šta znaš o saobraćaju

Šta znaš o saobraćaju – smotra znanja mladih

Šta znaš o saobraćaju je akcija edukativnog tipa, čija su ciljna grupa deca školskog uzrasta. Glavni cilj akcije je podsticanje interesovanja dece pomenutog uzrasta za učenje o saobraćaju, kao i pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju, što je od izuzetne važnosti za naše društvo. U organizaciji AMSS-a, akciju u opštini Novi Beograd sprovodi AMK Novi Beograd, zajedno Read more about Šta znaš o saobraćaju – smotra znanja mladih[…]