom u inostranstvu i oni koji su iznajmili rent a car vozila u inostranstvu imaju ovu mogućnost. U toku ove nedelje očekujemo promenu pravila koja je dugo najavljivana tako da pratite situaciju oko propisa u narednom periodu i da li će se nešto promeniti.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     To pitanje morate postaviti nekoj od auto škola u BiH odnosno nadležnom organu za sprovođenje poslova obuke vozača.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

  • Srpski sam drzavljanin,i posedujem nemacku vozacku dozvolu sa privremenim boravkom u Nemackoj.Posto sam razumela da se sa nemackom vozackom dozvolom moze voziti dok sam na odmoru u Srbiji,auto srpske registracije od mog prijatelja,vas savet je da se ‘pokrijem’ i medjunarodnom vozackom dozvolom.Da li tu vrstu dozvole vadim u Nemackoj,ili prilikom dolaska u Srbiju?Hvala unapred na odgovoru i puno uspeha u daljem radu.

   • Poštovana,
    Prema pravilu reciprociteta dužni ste da uz nacionalnu dozvolu imate i međunarodnu dozvolu koju vadite prema državi izdavaocu nacionalne vozačke dozvole (Nemačka)
    Srdačno,
    AMK Novi Beograd

 • Stalno prebivaliste mi je u Irskoj (EU), vec sedam godina i imam Irsku vozacku dozvolu. U Srbiju dolazim na tri sedmice godisnje i koristim automobil koji je vlasnistvo moje majke koja zivi u Srbiji. Zeleo bih da putujem van Srbije tim kolima na letovanje. Da li je problem dobiti ovlascenje za to vozilo i da li krsim bilo kakve zakone. Jako sam obazriv u pitanju policije u Srbiji.
  Hvala u napred,
  Filip

  • Poštovani,
   Ako posedujete pasoš Republike Srbije možete dobiti ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu od vaše majke u tom slučaju.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Taksa po tarifnom broju 40. za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom R. Srbije iznosi 8.160, a plaćate uz to i taksu za podnošenje zahteva tako da je ukupni iznos oko 8470 rsd. Proverite pre uplate.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Što se tiče upravljanje vozilom nema smetnji, ali za prelazak državnih granica biste trebali da imate ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu koje izdajemo DTV (ako ste državljanin Srbije ili imate boravak u Srbiji).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imam pasoš Kraljivine Holandije i kuvajtsku vozačku dozvolu.
  Da li mogu da vozim auto sa tom dozvolom u Srbiji?

  Unapred zahvalan,
  Vuk

  • Poštovani,
   Kao strani državljanin možete voziti na teritoriji Republike Srbije za vreme privremenog boravka sa stranom vozačkom dozvolom pod uslovom reciprociteta. To bi značilo da vam je uz Kuvajtsku dozvolu potrebna i međunarodna vozačka dozvola.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Dobar dan postovani interesuje me : imam srpsku licnu kartu i pasos privremeno sam odjavljen a posedujem hrvatsku vozacku i licnu kartu hrv da li smem da vozim tatin auto na srp tablice.? I da idem preko granice hvala.

    • Poštovani,
     Koliko smo upoznati R.Hrvatska je regulisala ovo pitanje i ukoliko imate prebivalište na drugom mestu ne možete dobiti ličnu kartu R.Hrvatske. Dakle ne možete imati dve lične karte. Kako kažete odjavljeni ste iz R.Srbije tako da smo mišljenja da ne bi bilo smetnji da sa regulisanim boravkom u R.Srbiji i inostranim dokumentima kao i dokazom kada ste ušli u R.Srbiju vozite vozilo u R.Srbiji. Za prelazak granice tuđim vozilom vam je potrebna dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu. Više o tome na http://www.amknovibeograd.com/dtv/
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam svajcarsku vozacku dozvolu i mesto boravka. Po izvrsenoj konverziji i izdavanju njihove dozvole strane dozvole zadrzavaju. Da li za verme boravka u Srbiji mogu da vozim auto sa srpskim tablicama registrovan na moje ime sa CH dozvolom ili moram da trazim nazad SRB dozvolu? Havala unapred na odgovoru.

  • Poštovana,
   Za vreme privremenog boravka možete upravljati sa stranom dozvolom pod uslovom reciprociteta što znači da biste trebali da imate i međunarodnu vozačku dozvolu. Mala verovatnoća je da biste i samo sa švajcarskom dozvolom imali neki problem.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Imam srpsko drzavljanstvo i privremen boravak u Nemackoj gde trenutno i zivim. Pre mesec dana sam zamenila srpsku vozacku za nemacku. Kada odem u posetu u Srbiju da li cu moci bez problema da vozim auto mog oca (registrovan na njegovo ime)?

  Srdacan pozdrav,
  Mila

  • Poštovana,
   Kao srpski državljanin možete koristiti inostranu vozačku dozvolu u Srbiji. Predlažemo da na osnovu nemačke dozvole izvadite i međunarodnu dozvolu kako biste bili sasvim pokriveni.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam vozačku dozvolu iz Ruske federacije, gde i živim sa suprugom…Da li mogu da upravljam vozilom sa srpskim tablicama kad se vratim privremeno? I ako se vratim za stalno da sa suprugom živim u Srbiji, kakvi su postupci? Da li R. Srbija priznaje vozačku dozvolu RF (pošto je moja supruga gradjanka Rusije, ona poseduje njihovu dozvolu)? Sa poštovanjem Vladimir Tošić.

  • Poštovani,
   Kao srpski državljanin biste mogli upravljati sa dozvolom izdatom u Rusiji i međunarodnom vozačkom dozvolom. Što se tiče vaše supruge ako je strani državljanin, potrebno je da prvo dobije odobren boravak, nakon čega za nju isti uslov važi do 6 meseci nakon čega je potrebna zamena za obrazac srpske vozačke dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Mišljenja smo da nema smetnji što se tiče vozačkog dokumenta. Konsultujte Upravu saobraćajne policije da čujete i njihovo mišljenje.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

   • Postovani dali mogu sa Austrijskom dozvolom B kategorije voziti motor od 125 ccm sa Srbskim tablicama sobzirom da u Austriji B kat moze motor od 125 kubika .veliki pozdrav nadam se odgovoru

    • Poštovani,
     Ne preporučujemo da bez overenog prevoda ili međunarodne dozvole u kojoj su overene kategorije koje važe po nacionalnoj vozačkoj dozvoli upravljate motorom u R.Srbiji sa ovom dozvolom. Konsultujte MUP Upravu saobraćajne policije svakako da dobijete zvaničan odgovor po ovom pitanju.
     Srdačno,
     AMK Novi Beorgad

 • Poštovana,
  imam francusku vozačku dozvolu, prebivalište mi je u Francuskoj, ali živim i radim u Srbiji. Ukradeni su mi sva lična dokumenta, pa i vozačka dozvola, sve sam uredno prijavio u Ambasadi i u SUP-u, međutim u SUP-u mi ne daju nikavku potvrdu da mogu da vozim. Dok ne odem u Francusku da napravim nova dokmenta, koja su moja prava?

  • Poštovani,
   kod gubitka inostranog dokumenta policija može izdati samo potvrdu o prijavljenom gubitku/krađi dokumenata radi podnošenja na uvid nadležnim organima strane države odnosno diplomatskom predstavništvu. Bilo bi najbolje da se u MUP-u na odeljenju upravnih poslova konsultujete sa nadležnima, a zatim potražite pomoć u ambasadi francuske.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ja imam dvojno drzavljanstvo, Americko I Srpsko.Moja srpska dozvola istekla 27.marta 2015 I ja sam dosla u Srbiju 31.maja ove godine, pa mi je oduzeta americka dozvola s obrazlozenjem da ne mogu imateI dve dozvole izdate od dve razlicite drzave, napominjem da sam u Srbiji ispod 3 meseca.Dal je to u redu?

  • Poštovana,
   Zakon kaže da niko ne može posedovati dve vozačke dozvole izdate od dve različite države. Kada se zatekne takva situacija organ koji vrši kontrolu oduzima obrazac strane dozvole i vraća ga u državu izdavanja preko Ministarstva spoljnih poslova. Pretpostavljamo da je do ove situacije došlo zbog toga što imate još uvek ličnu kartu Republike Srbije iako ne boravite ovde.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Posedujem nemačku vozačku dozvolu,da li mogu da upravljam sa njome vozilo sa srpskom registracijom u vlasništvu moga prijatelja i šta mi je sve potrebno da bi sve bilo po zakonu.

  • Poštovani,
   Ako imate srpsko državljanstvo a imate boravak u Nemačkoj, možete voziti sa nemačkom dozvolom dok privremeno boravite u Srbiji. U principu biste trebali da imate i međunarodnu vozačku dozvolu uz nju zbog uslova reciprociteta koji se primenjuje na vozače sa srpskom vozačkom dozvolom u Nemačkoj. Ali sumnjamo da biste imali problem čak i bez međunarodne dozvole.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Veoma ste profesionalni i expeditivni što je retkost u Srbiji i za svaku pohvalu. Puno uspeha u radu vam želim i svako dobro.

 • Postovani AMK NBGD,

  imam Srpsko i Holandsko drzavljanstvo, i Holandsku vozacku dozvolu. Trenutno radim i zivim u Beogradu. Planiram da kupim kola – mogu li da sa holandskom vozackom dozvolom upravljam kolima koja su registorvana na moje ime, ili je neophodna zamena?

  unapred hvala,
  Aleksandar

  • Poštovani, Aleksandre,
   Pravilo je da možete koristiti stranu vozačku dozvolu kao domaći državljanin – 6 meseci od ulaska u Srbiju. Ako imate inostrana dokumenta a samo privremeno boravite u Srbiji zbog obavljanja posla dok privremeno boravite možete voziti sa stranom dozvolom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Puno hvala, onda mislim da u praksi ne bi trebalo da bude problema i sa holandskom vozackom dozvolom.
    Srdacno,
    A

  • Dobar dan htela bih da vas pitam zasto su uzeli vozacku na granici ako ima osoba samo Nemacki voacku i kako da dobije nazad sta treba da uradimo da bi dobili nazad?

 • Postovani,
  Dovezao bih auto na usa table koji bi koristio 6 meseci godisnje.
  Koliko kosta zeleni karton i da li se on obracunava po vrednosti vozila,kubikazi ili necem trecem?

  Takodje me zanima da li krsim zakon tako sto auto ostaje u srbiji duze od 3 meseca a ne obavlja se privremeni uvoz?

  Imam urednu americku boravisnu dozvolu.

  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Ne plaćate zeleni karton već polisu graničnog osiguranja. cena se izračunava prema tarifniku za koji su potrebni podaci o vozilu. Ako boravite duže od 90 dana morate imati odobren boravak u Srbiji što samim tim znači i registraciju vozila na domaće tablice.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, imam Hrvatsko i Srpsko drzavljanstvo, prebivaliste mi je u Hrvatskoj i vozacka dozvola mi je Hrvatska, a automobil mi je na srpskim tablicama. Mogu li voziti u Srbiji i Hrvatskoj?

 • Dobar dan i postovanje.
  Drzavljanin sam Australije i Srbije. Takodje posedujem oba pasosa i dozvole. Prebivaliste mi se vodi u Melburnu (gde zivim) a isto sam prijavljen na adresi u Novom Sadu.
  Imam zelju da prevezem automobil iz Australije u Srbiju koji bi tamo ostao registrovan na australijeske table i koriscen samo za vreme praznika (4 nedelje godisnje). Ne bi ga vracao u AU
  Molim vas da mi odgovorite na sledeca pitanja.
  –U kakvom stanju automobil mora da bude kad sidje sa broda u Srbiju (jel treba ulje,voda, gorivo da se ispusta pre pakovanja u kontejner)?
  –Koja sve dokumentacija je potrebna (U Australiji ne postoji fizicka saobracajna dozvola -samo baza podataka)
  (Licnu kartu poseduju samo osobe koje nemaju vozacku dozvolu)
  Hvala vam puno

  • Poštovani,
   Ovo pitanje oko transporta automobila i potrebne dokumentacije je definitivno pitanje za vozara odnosno carinski terminal u luci. Povedite računa da po zakonu Republike Srbije ne možete imati dve vozačke dozvole, u slučaju kontrole se oduzima strana dozvola i vraća organu zemlje izdavaoca.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovana,
     Zakon o bezbednosti saobraćaja je izričit po ovom pravilu koje je prisutno i u zakonima drugih zemalja. Ratio legis ove odredbe je najverovatnije sprečavanje zloupotreba.
     Srdačan pozdrav,
     AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Zakon kaže da državljanin RS koji se vrati iz inostranstva može upravljati sa stranom vozačkom dozvolom tokom boravka. U zavisnosti od regulisanog statusa prebivališta/ boravišta dozvolu morate zameniti nakon 6 meseci za nacionalnu vozačku dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Planiram da konkurisem vozaca autobusa na medjunarodnoj liniji,problem je sto posedujem italijansku dozvolu I dvojno drzavljanstvo. Dali bih smeo da vozim sa italijanskom vozackom bez prebacivanja na nasu i da radim kod domaceg poslodavca?

  • Poštovani,
   Po ovom pitanju je najbolje da se obratite Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i konkretnom poslodavcu koji ima licencu za međunarodni prevoz.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zivim i radim u UK vec cetiri godine (nisam UK drzavljanin) i planiram da dovezem automobil (desni volan) u Srbiju. Auto ima UK tablice, ja naravno posedujem UK voz.dozvolu, potvrdu da je auto na mom imenu, osiguranje i sve sto ide uz to.Da li mogu da vozim auto sa UK tablama u Srbiji i koliko dugo? Posedujem takodje srpsku vozacku i licnu kartu i pasos, a imam i mesto prebivalista u Srbiji gde sam i ziveo 25 godina, tj nisam se odjavljivao, ako to nesto znaci. Hvala

  • Poštovani,
   Vozilom registrovanim u inostranstvu ne mogu upravljati državljani Srbije sa prebivalištem u Srbiji (lična karta). Izuzetak od ovog pravila su samo oni državljani koji imaju odobren boravak u inostranstvu, dok privremeno borave u Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zdravo, Imam rusko državljanstvo, imam boravišnu dozvolu za godinu dana na teritoriji Srbije. Imam samo rusku vozačku dozvolu. Živim u Srbiji 8-9 meseci za zimu koju odlazim za Rusiju. Da li treba da promenim vozačku dozvolu na srpski jezik ili da vozim vozačku dozvolu?

  • Poštovani,
   Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije kaže:
   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji …može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne
   vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka.
   Smatramo da je pojam privremenog boravka iz ove odredbe u skladu sa odredbama o odobrenom privremenom boravku iz Zakona o strancima te smo mišljenja da vam ova odredba Zakona o bezbednosti saobraćaja omogućava da upravljate vozilom sa inostranom dozvolom i međunarodnom dozvolom zbog uslova reciprociteta.
   Predlažemo da svakako potražite i tumačenje Uprave saobraćajne policije po ovom pitanju jer su oni ti koji vrše kontrolu učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala vam na detaljnom odgovoru! Recite mi gde možete da pročitate o tumačenju pitanja moje saobraćajne policije? Ili treba da im se direktno obratim?

    • Poštovani,
     Najbolje je da se direktno obratite policijskoj upravi u mestu gde obavljate poslove. Ako je to Beograd onda u Ljermontovoj 12 a
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Поштовани,
  Посједујем Српско и Црногорско држављанство, живим и радим у Србији са породицом..
  Наравно овде користим Српску ЛК, а поседујем само важећу црногорску возачку дозволу..
  Шта ми је чинити, пошто планирам да купим ауто..Да ли смем возити са овом дозволом јер јој је рок важенја још дуго, а полагао сам у државној заједници С и ЦГ 2003 године?
  Хоћу ли имати проблема приликом контроле Саобраћајне Полиције..?
  Унапријед захвалан…Поздрав за Вас..

  • Poštovani,
   Možete je koristiti ali biste trebali da je zamenite za Srpsku vozačku dozvolu ako vam je tu adresa. U praksi nećete imati problema sa saobraćajnom policijom ali moguće da ćete imati problema kada dođe rok za zamenu dokumenta u CG zbog nerešenog statusa dvojnog državljanstva sa Srbojom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Da li mozete ovo malo detaljnije da objasnite?Ako se zameni,sta rade sa crnogorskom dozvolom?Da li je vracaju nama ili je salju za Crnu Goru?

    • Poštovani,
     Inostrana dozvola se prema novim pravilima ne oduzima osim u slučaju da je koristite umesto važeće nacionalne vozačke dozvole R.Srbije. Dakle ako imate dve vozačke dozvole od kojih je jedna R.Srbije morate nju koristiti dok upravljate vozilom u Srbiji. U suprotnom se strana vozačka vraća organu države koji ju je izdao.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Пуно хвала на овако експресном и јасном одговору..
  Велики поздрав за Вас, а и у будуће ћу се обраћати Вама за све нејасноће из овог домена..
  С поштовањем, хвала још једном..

 • Poštovani
  Živim i radim u Nemačkoj, imam njihovu vozacku i planiram da dolazim kolima sa nemačkim tablicama za Srbiju .Dali mi je potrebna medjunarodna dozvola .Državljanin sam Srbije
  Hvala u napred

  • Poštovani,
   Zbog uslova reciprociteta koji se traži za naše vozačke dozvole u Nemačkoj, da bi sve bilo po propisima trebalo bi da imate i Međunarodnu dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam crnogorsku vozacku dozvolu, i crnogorsko drzavljanstvo, a studiram u Srbiji. Zanima me da li je neophodna zamjena vozacke dozvole ukoliko zelim da upravljam vozilima registrovanim u Srbiji, ili je dovoljno ovlascenje?
  Unaprijed zahvalan.

  • Poštovani,
   S obzirom da studirate u Republici Srbiji, imate odobren boravak pa kao strani državljanin možete koristiti vašu vozačku dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam američku vozačku dozvolu. Državljanin sam RS ali živim u USA. Vozačka dozvola RS kao i lična karta RS su mi istekle odavno. Nameravam da prilikom sledeće posete Srbiji iznajmim vozilo. Da li mogu da vozim sa važećom američkom dozvolom ili mi je potrebna i međunarodna vozačka dozvola ? Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Bilo bi poželjno da posedujete MVD ali svakako proverite sa konkretnom rent a car agencijom uslove poslovanja i da li zahtevaju MVD. Upozoravamo vas da ako dođe do kontrole saobraćajna policija može, ako utvrdi da posedujte dve dozvole, oduzeti inostrani dokument.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam drzavljanstvo R. Srbije i BiH, vozacku dozvolu BiH. Zeleo bih da uvezem auto u Srbiju i da ga registrujem na svoje ime, da li je to moguce sa BiH vozackom? Takodje, ukoliko nije, zanima me da li treba da prevodim vozacku BiH prilikom predaje za zamenu dozvole za RS dozvolu? Hvala unapred. Srdacan pozdrav.

  • Poštovani,
   Uvoz i mogućnosti za uvoz vozila nisu u vezi sa vozačkom dozvolom. Što se tiče zamene inostrane vozačke dozvole trebalo bi da je zamenite ako imate ličnu kartu ( prebivalište) u Republici Srbiji. Po proceduri zamene stranog dokumenta bi trebalo da imate prevod dokumenta od strane ovlašćenog prevodioca odnsono tumača. Ipak pre nego što krenete u procedutu kontaktirajte po ovom pitanju Upravu za upravne poslove MUP-a, za Beograd – Ljermontova 12a, kako biste od njih dobili tačnu informaciju da li se zahteva prevod i za dokumenta bivših republika SFRJ.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani posedujem dvojno drzavljanstvo srpsko i kosovsko,licne karte i vozacke dozvole,pitanje, posto u kosovskoj posedujem A kategoriju da li mogu da kupim motor na srpskim tablama a da vozim sa kosovskom vozackom dozvolom?prebivaliste se fakticki vodi na teritoriji srbije pu pec.hvala unapred

  • Poštovani,
   Republika Srbija je status dokumenata AP Kosovo i Metohija regulisala posebnim sporazumom te odgovor na ovo pitanje morate potražiti u Upravi za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje, ja sam drzavljanin Republike Srbije na privremenom radu u Norveskoj. Da li i pod kojim uslovima ja mogu da koristim vozacku dozvolu izdatu u Norveskoj, u Srbiji!?

  • Poštovani,
   Po našem mišljenju možete koristiti dozvolu za vreme privremenog boravka u Srbiji pod uslovom reciprociteta, odnosno posedovanja i međunarodne dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li stranac koji je u poseti Srbiji i nema privremeni boravak u RS ima pravo da upravlja vozilom sa registarskim tablicama RS?

  Unapred zahvalan

  • Poštovani,
   Prema našem mišljenju trebalo bi da može uz dokaz o osnovu po kome mu je vlasnik vozila ustupio vozilo na upotrebu. Ipak zatražite zvanično mišljenje od uprave saobraćajne policije Ministarstva Unutrašnjih poslova R. Srbije po ovom pitanju jer pripadnici ove uprave vrše direktnu kontrolu saobraćaja.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Kao strani državljanin možete voziti tokom privremenog boravka u Republici Srbiji sa inostranom dozvolom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam boravak (zivim i radim) u Nemackoj, kao i nemacku vozacku dozvolu.
  Da li mogu upravljati vozilom drugih zemalja clanica EU (sa francuskim, danskim…tablicam) u Srbiji?
  Zahvalni Rade.

  • Poštovani,
   Kao srpski državljanin sa boravkom u zemlji članici EU možete koristiti tu vozačku dozvolu. Što se tiče vozila mogli biste imati problem po pitanju osnova po kome je ono u vašoj državini (budući da vi niste vlasnik). Predlažemo da se obratite Upravi saobraćajne policije za detaljnu informaciju-
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje, imam slovenacku dozvolu a drzavljanin sam RS. U Srbiji sam „skupio“ 20 kaznenih bodova i dozvola mi je ponistena. Da li mogu da upravljam vozilom slovenackih tablica sa slovenackom dozvolom i licnom kartom u Srbiji za vreme privremenog boravka. Jer trenutno radim kao vozac u Sloveniji?
  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Ako imate prebivalište u R. Srbiji, a nemate boravak u Sloveniji, ne možete voziti kola sa stranim tablicama u Srbiji. Ovo se tretira kao carinski prekršaj i može vam biti oduzeto vozilo. Ako imate regulisan boravak u Sloveniji, morate pokazati dokaz o tome prilikom kontrole saobraćaja. Što se tiče vozačke dozvole inostrana dozvola važi jer vam je dozvola Republike Srbije oduzeta. Ipak, zbog dosta neujednačene prakse prilikom kontrolisanja, obratite se i MUP-u Srbije, Upravi saobraćajne policije sa ovim pitanjem da vidite šta oni na to kažu.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Zdravo,Jedno pitanje ?
  Imam srpsko drzavljanstvo a radio sam u Zambiji ,pre nego sto zamenim Zambijsku dozvolu za nasu …da li je neki problem da vozim sa stranom vozackom i medjunarodnom kao srpsko drzavljanin ?

  • Poštovani,
   Ako ste se vratili u zemlju i ostajete ovde, imate rok od 6 meseci da zamenite dokument za nacionalnu vozačku dozvolu. Što se tiče Zambije, našim vozačima nije potrebna međunarodna vozačka dozvola do 90 dana boravka, tako da bi prema reciprocitetu trebalo da isto važi za vas sa zambijskom dozvolom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Državljanin sam republike Srbije, ali radim privremeno u Iraku i posedujem iračku vozačku dozvolu. Uskoro završavam ugovor i vraćam se za Srbiju. Da li mogu da dobijem srpsku dozvolu na osnovu iračke i koji je vremenski minimum koji sam morao da provedem u Iraku pre polaganja dozvole da bi se uvažila u Srbiji?

  Hvala

  • Poštovani,
   Koliko smo upoznati sa Irakom nemamo potpisan bilateralni sporazum o priznavanju vozačkih dokumenata. Radi dobijanja odgovora na ovo pitanje kontaktirajte Ministarstvo unutrašnjih poslova – Upravu za upravne poslove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan.
  Posedujem Ukrajinsku dozvolu.
  Zelela bih da je prebacim na nasu.
  Procitala sam sta je sve potrebno, ali trenutno nisam u mogucnosti da dodjem i uradim lekarski pregled. Pa me zanima da li mogu da uradim u zemlji u kojoj se trenutno nalazim,i posaljem da se prevede kod sudskog tumaca ?

  • Poštovana,
   Lekarski pregled za nacionalnu vozačku dozvolu mogu da izvrše samo zdravstvene ustanove koje su ovlašćene od Ministarstva Republike Srbije, tako da ćete morati da uradite lekarski pregled kada dođete.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Moja supruga je državljanin Republike Surinam. Poseduje vozačku dozvolu svoje zemlje, ali i šengen vizu za boravak u Evropi. Zanima nas da li ona može sa šengen vizom, može boraviti u našoj zemlji i da li sa vozačkom dozvolom Republike Surinam može upravljati motornim vozilom u Srbiji?
  Hvala unapred. ..

  • Poštovani,
   Po ovom pitanju je najbolje da se obratite diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije ili Ministarstvu spoljnih poslova. Koliko smo upoznati sa Republikom Surinam nemamo potpisan bilatelarni sporazum koji reguliše pitanje važenja vozačkih dokumenata.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  od marta meseca 2016. godine živim i radim u S.R.Nemačkoj. Pošto u to vreme nismo imali potpisan sporazum o priznavanju vozačke dozvole, polagao sam ceo vozački ispit iz početka. Moju vozačku dozvolu izdatu u R.Srbiji sam priložio nemačkom nadležnom organu, koji je izvršio proveru u Srbiji vratio mi je prilikom izdavanja nemačke vozačke dozvole, uz nalepnicu na poleđini na kojoj stoji da je izdata nemačka vozačka dozvola kategorije B (na srpskoj imam A i B). Smatrao sam da je time oglašena nevažećom i nisam nista dalje preduzimao.
  Pre dva dana me je zaustavila saobraćajna policija u Srbiji, te sam pokazao nemačku ispravu a na pitanje da li imam i srpsku naivno dao i srpsku. Tada sam saznao da sam u problemu jer po zakonu nije dozvoljeno posedovanje dve vozačke dozvole. Oduzeli su mi stranu ispravu, prosledili sudiji za prekršaje gde sam platio kaznu. Međutim tu se ne završavaju problemi, mjer moju nemačku dozvolu MUP će proslediti Ministarstvu inostranih poslova, ovi nemačkom Ministarstvu inostranih poslava, a ovi potom nemačkom Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji navodno treba da mi je vrati..
  Da li mi možete reći koliko to prosečno traje i kako da prevaziđem problem, kako da se vratim u Nemačku kada tamo više nemam pravo upravljati vozilom sa nasom vozackom dozvolom. Znam i to da ne smem ostaviti ovde vozilo bez mog prisustva, jer bi time učinio carinski prekršaj za koji se oduzima vozilo. Dakle, nalazim se u začaranom krugu.
  S poštovanjem

  • Poštovani,
   Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima R.Srbije niko ne može imati dve vozačke dozvole u istom trenutku. U tom slučaju upravo sledi procedura koju ste nažalost iskusili. Sama procedura ne bi trebalo da traje dugo naročito ako pokušate da je urgirate kod samog MUP-a. Predlažemo vam da se obratite Upravi za Upravne poslove i to po mogućstvu nekome od šefova na vozačkim dozvolama i da mu izložite problem jer svakako od organa R.Srbije zavisi brzina procedure prosleđivanja dokumenta organima SR Nemačke.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

   • Postovanje,posedujem Svedsku dozvolu,prebivaliste mi je u Srbiji,da li mogu upravljati srpskim vozilom koje je u posedu moga brata?
    Srdacan pozdrav!

 • Postovanje,imam Svedsku vozacku dozvolu,prebivaliste mi je u Srbiji,da li mogu upravljati srpskim vozilom,koji je u vlasnistvu moga brata?
  Srdacan pozdrav!

  • Poštovani,
   Ako ste državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište u Srbiji, trebalo bi da inostranu vozačku dozvolu zamenite u roku od 6 meseci od povratka u Srbiju. Povedite računa o ovome. Sa druge strane inostrane vozačke dozvole iz EU važe na teritoriji Srbije uz obavezno recipročno posedovanje međunarodne dozvole što je slučaj sa Švedskom. Što se tiče upravljanja autom sa domaćim tablicama kao domaći državljanin nemate problem zbog same inostrane dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  državljanin sam Srbije.U augustu mesecu sam dobio G1 Kanadsku dozvolu.Da li po povratku u Srbiju mogu da upravljam vozilom i da li na osnovu te dozvole mogu da napravim srpsku vozačku dozvolu.
  Unapred hvala..

  • Poštovani,
   Možete upravljati uz posedovanje međunarodne dozvole po uslovu reciprociteta, a koliko smo upoznati sa Kanadom nema zaključenog sporazuma o priznavanju ovog dokumenta tako da je najbolje da proverite ovo kdo Uprave za Upravne poslove MUP-a Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,imam dvojno drzavljanstvo Americko i Srpsko,i imam americku vozacku dozvolu,da li smem da vozim u Srbiji,sta mi treba od dokumenata?akko moze malo vise informacija

  • Poštovani,
   Sa stranom dozvolom možete voziti u Srbiji kao domaći državljanin koji povremeno boravi u Srbiji ako vam je boravak ili prebivalište u SAD. Sa druge strane ako ste se vratili da u R. Srbiji stalno boravite imate rok od 6 meseci da zamenite inostrani dokument za domaći. Ovde problem najčešće nastaje ako imate izdatu vozačku dozvolu R. Srbije jer ZOBS odredbama zabranjuje da istovremeno imate dve vozačke dozvole. U tom slučaju se strana dozvola oduzima i vraća organu koji je izdao.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Imam dvojno državljanstvo Srbija/BiH, imam ovde kola, da li mogu duži period da ih vozim u BiH i da li moja kola može da vozi i moj otac koji ima samo BiH državljanstvo.
  Nemogu kod njih da pronađem zakon koji to definiše

  HvaLA

  • Poštovana,
   Pretpostavljamo da je propis u kome se nalaze odredbe koje regulišu ovo pitanje nalaze u Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Pokušajte da kontaktirate neki od mesno nadležnih organa BiH da se konsultujete po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, drzavljanin sam RS, i imam nasu vozacku dozvolu. Sticajem okolnosti posedujem alaska driving license. Sa njihovom dozvolom imam mogucnost da vozim C kategoriju. Da li postoji mogucnost prevoda te dozvole zbog mogucnosti da u RS vozim C kategoriju ?

  • Postovani,
   kao sto niste promenili nacionalni dokument da biste dobili inostrani tako sumnjamo u mogucnost da izvrsite zamenu vozacke dozvole narocito s obzirom da vec posedujete domacu koja jos uvek vazi. Konsultujte se kod nekog od drzavnih organa MUP ili ministarstvo saobracaja ali nikako ne pokazujte oba dokumenta jer ce vam strani biti oduzet.
   srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Moj suprug ima crnogorsku vozacku dozvolu i dvojno drzavljanstvo (CG/RS). Kola se vode na mene koja sam drzavljanin RS. Moje pitanje je: Da li on moze da vozi moja kola sa crnogorskom vozackom dozvolom?
  Hvala unapre.
  Pozdrav

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da inostrana vozačka dozvola može da se koristi u ovom slučaju mada bi trebalo da je domaći državljanin sa prebivalištem u Srbiji zameni za nacionalnu dozvolu. Ovo pitanje sa Crnom Gorom je nešto složenije, ne zbog same vožnje sa inostranom vozačkom dozvolom, već zbog većih komplikacija koje mogu nastati ovom prilikom nakon pokazivanja rasparenih dokumenata ili eventualnog oduzimanja strane vozačke dozvole prilikom kontrole saobraćaja jer sa Crnom Gorom nema potpisanog sporazuma o dvojnom državljanstvu. Ne bi bilo loše da potražite i mišljenje Uprave za upravne poslove MUP-a po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Na privremenom radu sam u Nigeriji od 2010 godine i posedujem njihovu vozacku dozvolu. Kuci dolazim 2 puta godinje na po mesec dana. Zbog nedostatka slobodnog vremena nisam polagao za vozacku dozvolu u Srbiji a do sada nisam pokusavao da vozim sa Nigerijskom dozvolom kod nas jer mi je od strane prijatelja receno da ona kod nas ne vazi. Slucajno naleteh na ovu temu na Internetu pa bih zeleo Vas savet i misljenje u vezi mog slucaja.

  Da li bih mogao nju da koristim i kako?

  Hvala

  • Poštovani,
   Nigerija i još neke afričke zemlje ne priznaju strane dozvole već morate pribaviti nacionalnu vozačku dozvolu tih zemalja da biste upravljali autom na teritoriji tih država. Mišljenja smo da prema pravilu reciprociteta ni vozačke dozvole tih država ne važe kod nas. Ne preporučujemo Vam da koristite ovu vozačku dozvolu kod nas, ali svakako potražite i zvaničan stav Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,

  Imam Srpsko drzavljanstvo i Maltesku (Malta) vozacku dozvolu kao i medjunarodnu,zivim trenutno na Malti i planiram da se vratim krajem godine za Srbiju da zivim,dal’ cu moci da vozim sa Malteskom dozvolom i Srpskim dokumentima,prebivaliste oduvek u Srbiji? imam licnu kartu maltesku koja mi istice ove godine. ako ne,dal’ bih ponovo morao da polazem u Srbiji i kako ide proces? Zahvaljujem na odgovoru

  • Postovani,
   Misljenja smo da kao domaci drzavljanin sa vozackom dozvolom EU mozete voziti ali bi nakon sest meseci od povratka trebalo da zamenite dokument za nacionalnu vozacku dozvolu.
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje ,imam dvojno drzavljanstvo hrv.i srb.sa prebivalistem u srbiji,spremam se na put u nemacku posto posedujem hrvatski pasos i lakse dolazim do posla…a posedujem srpsku vozacku sta mi je potrebno da mogu da vozim kola u nemackoj na njihove table sa nasom dozvolom a hrvatskim pasosem

  • Poštovani,
   Pored nacionalne dozvole za upravljanje vozilom u Nemačkoj je potrebna i Međunarodna vozačka dozvola ili zvaničan prevod dozvole. Nakon regulisanja boravka u Nemačkoj nakon 185 dana možete izvršiti zamenu vozačke dozvole za nemački dokument.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani od pre 2 godine sam drzavljanin rep srbije imam i drzavljanstvo rep hrvatske .Živim u srbiji posedujem srpsku licnu da li mogu u srbiji da vozim sa hrv vozackom dozvolom .

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ako nemate boravak u Hrvatskoj već imate prebivalište i boravište u Srbiji, da bi trebalo da zamenite inostrani dokument jer je zakon po ovom pitanju dosta jasan kao što smo opisali u tekstu. Sa druge strane sumnjamo da ćete prilikom kontrole saobraćaja imati problema.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam dvojno drzavljanstvo i obe licne karte,Srbije i C.G. Polozio u Srbiji,izvadio dozvolu u CG dok je bila Drz.zaj.SCG, vec 6 godina zivim i radim u Srbiji a cesto sam i u CG. Zanima me da li po zakonu smem upravljati autom u Srbiji sa crnogorskom dozvolom a auto se vodi na mene? Moze li i sme li po zakonu saobracajni policajac da mi oduzme vazecu CG dozvolu?
  Pozdrav!

  • Poštovani,
   Ukoliko imate i srpsku vozačku dozvolu, prilikom kontrole saobraćaja možete doći u situaciju da vam bude oduzeta inostrana dozvola i vraćena organu koji je izdao.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani,
    Ne,imam samo crnogorsku dozvolu,znam da ne mogu imati dve,pa za crnogorsku dozvolu se odnosilo pitanje. Da li sme policajac da mi oduzme jedinu dozvolu koju imam i mogu li upravljati svojim vozilom po Srbiji? Hvala unapred.

    • Poštovani,
     Po našem mišljenju nema razloga da vam bude oduzeta vozačka dozvola. Možete doći u problem ako vozite automobil registrovan u CG na vaše ime a proverom bude utvrđeno da ste državljanin Srbije i da u Srbiji imate prebivalište (ličnu kartu). Krajnji hipotetički slučaj je da budete opomenuti ili kažnjeni što niste zamenili vozačku dozvolu za obrazac nacionalne vozačke dozvole u Srbiji nakon 6 meseci od kada ste izvadili ličnu kartu u Srbiji. Proverite sa upravom saobraćajne policije da čujete zvaničan stav MUP-a po ovom pitanju.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poz.
  Zelio bih postaviti par pitanja ako nije problem naravno!?
  E ovako zivim u rh.i imam hr prebivaliste tj.drzavljanin samo rh ali sam rodjen u rs pa me zanima dali bih na osnovu toga moga dobiti boraviste ili nesto slicno sto mi je potrebno da polazem u rs i kakva bi procedura bila oko toga svega molio bih neku inf.ako ste upuceni u to sve!
  Puno hvala.

  • Poštovani,
   U smislu zakona o strancima u Republici Srbiji možete boraviti do 90 dana, možete imati privremeni boravak ili odobreno stalno nastanjenje. Što se tiče uslova za privremeni boravak prenosimo vam član zakona koji reguliše u kojim situacijama možete regulisati privremeni boravak:
   Privremeni boravak može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana zbog:

   1) rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti;

   2) školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;

   3) spajanja porodice;

   4) drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.
   Nakon regulisanja boravka možete upisati auto školu i proći teorijska predavanja i praktičnu obuku. Po položenim testovima i prakričnom ispitu možete dobiti vozačku dozvolu R. Srbije. Kod nas možete pored obuke i polaganja testova dobiti i sve ostale informacije o procesu obuke ako budete zainteresovani.
   Za više informacija oko regulisanja samog boravka najbolje bi bilo da kontaktirate Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Srbije i to Upravu za strance
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala punoo!
    Zanima me jos dali moram izvaditi vozacku rs?
    I dali nakon sto polozim mogu bez problema prevesti na rh i dali ce mi vazit po eu standardima?
    Hvala!

    • Poštovani,
     U kom smislu da li morate izvaditi? To je vaše potencijalno pravo ne i obaveza da imate vozačku dozvolu. Što se tiče mogućnosti zamene za vozački dokument R. Hrvatske najbolje je ipak da se raspitate kod hrvatskih državnih organa koji se bave ovim poslom.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

     • Zamjenit u smislu dali moram imati vozacku dozvolu rs da bih mogao polagati ili mogu s vozackom rh i boravistem u rs da polazem ako me razumijete naravno to me zanima?!
      Hvala!

  • Poštovani,
   NR Kina ne priznaje važenje nacionalnih i međunarodnih vozačkih dozvola na svojoj teritoriji. Potrebno je izdavanje privremene kineske vozačke dozvole koja važi 3 godine. U skladu sa pravilom reciprociteta po našem mišljenju bi bilo potrebno polaganje vozačkog ispita u R.Srbiji kao uslov za sticanje vozačke dozvole. Proverite svakako ovo sa Upravom za strance i upravom saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   U Kraljevini Tajland se ne priznaju strane vozačke dozvole tako da smo mišljenja da po pravilu reciprociteta da biste stekli nacionalnu vozačku dozvolu morate da polažete vozački ispit. Proverite svakako sa MUP om u Upravi za upravne poslove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam drzavljanstvo R. Srbije i BiH, obje lične, a vozacku dozvolu BiH. Auto je registrovano na srb tablice na moje ime. Da li mogu voziti sa bh vozackom ili se mora zamijeniti?
  Hvala unaprijed. Srdacan pozdrav.

  • Poštovani,
   S obzirom da imate ličnu kartu R. Srbije i da ste domaći državljanin preporučujemo vam da zamenite vozački dokument kako ne biste imali nikakve potencijalne neprijatnosti (iako je u praksi retka situacija da dolazi do kompletne provere dokumenata). Svakako predlažemo vam i da se raspitate u MUP -u u Upravi za upravne poslove o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani!
  Vratio sam se iz SAD i imam internacionalnu vozacku dozvolu, uz americku. Imam nameru da zivim u Srbiji, u N. Beogradu, imam crnogorsko drzavljanstvo i u postupku sam sam za dobijanje srpskog. Interesuje me da li sa tom dozvolom mogu da vozim ovde vozilo registrovano u Srbiji na zenino ime. Ona ne vozi i nema vozacku dozvolu. Auto tek treba da kupimo.
  Hvala,pozdrav

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da kao strani državljanin morate regulisati boravak, kada dobijete stalni boravak ili dobijete srpsko državljanstvo dužni ste da u roku od 6 meseci zamenite vozačku dozvolu za nacionalni dokument. Što se tiče vožnje ne mislimo da je to problem. U svakom slučaju predlažemo konsultovanje sa MUP Upravom za strance odnosno Upravom saobraćajne policije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • u Londonu sam ziveo i radio 35 godina
  punim 70 godina u Februaru 2018
  pasos UK imam, kao i stalnu adresu u Londonu
  vozacka UK dozvola mi istice u Jan 2018
  u
  Londonu mi je BESPLATNO produzenje dozvole, i mogu ON LINE da to zavrsim
  ali
  zeleo bih nacionalnu SRB dozvolu jer posedujem auto u Srbiji
  imam kucu u Srbiji i stalnu adresu na B Brdu

  sta mi treba od dokumenata, za 70+ godina i kolika je cena ?

  zahvaljujem na odgovoru

  • Poštovani,
   Po našem mišljenju s obzirom na uslov reciprociteta bilo bi potrebno polaganje vozačkog ispita s obzirom da Velika Britanija isto predviđa za naše državljane. Cena polaganja zavisi od škole do škola ali je neki prosek oko 500-600 evra. Predlažemo da ipak proverite kod Uprave za strance/ Uprave za upravne poslove MUP-a da li smo u pravu što se tiče nemogućnosti direktne zamene vozačke dozvole V.Britanije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani!

  Posedujem arapsku vozacku dozvolu. Srpski sam drzavljanin. Moja pitanja su:

  1. Da li moram ponovo polagati vozacki ako se vratim konacno u Srbiju
  2. Koja su moja prava ako privremeno dodjem u Srbiju
  3. Da li arapsku dozvolu mogu zameniti za srpsku ako mogu sta mi je potrebno
  4. Da li mora biti prevedena sa arapskog.
  Malo sam opsirniji ali bih Vas molio da mi odgovorite, kao sto vidim iz prethodnih odgovora da ste veoma efikasni, detaljni, temeljni, svaka cast.
  U nadi da cete mi brzo odgovoriti, srdacan pozdrav!

  • Poštovani,
   Ako imate položen vozački ispit U Srbiji odnosno ako imate ili ste imali nacionalnu vozačku dozvolu svakako ne morate ponovo polagati vožnju. Ipak ako imate samo vozačku dozvolu neke od arapskih zemalja, mogućnost zamene ovog obrasca vozačke dozvole zavisi od toga o kojoj se konkretnoj državi raadi. Sa UAE, Katarom imamo potpisane sporazume, dok npr. sa Saudijskom Arabijom, Kuvajtom ne. Lista nije konačna.
   Ako privremeno boravite u Srbiji predlažemo da u zemlji čiju dozvolu imate izvadite međunarodnu vozačku dozvolu kako ne biste imali potencijalnih problema i u tom slučaju smo mišljenja da nije potrebno da prevodite ovaj obrazac arapske dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam dvojno drzavljanstvo.srpsko i hrvatsko.vozacka mi je hrvatska a automobil se vodi na meni i srpske su tablice. počeo sam da radim u italiji, dali mogu putovati sa tim autom iz srbije za italiju tj dali mogu da ga vozim po italiji. U italiji nemam prijavu osim što sam prijavljen da radim u firmi. Hvala

  • Poštovani,
   Za početak nismo sigurni kako bi hrvatski organi tretirai situaciju da kao njihov državljanin vozite automobil stranih tablica ako nemate boravak u Srbiji ili kako već nalažu propisi R. Hrvatske. Pretpostavljamo da biste u Italiji i drugim zemljama pokazivali hrvatska dokumenta i koristili putovnicu a u tom slučaju bi se moglo postaviti pitanje gde zapravo imate prebivalište i kako imate vozilo sa registarskim oznakama druge države. Kako god, u Italiji ćete morati da regulišete boravak (permesso) nakon isteka turističkog boravka.Od tamošnjih propisa zavisi da li predviđaju da kao stranac sa regulisanim boravkom morate registrovati kola u Italiji ili ne.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Dvojni sam drzavljanin Srbije i Crne Gore, ali zivim u Srbiji vec 10 god. Imam vazecu vozacku Crne Gore, ali zelim da izvadim dozvolu za Srbiju (jasno mi je da ne mogu biti dve dovole, vec se mora odabrati jedna). Zanima me da li mi je potreban overen prevod od sudskog tumaca, jer je u pitanju isti jezik? Koliko su okvirno sve takse da se nova vozacka dobije?
  Ako imate savet za mene kako da lakse izvrsim tranziciju, bio bih Vam zahvalan.
  Hvala unapred,
  Marko

  • Poštovani,
   Kao domaći državljanin koji ima prebivalište u R.Srbiji (pretpostavljamo da imate ličnu kartu) osim mogućnosti imate i obavezu zamene inostrane vozačke dozvole. Koliko smo upoznati za ostala inostrana dokumenta je potreban overen prevod od sudskog tumača, a i predviđen je u samoj proceduri zamene inostrane dozvole, tako da smatramo da će vam biti potreban (možete provertiti u Ljermontovoj – ako ste na teritoriji Beograda). Takse za zamenu inostrane vozačke dozvole za nacionalni obrazac iznose oko 9.500 rsd . Povedite samo računa da se inostrani dokument vraća izdavaocu tj. MUP Crne Gore (iz iskustva znamo da je ovo problematično zbog posedovanja dve lične karte i drugih potencijalnih statusnih pitanja).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani imam prebivaliste u italiji a posedjujem italijansku vozacku dozvolu b kategorije stalni boravak i adresa mi je u subotici koliko imam prava da vozim moj sopstveni automobil sa italijanskom registracijom i osiguran mije vozilo na godinu dana dali moram i u srbiju da platim osiguranje jel sumi vec jednom naplatili na granici horgos rekli da moram daga osigura i akoje moj auto bio osiguran pasam morao da platim osiguranje na mesec dana hvala na odgovoru.

  • Poštovani,
   Bilo vam je naplaćeno granično osiguranje o kome možete više pročitati u našem tekstu http://www.amknovibeograd.com/granicno-osiguranje/
   Ako vam je u periodu boravka isticala polisa osiguranja u tom slučaju ste bili u obavezi da zaključite polisu graničnog osiguranja ali predlažemo da kontaktirate osiguravajuće društvo kod koga ste tada zaključili granično osiguranje da vam daju više informacija o konkretnom slučaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Nisam pročitao sva prethodna pitanja i odgovore pa ako je neko pre mene ovo pitao ja se izvinjavam. Naime,radi se o sledećem. Imam dvojno državljanstvo BiH ( Republika Srpska) i Srbije. Trenutno posedujem vozačku dozvolu Republike Srpske a automobil koji vozim je u vlasništvu mog oca koji je registrovan u BiH i od njega sam dobio punomoć da mogu da upravljam tim vozilom. Zbog prirode posla moraću da izvadim vozačku dozvolu R.Srbije. Interesuje me koja je procedura, okvirno koliko to košta i ono što mi je najbitnije da li ću i dalje moći da vozim na teritoriji R. Srbije automobil koji trenutno koristim ( dakle onaj koji je registrovan u BiH) i da li sa njim mogu da prelazim granične prelaze ukoliko posedujem vozačku dozvolu R. Srbije?
  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Kao državljanin R.Srbije ako posedujete prebivalište u Srbiji (imate ličnu kartu) Zakon o bezbednosti saobraćaja vas onemogućava u upravljanju vozilom stranih tablica. Ovo nema veze sa vozačkom dozvolom već sa tretiranjem ovakvog postupka kao carinskog prekršaja za koji vam može biti oduzeto vozilo. S obzirom da pretpostavljamo da niste radili promenu prebivališta i da imate i ličnu kartu BiH, ne savetujemo vam vožnju vozila sa BiH tablicama.
   Procedura za zamenu vozačke dozvole je predaja inostrane dozvole (sa overenim prevodom od strane sudskog tumača) – proverite kod ovog koraka u Upravi za upravne poslove MUP da li vam je potreban overen prevod ako je dozvola BiH na ćirilici eventualno. Plaćate takse u iznosu oko 9 500 rsd.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • postovani amknovi 1
    Citao sam vase odgovore na pitanja vezano za problem vozacke dozvole i posedovanja dva drzavljanstva.U predhodnim pitanjima citalaca koji imaju Srpsko drzavljanstvo,a i Nemacko,Svajcarsko..itd. i vozacke dozvole tih stranih zemalja kao i automobile registrovane u tim stranim drzavama,da li pri dolasku u Srbiju njima ti automobili budu oduzeti zbog carinskog prekrsaja,ili se oduzimaju automobili samo ako se ima drzavljanstvo BiH (rep. Srpske),ako vlasnik vozila sa BiH tablama ima drzavljanstvo Srbije i BiH i vozi svoj auto na BiH tablama u Srbiji?

    • Pošotvani,
     Citiraćemo član zakona.
     Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Srbiji ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište (lična karta) u R.Srbiji.

     Ako vozite ovakav automobil, a ne spadate u neku od kategorija koje čine izuzetak od pravila da ne smete voziti auto registrovan u inostranstvu rizikujete carinski prekršaj i potencijalno oduzimanje vozila.
     Izuzuzetak kada se auto registrovan u inostranstvu mogu voziti ona lica koja imaju prebivalište u Srbiji:

     Ako imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje 6 meseci
     Ako upravljaju rent -a-car vozilima
     Ako upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo da upravlja ovakvim vozilom
     Ako urpavljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u
     Srbiji odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže 5 dana od ulaska na teritoriju Srbije.
     Ako upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u R.Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu
     Savetujemo vam kao i svim ostalim vozačima da konsultujete Upravu saobraćajne policije radi dobijanja tumačenja jer su pripadnici ove uprave i zaduženi za nposrednu kontrolu učesnika u saobraćaju.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

  • Poštovani Nevene,
   Kao što smo pričali, morate imati neki osnov boravka u R. Srbiji da biste upisali auto školu. Bilo prebivalište (lična karta) bilo odobren boravak (radna viza, školovanje) odnsono dokaz o toj činjenici.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala jos jednom!
    Znaci ne moram postojecu vozacku rh promjenit u rs da bih polago?
    na osnovu boravista mogu pristupiti polaganju bez obzira koju vozacku imam?

 • Postovani,

  Dolazim u posetu familiji u Srbiji sa suprugom koji je svedski drzavljanin i poseduje svedsku vozacku dozvolu.
  Da li moze da vozi u Srbiji auto samo sa svedskom vozackom dozvolom ili je neophodno da poseduje i medjunarodnu vozacku dozvolu?

  Unapred zahvalna,
  Milica

  • Poštovana,
   Po pravilu reciprociteta mišljenja smo da je gospodin u obavezi da poseduje i međunarodnu dozvolu s obzirom da je ona potrebna našim vozačima u Švedskoj.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Gospodo,
  Iz postavljenih pitanja i odgovora nisam nasao odgovor na sledece pitanje:

  Slucaj 1: Osoba srpski drzavljanin, radi u Americi i ima americku vozacku dozvolu. Dolazi u posetu u Srbiju. Da li joj se priznaje americka dozvola, u pitanju je boravak do mesec dana, ili mora vaditi medjunarodnu?

  Slucaj 2: Americki drzavljanin u poseti u Srbiji, ima americku vozacku dozvolu. Da li mu se priznaje americka dozvola, ili mora posedovati medjunarodnu dozvolu.

  U Srbiji bi upravljali vozilom sa domacim tablicama. Po vasem tumacenju, kako sam ja razumeo, u Americi srpska vozacka dozvola vazi u „novom formatu“, znaci nije potrebno vaditi medjunarodnu.

  Unapred hvala
  Milos

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da generalno važi pravilo reciprociteta i da za većinu saveznih država u SAD nije potrebno posedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Za pojedine države koje imaju ovaj uslov za srpske državljane kao vozače važio bi isti uslov u R. Srbiji za upravljanje vozilom pošto ne postoji federalna vozačka dozvola kao dokument. Srpski državljanin bi mogao voziti sa vozačkom dozvolom za vreme boravka u Srbiji (kao što smo naveli sumnjamo da biste imali problema ma iz koje savezne države da je dozvola)
   Američki državljanin takođe.
   Ipak radi sigurnosti možete konsultovati i MUP Srbije – Upravu za upravne poslove odnosno Upravu za strance da dobijete zvaničan odgovor, odnosno stav organa, na ova pitanja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam dvojno drzavljanstvo Crne Gore i Srbije (obije vazece licne karte). Posjedujem CG vozacku dozvolu i vozilo registovano u CG. Zbog posla cu duzi vremenski period boraviti u Srbiji (9 mjeseci do 1.5 godinu). Imam li pravo da u tom periodu koristim vozilo sa CG tablama u Srbiji.

  Pozdrav

  • Poštovani,
   Mišljenja smo kao što je navedeno u tekstu, da ne biste smeli da učestvujete u saobraćaju sa vozilom inostranih tablica jer kao domaći državljanin koji ima prebivalište u R.Srbiji (lako proverljivo da li imate ličnu kartu) možete doći u situaciju da imate neprijatnos i da dobijete prijavu za carinski prekršaj.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • POSEDUJEM PASOS CRNE GORE I VOZACKU SRBIJE .LICNA KARTA MI JE ISTEKLA IZDATA OD STRANE SRBIJE NE MOGU JE PRODUZITI DOK MI DRZAVLJANSTVO SRBIJA NE ODOBRI. A PRIJAVLJEN SAM U FIRMI VEC DUZE VREME SMEM LI DA VOZIM NA SRPSKE TABLICE

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ako imate odobren boravak u R.Srbiji i imate važeću vozačku dozvolu ne vidimo razlog da ne smete da vozite.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Drzavljanin sam Srbije,imam prebivaliste u italiji i posedujem italijansku vozacku dozvolu,da li bih moga da vozim automobil sa srpskim tablicama na teritoriji srbije i da li bih mogao otputovati automobilom na srpskim tablicama (na mom imenu) u inostranstvo,da li bih imao problema na granici?
  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ne bi bio problem da upravljate vašim vozilom u Srbiji samo bi prema pravilu reciprociteta trebalo da posedujete i međunarodnu dozvolu. O problemima na granicama ipak treba da konsultujete pravila saobraćaja konkretne države.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Drzavljanin sam Srbije i posedujem francusku dozvolu (zivim u Francuskoj 6 godina).
  Do kraja godine planiram da se vratim za stalno u Srbiju, da li imam pravo da vozim sa francuskom dozvolom odmah po povratku ili je potrebno izvaditi novu, srpsku dozvolu? I da li mi mozete reci koliko je otprilike potrebno vremena da se izvadi nova dozvola i koja je procedura, u slucaju da ne mogu voziti sa francuskom.

  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nemate problem da kao državljanin R.Srbije koji se vraća iz inostranstva vozite sa stranom dozvolom u periodu do 6 meseci od ulaska. Proces zamene traje uobičajeno (7-10) radnih dana ako je sve u redu. Napominjemo vam da je u toku promena pravila o bezbednosti saobraćaja tako da vam preporučujemo da nas pratite da biste bili u toku sa početkom primene novih propisa.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  imam hrvatsku vozačku dozvolu, državljanstvo Srbije i Hrvatske. Trenutno živim i radim u Srbiji i imam dve lične karte. Vozim kola koja su registrovana u Srbiji, na suprugu, nisam do sada imao većih problema, moje pitanje je da li me može policija kazniti i tražiti da promenim vozačku dozvolu. Privremeno sam se odjavio iz Hr na pet godina.

  Hvala unapred,

  • Poštovani,
   Kao što ste sami rekli u principu u praksi nema nekih problema ali s obzirom da imate prebivalište i državljanstvo R.Srbije mišljenja smo da bi trebalo i da imate nacionalnu vozačku dozvolu R. Srbije. Promene prilikom kontrolisanja u saobraćaju vezane za inostrana dokumenta se očekuju sa usvajanjem novih pravila koje predviđaju izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Vozacku dozvolu sam dobio u BiH, nakon sticanja drzavljanstva Srbije 2010 godine, zamenio sam je za Srpsku vozacku. U medjuvremenu sam poceo da radim (vozac kamiona) u Madjarskoj i Srpsku zamenio za Madjarsku dozvolu. Od Januara 2018 pocinjem da radim u BiH (vozac kamiona) tako da mi je potrebna vozacka BiH koju mogu da dobijem samo ako vratim Sprsku koju vise nemam jer sam je zamenio za Madjarsku. Molim Vas za pomoc koja je procedura da dobijem BiH dozvolu na osnovu Madjarske ili moram ipak ponovo da uzmem Srpsku da bih dobio BiH? Hvala unapred

  • Poštovani,
   Odgovor na ovo pitanje ipak morate potražiti od nadležnih organa BiH. Prema zakonu koji reguliše pitanje vozačkih dozvola u Bosni i Hercegovini će se rešiti ovo pitanje, tako da šta god mi pričali o važećim propisima R. Srbije nije relevantno u ovom slučaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da prema pravilu reciprociteta, ako imate statusne uslove odnosno državljanstvo ili boravak u R.Srbiji možete zameniti vozački dokument SR Nemačke.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Posedujem vozacku dozvolu iz BIH, imam dvojno drzavljanstvo i prijavu boravka u NS. Da li mogu upravljati sluzbenim vozilom novosadskih tablica sa postojecom dozvolom ili je moram promeniti za dozvolu iz Srbije? Da li bih mogao upravljati sluzbenim vozilom novosadskih tablica kada bih posedovao medjunarodnu vozacku dozvolu izdatu u BIH?

  Srdacan pozdrav.

 • Postovani,
  Imam britansku vozacku dozvolu i britanski i srpski pasos. Trenutno boravim u Beogradu na duze. Da li smem da vozim kola mog muza sa beogradskim tablicama? Ne bih da menjam dozvolu jer mi je receno da mi se britanska u tom slucaju oduzima i salje nazad u UK.

  Pozdrav

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da prema pravilu reciprociteta možete upravljati sa britanskom vozačkom dozvolom dok privremeno boravite u R.Srbiji. Ukoliko odlučite da se vratite da imate prebivalište u Srbiji imate rok od 6 meseci od dana povratka u Srbiju da zamenite vozačku dozvolu. Svakako proverite sa Upravom za upravne poslove, odnsno Upravom saobraćajne policije jer su oni nadležni organ za ovo pitanje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Moj muz je Australijski drzavljanin I ima privremeni boravak u Srbiji. Poseduje Australijsku vozacku dozvolu za automatski menjac. Planiramo da se preselimo u Srbiju. Da li on treba da polaze I teoriju pored voznje s obzirom da ne poznaje dovoljno nas jezik.
  Hvala

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da prema pravilu reciprociteta gospodin za vreme privremenog boravka može upravljati uz nacionalnu i međunarodnu vozačku dozvolu. Ako gospodin dobije odobren stalni boravak potrebno je izvršiti konverziju vozačkog dokumenta. Za srpske državljane se u Australiji ne traži polaganje vozačkog ispita tako da vam savetujemo da ovu informaciju proverite u diplomatsko konzularnom predstavništvu odnosno MUP u.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Posedujem srpsko drzavljanstvo i nemacku vozacku. Po procitanim odgovorima, rekao bih da mogu da upravljam vozilom registrovanim na moje ime u Srbiji, uz eventualno posedovanje medjunarodne dozvole. Takodje verujem da ne postoji problem kod prelaska drzavne granice sa autom koji se vodi na moje ime u Srbiji.
  Molim za potvrdu.
  Unapred zahvalan.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete upravljati vozilom u Srbiji za vreme privremenog boravka uz ispunjenost uslova reciprociteta – međunarodna vozačka dozvola. Ne bi trebalo da bude problema da kao domaći državljanin upravljate vašim vozilom i u onim zemljama u kojima važi nemačka vozačka dozvola. Konsultujte se i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova po ovom pitanju jer je ono nadležno za kontrolu saobraćaja.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poatovanje
  Americki sam drzavljanin i imam samo americko drzavljanstvo i zivim samo u americi.Hteo bih da posaljem evropsko auto iz amerike u Srbiju da ga tamo koristim jednom ili dva puta godisnje dok boravim tamo na najvise 2 meseca .Takodje auto ce da ostane u Srbiji u medjuvremenu.Dali bih krsio bilo kakve zakone i dali to vozilo moze da vozi neki drugi americki drzavljanin u toku boravaka u Srbiji

 • Poatovanje
  Americki sam drzavljanin i imam samo americko drzavljanstvo i zivim samo u americi.Hteo bih da posaljem evropsko auto iz amerike u Srbiju da ga tamo koristim jednom ili dva puta godisnje dok boravim tamo na najvise 2 meseca .Takodje auto ce da ostane u Srbiji u medjuvremenu.Dali bih krsio bilo kakve zakone i dali to vozilo moze da vozi neki drugi americki drzavljanin u toku boravaka u Srbiji

  • Poštovani,
   Preporulujemo vam da po ovom pitanju kontaktirate Upravu carina ili Upravu saobraćajne policije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, drzavljanin sam Srbije i imam registrovan auto na svoje ime. Da li moj suprug koji je Grcki drzavljanin ima pravi da upravlja mojim vozilom sa srpskim tablicama u Srbiji i pod kojim uslovima?
  Hvala najlepse.

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da vaš suprug koji poseduje vozačku dozvolu zemlje EU (Grčke) može upravljati vozilom za vreme posete. Konsultujte svakako i Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju jer je ona zadužena za neposrednu kontrolu učesnika u saobraćaju pa je njihovo tumačenje propisa i najrelevantnije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam nemacku dozvolu,drzavljanin sam Srbije, Auto sam kupio u Nemackoj ,carinio,platio porez i tablice.Dali smem da vozim moje Auto u Srbiji sa nemackom dozvolom?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete upravljati uz uslov reciprociteta posedovanje međunarodne vozačke dozvole. Ako ste domaći državljanin koji se vratio iz inostranstva imate rok od 6 meseci da zamenite vozačku dozvolu. Svakako konsultujte Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju jer se ona bavi neposrednom kontrolom saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan. Pročitah mahom sva pitanja i odgovore ali i dalje postoje neke nejasnoće oko određenih procedura. Prijatelj živi u Nemačkoj zadnjih 20 i više godina i želeo bi da doveze auto i da ga preregistruje. Ukoliko imate saznanja kako to uraditi sa najmanje komplikacija i najbrže, molim Vas da mi i oko toga nešto kažete.

  Ono što sam želeo da Vas pitam je sledeće:

  Poseduje nemačku i srpsku vozačku dozvolu. Dosadašnji boravak u Srbiji je bio u trajanju od nekoliko meseci tokom leta (vlasnik je stambenog objekta, a poseduje važeću ličnu kartu i pasoš Republike Srbije). Ukoliko tokom boravka u Srbiji doveze auto sa nemačkim tablicama ili ga preregistruje, ako sam dobro razumeo, mogao bi taj auto da vozi u oba slučaja sa međunarodnom vozačkom dozvolom izdatoj u Nemačkoj i to do 6 meseci. Nakon toga morao bi da napusti zemlju (ako ostaje nemačka registracija) ili da postojeću nemačku dozvolu zameni za srpsku (ako preregistruje vozilo). On srpsku vozačku već ima ali je naravno nije koristio u saobraćaju. Upravljanje motornim vozilom sa stranim tablicama u Srbiji je do perioda od 6 meseci i da li to znači da treba da istekne narednih 6 meseci pa da opet ima pravo ulaska vozilom na isti polugodišnji period i da li je prekršaj jednostavno izaći pa opet ući u zemlju na još 6 meseci? Znam da bi želeo da zadrži i nemačku vozačku dozvolu po nekom osnovu i varijanti ali ne znam da li je to izvodljivo u ovom slučaju. Molim Vas za mišljenje i savet.

  Hvala.

  • Poštovani,
   Oko uvoza automoblila i same procedure konsultujte nekoga od uvoznika ko se time bavi kako bi vam detaljnije objasnio postupak. Što se tiče drugog pitanja, Zakon o bezbednosti saobraćaja je jasan da niko ne može imati dve vozačke dozvole. U ovakvom slučaju se prilikom kontrole u saobraćaju oduzima obrazac strane dozvole i vraća organu koji ga je izdao.
   Vozilo koje je registrovano u inostranstvu sa druge strane ne mogu voziti domaći državljani sa stalnim prebivalištem u Srbiji jer je ovo takođe izričito zabranjeno ZOBS om. Izuzetno ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji ukoliko oni imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju „rent-a-car“ vozilima. Savetujemo vam da se konsulutujete sa upravom saobraćajne policije i upravom za upravne poslove MUP-a pre vožnje u Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  moja supruga ima dvojno državljanstvo i automobil sa BiH registarskim oznakama. Zanima me da li bih ja mogao da dobijem ovlašćenje za upravljanje tim vozilom u Srbiji? Znači, ja nemam BiH državljanstvo, samo Srpsko, pa me zanima da li takve potvrde dobijene u BiH naša policija priznaje prilikom kontrole?
  Hvala unapred!

  • Poštovani,
   Vi kao državljanin Srbije sa stalnim prebivalištem u Srbiji ne smete voziti automobil registrovan u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • postovani amk novi beograd,
    Drzavljanin Srbije SME da upravlja vozilom registrovanim u inostranstvu ako je vozilo u vlasnistvu uzeg clana porodice; majke,oca ili supruge-a.Mislim da je tako po zakonu R.Srbije
    Srdacno Nenad

  • Poštovana,
   Ako se radi o stranom državljaninu u poseti smatramo da nema razloga da mu bude zabranjeno upravljanje uz posedovanje saobraćajne dozvole ali u svakom slučaju proverite ovo sa Upravom saobraćajne policije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani treba mi jedna informacija:Ovako ja imam kosovsku dozvolu skoro dve godine zivim u Kragujevcu imam kompletna srpska dokumenta Kragujevcu znaci sa stalnim boravistem sada me interesuje kako bih mogao da vozim uato na srpskim tablicama sa mojom kosovskom dozvolom sta treba da uradim kako to ide pozdrav.

  • Poštovani,
   Status i važenja dokumenata sa AP Kosovo i Metohija su regulisani posebnim sporazumima. Preporučujemo vam da se za odgovor na ovo pitanje obratite direktno Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Upravi saobraćajne policije i Upravi za upravne poslove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • izvinite imam jedno pitanje. Imam 17 godina i zivim u Austriji , zeleo bih da polazem vozacki ispit u Srbiji moje pitanje je da li mogu da vozim u austriji sa srpskom dozvolom

  • Poštovani,
   Kada položite vozački ispit u Srbiji dibijate probnu vozačku dozvolu koja ne može biti osnov za zamenu vozačkog dokumenta niti se upotrebljavati u inostranstvu. Trenutno su u toku izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja gde će doći do značajnijih promena u dužini važenja probne vozačke dozvole. Što se standardne nacionalne dozvole R.Srbije tiče, a ako imate regulisan boravak možete izvršiti zamenu za austrijsku vozačku dozvolu bez polaganja vozačkog ispita.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Posedujem srpsko i hrvatsko drzavljanstvo, sa stalnim prebivalistem u Srbiji, a vozacka dozvola hrvatska.
  Zanima me da li mogu da vozim sa hrvatskom dozvolom u Srbiji C i E kategoriju, i ako znate da li vazi u Srbiji hrvatska kartica vozaca (kartica za tahograf)?
  Unapred hvala

  • Poštovani,
   Ova pitanja već predstavljaju područje koje spada pod međunarodni transport tako da preporučujemo da se direktno obratite Ministarstvu unutrašnjih poslova R.Srbije Upravi saobraćajne policije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  posedujem drzavljanstvo BiH i drzavljanstvo Republike Srbije, a prebivaliste mi je u BiH i posedujem vozacku dozvolu BiH. Zanima me dali i gdje mogu da zamjenim vozacku dozvolu BiH za vozacku dozvolu Republike Srbije, da li je potreban prevod Vozacke dozvole od sudskog tumaca i koji su dokumenti potrebni za podnosenje zahtjeva?

  Hvala unapred.
  Stanisa

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ako nemate prebivalište odnosno stalni boravak u R.Srbiji nema osnova za promenu vozačkog dokumenta. Što se tiče procedure kao što je opisano u tekstu Kako se menja obrazac inostrane vozačke dozvole?

   Ako zahtev za zamenu podnosi domaći državljanin potrebno je da priloži:

   Važeću inostranu vozačku dozvolu sa overenim prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača.
   Važeću ličnu kartu na uvid.
   Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tom kategorijom vozila.
   Dokaz o plaćenoj taksi i naknadama za izdavanje vozačke dozvole.
   Svakako proverite sa upravom saobraćajne policije konkretno pitanje jer od njihovog tumačenja zavisi koje opcije imate na raspolaganju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  imam pribivaliste u Srbiji i hteo bih da zamenim kosovsku vozacku dozvolu (koju posedujem,jer sam sa KiM) srpskom..konsultovao sam se sa ministarstvom tacnije (registracije vozila MUP Republike Srbije).
  Dobio sam odgovor da se u Republici Srbiji mogu zameniti inostrane vozacke dozvole koje se saglasno propisima Republike Srbije smatraju vazecim dokumentima.Otisao sam u PU u Nisu oni mi kazu da kosovska vozacka dozovla se ne moze zameniti srpskom.Pa bih vas zamolio da mi objasnite u cemu je problem?
  Unapred zahvalan odgovoru

  • Poštovani,
   Inostrane vozačke dozvole predstavljaju vozačke dozvole izdate od strane drugih država koje imaju odnose sa R.Srbijom kao takve. Režim u kome su dokumenta sa prostora AP KiM je posebno regulisan te vam odgovor na ovo pitanje i može jedino dati Uprava za upravne poslove ili uprava saobraćajne policije. Predlažemo da odete do nadležnog lica za ove poslove u konkretnoj policijskoj upravi i da mu izložite problem kako biste bili načisto sa relevantnom informacijom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav! PITANJE: Drzavljanin sam Republike Hrvatske, trenutno boraviste mi je u UK (Engleska). Zamenio sam Hrvatsku vozacku za Englesku. Da li sa dolaskom na odmor u Srbiju mogu voziti automobil Srpskih oznaka sa Engleskom vozackom i punomoc vlasnika vozila i da li mogu sa istim napustiti Srbiju uz punomoc ili mi treba jos nesto. Hvala u napred. Pozdrav

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da kao državljanin EU možete voziti za vreme privremenog boravka za inostranom vozačkom dozvolom. S obzirom da imate odobren boravak u UK i potrebno je da imate usaglašen vozački dokument sa mestom boravka. Sa prijavom boravka u R. Srbiji i potrebnim dokumentima (pasoš) sa vlasnikom vozila možete izvaditi kod nas dozvolu za upravljanje tuđim vozilom uz koju postoji mogućnost izlaska vozilom iz zemlje. Predlažemo vam da konsultujete i Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Srbije po dolasku kako biste dobili zvanično tumačenje ove situacije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Za potrebe firme u kojoj radim neophodno je da upravljam vozilom, ali imam crnogorsku vozačku dozvolu (srpsko državljanstvo, lk. i ostala dokumenta)
  Da li mogu da u pravljam vozilom ako suvozač ili ja imamo ovlašćenje za upravljanje?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da kao domaći državljanin sa stalnim boravkom u R.Srbiji treba da uskladite vozački dokument sa postojećim dokumentima i zamenite ga za nacionalnu vozačku dozvolu. Proverite sa poslodavcem i upravom za upravne poslove ili upravom saobraćajne policije da biste dobili zvaničan stav po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  mogu li kao Kanadski državljanin da kupim kola u Srbiji i da ih registrujem i vozim?
  Nemam RS dokumente i nikad ih nisam imao.
  Pozdrav.
  Zoran

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da kao strani državljanin koji nema nikakvu statusnu vezu sa R.Srbijom niste u mogućnosti da registrujete vozilo u R.Srbiji. Ipak, konsultujte Ministarstvo unutrašnjih poslova po ovom pitanju da dobijete zvanično mišljenje državnog organa koji vrši registraciju vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Pozdrav, hvala vam puno na odgovoru,
    a da li smem da vozim vozilo registrovano u Srbiji od privatnog
    lica uz punomoć iako sam strani drzavljanin?
    Zahvaljujem na pomoći,
    S poštovanjem,
    Zoran

    • Poštovani,
     Mišljenja smo da nema prepreka da upravljate vozilom u Srbiji uz posedovanje i međunarodne vozačke dozvole. Savetujemo vam da po dolasku konsultujete MUP, upravu saobraćajne policije da čujete njihovo mišljenje.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani, posedujem srpsko državljanstvo/ srpski pasoš ali od 2012 živim i radim u Nemačkoj. Planiram odmor krajem januara 2018 u Srbiji i samim tim hteo bih da rentiram auto. S obzirom da posedujem nemačku vozačku dozvolu (položen vozački ispit u Nemačoj, nije prepisivana vozačka dozvola) da li mi je potrebna medjunarodna vozačka dozvola ili eventulano neki dodatni dokument, da bih eventulano izbegao nepotrebne rasprave sa srpskom policijom ? Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Prema pravilu reciprociteta savetujemo vam da posedujete i međunarodnu vozačku dozvolu uz nacionalnu dozvolu SR Nemačke.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Kupio sam automobil u R. Srbiji, registrovao automobil u R. Srbiji na svoje ime. Imam dvojno drzavljanstvo, srpsko i bosansko (entitetsko R. Srpske), i imao sam bosansku vozacku dozvolu. Dozvolu sam prebacio na srpsku, i prilikom prebacivanja, dao sam bosansku vozacku, i dobio potvrdu da sam zamjenio inostranu dozvolu za srpsku i sada cekam vozacku dozvolu. Da li sa potvrdom, o zamjeni inostrane vozacke, mogu preci u R. Srpsku (BiH)? Posto je dozvoljeno da automobil vozim po Srbiji sa tom potvrdom. Da li bi na granici pravili problem oko toga?
  Pozdrav 🙂

  • Poštovani,
   Sve privremene potvrde važe samo na teritoriji R.Srbije, mišljenja smo da ne možete koristit ovaj dokument za prelazak državne granice ali konsultujte policijsku upravu oko ovog pitanja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Drzavljanin sam Srbije pre 3 godine sam zamenio nasu vozacku za Italijansku.Sta se desava u slucaju da se izgubi vozacka.Ja bih voleo nasu vozacku da dobijem nazad, izvadim novu.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete tražiti izdavanje nove vozačke dozvole države čiju ste važeću dozvolu imali. Morate podneti zahtev, ako imate prebivalište u Srbiji za zamenu inostrane vozačke dozvole, nacionalna dozvola vam se ne vraća po automatizmu jer je poništena dobijanjem druge vozačke dozvole i vraćanjem oganu koji je izdao.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, drzavljanka sam republike Srbije, od skoro sam dobila privremeni boravak u Republici Srpskoj, na osnovu studiranja.. Da li mogu uci u Srbiju sa autom BiH tablica, ako imam sudsko ovlascenje vlasnika, i isti taj auto voziti po Srbiji sa vozackom dozvolom R.Srbije?
  Hvala 🙂

  • Poštovana,
   Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima kaže da „Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji. Izuzetno ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji ukoliko oni imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci. Mišljenja smo da stoga možete voziti ali uz obavezan dokaz o odobrenom boravku u inostranstvu. Predlažemo vam da konsultujete i upravu saobraćajne policije po ovom pitanju jer u krajnjem njihovo tumačenje je za vas najbitnije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani Amk
  Ja sam drzavljanin R.Srbije i imam prebivaliste u srbiju a imam kosovsku vozacku dozvolu kako mogu da zamenim na srpsko ili vec kako bi mogao da upravljam bez problema sa srpskim tabilacama?
  Hvalaa

  • Poštovani,
   Obratite se upravi za upravne poslove MUP R.Srbije na vašoj opštini (prebivališta) kako biste dobili jedini relevantan odgovor na ovo pitanje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Obratite se upravi za upravne poslove MUP R.Srbije na vašoj opštini (prebivališta) kako biste dobili jedini relevantan odgovor na ovo pitanje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani… u nemackoj sam par meseci imam nemacku dozvolu i prijavu adrese… kupio sam auto i sad hocu za srbiju da idem pa bih hteo da vas pitam jel smem ja da vozim taj auto dole kod nas u srbiji na nemackim tablicama?? pasos mi je srpski… hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ako imate boravak u inostranstvu na vas neće biti primenjeno pravilo da ne smete upravljati vozilom reistrovanim u inostranstvu iako imate prebivalište u Srbiji.Potrebno je samo da dokaz o boravku imate kod sebe tokom vožnje. Konsultujte upravu saobraćajne policije po ovom pitanju da budete sasvim sigurni.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Državljanin sam Srbije,vozački ispit sam položio u Srbiji.vozačka dozvola mi je izdata u Srbiji.Pre dve godine sam otišao u Nemačkoj gde sam zamenio našu dozvolu za Nemačku.Sada sam se vratio u Srbiju.Kada sam se obratio na šalteru upravnih poslova,poslovi vozačkih dozvola, rečeno mi je da sada treba da zamenim Nemačku dozvolu za našu uz sva ona dokumenta kao kada bih menjao inostranu.Znači lekarsko uverenje, taksu i dr.
  Molim vas za pojašnjenje.
  Hvala

  • Poštovani,
   Vaš vozački dokument je sada nemačka vozačka dozvola. Ako ste se vratili u Srbiju i imate ovde prebivalište imate rok od 6 meseci da zamenite inostrani vozački dokument za nacionalnu vozačku dozvolu uz podnošenje propisane dokumentacije i plaćanje taksi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan, imam Australijsku dozvolu i pasos, tj dvojno drzavljanstvo, zivim u Australiji trenutno i hteo bih da odem do Austrije na odmor u poseti Tetki i suraku i da doteram kola iz Eu (Austrije) za Srbiju. Da li je to moguce ili ne?

  • Poštovani,
   Povedite računa da ako i dalje imate prebivalište u Srbiji (lična karta) morate imati dokaz o odobrenom boravku u inostranstvu kako biste mogli da upravljate vozilom registrovanim u inostranstvu na teritoriji Srbije. Mišljenja smo da nema problema da vozite predmetno vozilo ukoliko prema austrijskim propisima dobijete eventualno potrebno međunarodno ovlašćenje od vlasnika vozila za izlazak tim vozilom iz zemlje. Ipak saveujemo vam da potražite stav Ministarstva unutrašnjih poslova (Uprave saobraćajane policije) o ovom pitanju jer su oni ti koji vrše neposrednu kontrolu i regulisanje saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam prebivaliste u Srbiji (licna karta) a zivim u Austriji tri godine (sa vizom koja je na pet godina). Nemam vozacku dozvolu i zelela bih da polazem. Da li je moguce da polazem u Srbiji pa da bez problema (nakon isteka probnog perioda) prevedem dozvolu u Austriji, s obzirom da sam i ovde prijavljena vec neko vreme (ali sa vizom, drzavljanstvo imam samo srpsko).
  Hvala!

  • Poštovana,
   Možete da polažete kod nas,važno je samo da imate važeću ličnu kartu kako bi ste mogli da polažete vožnju.Probnu vozačku dozvolu ne možete koristiti u inostranstvu ,a kasnije možete da prevedete na austrijsku gde našu predajete i uzimte inostranu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Moj tata ima Crnogorsko drzavljanstvo i saobracajnu dozvolu i kola koja imaju Crnogorske tablice, da li ja smem da ih vozim u Srbiji a imam Srpsku vozacku dozvolu?

  • Poštovana,
   Ako imate prebivalište u R.Srbiji ne možete voziti vozilo registrovano u inostranstvu jer se izlažete riziku da se ovo tretira kao carinski prekršaj.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • postovani AMK Novi Beograd,
    Ako je clan uze porodice koji je strani drzavljanin i automobil se vodi na njega,a nalazi se u Srbiji,moze voziti automobil na stranim tablama.Roditelj,dete,usvojenik,suprug-a.se ubrajaju u uzu porodicu.
    pozdrav
    Nenad

    • Pošotvani,
     Ispratite linkove u tekstu koji vode ka novim pravilima o stranoj vozačkoj dozvoli odnosno vožnji automobila registrovanog u inostranstvu koje su stupile na snagu Izmenama i dopunama zakona. http://www.amknovibeograd.com/strana-vozacka-dozvola-u-srbiji/
     Tekstovi su informativnog karaktera, uvek preporučujemo da se sa konkretnim pitanjem obratite i Upravi saobraćajne policije za tumačenje i odgovor.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Postovani zanima me sali moze svajcarska vozCka do vola da se prevede na srpsku?imam u svajcarskoj B,C,C1,CE kategorije i koja je procedura hvala unapred na odgovoru

 • Ja živim u Americi planiram uskoro da dodjem za Srbiju imam američku dozvolu a Srpski pasoš i planiram da idem za Hrvatsku i Bosnu jel mogu da predjem granicu ako nemam srpsku dozvolu posto mi je istekla.
  Unapred veliko hvala.

  • Poštovani,
   Povedite računa da vam strana dozvola može biti oduzeta ako se proverom utvrdi da posedujete i nacionalnu dozvolu. Što se tiče važenja vaše američke vozačke dozvole u BiH i R.Hrvatskoj, morate konsultovati domaće propise o važenju inostranih dozvola na teritorijama ovih država.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje… jedno pitanje… zivim u nemackoj od skoro auto sam kupio i vodi sa na moje ime… imam prijavu boravka i osiguranje zeleni karton.. pasos je srpski.. mogu ovde da budem jos 15 dana i nazad ta srbiju jel mi istice 3 meseca.. e sad dal ja mogu da vozim taj auto dole u srbiji jel planiram snjim da idem.. al problem je u tome sto mora da cekam 3 meseca da bi opet mogao da se vratim u nemackoj.koja je procedura… HVALA

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da kao domaći državljanin sa stalnim prebivalištem u R.Srbiji (shvatili smo iz teksta da nemate odobren boravak u SR Nemačkoj) ne biste smeli da vozite vozilo registrovano u inostranstvu na teritoriji R.Srbije. Predlažemo vam da kontaktirate Upravu saobraćajne policije MUP da dobijete zvaničan odgovor od organa koji vrši kontrolu saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

    • Poštovani,
     Nije od značaja da li je auto na vaše ime, vozilo je registrovano u inostranstvu, obratite pažnju na tekst Zakona koji smo naveli u članku:
     Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji. Izuzetno ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji, ukoliko oni imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju „rent-a-car“ vozilima.
     Konsultujte i Upravu saobraćajne policije da dobijete zvaničan stav.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Dobar dan, imam srpsko i crnogorsko drzavljansatvo, takodje imam i crnogorsku dozvolu, sad bih da je zamenim za srpsku. Da li se prilikom izdavanja srpske dozvole oduzima crnogorska?

 • DOBAR DAN, IMAM SRPSDKO DRZAVLJANSTVO I MADJARSKU VOZACKU DOZVOLU(NEMAM MADJARSKO DRZAVLJANSTVO) DA LI MOGU DA VOZIM MADJARSKE I SRPSKE TABLICE NA TERITORIJI SRBIJE???

  • Poštovani,
   Posebno obratite pažnju na članove ZOBS koji kažu:
   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji.
   Izuzetno ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji. Ukoliko oni imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci kao i njihovi članovi uže porodice ili lica koja upravljaju „rent-a-car“ vozilima.
   Što se tiče mađarske vozačke dozvole takođe povedite računa da li ste imali i vozačku dozvolu R.Srbije i na pravilo da ne možete imati u isto vreme više vozačkih dokumenta izdatih od strane više država. Mišljenja smo da što se same dozvole tiče ne bi trebalo da imate problema za vožnju u Srbiji. Preporučujemo vam da konsultujete i Upravu saobraćajne policije o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan!Pre osam meseci sam zamenio Srpsku vozacku za Nemacku,posto sam trenutno u Nemackoj a posedujem b c e kategorije a Nemci su mi dali samo b posto nemam polozen cod-95.
  Posto se krajem meseca vracam kuci ne zelim vise ovde da zivim,mene zanima kakva je procedura za POVRAT moje dozvole!?
  Isao sam ovde u policiju da pitam i oni su rekli da su moju dozvolu poslali za Srbiju,tako da mene zanima da li i za mene vaze ista pravila kao i za ljude koji traze zamenu inostrane za Srpsku vozacku i ako je pre toga nisu nikada imali?

  • Poštovani,
   Po našem mišljenju trebalo bi da pristupite proceduri zamene inostrane vozačke dozvole za nacionalnu vozačku dozvolu R.Srbije. Kontaktirajte Upravu za upravne poslove MUP da vam daju pojašnjenje oko upisa kategorija.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Bilo je već par odgovora ali ne potpuno jasnih i preciznih. Dakle i ja imam i SRB i CG drzavljanstvo i CG vozačku. Pomenuli ste da može biti problem u CG prilikom produženja vozačke. Svako ko ima dvojno državljanstvo(SRB+CG) uredno ga je regulisao tako da sigurno neće biti problema prilikom produženja(osim ako vi imate drugačije proverene informacije). Mene zanima jel ja moram da je menjam CG za SRB vozačku ili mogu tako da vozim bez neke kazne (tj. bez kršenja zakona) moj auto na SRB table (živim u Srbiji). Hvala unapred na odgovoru.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da bi trebalo da (ako imate državljanstvo R.Srbije i prebivalište (kao mesto koje je centar vaših životnih i poslovnih aktivnosti) pa samim tim i ličnu kartu izdatu od MUP R.Srbije)) imate i nacionalnu vozačku dozvolu R.Srbije. Inostrana vozačka dozvola se može koristiti u ograničenom broju slučajeva prilikom privremenog boravka (prebivalište ili odobrenje stalnog boravka strancu već za sobom povlači i ovu obavezu). Preporučujemo da proverite da li postoji sporazum o dvojnom državljanstvu između R.Srbije i R. Crne Gore i kako je ovo pitanje regulisano inostranim propisom o državljanstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam drzavjanstvo R.Makedonije (pasos i LK) i makedonsku vozacku dozvoli, pre mesec dana dobio i drzavjanstvo R. Srbije na osnovu spajanje porodice.
  Vozim auto sa srpske registarske tablice u vlasnistvo supruge koja je Srpski drzavjanin.
  Posto zivim i radim u Srbiji da li moram da zamenim makedonsku vozacku za srpsku u rok od 6 meseca ili mogu da nastavim da koristim Makedonsku vozacku u Srbiji?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da bi trebalo da zamenite vozački dokument jer ispunjavate sve uslove iz zakona da u roku od 6 meseci od dobijanja lične isprave zamenite inostranu dozvolu. Konsultujte Upravu za Upravne poslove MUP po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam vozacku dozvolu republike srbije na novom obrascu, ali cesto sam u grckoj. Da li ja moram imati medjunarodnu vozacku dozvolu da bih vozila auto sa grckim tablicama u grckoj? Stav grcke policije je da ne mogu, molim vas vas komentar.
  Hvala unapred.

 • Postovani, sada vidim da nisam napisala sta je stav grcke policije. Da ne mogu da vozim sa dozvolom r srbije grcke tablice. Hvala jos jednom.

  • Poštovana,
   Ukoliko ste takvo uputstvo dobili od strane grčkih organa nadležnih za kontrolu saobraćaja nemamo šta da dodajemo. Ukoliko ne možete voziti automobil sa inostranom vozačkom dozvolom (što reguliše grčki zakon), međunarodna dozvola neće ovde biti od pomoći jer ona predstavlja internacionalnu potvrdu nacionalne dozvole i koristi se isključivo sa obrascem nacionalne dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam važeću vozačku dozvolu izdatu u RHrvatskoj. Već 20 godina živim u Srbiji. Mogu li voziti u Srbiji sa hrvatskom dozvolom auto srpske registracije

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da ako ste domaći državljanin sa prebivalištem u Srbiji (lična karta) trebalo bi da uskladite vaša dokumenta i zamenite vozačku dozvolu. Uskoro će doći do promene zakonskog propisa tako da predlažemo da pratite situaciju. Konsultujte Upravu za upravne poslove radi zvaničnog mišljenja o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,imam vozacku dozvolu Bugarske i dvojno drzavljanstvo da li sa njom mogu da vozim firmin auto posto je firma iz srbije.
  Hvala

  • Poštovani,
   Ako imate prebivalište u R.Srbiji trebalo bi da i vozački dokument uskladite sa tim stanjem. Proverite sa Upravom saobraćajne policije ovo pitanje jer to što za sada sama kontrola saobraćaja ne obraća pažnju na sve detalje po pitanju inostranih dozvola ne znači da je to i pravilo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobarr dan. Imam austrisku dozvolu normalno i licnu kartu a srpsko drzavljanstvo, nemam srpsku dozvolu. Dali mogu sa austriskom da vozim u srbi na nase tablice? Hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da nema razloga da ne možete voziti s obzirom da su vam dokumenta o prebivalištu/boravištu i vozački dokument usklađeni. Preporučujemo vam da potražite i stav MUP (Uprava saobraćajne policije) o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zdravo,

  Imam dvojno drzavljanstvo (BIH i SRB) i imam bosansku vozacku jer zivim u Sarajevu.
  Pitanje je: Da li ja smijem kada posjecujem Srbiju ( vecinom 2-3 dana ostanem) koristiti bosansku vozacku i upravljati vozilima srpskih tablica ( od clanova porodice, u saobracajnoj je isto prezime) i moze li mi to stvoriti probleme nekakve. I trebam li pokazivati srpsku licnu zajedno sa bosanskom vozackom.
  Unaprijed hvala

 • Postovanje,
  Zanima me da li sa Izraelskom vozackom dozvolom bih mogao da vozim kola na neki manji vremenski period za vreme boravka u Srbiji.

  Hvala

  • Lose sam se izrazio, prijatelji zele da posete Srbiju pa pitam u njihovo ime. Al u svakom slucaju, drzavljani su Izraela, i imaju Izraelske vozacke dozvole.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da strani državljani prema pravilu reciprociteta sa državom Izrael, mogu upravljati sa izraelskom vozačkom dozvolom tokom turističkog boravka ali vam preporučujemo da zatražite zvaničan stav MUP po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Odjavio sam se pre par meseci iz Nemačke,Posedovao sam njihovu vozacku dozvolu koju sam izgubio odmah u Srbiji.
  Zvao sam u nemačkoj da mi objasne proceduru izdavanja nove.Pošto sam se odjavio oni ne mogu da mi izdaju novu dozvolu već potvrdu o položenom vozackom ispitu.
  Ovde u Srbiji ne uvažavaju tu potvrdu .
  Da li postoji rešenje za ovaj problem

  • Poštovani,
   Uvek preporučujemo da pre odjave iz inostranstva obavite sva proceduralna pitanja kako ne bi došlo do ovakvih situacija. Pokušajte da konsulutjete Upravu za urpavne poslove MUP R.Srbije da vam eventualno pomognu ili ukažu na neku od radnji sa kojom možete da rešite problem, a najtoplije preporučujemo da ako ikako možete pronađete važeću nemačku dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da u skladu sa pravilima reciprociteta da biste zamenili dozvolu morali biste da polažete testove i vozački ispit. Toplo preporučujemo da kontakrirate Upravu za upravne poslove MUP R.Srbije da vam daju odgovor i tumačenje o uslovima zamene vozačkog dokumenta SAD.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani.
  Moj sin živi sa majkom u Hrvatskoj i nema Srpsko državljanstvo. Poseduje njihovu vozačku dozvolu. Sobzirom da kod mene provodi duže vreme, šta je potrebno da uradimo da bih mogao voziti moj automobil sa Srpskim tablicama dok jr kod mene.
  Unapred hvala na odgovoru.

  • Poštovani,
   Prilikom turističkih poseta vizači mogu koristiti inostranu dovzolu zemlje članice EU. Ne vidimo ralog da ne može da se upravlja vozilom registrovanim u Srbiji, ali preporučujemo da konsultujete Upravu Saobraćajne policije da čujete njihovo mišljenje po ovom pitanju jer su u rajnjem slučaju oni ti koji kontrolišu učesnike u saobraćaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani.
  Moj sin živi sa majkom u Hrvatskoj i nema Srpsko državljanstvo. Poseduje njihovu vozačku dozvolu. Sobzirom da kod mene provodi duže vreme, šta je potrebno da uradimo da bih mogao voziti moj automobil sa Srpskim tablicama dok jr kod mene.
  Unapred hvala na odgovoru.

 • Postovanje,

  Imam srpsko i crnogorsko drzavljanstvo, i crnogorsku vozacku dozvolu.

  Da li mogu da vozim/koristim vozila za srb reg.oznakama sa ovlascenjem o uoravljanju, uz cg vozacku dozvolu.

  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da bi trebalo da ako posedujete i prebivalište u R.Srbiji (ličnu kartu) uskladite vozački dokument sa prebivalištem. Predlažemo da konsultujete upravu saobraćajne policije po ovom pitanju da čujete zvaničan stav po ovom pitanju i način postupanja prilikom kontrole saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imam dvojno državljanstvo (srpsko i grčko i lične karte obe države)
  Vozačku dozvolu samo našu (Srbije) ovde i živim, radim..u Grčku idem sam9 na letovanje 15 dana godišnje.
  Pitanje: Da li mogu da vozim auto sa grčkim tablicama ili tablicama neke od zemalja evropske unije sa ovom mojom srpskom vozačkom dozvolom a da pri saobracajnoj kontroli pokazem pasoš ili l.k. grčke kao dokaz, tj opravdanje zašto vozim „stranca“.
  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Ovo pitanje je stvar konkretnih propisa o statusnim i saobraćajnim pitanjima u svakoj od država članica EU. Predlažemo vam da ove informacije potražite od organa inostranih država ili njihovih diplomatsko konzularinh predstavništava.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Hvala vam na odgovoru.
  Inače ja sam postavio pitanje o voznji stranog auta u našoj zemlji, Srbiji. A pri kontroli policije da pokažem grčku ličnu kartu kao opravdanje kako to vozim stranca. Mada ipak rekao bih po drugim odgovorima da to nije dozvoljeno.
  U svakom slučaju hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da s obzirom da se kao dvojni državljanin tretirate državljaninom R.Srbije dok ste na njenoj teritoriji, te da uz to ako imate ličnu kartu odnosno prebivalište u R.Srbiji ne biste smeli upravljati vozilom registrovanim u inostranstvu bez obzira na inostrana dokumenta koja biste pokazali.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Interesuje me dali mogu da upravljjam vozilom na srpskim tablicama . Imam dvojno drzavljanstvo i boravak u srbiji .a vozacka mi je republika srpska. BIH

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete upravljati vozilom ali bi svakako trebalo da uskladite vozačka dokumenta sa mestom prebivališta. Konsultujte Upravu za upravne poslove odnosno Upravu saobraćajne policije da dobijete zvaničan stav ovog organa koji vrši kontrolu učesnika u saobraćaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  imam vozačku dozvolu SR Nemačke, kategorija B.
  Državljanin sam R. Srbije, planiram povratak u Srbiju i imam 2 pitanja u vezi zamene vozačke dozvole:

  -Da li prilikom zamene nemačke vozačke dozvole kategorije B za srpsku moram da polažem ispit i vožnju?
  -Da li moram da sačekam da prođe 6 meseci od mog povratka u Srbiji ili mogu odmah da zamenim vozačku?

  Pozdrav i svako dobro,
  Aleksandar

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da prema pravilu reciprociteta i sporazuma koji je potpisan sa SR Nemačkom nećete imati ove obaveze, a dozvolu možete promeniti čim steknete statusne uslove (prebivalište odnosno po dobijanju lične karte). Rok od 6 meseci od povratka u zemlju domaćeg državljanina je ostavljen kao krajnji rok za zamenu. Predlažemo vam da konsultijete Upravu za upravne poslove MUP pre same procedure kako biste od državnog organa dobili mišljenje povodom vaše situacije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  Zivim u Americi i imam samo drzavljanstvo SAD. Dolazim u turisticku posetu na leto i planiram da rentam auto na mesec dana.

  Da li imam pravo da vozim u Srbiji sa vazecom americkom dozvolom?

  Da li mogu da rentam u Srbiji sa istom?

  Da li mi trebanu neka posebna odobrenja, osiguranje, i sl?

  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete upravljati sa vozačkom dozvolom SAD. Što se tiče iznajmljivanja vozila proverite sa konkretnom agencijom da li prema pravilima poslovanja zahteva dodatne uslove (međunarodnu dozvolu). Vozila koja se rentiraju su pokrivena osiguranjem,a i ovo pitanje zavisi od vašeg dogovora i želje koju izrazite u rent a car agenciji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,dobio sam radnu i boravisnu vizu u R.Hrvatska I zamenio vozacku dozvolu.zanima me da li mogu da vozim automobil na bilo koje strane table u zemlji i inostranstvu?Srpski pasos,hvala

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da uz dokaz o odobrenom boravku (radna viza) možete voziti automobil hrvatskih tablica u Srbiji jer će se na vas odnositi zakonski izuzetak od pravila da domaći državljani sa prebivalištem u R. Srbiji ne mogu upravljati vozilima registrovanim u inostranstvu na teritoriji Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani AMK Novi Beograd
    Imam pitanje u vezi situacije gore navedene,kad drzavljanin Srbije sa boravisnim papirima u inostranstvu moze voziti auto sa stranim tablama u Srbiji ..Kako onda nemoze voziti isto tako u Srbiji sa drzavljanstvom te iste drzave u kojoj boravi, auto u Srbiji?
    Nego je to onda carinski prekrsaj.

 • Postovani, slucajno sam naisao na ovu temu. Vec duze vreme imam problem sa Austijskom dozvolom, problem je sledeci,
  Srpski sam drzavljanin i imam stalni boravak u Austriji kao i njihovu dozvolu ali takodje imam i boravak u Srbiji zbog nekretnina koje posedujem.
  Vece vreme provodim u Srbiji i vozim auto koji se vodi na suprugu koja ima samo u Srbiji stalni boravak.
  Vec par puta me je Policija zaustavljala i pravila mi je probleme zbog moje dozvole jednom sam isao i kod Sudije za prekrsaje(oslobodila me je).
  Nasa policija tvrdi da imam samo 6meseci pravo da upravljam vozilom u Srbiji i da onda moram da izadjem iz drzave i ponovo udjem da bi stekao pravo da upravljam vozilom u Srbiji.
  Posto sam ja iz vaseg teksta zakljucio da taj zakon od 6 meseci ne vazi za mene kao drzavljanina Srbije koji ima stalni boravak u inostranstvu.
  Zamolio bih vas da mi potvrdite ili pojasnite dali sam ja u pravu ili Policija tumaci pogresno zakon.
  Unapred se zahvaljujem za vas odgovor.

