Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardizovan obrazac koji se koristi u čitavoj Evropi.

Popunjavaju učesnici saobraćajne nezgode u kojoj nije bilo povređenih i u kojoj je došlo do manje materijalne štete.

Ovaj obrazac, ispravno popunjen, u ovim slučajevima zamenjuje policijski zapisnik o uviđaju sa mesta saobraćajne nezgode.

Odakle mi evropski izveštaj u kolima?

Obrazac evropskog izveštaja dobijate prilikom zaključivanja polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Potrebno je da ga uvek imate u vozilu zajedno sa polisom, saobraćajnom i vozačkom dozvolom.

Kada se koristi evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Svaki vozač može doći u situaciju da bude učesnik saobraćajne nezgode.

Ako doživite ovakav peh potrebno je da utvrdite da li ste vi i vaši saputnici povređeni. Ukoliko nema povređenih u vašem vozilu, smireno i bez ljutnje napustite vozilo.

Proverite da li ima povređenih ostalih učesnika nezgode ili trećih lica.

Ako ima povređenih lica, pružite prvu pomoć i pozovite dežurnu ekipu Hitne pomoći (194) i saobraćajnu policiju (192).

Ako ste ipak dobro prošli i na sreću nema povređenih lica obezbedite mesto udesa u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja.

Pogledajte kakvu je štetu izazvao sudar na vozilima i da li su pored vozila oštećeni okolni objekti.

Napominjemo: Evropski izveštaj dakle popunjavate ukoliko se radi o manjoj šteti kao posledici saobraćajne nezgode u kojoj nema povređenih lica.

Kako se koristi evropski izveštaj?

Potrebno je popunite evropski izveštaj koji se sastoji od dva primerka.

Ako su dva vozila učestvovala u udesu koristite jedan obrazac, a ako je više učesnika koristite onoliko obrazaca koliko je bilo udesa u zbiru.

Ako su u udesu učestvovala vozila A, B i C i to tako što je prvo došlo do kontakta vozila A i B, nakon čega je kao posledica došlo do kontakta vozila B i C, potrebno je da koristite 2 evropska izveštaja.

Prvi za nezgodu u kojoj su učestvovlaa vozila A i B i drugi, za udes vozila B i C.

Kada počnete sa popunjavanjem potrebno je da obavezno koristite hemijsku olovku i da jače pritisnete kako bi se ono što pišete na prvoj strani obrasca kvalitetno preslikalo na drugom listu.

Pažljivo popunjavajte Izveštaj po stavkama, a naročito vodite računa prilikom skiciranja saobraćajne nezgode.

Potrebno je da pažljivo na osnovu izgleda mesta udesa što približnije skicirate poziciju u trenutku kontakta vašeg i drugog vozila koje je učestvovalo u udesu.

Naznačite otprilike izgled prostora gde je došlo do udesa koristeći tehniku skiciranja.

Napominjemo: Naročit oprez kod polja 12. evropskog izveštaja! Tu je potrebno da u kućicama označite koji iskazi su tačni za koje od vozila učesnika nezgode.

Od ovih polja će zavisiti ocena ko je odgovoran za udes.

Takođe, vodite računa da tačno označite mesta inicijalnog udara na vozilima.

Važna napomena: Potrebno je da popunjen izveštaj potpišu oba vozača.

Ako se ne možete sporazumeti oko toga ko je odgovoran za udes, potrebno je da pozovete dežurnu policijsku centralu i sačekate izlazak patrole saobraćajne policije na lice mesta.

Kako da znam šta je materijalna šteta manje vrednosti?

Ovo je najosetljivije pitanje u čitavoj priči.

Ostavljeno je da na osnovu iskustva i poznavanja vrednosti vašeg automobila ustanovite da li je ispunjen ovaj uslov.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima manja šteta je materijalna šteta do iznosa 500 evra.

Napominjemo: Moguće je da po raznim osnovama Ministarstvo unutrašnjih poslova ili organi uprave drugačije tumače ovaj pojam.

Često ni ovlašćeni procenitelji osiguranja neće postavljati pitanje ukoliko ovaj iznos ne bude baš tačno 500 evra, ali predlažemo da se držite tumačenja koje daje Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Praksa: Osiguravajuća društva će na osnovu popunjenog evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, isplatiti štete do 200.00 dinara ili čak i većeg iznosa, ali ne može se stoprocentno reći da će ovakva šteta biti bez problema nadoknađena.

Ako vas po izlasku na lice mesta saobraćajna patrola uputi na popunjavanje evropskog izveštaja, a vi se ne slažete da se radi o manjoj šteti, insistirajte da se sačini policijski zapisnik o uviđaju sa lica mesta.

U ovom slučaju moguće je da ćete snositi troškove sačinjavanja policijskog zapisnika.

Kada da pozovete 192?

Ako u saobraćajnoj nezgodi ima povređenih lica, pored Hitne pomoći obavezno pozovite policiju da izađe na lice mesta i izvrši uviđaj.

Ako je drugo vozilo koje je učestvovalo u nezgodi neregistrovano.

Ako je vozač pod vidnim uticajem alkohola, opijata ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Ako vozač nije vlasnik vozila odnosno ne poseduje lična dokumenta ili dokumenta o vozilu (saobraćajnu dozvolu, polisu osiguranja).

Popunili ste i potpisali evropski izveštaj, šta dalje?

Potrebno je da prijavite nastanak štete onom osiguravajućem društvu sa kojim vozač koji je odgovoran za udes ima zaključen ugovor o osiguranju od autoodgovornosti.

Najbolje je da to učinite odmah nakon udesa. Potrebno je da odete zajedno sa drugim učesnikom na procenu štete od strane stručnih lica konkretnog osiguravajućeg društva.

Nakon toga ćete sa njima dogovoriti da li će vam procenjeni iznos štete biti isplaćen u novcu ili ćete sanirati štetu u tom iznosu u nekom od preporučenih servisa sa kojima posluje osiguravajuće društvo.

Napominjemo: Nikako nemojte samostalno vršiti popravku vozila pre izvršenog snimanja i procene štete bez obzira na popunjen i uredan evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *