Električni automobili

Električni automobili – nova era automobilizma

Električni automobili su tema koja je sve aktuelnija u pričama o budućnosti automobila uopšte. Visoke cene naftnih derivata, ograničenost ovog resursa, visoka stopa zagađivanja životne sredine i mnogi drugi prigovori bi se mogli dodati na račun još uvek neprikosnovenog pokretača svega što je na točkovima – motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Zato je sve češće traženje Read more about Električni automobili – nova era automobilizma[…]