  • Poštovani,
   Pretpostavljamo da je do problema došlo zbog toga što domaći državljanin koji ima prebivalište u Srbiji u slučaju povratka iz inostranstva i boravka u R.Srbiji ima rok od 6 meseci (od ulaska u zemlju) da zameni inostrani vozački dokument odnosno da ga uskladi sa ličnim dokumentom. Mišljenja smo da ovde do problema dolazi u tumačenju „povratka“ domaćeg državljanina iz inostranstva, a tumačenje ovog pojma (da li je potreban prekid javnopravnog odnosa sa stranom državom ili ne i dr.) je složenije pitanje na koje bi odgovor trebalo da da sam član zakona. Predlažemo da se obratite Upravi saobraćajne policije i stručnoj pravnoj pomoći radi razjašnjenja stava službenih lica u kontroli saobraćaja po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Predlažemo da ovo pitanje postavite direktno Upravi saobraćajne policije koja je jedina kompetentna da vam da pravi odgovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Srpski sam drzavljanin i posedujem Hrvatsku vozacku dozvolu sa privremenim boravkom u Hrvatskoj. Da li smem da vozim srpski automobil iako nije na mom imenu po Srbiji i da li smem ici sa istim preko granice?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da imate pravo da upravljate vozilom uz posedovanje dokaza o boravku u inostranstvu. Što se tiče prelaska granice potrebno vam je međunarodno ovlašćenje DTV. i da konsultujete propis zemlje u koju putujete. Preporučujemo da se obratite Upravi za upravne poslove ili Upravi saobraćajne policije po ovom pitanju da vidite i zvaničan stav organa koji je zadužen za izdavanje dozvola odnosno kontrolu saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Prvo moram da kazem da ste bas profesjonalni..ja imam tursku I srpski drzavljanstvo..imam turski vozacku dozvolu..a imam boravak u srbiju I zivim u srbiju..kako ide prosedura dal mora polaganje za srpski vozacku dozvolu ili samo idem da platim taksa da dobijem srpski vozacku..hvala vam unapred..

 • Dobar dan htela bih da vas pitam zasto su uzeli vozacku na granici ako ima osoba samo Nemacki voacku i kako da dobije nazad sta treba da uradimo da bi dobili nazad?

  • Poštovana,
   Organ koji je vršio kontrolu je sigurno sačinio zapisnik o izvršenoj kontroli i oduzimanju inostranog dokumenta gde vam je navedeno iz kog razloga je oduzeta vozačka dozvola. Ukoliko ste domaći državljanin, a imali ste nacionalnu vozačku dozvolu oduzima se obrazac inostrane vozačke dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana,
   Pogledajte zapisnik zbog čega je oduzeta vozačka dozvola pa se obratite organu koji je dozvolu oduzeo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam hrvatsku vozacku dozvolu i ostala hrvatska dokumenta kao i srpsku licnu kartu. Od nedavno sam u Srbiji zbog posla. Mogu li voziti auto srpske registracije s hrvatskom dozvolom? Hvala

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da možete upravljati vozilom ali problem može nastati oko upravne stvari (dokumenata ukoliko imate prebivalište u R.Srbiji i državljanstvo R.Srbije potrebno je da u roku od 6 meseci uskladite vozački dokument sa činjenicom povratka u zemlju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam Crnogorsko drzavljanstvo i vozacku. Da li mogu da upravljam motornim vozilom koje je registrovano u Srbiji a vodi se na mog oca. Pozdrav!

  • Poštovani,
   Ukoliko nemate prebivalište u R.Srbiji, mišljenja smo da tokom turističkog boravka uz prijavu nema smetnji za korišćenje vozila. Predlažemo da svakako konsultujete Upravu saobraćajne policije da čujete zvaničan stav organa koji je zadužen za kontrolu saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Поштовани,

  Канадски сам држављанин и имам канадску возачку дозволу. Такође сам и српски државњанин и имам српску личну карту. Намаравам да привремено боравим у Србији и купим возило са српским таблицама. Дали ми моја канадска возачка дозвола дозвољава да управљам тим возилом, у Србији, а и у ЕУ државама? Ако добро разумем, боље би било да имам и интернационалну возачку дозволу. Где и како се издаје таква дозвола?

  Хвала, Игор

  • Poštovani,
   Prvo želimo da vas upozorimo da povedete računa da li imate i nacionsalnu vozačku dozvolu R.Srbije – u ovom slučaju ukoliko bude ustanovljeno da posedujete dve vozačke dozvole inostrana će vam biti oduzeta i vraćena organu koji je izdao. Mišljenja smo da bi prema pravilu reciprociteta trebalo da posedujete i međunarodnu dozvolu koju dobijate u aspocijaciji vozača u Kanadi ili državnoj ili privrednoj organizaciji koja vrši ovo javno ovlašćenje (pandan AMSS) i koja je prema međunarodnom sporazumu ovlašćena da izdaje ovaj dokument. Što se tiče EU država morate proveriti konkretan propis države u koju putujete i postojanje eventualnog sporazuma o priznavanju važenja vozačke dozvole tokom učestvovanja u saobraćaju u datoj državi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Imam Srpsko drzavljanstvo i crnogorsku vozacku dozvolu. Vec 3 godine produzavam boravak u Crnoj Gori, da li je potrebno da zamenim dozvolu za srpsku i da li sa tom vozackom mogu da vozim i kroz Srbiju i Crnu Goru?

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da je potrebno da obratite pažnju na dve stvari: 1. Vaš status (da li radite u CG i imate odobren privremeni ili stalni boravak) u kom slučaju tokom privremenog boravka u Srbiji možete koristiti inostranu vozačku dozvolu ili ako to nije slučaj i imate prebivalište u Srbiji bez odobrenog boravka u inostranstvu trebalo da uskladite vozački dokument sa ovim stanjem. 2. Vožnja vozila registrovanog u inostranstvu je u Srbiji moguća samo ako imate u datoj zemlji regulisan boravak i posedujete dokaz o tome.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, imam kosovsku vozačku dozvolu i ličnu kartu, živim na Kosovu, da li mogu da upravljam vozilom od rodjaka iz centralne Srbije, auto je sa srpskim tablicama i šta mi je potrebno od dokumentacije?
  Izvinjam se ako je ovo pitanje bilo, ne mogu da nadjem.

  Zahvaljujem

  Ivan

  • Poštovani,
   Konsultujte MUP R.Srbije Upravu saobraćajne policije po ovoom pitanju zbog posebnog statusa dokumenata.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam dvojno državljanstvo (srpsko-mađarsko) a imam stalno prebivalište u Beču (Austrija). Posedujem srpsku vozačku dozvolu (B kat.) i predao sam zahtev sa lekarskim pregledom, kako se ovde traži, za prepis na austrijsku dozvolu. Dobio sam račun sa brojem predmeta i pečatom, ostavljena mi je moja srpska dozvola sa čim mogu da vozim ovde u Austriji uz tu potvrdu. Imam svoj automobil na mom imenu sa austrijskim tablama i zanima me da li mogu da idem u Srbiju sa tim papirima ili moram da sačekam da dobijem austrijsku dozvolu. Čeka se do tri meseca, sad je prošlo oko jedan i po a ja bih išao za uskrs kući 🙂 Hvala na odgovoru. Pozdrav

  • Poštovani,
   Potvrde i uverenja uobičajeno služe sammo u državama gde su izdate. Mišljenja smo da za upravljanje vozilom u Srbiji morate imati važeću nacionalnu dozvolu (Austrija), dok će nacionalnda vozačka dozvola (Srbija) biti uzeta prilikom izdavanja inostranog vozačkog dokumenta i vraćena organu koji je izdao.
   Srdačno,
   AMK Novi Boegrad

 • Dobar dan! Imam dvojno drzavljanstvo (srpsko i madjarsko), zivim u Austriji i imam stalno prebivaliste tu. Imam 17 godina, ali u Austriji je dozvoljena vozacka dozvola vec sa 17, tako da vec imam normalnu austrijsku vozacku dozvolu sa kojom ovde smem sama da vozim…Za uskrs idem kuci u Srbiju pa bi me zanimalo da li smem da vozim sa tom dozvolom u Srbiji sa obzirom da jos nemam 18 godina?
  Hvala!
  Pozdrav

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da s obzirom da domaći zakon za maloletna lica propisuje dodatna ograničenja za upravljanje vozilom u saobraćaju koju sa sobom nosi posedovanje probne vozačke dozvole, ne biste mogli samostalno da učestvujete kao vozač u saobraćaju. Predlažemo vam da svakako konsultjete Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju i dobijete zvaničan odgovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  planiram dolazak u Novi Sad naredne sedmice, iz Sarajeva. Mislio sam iznajmiti rentacar u Sarajevu. Imam BiH vozacku. Da li mi treba jos neki dokument da bih vozio po Srbiji?

  Pozdrav

  • Poštovani,
   Proverite sa konkretnom agencijom, trebalo bi da posedujete dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam dvojno drzavljanstvo ( CG i Srpsko) imam vozacku iz CG. Da li u Srbiji ( gde sam stalno nastanjen) treba da izvadim neki dokument? Posto koliko sam skapirao ne mogu dve vozacke izdate od dve razlicite države da imam.

  • Poštovani,
   Ako imate prebivalište u R.Srbiji trebalo bi da uskladite vozački dokument sa ovim stanjem. Tako je, ne možete imati dve vozačke dozvole, u tom slučaju se obrazac inostrane dozvole oduzima i vraća državi izdavaocu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje,

  kada sam dobio drzavljanstvo republike Srbije, podne sam zahtev za zamenu bosanske vozacke za srbijansku.
  Kada sam je dobio na njoj su bile upisane kategorije B1, B, BE, dok je polje kategorije AM ostalo prazno iako sam na bosanskoj ima kategoriju B1 sto su tamo motocikli do 50cc. Da li je ovo greska mupa, jer sam prakticno izgubio jednu kategoriju.
  Hvala

  • Poštovani,
   Pretpostavljamo da ako na vozačkoj dozvoli BiH nije bilo polje u kome je jasno evidentirano da imate i AM kategoriju već samo B1 nije prepisano jer se prema novim pravilima u R.Srbiji se za kategoriju AM prolazi obuka i polaže poseban vozački ispit. Svakako se obratite MUP da vam razjasne o čemu je reč uz objašnjenje da ste imali i AM kategoriju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Vratio sam se iz nemacke pre par meseci imam srpsko drzavljanstvo i ne planiram za sada da se vracam u nemacku da li moram da menjam dozvolu ili mogu sa nemackom dozvolom da vozim i dalje u srbiji?

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da se na vas odnosi pravilo da u roku od šest meseci od povratka u zemlju imate obavezu da zamenite inostrani vozački dokument.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Možete je zameniti ali ćete kasnije morati da pokrenete ponovnu proceduru za dobijanje australijske dozvole, tako da predlažemo da proverite pravila koja regulišu ovo pitanje u Australiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Potrebno je da uskladite u roku od 6 meseci od povratka iz inostranstva vozački dokument sa mestom prebivališta. Vršite zamenu inostranog vozačkog dokumenta uz predaju inostrane dozvole i plaćanje takse.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam Srpsko i Holandsko drzavljanstvo. Zivim u Holandiji vec 20 godina i posedujem Holandsku vozacku dozvolu. Planiram da kupim kola u Srbiji i registrujem na moje ime, mogu li sa holandskom vozackom dozvolom da upravljam kolima koja su registorvana na moje ime, ili je neophodna zamena? Boravisno vreme u Srbiji mi je najvise dve do tri nedelje. Unapred zagvaljujem
  Srdacan pozdrav

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete upravljati vozilom u Srbiji (uz posedovanje međunarodne dozvole) sa inostranom dozvolom za vreme kraćeg boravka. Trenutno isčekujemo Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja gde će biti izmenjena i pravila o inostranim vozačkim dozvolama (moraćete najverovatnije da kod sebe tokom vožnje imate dokaz o boravku u zemlji u kontinuitetu- čekamo tekst da vidimo u kojoj formi će ovo biti). Povedite računa u slučaju da imate i nacionalnu vozačku dozvolu R.Srbije – u ovom slučaju se inostrana vozačka dozvola oduzima i vraća organu izdavaocu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • imam srpsko drzavljastvo i fracusko imam vozacku dozvolu srpsku auto na srpske tablice dali imam pravo da vozim auto kad odem u fracusku

 • Postovani,
  Imao sam srpsku vozacku C kategorije od 2009 do 2016 godine. Preselio sam se u Austriju i morao da polazem vozacki kako bih dobio austrijsku vozacku. S obzirom na to da mi je bilo supo polagati za C kategoriju, polagao sam voznju za B i dobio dozvolu. Sada sam se vratio u srb, zelim da vratim svoju dozvolu sa C kategorijom kako bih polagao za E. U republickom SUPu su mi dali uplatnice koje iznose pozamasnu svotu novca i izmedju ostalih je i iznos od 8430 rsd koji se treba uplatiti za izdavanje vozacke. Austrija je vratila moju srpsku u srbiju, sto po mom misljenju znaci da bi mi je SUP samo trebao vratiti a ne izdavati novu. Nije mi logicno uplatiti izdavanje dozvole, uraditi lekarski, uzeti dozvolu, uplatiti ponovo lekarski za E, polagati i uplatiti JOS JEDNO izdavanje dozvole sa upisanom E kategorijom. Molim za misljenje i savet.

  • Poštovani,
   Kada se opredelite za inostranu vozačku dozvolu nadležni organ vašu nacionalnu dozvolu vraća organu koji je dozvolu izdao i od tog trenutka vi imate samo inostranu vozačku dozvolu pa se nakon ponovne zamene za nacionalnu vozačku dozvolu plaća taksa za zamenu inostrane dozvole a to je upravo ovaj iznos o kome govorite. Nakon polaganja i sticanja novih kategorija ne plaćate ponovo ovaj iznos već samo zamenu obrasca vozačke dozvole zbog dodavanja podatka (iznos znatno niži oko 1500 rsd). Koliko smo upoznati uz ove uplate je potrebno i da date izjavu da navedenu kategoriju niste koristili u Austriji kako bi vam bile vraćene sve kategorije nakon uvida u predmet. Predlažemo da konsultujete Upravu za upravne poslove po ovom pitanju pre izvršenja uplata.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Živim trenutno u Austriji i posedujem austrijsku vozačku dozvolu. Zanima me da li na teritoriji R. Srbije mogu da vozim očev auto koji ima Austrijske tablice ako moj otac nije prisutan u vozilu. Dobijao sam različite odgovore pa me zanima šta zakon kaže

 • Polozio sam voznju u Kanadi, ali sam tamo bio privremenom, 2 meseca i nemam nameru da se vratim . Nemam srpsku vozacku dozvolu. Da li je moguce dobiti srpsku dozvolu bez ponovnog polaganja?

  • Poštovani,
   Koliko smo za sada upoznati izmene i dopune zakona koje od sledeće nedelje počinju da važe predviđaju ovakvu mogućnost. Predlažemo da konsultujete teritorijalno nadležnu upravu MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, posedujem Kosovsku vozačku dozvolu, a živim u Kraljevu gde imam stalno prebivalište.Dali može Kosovska vozačka dozvola (izdata od strane kosovskih vlasti) da se prevede u Srbiji za Srpsku vozačku dozvolu? Hvala

  • Poštovani,
   Dokumenta sa KiM su u posebnom režimu koji je regulisan Vladinim sporazumima pod okriljem EU. Toplo preporučujemo da informaciju o važnosti i eventualnoj promeni potražite direktno od Uprave saobraćajne policije MUP R. Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li je dozvoljeno da se sa stranim službenim tablicama putnički kombi vatrogasnog društva iz druge države(Hrvatske) i svim njihovim pripadajućim oznakama kreće kroz Srbiji i da li plaćaju putarinu za korišćenje autoputa?
  Hvala na odgovoru

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da ukoliko vozilo ispunjava uslove za učestvovanje u saobraćaju nećete imati problema, ne vidimo razlog da ne plaćate putarinu.
   Predlažemo da se obratite i Upravi saobraćajne policije oko detalja povodom vašeg pitanja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani
  Izvinite ako se pitanje ponavlja, molim Vas na odgovoru.
  Naime, ja imam dvojno drzavljanstvo BiH i RS, obe licne karte i vozacku dozvolu na BiH. Zivim i radim u RS, i uzeo sam auto koji je registrivan na Bosanske table, auto se vodi na mene. Zanima me da li mogu sa BiH dozvolom , i BiH registracijom da vozim auto u RS.
  Unapred Vam hvala

  • Poštovani,
   Prema pravilima koje propisuje ZOBS domaći državljanin sa prebivalištem u Srbiji ne može upravljati vozilom registrovanim u inostranstvu osim u navedenim izuzecima što kod vas ne bi mogao biti slučaj jer posedujete ličnu kartu R.Srbije na osnovu koje se može utvrditi da boravite na teritoriji ove države čime biste učinili carinski prekršaj. Ipak konsultujte Upravu saobraćajne policije MUP RS.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  da li Hrvatski drzavljanin sa privremenim boravkom u Srbiji moze ovde polagati vozacki ispit (A kategorija).
  Unapred hvala

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da ukoliko se radi o regulisanom odobrenom boravku stranog državljanina koji poseduje i lični dokument R.Srbije nema problema po ovom pitanju. Ipak, najbolje je da okrenete neku od auto škola koje se bave obukom za A kategoriju da vam daju precizne informacije o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, da li moze strani drzavljanin sa privremenim boravkom u Srbiji kupiti auto u Srbiji, registrovati ga na svoje ime i dati punomoc clanu porodice koji ima srpsko drzavljanstvo?

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da sa odobrenim privremenim boravkom možete kupiti automobil i dati punomoć. Kontaktirajte ipak i Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Moj suprug je Brazilac, ima privremeni boravak do novembra ove godine i u Srbiji je vec 11 meseci. Planiramo da zivimo u Srbiji. Ima brazilsku dozvolu i brazilsku medjunarodnu dozvolu. Da li moze da je koristi u Srbiji ili mora da uzme nasu dozvolu? Ukoliko mora da uzme nasu dozvolu, gde treba otici (zivimo u Nisu) i sta nam je sve potrebno od dokumenata? Pokusavam da pronadjem odgovore na internetu ali ima puno oprecnih odgovora.

  Unapred vam hvala,

  Marija

 • Svaka cast na brzim i preciznim odgovorima.
  Pitanja sa Vas:
  1.Srpski sam drzavljanin sa vozackom dozvolom za B kategoriju preko 30 godina a takodje sam i Kanadski drzavljanin vise od 15 godina, sa vazecim Kanadskim dozvolama za „B“( u Kanadi oznake“G“ ), kao i dozvole za motore (Kanadska oznaka“M“) i nameravam da zivim u Srbiji ali i u Kanadi-gde mi je potrebna Kanadska dozvola i gde imam i automobil i motorcikl-Da li je to moguce bez odricanja jedne od dozvola????
  2. Da li je moguce i da prevedem Kanadsku dozvolu za motor i da je upisem u Srpsku dozvolu ( u Srbiji nisam imao upisanu „A“ kategoriju
  Unapred Hvala za Vase odgovore i pomoc

 • Imam dvojno državljanstvo, BiH i RS. Vozačku dozvolu iz BiH sam zamijenio po zakonu za SRB vozačku dozvolu posle 6 mjeseci boravka u Srbiji. Trenutno imam dvije lične karte i dva prebivališta.
  Moje pitanje je: Da li mogu da vozim vozilo na putevima Srbije, registrovano u BiH, koje nije u mom vlasništvu a posjedujem na njega međunarodno ovlašćenje na moje ime sa SRB vozačkom?
  Srdačan pozdrav.

 • Postovani,

  Drzavljanin sam Srbije sa stalnim boravakom u Grckoj i automobil je u mom vlasnistvu sa grckim tablicama i grckom vozackom dozvolom.
  U posetu Srbiji dolazicu 10 dana godisnje…
  Kakvu obavezu (papirologiju) imam prema Srbiji?

  Unapred Hvala na odgovoru…
  Aleksandar

  • Poštovani,
   Koliko smo upoznati strani državljani sa odobrenim boravkom u R.Srbiji (i regulisanim dokumentima u skladu sa ovim statusom) imaju mogućnost da kupe vozilo i registruju ga u R.Srbiji. Predlažemo vam da pre transakcije konsultujete upravu za upravne poslove MUP po ovom pitanju gde ćete detaljnije izneti vrstu i dužinu boravka i način regulisanja kako bi vam službena lica dala zvaničan odgovor po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav
  Drzavljanin sam BiH, posjedujem vozacku dozvolu za B. Treba da se zaposlim u Njemackoj gdje mi traze C kategoriju. Medjutim Njemacka ne priznaje BiH vozacku dozvolu za C ali priznaje srbijansku. Buduci da bi polaganje u Njemackoj kostalo oko 5 000 evra zanima me da li mogu polagati u Srbiji za C s obzirom da nemam drzavljanstvo i koja je najbrza procedura? Hvala

  • Poštovani,
   Ako prvo regulišete statusna pitanja koja bi vam omogućila da zamenite vozačku dozvolu za srpsku kao i da upišete auto školu i završite i položite za traženu kategoriju pretpostavljamo da ne bi bilo problema. Toplo preporučujemo da se prvo konsultujete sa Upravom saobraćajne policije u R.Srbiji oko svih uputstava i redosleda u ovom slučaju.
   Srdačno,
   AMMK Novi Beograd

 • Zivim u Svedsku sas brata. Imamo dokumentaciju swedske. Imam dozvolu samo srpsku. Kako mogu sada kad dolazimo na odmor da i ja vozim aotu mog brata u srbiju. Mogu li imati neko ovlascenje za mesec dana i gde treba to da se uradi u Srbiju ili Swedsku.

 • Postovanje,

  imam 18 godina, u Srbiji je zakon od trenutka polaganja vozackog ispita dobija se probna vozacka, da li ja mogu bez smetnji sa mojom Crnogorskom vozackom da vozim na auto-putevima Srbije i prelazim granicu?

 • Da li drzavljanin Srbije sa pasosem i licnom kartom Srbije, stalnim boravkom u Srbiji, a privremenim boravkom u Austriji duzim od 6 meseci i radnom dozvolom Austrije na 2 godine i zamenjenom srpsom vozackom za austrijsku vozacku dozvolu, moze da upravlja vozilom na relaciji Srbija-Austrija ocevim automobilom registrovanim u Srbiji uz Dozvolu za upravljanje tudjim vozilom dobijenom od AMSS u kojoj je upisan broj srpskog pasosa, i koliko dugo?

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da nema smetnji da se ovim vozilom krećete u navedenim državama. Ipak preporučujemo uvek da konsultujete i Upravu saobraćajne policije po ovom pitanju da čujete i zvaničan stav.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li se može ići u Makedoniju i Grčku sa srpskim tablicama (auto u mom vlasništvu) i švajcarskom vozačkom dozvolom?

  • Pošotvani,
   Proverite status reciprociteta u datim državama po pitanju priznavanja švajcarske dozvole (potrebno posedovanje i međunarodne dozvole uz nacionalnu) što važi i za R. Srbiju. Mišljenja smo da ne bi trebalo da bude drugih smetnji. Takođe obratite pažnju na nova pravila o korišćenju strane vozačke dozvole u R.Srbiji koja smo objavili u drugom tekstu koji je linkovan sa ovim na koji ste postavili pitanje.
   http://www.amknovibeograd.com/strana-vozacka-dozvola-u-srbiji/
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • imam stranu dozvolu slovacku i vizu koja je izdata na 5 godina,i kada bih me zaustavilo ovlasceno lice „policajac“,da li bih mogao da proveri tu dozvolu da li sam tamo pod zabranom? ili jednostavnije da li moze uopste da proveri tu dozvolu u smislu da nazove stanicu i da pita da li uopste posedujem tu dozvolu?

 • Можете ли ми рећи да ли ми је потребна међународна возачка дозвола за вожњу изнајмљеног аутомобила у Србији? —аустралијски држављанин са аустралијском возачком дозволом.

  хвала

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da uz uslov reciprocitete, posedovanja međunarodne vozačke dozvole se može upravljati sa australijskom vozačkom dozvolom u Srbiji uz poštovanje ostalih propisa vezanih za statusna pitanja vozača. Što se tiče iznajmljivanja proverite da li rent a car agencija traži neke dodatne uslove.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje. Imam BiH dokumente,u Srbiji sam 15 god.tu sam i ozenjen imam dete ,sad bih trebao da krenem da vozim za jednu firmu u BG,ali nemogu da izvadim taho harticu jer nemam licnu kartu R.Srbije tako mi rekli u Dunav Osiguranju,predo sam za drzavljanstvo pre 20- tak dana. Kako da izvafim tu taho karticu na BiH dokumente ili stvarno nemogu. Hvala unapred

  • Pošotvani,
   S obzirom da se ne bavimo ovim poslom, ako su vam ovlašćeni izdavaoci kartica dali ovakvu informaciju ne bismo imali šta da dodajemo tome.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  imam privremeno prebivaliste u Austriji i hocu da prevedem vozacku dozvolu Republike Srbije.Da li mogu sa austrijskom dozvolom da vozim auto sa srpskim tablicama registrovano na moje ime?

 • Postovan,
  iAustralski sam drzavljanin imam australijsku vozacku dozvolu zelim da kupim imanje u Srbiji i da se preslelim
  u Srbiju dali ja mogu da vozim sa mojom aus iinternacijalnom dozvolom kola moga kuma dok boravim u Srbiji nemam drzavljanstvo Srbije to cu da podnesem kad stignem

  • Poštovani,
   U tekstu na koji ste ostavili komentar je vidno linkovano ka tekstu o promenama koje su nastupile u smislu korišćenja stranih dozvola prema novim izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja. http://www.amknovibeograd.com/strana-vozacka-dozvola-u-srbiji/
   Mišjenja smo da u zavisnosti od vašeg statusa (državljanstva, prebivališta) možete koristiti stranu vozačku dozvolu tokom kraćeg boravka uz recipročan uslov posedovanja i Međunarodne vozačke dozvole, a po regulisanju državljanstva i boravka ćete biti u obavezi da je zamenite za nacionanu dozvolu R.Srbije. Svakako kada dođete konsultujte Upravu za upravne polslove MUP o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Imam srpsko i hrvatsko drzavljanstvo, a zivim u Hrvatskoj. Imam hrvatsku vozacku dozvolu. Mogu li prilikom posete roditeljima koji zive u Srbiji da vozim mamin auto (koji je sa srpskim tablicama) sa hrvatskom dozvolom? Hvala na odgovoru.

  • Poštovani,
   Naše mišljenje je da imate pravo da upravljate vozilom sa Srpskim tablicama ali morate posedovati dokument o dužini boravka na teritoriji Srbije u kontinuitetu.Predlažemo vam da se konsultujete sa Upravom saobraćajne policije, Ljermontovljeva 12a, tel.011/3470-200
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Posedujem dvojno državljanstvo (RS i BiH) i u svom vlasništvu automobil registrovan u BiH. Vozačka isprava mi je takođe iz BiH. Trebam da putujem u EU, pasoš BiH mi ističe i nemam potrebna tri meseca. Da li mogu da putujem na RS pasoš koji je važeći, iako su mi auto i vozačka registrovana na BiH.
  Hvala

  • Pošotvani,
   Ovo je već povezano sa nizom statusnih pitanja obe države i suviše komplikovano da bismo vam dali odgovoro koji je validan sa ovako malo informacija. Najbolje je da konsultujete državne organe BiH i R. Srbije (čiji ste državljanin) oko ovoga kako ne biste imali potencijalne neprijatnosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li strani državljani sa boravkom imaju prava da polažu vozački kod nas i da, naravno, imaju našu vozačku ?

  • Poštovani,
   Strani državljani koji imaju stani boravak na teritoriji Srbije imaju pravo da polažu vozački ispit i dobiju našu vozačku dozvolu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Posedujem Srpsku dozvolu sa B-kategorijom i Rusku sa A-kategorijom,da li je to problem prilikom kontrole saobracajne policije?
  To su dve dozvole,ali se ne odnose na istu kategoriju!

 • Poštovani,
  Srpski sam državljanin sa stalnim prebivalištem u Brazilu ali nemam brazilsko drzavljanstvo. Imam brazilsku vozačku dozvolu i auto registrovan na moje ime u Srbiji.
  Zanimalo bi me da li mogu da vozim svoj auto u Srbiji sa brazilskom dozvolom.
  Unapred Vam hvala.

  • Pošotvani,
   Mišljenja smo da uz pravilo reciprociteta posedovanja međunarodne vozačke dozvole i potvrde iz koje se vidi dužina boravka u kontinuitetu u R.Srbiji. Pročitajte više na linkovanom tekstu o novim pravilima http://www.amknovibeograd.com/strana-vozacka-dozvola-u-srbiji/
   Svakako vam preporučujemo da kontaktirate i Upravu saobraćajne policije po dolasku da čujete zvanično mišljenje po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Dolazim iz Juzne Afrike u posetu Srbiji na period od mesec dana. Inace sam i srpski drzavljanin ali imam samo Juzno Africku dozvolu. Da li sa njom mogu da vozim u Srbiji ili je potrebno da imam i medjunarodnu dozvolu?

  Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da možete sa inostranom dozvolom da upravljate vozilom uz uslov reciprociteta odnosno posedovanje međunarodne vozačke dozvole kao i obaveznog dokaza o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Srbije.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, drzavljanin sam srbije sa prebivalistem u srbiji. Dali postoji mogućnost da polazem za A kategoriju u crnoj gori i da potom izvrsim zamenu dovole za srpsku . Unapred hvala.

  • Pošotvani,
   Ovo morate proveriti sa propisima Crne Gore da li je mogiće za strane državljane i pod kojim uslovima polaganje ispita i dobijanje vozačke dozvole (pretpostavljamo da je uslov boravak). Takođe konsultujte upravu za upravne poslove MUP R.Srbije da proverite da li se priznaju sve kategorije prema sporazumu o priznanju vozačkih dozvola.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Ja sam rodjen u Srbiji,ali zivim u Republici Srpskoj tj. BiH.
  Vozacka dozvola mi je iz bosne.
  Posto imam drzavljanstvo Srbije,moje pitanje bi bilo:
  Ako zamenim bosansku vozacku za srbijansku,da li ce mi vozacke kategorije (a,b,c,e,d)biti priznate u zemljama eu sa kojim srbija ima sporuzam,mislim na sloveniju i njemacku?

  Hvala unapred i svako dobro

  • Poštovani,
   Ovo pitanje je složeno jer zavisi od propisa više država. Za početak obratite se Upravi za upravne poslove MUP R.Srbije da se konsultujete da li će vam biti priznate sve kategorije prilikom zamene vozačkog dokumenta i šta vam je sve potrebno za ovu zamenu. Od zamene prvo proverite koje uslove inostrane države po pitanju statusa traže za mogućnost zamene vozačkog dokumenta i da li dozvoljavaju zamenu bez polaganja ispita.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje!
  imam dvojno drzavljanstvo Srbije i BIH
  vozacku posedujem Nemacku koja mi vazi do 2033.Da li ja mogu da vozim auto stranih tablica naprimer (Italije) u Srbiji.

 • Postovani,
  Zanima me da li moze drzavljanin EU (Grcke) da kupi automobil u Srbiji, sta je potrebno za tu proceduru?

  • Poštovana,
   Mišljenja smo da nema razloga da ne može ali uz regulisanje svih izvoznih/uvoznih papira u Grčku. Najbolje bi bilo da se raspitate u zemlji uvoza šta vam je sve potrebno za carinjenje i uvoz vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, da li moja rođena sestra i njen muž koji imaju Švajcarski pasoš smeju da voze moje auto sa Srpskim tablama ovde u Srbiji?Postoji li varijanta da im dam punomoć ili nešto slično da bi smeli da upravljaju mojim vozilom sa Srpskim tablicama?Unapred hvala na odgovoru!

  • Poštovani,
   Predlažemo vam da obratite pažnju na link u tekstu gde je skrenuta pažnja na nove propise vezane za strane vozačke dozvole u Srbiji. Ovo zavisi i od statusnih pitanja (dvojno državljanstvo itd.). U principu strani državljanin može upravljati vozilom uz uslov reciprociteta (posedovanje međunarodne vozačke dozvole) i dokaza o dužini boravka u Srbiji. Predlažemo da konsultujete i Upravu saobraćajne policije o ovome jer su oni ti koji vrše neposrednu kontrolu saobraćaja na putevima i čije je tumačenje ovih propisa stoga veoma važno za vozače.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Obratite pažnju na tekst koji je linkovan sa tekstom na koji ste postavili pitanje. Tu su novine oko upotrebe strane vozačke dozvole. Mišljenja smo da može da vozi uz posedovanje dokaza o dužini boravka u Srbiji (tj. prijave boravka) i putne isprave.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,imam hrvatske radne papire i dozvolu za boravak na godinu dana i A1 obrazac za odobren rad u italiji,inace radim u italiji,dali mogu sa tim da vozim u srbiji auto sa italijanskim tablama.Hvala

  • Poštovani,
   Obratite pažnju na novine u propisima oko korišćenja inostrane dozvole koje smo naveli u tekstu koji je linkovan sa tekstom na koji ste ostavili komentar.

   Da li se može voziti vozilo registrovano u inostranstvu?
   Jedna od poezanih tema sa inostranim elementom je svakako i vožnja automobila koji je registrovan u inostranstvu.

   I ovde su promenjene i dodate određene odredbe koje su konačno legalizovale vožnju vlasnika automobila koji ih uvoze odnosno njihovo kretanje do mesta carinjenja.

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Srbiji ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište (lična karta) u R.Srbiji.

   Ako vozite ovakav automobil, a ne spadate u neku od kategorija koje čine izuzetak od pravila da ne smete voziti auto registrovan u inostranstvu rizikujete carinski prekršaj i potencijalno oduzimanje vozila.

   Izuzuzetak kada se auto registrovan u inostranstvu mogu voziti ona lica koja imaju prebivalište u Srbiji:

   Ako imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje 6 meseci
   Ako upravljaju rent -a-car vozilima
   Ako upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo da upravlja ovakvim vozilom
   Ako urpavljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u
   Srbiji odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže 5 dana od ulaska na teritoriju Srbije.
   Ako upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u R.Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu

   VAŽNA NAPOMENA: Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži sumaran pregled novih zaonskih pravila o stranoj vozačkoj dozvoli. Stavovi izneti u ovom i drugim našim tekstovima ne predstavljaju zvanična pravila niti obavezu postupanja za bilo koga.

   Sve dileme i nejasnoće uvek rešite postavljanjem pitanja nadležnom državnom organu.

   AMK Novi Beograd vam želi srećnu vožnju

 • Poštovani
  imam sledeće pitanje. Državljanin sam i BiH i Repubilke Srbije i posedujem vozacku dozvolu BiH.
  Hteo bih da kupim automobil i registrijem na moje ime u Republici Srbiji,
  Zanima me, da li moram da zamenim vozačku dozvolu BiH za vozačku dozvolu Republike Srbije
  kako bi mogao da posedujem automobil i upravljam vozilom na teritoriji Srbije?

  Hvala

  • Poštovani,
   Ako imate ličnu kartu R.Srbije i prebivalište vam je zaista u R.Srbiji potrebno je da uskladite i vozački dokument sa ovom situacijom. Što se tiče sticanja vozila nemate problem da kupite vozilo u R. Srbiji.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Preveo sam Srpsku dozvolu za Austrijsku ali samo B kategoriju, na Srpsku vozacku imao sam B, BE, F kategoriju, polago sam 1992 B, BE; F .. da bih ponovo dodao na austrijsku vozacku ostale kategorije, traze mi austrijanci vazecu srpsku vozacku da bi mogli da mi dodaju BE,F. koce meni da izda vozacku ili duplikat kad je to bilo 2015 godine, srpska vozacka je bila vazeca do 2023 godine! Zasto nisam odmah preveo sve kategorije, jer u to vreme se moralo polagati i izaci na ispit koji me kostao samo za B 500 evra a da bih ostale preveo onda sam morao jos da platim BE 650 EVRA I 500 ZA F… nisam to uradio samo sam preveo B. Posto je NOvi zakon na znazi u Austriju moze Prevod ali samo sa vazecom dozvolom i lekarskim pregledom.. kosta 70 evra! ali ko ce meni da izda vozacku i dali cu da je dobijem u srbiji, da bih nakon toga preveo u austriji. zakoplicirano je? Dali je moguce izvaditi Duplikat vozacke u srbiji? Posto je stara Vazeca bila do 2023godine. moja orginal srpska je data za zamenu za austrijsku vozacku.

  • Poštovani,
   U vašem slučaju se ne može izdati duplikat vozačke dozvole jer ste predhodnu predali u austriji u zamenu za inostranu.Imate mogućnost da u gradskom sup-u uzmete potvrdu o položenim kategorijama.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Imam vozacku dozvolu Republike Malte a drzavljanin sam Republike Srbije,da li mogu upravljati vozilom Nemackih tablica kod nas u Srbiji?Malta je clanica EU isto kao i Nemacka. Hvala.

  • Poštovani,
   Nije bitno da li imate dozvolu EU nego da li imate prebivalište u Srbiji odnosno važeću ličnu kartu. Obratite pažnju na pravila koja smo naveli u tekstu:
   Da li se može voziti vozilo registrovano u inostranstvu?
   Jedna od poezanih tema sa inostranim elementom je svakako i vožnja automobila koji je registrovan u inostranstvu.

   I ovde su promenjene i dodate određene odredbe koje su konačno legalizovale vožnju vlasnika automobila koji ih uvoze odnosno njihovo kretanje do mesta carinjenja.

   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Srbiji ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište (lična karta) u R.Srbiji.

   Ako vozite ovakav automobil, a ne spadate u neku od kategorija koje čine izuzetak od pravila da ne smete voziti auto registrovan u inostranstvu rizikujete carinski prekršaj i potencijalno oduzimanje vozila.

   Izuzuzetak kada se auto registrovan u inostranstvu mogu voziti ona lica koja imaju prebivalište u Srbiji:

   Ako imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje 6 meseci
   Ako upravljaju rent -a-car vozilima
   Ako upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo da upravlja ovakvim vozilom
   Ako urpavljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u
   Srbiji odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže 5 dana od ulaska na teritoriju Srbije.
   Ako upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u R.Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu

 • Poštovani, moj prijatelj, inače mađarski državljanin, će u narednom periodu živeti u Srbiji i ima odobren privremeni boravak. Da li on može da kupi vozilo u Srbiji i da ga registruje na svoje ime? I ako da, kakva je procedura?
  Hvala, srdačan pozdrav.

  • Poštovani,
   Strani državljani koji imaju odobren boravak, mogu imati registrovano vozilo na svoje ime samo moraju prilikom registracije vozila priložiti namensku potvrdu iz Savske (odeljenje za stance) za registraciju vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  Imam hrvatsko i srpsko drzavljanstvo a zivim i radim u austriji.Dozvola mi je srpska auto austrijski i imam prijavu boravka u austriji ali tek 3 meseca dali mogu da vozim austrijiski auto u srbiji

 • Postovani,

  Zamenio sam vozacku dozvolu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ciji je rok trajanja do 17.12.2018., za vozacku dozvolu Republike Srbije, rok trajanja do 17.12.2018. Vise ne zivim u UAE i nisam obnovio resident vizu iste. Mesto stanovanja mi je u Beogradu.

  Da li mogu da produzim vozacku dozvolu izdatu u Republici Srbiji i koja je procedura?

  Srdacno,

  Jevrem

  • Poštovani,
   Ako vas dobro razumemo vi već imate nacionalnu vozačku dozvolu R.Srbije pa stoga ne vidimo problem da je i produžite u redovnoj proceduri.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • kako zameniti italijansku vozacku dozvolu ako mi je istekla a ne zivim vise u u italiji?jel postoji mogucnost da se prebaci na nasu ili na medjunarodnu/?ako neko zna neka mi javi,unapred hvala!

  • Poštovani,
   Uslov zamene inostrane dozvole za domaću je da je ona važeća odnsono da se radi o validnom i aktivnom dokumentu. Predlažemo da kontaktirate Upravu za upravne poslove MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani Srpski sam državljanin i živim u Srbiji pre 4 godina prevela sam srpsku vozačku dozvolu na Mađarsku ,sada bih tu istu vozačku dozvolu vratila na Srpsku. Da li je to moguće i koja je procedura?

  • Poštovana,
   Zahtev podnosite u gradskom MUP-u u gradu kome pripadate,predajete inostran vozačku i dobijate Srpsku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pozdrav, zanima me dal mogu prevesti crnogorsku vozacku sa A i B kategorijom u srpsku, bez ponistavanja crnogorske?
  Drzavljanin sam republike Srbije vec 4 godine,imam adresu stanovanja i vozim auto na crnogorskim tablicama do sad pokazivajuci crnogorske dokumentr. Al zbog potrebe posla, treba mi A i B kategorija da bi upravljao sluzbenim vozilima. Hvala unapred

  • Poštovani,
   Obratite pažnju da po novom ZOBS morate imati i dokaz o dužini boravka u R.Srbiji kod sebe ako koristite stranu vozačku dozvolu, te se ovde možete naći u problemu ako se izvrši provera podataka. Što se tiče zamene vozačke dozvole, ne možete zadržati obrazac inostrane dozvole, on se predaje i preko Ministarstva spoljnih poslova vraća organu koji ga je izdao. Što se tiče samog upisa kategorija prepis se vrši osim za one kategorije koje su stečene bez polaganja posebnog vozačkog ispita, svakako se prvo raspitajte kod Uprave za upravne poslove MUP.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,imam dvojno drzavljanstvo R.Srbije i BiH,vozacku sam prebacio na Srbijansku,auto mi je registrovano u Republici Srpskoj koje se vodi na moje ime,da li ja mogu voziti po Srbiji i EU sa takvim dokumentima

  • Pošotvani,
   Kao domaći državljanin sa prebivalištem u R.Srbiji ne možete voziti vozilo registrovano u inostranstvu osim ako ne ispunjavate neki od uslova koje zakon daje kao izuzetke od ovog pravila
   Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

   Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

   1) ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci,

   2) ukoliko upravljaju „rent-a-car“ vozilima,

   3) ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana,

   4) ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije,

   5) ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu.
   Što se tiče država EU propisi su vezani za priznavanje vozačke dozvole u različitim zemljama pa povedite računa o tome.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Muz mi ima tursku i americku vozacku dozvolu i strani je drzavljanin. Planira turisticki da dodje u Srbiju na 2 nedelje, i interesuje me da li mu je potrebna medjunarodna dozvola?

 • Poštovani ukoliko imam vozačku dozvolu samo za automatik izdatu u Belgiji imam srpsko drzavljanstvo i privremeno sam i Belgiji da li mogu voziti automatik u Srbiji? Ili moram polagati i za manuelni?hvala!

  • Poštovana,
   Vozačka dozvola Kraljevine Belgije važi uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole u R.Srbiji. S obzirom da se vaša dozvola koja ima ograničenje u smislu da je izdata samo za vozila sa automatskim menjačem mišljenja smo da ona ne ispunjava uslove za vožnju u R.Srbiji jer domaći propisi ne poznaju ovakve parcijalne dozvole. Preporučujemo vam da pre vožnje u R.Srbiji zatražite stav Uprave saobraćajne policije o ovom pitanju i dobijete zvaničan odgovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li drzavljaninu BIH mogu dati ovlascenje za voznju mog auta u srbiji? I da li moze uz licnu kartu ili mora uz pasos drzavljanina BIH?

  • Poštovani,
   Ovlašćenje stranom državljaninu možete dati na osnovu dokumenta sa kojim je ušao u zemlju (lična karta ili pasoš).Ovlašćenje se overava kod notara.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Moje pitanje je sledece ali pre tog da se pored koriscenja stranih vozackih ili nasih na teritoriji srbije vezano dali za auta sa stranim tablicama dali sa domacim .Nikako se nespominje koriscenje strane vozacke dozvole EU Slovacke(vise nego fer netraze medunardonu i zamena kosta sve ukupno 6.50 EUR, dok nasa sa lekarskim oko 13000 din i plus moras odmah da predas stranu tako da u mednjuvremenu nemas s cima da vozis dok tamo zadrzavas svoju koja je predmetom zamene i predajes je kod preuzimanja nove strane,) recje o sledecem. za sada mi j jedni zivi izvor informacija bio saobracajac na skuteru koji je zbog posla odjezdio na tako da mi nije odgovorio do kraja !!! Dali sa stranom vozackom gore pomenutom moze da se upravlja sa autom Srbskih tablica kada je ono registrovano na pravno lice tj firmu tj da se zaposli sezonski…a pri tome je .drzavljanin RS, ima trajno mesto boravka u Srbiji a poseduje njihovu dozvolu za rad i boravak u trajanju od pet godina tj jun 2024. Hocu reci zasto menjati i ulaziti u procedure zamene..pogotovo ako je to vise puta ako se moze zadrzati strana i doskolovati, raditi.. sa istom u Srbiji. Po pomenutom saobracajcu moze ai se pecati iz pasosa po nejmu nepriznaju kao dokaz o koninuitetu boravka vec na osnovu radno borqavisne dozvole ili nekad vize koje su se lepile a sada u vidu kreditne kartice ko i vecina dokumenata, iz koje se vidi odobrenje i datum rada i boravka u toj zemlji tj rok vazenja. Znaci pasos nije dosta bar ponjemu jer on licno ouzima takve dozvole ukoliko se pomenute boravisnor radne dozvole ili vize neposeduju., Sve to posedujem pa bih jos jednom molio da mi se odgovori i doda kao tema na forumu i koriscenje strane dozvole kod pravnog lica ur RS kako i pod kojim uslovima…S pozdravom Ernest

  • Poštovani,
   Ako smo vas dobro razumeli pitanje je da li domaći državljanin može sa stranom dozvolom u ovom slučaju R.Slovačke da upravlja vozilom firme koja je registrovana u R.Srbiji? Mišljenja smo da se prema zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima strana vozačka dozvola može koristiti u R.Srbiji uz posedovanje validnog dokumenta o boravku u toj stranoj državi čija je vozačka dozvola. Pasoš nije dovoljan dokument. Prenosimo vam član 178. zakona:
   Član 178

   Motornim vozilom, odnosno skupom vozila sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

   Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, pod uslovom reciprociteta za vreme svog privremenog boravka. Lice iz ovog stava dužno je da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

   Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

   Po našem mišljenju takođe, iz tumačenja ovog člana jasno je postavljeno ograničenje upotrebe strane dozvole koje je vezano za stalan boravak ili ulazak državljanina R.Srbije na teritoriju R.Srbije, pa bi u slučaju koji ste vi naveli i u ugovoru o radu moralo biti ograničeno vremenski i uklapati se u ovaj period (ispod 12 meseci).
   Preporučujemo vam da po dolasku u Srbiju zatražite mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova R.Srbije – Uprave za upravne poslove o ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Posedujem dvojno drzavljanstvo Srbsko i Hrvatsko sa prijavom na Srbskoj adresi.Posedujem prijavu boravka u Nemackoj kao i njihovu vozacku dozvolu.Imam automobil na Nemackim tablicama pa me zanima koliko dugo automobil sme da boravi u Srbiji jer mi stoji u garazi.Hvala

  • Poštovani,
   Prenećemo vam član ZOBS pošto je ovo pitanje direktno povezano sa statusom:
   Član 272

   Motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i stranaca koji rade u njima, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.

   Vozila stranih predstavništava u Republici Srbiji, i stranaca koji rade u njima, stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje kao i motorna i priključna vozila državljana Republike Srbije koji se vrate iz inostranstva u cilju stalnog nastanjenja, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.

   Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana ova vozila mogu učestvovati u saobraćaju iako su registrovana u inostranstvu, a najduže tri meseca od dana ulaska vozila u Republiku Srbiju. Rok za vozila koja su vlasništvo stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje, počinje teći nakon dobijanja ovog statusa.

 • Bosanski drzavljanin koji je na proputovanju u Srbiji zaustavljen je zbog zatamljenih bocnih zadnjih stakala(sto kod njih nije po zakonu da nesmeju biti,odnosno uredno je prosao tehnicki u svojoj drzavi) i preceno mu je da ce biti poslat kod sudije za prekrsaje ,a da pritom nije napravio nikakav saobracajni prekrsaj,a da i trazena mu je srpska prva pomoc a ne ona bosanska koju poseduje vazecu u svojoj drzavi.Recite mi cisto me zanima sta ovde nevalja.Naravno policajci su ga malo maltretirali tako psihicki i pustili bez ikakve sankcije,a on je stao na prvu pumpu i sa mukom poskidao folije (koje ga nisu jeftino kostale)sa dvoje male dece u kolima da mebi imao jos usput problema.

  • Poštovani,
   Na putu u inostranstvu morate voditi računa o propisima države u kojoj se nalazite i učestvujete u saobraćaju na putevima konkretne države (primer – neophodno posedovanje opreme, aparata za gašenje požara i sl.). Ukoliko imate primedbe na rad službenih lica, za to se možete obratiti nadležnoj Upravi Ministarstva unutrašnjih poslova.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Ne ne to je bilo i proslo samo sam znatizeljan oko konkretno ove dve stvari (bocna zadnja stakla i prva pomoc) kako bi trebalo po zakonu da bude nista vise.Hvala.

 • Postovani, posedujem dvojno drzavljanstvo, srpsko i kanadsko. Dozvolu imam samo kanadsku. Uskoro odlazim u Srbiju na vise od godinu dana i tom prilikom zelim da zamenim dozvolu. Zanima me da li ja gubim kanadsku dozvolu prilikom zamene i sta se sa njom desava? Sta ako posle dve godine opet odem u Kanadu, da li onda moram da polazem i ceo proces ponavljam za dozvolu?

 • Inostrana vozačka dozvola neće se zameniti ako je reč o privremenoj, probnoj ili sličnoj dozvoli, odnosno ako je dozvola koja se menja nevažeća, poništena, povučena ili otkazana od strane organa koji je istu izdao.

  Zamenjena inostrana vozačka dozvola vraća se organu države koja je tu dozvolu izdala.

  Imam Americku dozvolu,koju mogu da prevedem i upisem sve kategorije,vazi do 2021 god,ali posto mi je istekao lekarski pregled,verovatno su mi ukinulu sve kategorije sem kategorije b,dok ne uradim lekarski pregled,pitanje je kako nasi mogu da provere ako su mi ukinute kategorije,kad to nigde ne pise,dozvolu mi izdaju sa kategorijama za 2 dana nasu srbsku,pa tek onda dozvolu salju za Ameriku,jel samo salju ili proveravaju kategorije?Hvala na odgovoru…

  • Poštovani,
   Inostrana dozvola se menja za našu nacionalnu po principu prepisa inostrane dozvole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje.Drzavljanin sam BiH i uskoro treba da dobijem drzavljanstvo Srbije(dvojno),u bosni sam polozio D kategoriju po novom zakonu koji je stupio na snagu 2018 godine i u kojem je odvojen putnicki i tereretni saobracaj kada je u pitanju polaganje,tako da za D kategoriju nije uslov C kategorija nego je potrebno samo imati B kategoriju i 24 godine zivota,dok u Srbiji i dalje stoji zakon da je za kategoriju D uslov kategorija C,zanima me da li cu imati problem pri zamjeni vozacke dozvole BiH za Srpsku tacnije da li ce mi biti priznata D kategorija? Hvala unapred

  • Poštovani,
   Koliko nam je poznato, mogu se upisati saomo one kategorije koje poznaje zakon u državi u kojoj se traži zamena dokumenta dok se ostale kategorije moraju polagati po važećem propisu u konkretnoj državi. Obratite se MUP R.Srbije Upravi saobraćajne policije prema mestu u kome ćete u R.Srbiji imati prebivalište da dobijete zvaničan odgovor državnog organa.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Vec sam se obratio upravi saobracajne policije prema mjestu u kome cu imati prebivaliste,njihov odgovor je bio kratak i jasan NE ZNAMO,vama hvala u svakom slucaju i svako dobro

  • Poštovani,
   Naše mišljenje je dato na osnovu propisa ali uvek je potrebno i da državni organ koji o tome i odlučuje da odgovor.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Sta je potrebno da se izvadi Srpska vozacka dozvola ukoliko je ispit vozacki polozen u Americi i dozvola Americka je istekla pre godinu dana. Hvala

  • Poštovani,
   Da biste zamenili vozačku dozvolu, neophodno je da posedujete važeću stranu dozvolu. Prenosimo vam podatak sa sajta Ministarstva spoljnih poslova:
   „САД – возачку дозволу Р.Србије на новом обрасцу могуће је користити за управљање моторним возилом у САД за време трајања визе, односно посете, а најдуже годину дана од дана уласка у САД. Нова возачка дозвола омогућава нашим држављанима, који имају регулисан боравак у САД, да без узимања часова вожње, полажу тестове и возачки испит. Имаоци возачких дозвола на старом обрасцу морају поседовати међународну возачку дозволу. Са новом возачком дозволом може се рентирати аутомобил током туристичког боравка. Указујемо да поједине савезне државе САД имају посебна правила или ограничења у погледу могућности коришћења српске возачке дозволе;“
   http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/putovanja-u-inostranstvo/vozacke-dozvole-u-inostranstvu?lang=cyr
   Proverite o kojoj je državi reč i zatim u Upravi za upravne poslove MUP R.Srbije morate dobiti informaciju o samom postupku zamene, odnsono eventualne potrebe polaganja vozačkog ispita.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • zamenio sam nasu vozacku dozvolu za inostranu i tokom godina inostrana je izgubljena kako mogu da povratim nasu HVALA UNAPRED

  • Poštovani,
   U Gradskom SUP-u gradu kome pripadate podnećete zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole našom gde ćete naglasiti da je inostrana dozvola izgubljena .
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dali mogu strani drzavljani polagati u,, Srbiji.. Konkretno drzavljanin Slovenije, kiji ima b kategoriju, dali moze polagati za c kategoriju,, znaci poseduje slovenacko drzavljanstvo samo…

  • Poštovani,
   Mišljena smo da sa regulisanim boravkom i vozačkom dozvolom R.Srbije možete polagati, najbolje je da se obratite direktno nekoj od auto škola koje vrše obuku za C kategoriju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Zanima me da li se moze voziti auto koje registrovano u Srbiji sa BiH vozackom dozvolom, ako nije drzavljanin Srbije.
  Hvala unaprijed

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da strani državljanin tokom turističkog boravka može voziti sa vozačkom dozvolom inostrane države vozilo registrovano u R.Srbiji s tim što bismo preporučili da poseduje ovlašćenje vlasnika vozila overeno kod javnog beležnika. Takođe inostrani državljanin mora imati prijavu boravka kod sebe za vreme upravljanja vozilom. Preporučujemo da kontaktirate nadležnu policijisku upravu da vam daju zvaničan odgovor pošto u praksi postoji različito tumačenje ovih pravila koje je obično produkt nepravilnog regulisanja statusa stranog držvljanina, a ne saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Zivim u Australiji preko dvadeset godina i imam dvojno drzavljanstvo. Posedujem Srbski pasos,licnu kartu i vozacku dozvolu i svi dokumenti su istekli 2014 god. Dolazim na odmor od pet nedelja u R. Srbiju. Interesuje me da li mogu voziti auto Srbskih tablica sa Australiskom dozvolom? Da li mi treba ovlascenje od vlasnika vozila?
  Unapred hvala.

  • Poštovani,
   Ne bi bilo loše da uzmete ovlašćenje od vlasnika (notarski overeno). Što se tiče mogućnosti upravljanja vozilom u R.Srbiji mišljenja smo da vam je potrebna i međunarodna vozačka dozvola uz australijsku vozačku dozvolu. Takođe prilikom korišćenja inostrane dozvole morate kod sebe posedovati dokaz o regulisanom boravku u Australiji kao i dokaz kada ste ušli u R.Srbiju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Radim u Abu Dhabiju, i uredno imam radnu vizu na dve godine. Zamenio sam Srpsku vozacku dozvolu za dozvolu Ujedinjenih Arapskih Emirata. 20 Aprila ove godine viza mi je istekla ujedno i vozacka dozvola koja se vezuje za datum vize. Poslodavac za koga radim ne moze da produzi vizu zbog trenutnog stanja sa Korona virusom, jer sve drzavne sluzbe ne rade. U maju bi trebao da idem za Srbiju i najverovatnije se necu vracati.
  Posto mi je vozacka dozvola istekla,kako mogu u Srbiji zameniti Inostranu vozacku dozvolu za nasu Srpsku, jer na svakom sajtu o zameni inostrane vozacke dozvole stoji da vozacka dozvola mora da bude vazeca.
  Unapred zahvalan na odgovoru.

  • Poštovani,
   Inostrani dokument mora biti važeći da bi mogao biti zamenjen. Dosta naših državljana se našlo u ovakvom problemu, te su neki zbog ovakvih administrativnih propusta ostali bez vozačke dozvole. Predlažemo da se obratite Upravi za upravne poslove MUP na mejl upravazaupravneposlove@mup.gov.rs
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Posedujem americku vozacku dozvolu, i hteo bih da na osnovu nje izvadim Srpsku. Dali je to moguce i da li samim tim mi senponistava americka vozacka dozvola?
  Hvala

  • Poštovani,
   U Gradskom MUP-u gradu kome pripadate možete zameniti inostranu dozvolu gde će vam Američku dozvolu oduzeti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, posedujem vozačku dozvolu izdatu u UAE( zamenio sam svoju srpsku dozvolu). U Srbiju dolazim na mesec dana, a želeo bih da svojim kolima sa srpskim tablicama (na moje ime), da otputujem na letovanje u Grčku ili Crnu Goru. Da li je moguće voziti svoj automobil, sa srpskim tablicama i UAE dozvolom u drugim zemljama? Hvala unapred.

  • Poštovanje,
   Za izlazak iz Srbije sopstvenim vozilom nije potrebna nikakva dodatna dokumentacija.
   Što se tiče upravljanja vozilom na teritoriji drugih država sa vozačkom dozvolom UAE morate se raspitati kako zakon svake pojedinačne države tretira pomenutu dozvolu.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Drzavljanin sam SAD i imam nameru da se preselim u Srbiju a posedujem vozacku dozvolu SAD sta treba da radim da dobijem vozacku dozvolu Srbije ,unaprijed hvala

  • Poštovani,
   Nakon godinu dana od odobrenja boravka u Srbiji potrebno je zameniti inostranu vozačku dozvolu za vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji.

   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • postovani,
  Da li drzavljani Indije, koji imaju radnu boravisnu vizu u Srbiji mogu da upravljaju dozvolom svojom vozočakom dozvolom ( iz Indije)?

 • zdravo dali kao makedonski drzavljanin mogu da vozim auto sa srbskim tablicama uz izdato notarsko ovlascenje. mi imamo bezvizan rezim i vozacke su nam priznate. imamo turisticki boravak.

  • Poštovani,
   Ne vidimo smetnju da vozite u R.Srbiji sa važećom vozačkom dozvolom (osim u slučaju da imate prebivalište u R.Srbiji).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *