Putni nalog, novine u propisima

Putni nalog je dokument o kome se trenutno vodi dosta polemike u sredstvima javnog informisanja i o kome vozači postavljaju brojna pitanja.
Evo par pojašnjenja koja će vam, nadamo se, razjasniti situaciju oko ovog dokumenta.

Šta je putni nalog?

Putni nalog je dokument koji se koristi za prevozu u drumskom saobraćaju, a izdaje ga vlasnik vozila. Suština ovog dokumenta je da ona vozila za koja je Zakon propisao obavezu da se za njih izdaje putni nalog, imaju dokument iz koga se može ustanoviti da su njihovi vozači preuzeli vozilo u odgovarajućem stanju, da je vozilo tehnički ispravno i da se evidentira njihovo dalje kretanje tokom prevoza koji obavljaju (kilometraža, deonice…).

Vozači se interesuju i šta je evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi – saznajte ovde.

Koji zakon sadrži odredbe vezane za putni nalog?

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (Sl Glasnik RS, broj 68/2015) koji je počeo da se primenjuje 18 meseci od stupanja na snagu, odnosno od februara ove godine. U članu 5 propisuje se koja vozila moraju da imaju putni nalog.

Konkretna pravila o izgledu naloga, njegovom popunjavanju i vođenju evidencije propisana su takođe novim Pravilnikom o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima. (Sl Glasnik RS, broj 90/2016) – pravilnik će se primenjivati od 12. februara 2017.

Koja vozila moraju da imaju putni nalog?

Član 5. Zakona kaže da putni nalog moraju imati:

1. Autobusi – nezavisno da li je prevoznik privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik.
2. Putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju – putnička vozila državnih organa, organa teritorijalne autnomije, lokalne samouprave, ustanova, fondova, udruženja..

Napominjemo: Iz ove odredbe sledi da obavezu posedovanja putnog naloga u vozilu nemaju:

 • putnička vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz,
 • putnička TAXI vozila
 • putnička vozila fizičkih lica kojima ona vrše prevoz za sopstvene potrebe.

Da li mi je potreban putni nalog za putničko vozilo privrednog društva (firme)?

Ne. Ali imajte na umu da sva vozila privrednih društava moraju izdavati vozačima ovlašćenje za upravljanje svakim konkretnim vozilom koje mora biti iz tekuće godine. Ovlašćenje može da zameni i ugovor o radu u privrednom društvu konkretnog vozača.

Kada se vrši prevoz za sopstvene potrebe od strane privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika potrebno je da se u vozilu nalazi i putni nalog – iz same definicije putnog naloga u zakonu.

Napominjemo: putne naloge bi trebalo voditi kao interne akte u privrednom društvu radi pravdanja utroška goriva u slučaju kontrole poreske inspekcije.

Saznajte više i o kontroli goriva u rezervoaru od strane inspektora…

Kako se izdaje putni nalog?

Putni nalog se izdaje na propisanom obrascu od strane ovlašćenog lica za jedan ili više prevoza, a može se koristiti najduže 30 dana od dana izdavanja.

Izdati putni nalozi se čuvaju 5 godina od dana izdavanja.

Koje podatke sadrži putni nalog?

 1. broj putnog naloga
 2. naziv, sedište i adresu privrednog društva odnosno drugog pravnog lica koje izdaje nalog
 3. mesto i datum izdavanja putnog naloga
 4. podatke o vrsti prevoza – samo za autobuse
 5. ime i prezime vozača (za autobuse i ostalih članova posade)
 6. osnovne podatke o pravcu kretanja
 7. overeni potpis lica ovkašćenog za izdavanje naloga
 8. marku, tip i registarske oznake vozila
 9. potpis vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka
 10. datum započinjanja prevoza, stanje kilometar-sata na početku i završetku prevoza i druge podatke o samom prevozu
 11. broj ugovora o prevozu ako je vanlinijski ili poseban linijski – samo za autobuse
 12. napomenu – u koju se unose podaci kao što su kvar, zastoj…

Kazne za neizdavanje putnih naloga

 • Ako se u vozilu za koje je propisana obaveza posedovanja ne nalazi putni nalog ili nije popunjen na propisan način, potpisan ili neoveren – novčana kazna je od 200.000 do 600.000 dinara. Za odgovorno lice u pravnom licu za ovaj prekršaj sleduje novčana kazna od 20.000 – 60.000 dinara.
 • Ako se evidencija o izdatim putnim nalozima ne vrši na propisan način zaprećena ja novčana kazna od 100.000 – 300.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 10.000 – 30.000 dinara.

***Napominjemo: Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja nikakav vid zvaničnog uputstva o obavezi primene putnog naloga. Sva pitanja koja zahtevaju dodatna tumačenja potražite od nadležnih organa koji vrše kontrolu saobraćaja.

 

AMK Novi Beograd vam želi srećnu i bezbednu vožnju

155 thoughts on “Putni nalog, novine u propisima

 • U clanu 5. pise da samo autobusi i putnicka vozila moraju imati putni nalog,a posle pisete da i teretna vozila moraju imati putni nalog ,sta je tacno.

  • Poštovani gospodine Duško,
   Zakon definiše da putne naloge moraju posedovati u vozilima autobusi i određene kategorije putničkih vozila. Međutim zbog skore promene propisa i stupanja na snagu Pravilnika tek nakon objavljivanja teksta, potreba za ovim dokumentom kao internim aktom kako je u tekstu navedeno kao i problema koje u praksi imaju vozači prilikom kontrole saobraćaja i uz to još uvek prilično nejasnog tumačenja potrebne dokumentacije u vozilu (naročito kod vozila koja nemaju tahograf) kada je u pitanju ispunjenost uslova kod prevoza tereta za sopstvene potrebe u tekstu smo naveli da bi i teretna vozila privrednih društava trebalo da poseduju putni nalog.
   Srdačan pozdrav
   AMK Novi Beograd

   • Da li u punom nalogu obavezno mora da se popuni rubrika za tehnicku ispravnost vozila sa oznacenim periodom ili vazi sestomesecni tehnicki pregled za teretna vozila

 • Da li je potreban putni nalog za Vojna vozila i ko ih potpisuje ,tehnicki pregled ili tehnicka sluzba? Hvala unapred

  • Poštovani gospodine Zorane,
   Obaveza izdavanja i posedovanja putnog naloga je propisana Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Član 5. predviđa obavezu posedovanja putnog naloga za putnička vozila državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ustanova, fondova, udruženja. Dakle tu bi spadala i vozila Vojske Srbije. Što se tiče samog naloga izdavalac naloga je vlasnik vozila, a ne tehnički pregled pa u skladu sa tim je i ovlašćeno lice za izdavanje putnog naloga ako nekim ugovorom nije drugačije predviđeno. Napominjemo da je kontrola saobraćaja za vojna vozila u posebnom režimu kao i sama pravila upotrebe vozila, a ti akti predstavljaju unutrašnja pravila u državnom organu tako da za više informacija o tome kontaktirajte Ministarstvo odbrane.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  interesuje me da li je potreban putni nalog za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe? Ako je potreban, da li mora da sadrži konkretno u koje službene svrhe, vreme korišćenja itd. Hvala

  • Poštovana gospođo Marija,
   Za putnička vozila u privatnom vlasništvu vam svakako nije potreban putni nalog niti prilikom kontrole može da se utvrdi u kojoj su trenutno svrsi. Privredna društva za putnička vozila nemaju obavezu izdavanja putnog naloga ako pod „službene svrhe“ smatrate privrednu delatnost. Korišćenje ličnog vozila u poslovne svrhe se evidentira na saobraćajnoj dozvoli radi pravdanja troškova, što konkretno nije predmet saobraćajnih propisa već poreskih.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Za putnička vozila koja se vode na Firmu ili na fizicka lica, a troskovi goriva za ta vozila idu na firmu, na koji nacin bi trebalo da se vode Putni nalozi radi pravdanja troskova goriva za putnicka vozila vlasnika firme?

  • Poštovani gospodine Marko,
   Pravna lica uobičajeno imaju pravilnik ili odluku o troškovima goriva, pa u skladu sa tim vode putne naloge radi lakše evidencije i kontrole pređene kilometraže i utrošenog goriva. Vozila koja su u privatnom vlasništvu ne bi smela stvarati troškove za pravno lice bez postojanja ugovora o korišćenju vozila u poslovne svrhe i evidencije ovakve upotrebe (putni nalog). Ovo je svakako pitanje o kome bi trebalo da se konsultujete sa računovođom.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, obraćam Vas se sa sledećim pitanjima:
  Ako jedno sluzbeno vozilo koristi više lica zaposlenih u istoj firmi, da li svako lice treba da poseduje putni nalog za to vozilo?
  Ako isto lice koristi više službenih vozila u toku jednog meseca, ili jednog dana, da li mu je za svako od tih vozila potreban nalog koji glasi na to lice i sadrži podatke za vozilo koje u tom trenutku koristi

  • Poštovani gospodine Nemanja,
   Firme odnosno privredni subjekti nemaju obavezu izdavanja putnih naloga kako smo naveli u tekstu o putnim nalozima u svetlu novog zakonskog propisa koji reguliše ovu materiju. Nezavisno od toga odgovaramo vam na dalja pitanja: Svakom vozaču koji upravlja vozilom , za koje se po zakonu izdaje putni nalog, treba da bude izdat poseban putni nalog. Upravljanje različitim vozilima takođe podrazumeva da se izdaje poseban putni nalog za svako vozilo zbog same sadržine i suštine ovog dokumenta.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • interesuje me konkrekno istampao sam moje putne naloge ne A4 formata nego A3 formata gde sve rubrike poseduje kao i format a4.Pa me interesuje da li je to po zakonu

  • Poštovani,
   Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima sadrži detaljan opis kako se izdaje putni nalog i šta treba da sadrži. Tu nije preciziran format obrasca, bitno je da sadrži sve što je propisano.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovana gospođo Ana,

   Obaveza izdavanja i posedovanja putnog naloga je propisana Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Član 5. predviđa obavezu posedovanja putnog naloga za putnička vozila državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ustanova, fondova, udruženja. Dakle, mišljenja smo da bi centar za socijalni rad (spadajući u ustanove) imao obavezu izdavanja i vođenja putnih naloga.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Da li je obavezno vodjenje putnog naloga za VAN vozilo registrovano na preduzece, koje se koristi u svrhu kupovina namirnica i prevoz za potrebe ugostiteljskog objekta-restorana?

  • Poštovani gospodine Bojane,
   Član 5. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju je jasan po pitanju činjenice da za vozila privrednih subjekata nije potrebno posedovanje putnog naloga.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

   • Kupio sam vozilo na ime firme firma je str u moje vlasništvo dali moram da pišem putni nalog a vozilo je putnicko

    • Poštovani,
     Putni nalozi se ne izdaju za vozila privrednih subjekata prema članu 5. osim za kategorije subjekata koje smo naveli u tekstu.
     Srdačnan pozdrav,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li za teretna vozila kojima se obavlja javni prevoz robe, koja prelaze 3,5 t ukupne mase, koja imaju tahograf, treba da se poseduje putni nalog ili je dovoljno samo poslednjih 28 taho listića?
  Hvala

  • Poštovani gospodine Dejane,
   Zakon predviđa obavezu izdavanja putnih naloga za putnička vozila i autobuse. Pretpostavljamo da vaše teretno vozilo pripada privrednom društvu tako da nije potrebno da izdajete putni nalog za vaše vozilo. Potrebno je da posedujete dokumentaciju koju predviđa Zakon o prevozu tereta u javnom saobraćaju.
   Srdačan pozdrav
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  šta je potrebno od dokumentacije prilikom upravljanja pickup vozilom privrednog društva, od strane nekog zaposlenog, (a da nije po sistematizaciji vozač)?

  • Poštovani,
   Da bi zaposleni mogao nesmetano učestvovati u saobraćaju vozilom privrednog društva potrebno je da kod sebe ima važeću vozačku i saobraćajnu dozvolu i ovlašćenje, odnosno ugovor o radu u privrednom društvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zanima me posto radim u JKP kao ref saobracaja od mene traze da im popunjavam podatke o firmi i o vozilu u putnom nalogu a da vozaci samo upisuju ime i prezime i to je to pa to mi oduyima mnogo vremena da bih radio ostale poslove koje mislim da su pravi poslovi ref saobracaja pa mi odgovorite sta je pravilno i jel nije realno i logicno da vozac sve popunjava u knjizi putnih naloga?

  • Poštovani, podaci na putnom nalogu moraju biti pravilno popunjeni u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Kao izdavalac naloga pravno lice internim aktima propisuje ko je odgovorno lice i za ovaj posao. U svakom slučaju ako ste vi odgovorno lice za vozni park predlažemo da, ako vi ne popunjavate onda obavezno vršite kontrolu sadržaja obrazaca.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, imam radnju za izvodjenje elektro radova, ili ti preduzetnik. Vozilo koje koristim se vodi kao teretno sa 5 sedista – CADDY, i ima nosivost oko 640 kg. U saobracajnoj pise moje ime kao vlasnika vozila a ime firme kao korisnika istog tog vozila. Zanima me da li je za takvo vozilo potreban putni nalog.
  Hvala

  • Poštovani gospodine Stojanoviću,
   Obaveza izdavanja putnog naloga po novom Zakonu postoji samo za putnička vozila (subjekata koji su u obavezi izdavanja) tako da je odgovor na Vaše pitanje da vam što se tiče kontorle saobraćaja nije potreban putni nalog.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  ukoliko se kombi koji se vodi na firmu koristi u privatne svrhe, odnosno vozice ga fizicko lice, da li je dovoljan putni nalog za odlazak u inostranstvo ili je potrebno i ovlascenje?
  Hvala unapred, pozdrav!

  • Poštovani,
   Svaki prelazak državne granice vozilom kojim ne upravlja vlasnik zahteva posedovanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom DTV (saznajte više o ovom dokumentu u tekstu na našem blogu).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ako privatno lice poseduje manji kamion Zastava 35/8 (vozi B kategorija i nema tahograf) a povremeno prevozi za preduzetnika koji nije u pdv-u, dal je potrebno ispisivanje putnog naloga za to vozilo.

  • Poštovani,
   Nije obavezno izdavanje putnog naloga za teretna vozila. Vaš poslovni odnos i način angažovanja i eventualna kontrola su stvar ugovora sa konkretnim preduzetnikom ili pravnim licem.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  šta je potrebno za prelazak preko granice odnosno odlazak u Grčku teretnim automobilom koji se koristi kao vozilo za sopstvene potrebe (pi-kapom peugeot partner) čiji je vlasnik preduzetnik?
  Hvala unapred,
  pozdrav!

  • Poštovani,
   Ukoliko putujete van potreba posla sa teretnim vozilom, potrebno vam je ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu i sva potrebna oprema. Ako vozite robu – podrazumevana dokumenta o robi za carinjenje.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li je potrebno izdavati putni nalog za teretno vozilo, za vozilo koje je iznajmljeno, za potrebe transporta firme.

  • Poštovani,
   Zakon jasno definiše da za teretna vozila nije potrebno izdavanje putnog naloga. Teretna vozila moraju posedovati dokumentaciju u skladu sa Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani
  Ukoliko nije potreban putni nalog za teretno lako vozilo (prepravljeno putničko izvađena zadnja klupa urađen atest) prevoz za sopstvene potrebe, kojim dokumentom se utvrđuje dokazuje tehnička ispravnost vozila? Potvrda o izvršenoj kontroli tehničke ispravnosti se unosila na putnom nalogu za teretno motorno vozilo gde se upisivao broj pregleda stavljao potpis i pečat odgovornog lica tj. servisa. Koliko često se mora raditi kontrola tehničke ispravnosti mesečno, tromesečno, šestomesečno s obzirom da u preduzeću nemamo u sistematizaciji lice koje bi vršilo i izdavalo potvrdu da je vozilo tehnički ispravno već to uslužno radimo u ovlšćenom servisu. Dobijamo različite informacije da to treba mesečno drugi rade tromesečno a treći kažu da je dovoljno šestomesečno?

  • Poštovani,
   Putni nalog je interni akt vaše firme. Tehnička ispravnost se proverava na tehničkom pregledu prilikom registracije i na šestomesečnom tehničkom pregledu (za vozila privrednih društava kojima se obavlja prevoz tereta ili javni saobraćaj). Da li ćete se opredeliti za češću proveru i kontrolu ispravnosti zavisi da li želite da se osigurate u smislu potencijalne odgovornosti za održavanje voznog parka.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje…
  Posedujem Mercedesov minibus od 15 sedista koji sam prosle godine registrovao za sopstvene potrebe, voleo bih da vas pitam par stvari…
  Da li je i meni potreban putni nalog ako prevozim familiju ili licne stvari sa njim?
  Da li i ja moram imati tahografske listove za proteklih mesec dana iako imam potrebu da ga vozim jednom ili dva puta mesecno?
  Da li podleze pojasevima za svako sedista obzirom da je proizveden 1985 godine?
  Hvala na vremenu koje ste izdvojili za citanje mojih pitanja.

  • Poštovani,
   Putni nalog, u skladu sa članom 5. Zakona moraju imati:
   1. Autobusi – nezavisno da li je prevoznik privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik. Dakle ako ste u jednoj od ovih kategorija vlasnika autobusa morate svakako imati izdat putni nalog bez obzira koga i šta prevozite njime.
   Što se tiče pojaseva novi Pravilnik o ovome kaže:
   Vozila vrsta M i N, koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. marta 2012. godine, moraju imati sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta, izuzev vozila vrsta M2 i M3 klasa I, II ili A. Tako da s obzirom da vaše vozilo pripada (u zavisnosti od najveće dozvoljene mase) u kategoriju M2 ili M3, ako proizvođač nije predvideo pojaseve za sva sedišta niste u obavezi da ih imate.
   Mišljenja smo da se obaveza posedovanja tahografskih uložaka odnosi na periode kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu.
   Ali vam ipak preporučujemo i smatramo da bi najbolje bilo da se obratite Upravi saobraćajne policije kako biste bili upoznati sa načinom tumačenja zakonskih propisa državnih organa po ovom pitanju.

 • Član neprofitne Nevladine organizacije koja po osnovi donacije realizuje određeni projekat, koristeći sopstveno vozilo odlazi na teren po nalogu predsednika Udruženja. Na koju vrstu naknade ima pravo (gorivo, dnevnica) i koju vrstu dokumentacije Udruženje treba da vodi?

  • Poštovani,
   Članovi udruženja imaju pravo na one naknade predviđene aktima udruženja,a koje su u skladu sa Zakonom o udruženjima građana. Takođe u zavisnosti od delatnosti je i potreba vođenja knjiga i dokumentacije. Konkretno udruženje može finansirati projekte koji spadaju u delatnosti zbog kojih je ono i osnovano i u okviru toga može pravdati troškove realizacije projekta. Najbolje bi bilo da se konsultujete sa pravnikom i računovođom.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  interesuje me da li lovačko udruženje mora imati u vozilu putni nalog? Da li se vodi evidencija i ko je vodi?

  • Poštovana,
   Udruženja ne spadaju u one koji su na osnovu člana 5. Zakona izuzeti od obaveze da vode i izdaju putne naloge. Tako da bi trebalo da vodite ovu evidenciju. Naloge izdaje i vodi lice koje je za to ovlašćeno internim aktima udruženja.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Ukoliko fizičko lice koje u svom posedu ima teretni automobil (B kategorija) potpiše ugovor o najmu istog pravnom subjektu da li je potrebno da se u tom slučaju vode putni nalozi?

  Ako je potrebno, da li se putni nalozi uvek moraju držati u vozilu ili se pak mogu odlagati u firmi?

  Osim na gorivo, da li postoji mogućnost odbijanja PDV-a i na regsitraciju, redovan servis i održavanje automobila iako on nije u vlasništvu firme već samo u najmu?

  Hvala unapred.

  • Poštovani,
   Privredna društva nisu u obavezi da vode putne naloge. PDV se ne plaća prilikom registracije već porez na upotrebu motornog vozila. O drugim pitanjima biste morali da se konsultujete sa vašim računovođom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani,

    Hvala na odgovoru međutim mislim da se nisam najbolje izrazio.

    Pravno lice koje najmi auto od fizičkog osim iznosa najamnine plaća i PDV na taj iznos i to je jasno.

    Ono što nas zanima jeste da li se PDV osim na gorivo može odbijati i na druge stvari kao što su redovan servis, kupovina novih pneumatika, održavanje vozila (pranje recimo) ili ne?

    Nas knjigovođa traži putne naloge kako bi mogla da nam odbija PDV od utrošenog goriva, a Vi kažete da pravno lice tj privredni subjekti nisu dužni da vode putne naloge. Kako pomiriti to? 🙂

    • Poštovani,
     Morate praviti razliku između obaveze vođenja putnih naloga koja se tiče saobraćaja i računovodstvenih propisa. Privredna društva nisu u obavezi da izdaju putne naloge i oni im neće biti traženi prilikom kontrole saobraćaja. Naglasili smo još u tekstu da je putni nalog u tom slučaju interni akt firme i da bi i zbog poreske kontrole i mogućnosti knjiženja različitih troškova bilo poželjno da privredna društva vode putne naloge.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Hvala na odgovoru međutim mislim da se nisam najbolje izrazio.

  Pravno lice koje najmi auto od fizičkog osim iznosa najamnine plaća i PDV na taj iznos i to je jasno.

  Ono što nas zanima jeste da li se PDV osim na gorivo može odbijati i na druge stvari kao što su redovan servis, kupovina novih pneumatika, održavanje vozila (pranje recimo) ili ne?

  Nas knjigovođa traži putne naloge kako bi mogla da nam odbija PDV od utrošenog goriva, a Vi kažete da pravno lice tj privredni subjekti nisu dužni da vode putne naloge. Kako pomiriti to? 🙂

 • Za prelazak granice(Maďarska) sa teretno dostavnim vozilom koji se vodi na firmu ima dva sedišta ne nosi nikakvu robu putuju samo dva lica od kojih je jedan i vlasnik firme,da li mogu da pređu granicu tu gde prelaze putnicka vozila,ili moraju na teretni prelaz? HVALA unapred na odgovoru

  • Poštovani,
   Odgovor na ovo pitanje bi ipak bilo najbolje potražiti od granične policije kako ne biste došli u situaciju da vam naprave problem na samom prelazu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Jedan primerak pod istim serijskim brojem se daje vozaču, a drugi služi za internu evidenciju da je vozač primio putni nalog i vozilo u ispravnom stanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  da li preduzeće koje se bavi projektovanjem , ima putničko auto na ime preduzeća, da li mora da vodi svaki dan putni nalog?
  Hvala

  • Poštovana,
   Privredna društva nisu u obavezi da vode putne naloge (osim državnih organa odnosno javnih preduzeća).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  preduzetnik sam i imam pitanje:
  da li je potrebna kinjga putnog naloga u pogrebnom automobilu?

  auto se koristi za prevoz pokojnika, za prevoz pogrebne opreme, kao i za prevoz za nabavku ostale robe.

  hvala

  • Poštovani,
   Prema Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju putni nalog nije potreban za vozila privrednih subjekata gde smatramo da i vi kao preduzetnik pripadate ali ipak zbog specifičnosti delatnosti pokušajte da dobijete i mišljenje Ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani!
  Moj pinanje: vozim kombi preko 3,5 tone. Registrovan na fizicko lice.
  Ima tahograf!
  Za spostvene upotrebe.
  Istina da ne treba da koristim tahografa, i ne treba da vodim putni nalog.

  • Poštovani,
   Ako smo vas dobro razumeli vozilo je u vlasništvu fizičkog lica i kao takvo ono svakako ne podleže obavezi izdavanja putnog naloga. Povedite računa o preciznosti izražavanja jer ako se vozilo koristi u komercijalne svrhe (prevoz za sopstvene potrebe kao posebna vrsta prevoza tereta) od strane preduzetnika, fizičkog ili pravnog lica, prema pravilniku o upotrebi tahografa morate ga posedovati.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, da li zaposleni može koristiti teretno vozilo – caddy u privatne svrhe uz firmin blagoslov i plaćanje poreza od 1%.

  • Poštovana,
   Povedite računa o odredbama zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (u odnosu na vrstu prevoza koji se obavlja teretnim vozilom) čije se odredbe primenjuju i prilikom kontrole saobraćaja kako ne biste došli u potencijalno neprijatnu situaciju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Interesuje me ko se potpisuje na Nalogu za službeno putovanje u zemlji gde stoji Predlagač službenog putovanja, a ko se potpisuje gde stoji Izdavalac naloga (u pitanju je službeno vozilo, a koriste ga radnici preduzeća)?
  Hvala

  • Poštovana,
   Ovo su pitanja na koja odgovor treba da potražite u opštim aktima vašeg privrednog društva ili javnog preduzeća. Uobičajeno je da putni nalog izdaje i potpisuje odgovorno lice za vozni park, a ako ono nije određeno – direktor privrednog društva, a sa druge strane je potpis vozača koji upravlja vozilom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani osnovao sam preduzetnicku radnju za ,,drumski prevoz tereta,,,e sada video sam da mi nije potrebna licenca iz razloga sto sam vlasnik vozila cija masa sa teretom ne prelazi 3500kg
  citat zakona

  ,,prevoz tereta kao pretežne delatnosti, teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, kojim raspolaže na osnovu vlasništva ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik,,

  moje pitanje glasi da li moram sam sebi da napisem putni nalog za svaki dan koriscenja kombija?

  • Pošovani,
   Putni nalog se izdaje za vozila za prevoz putnika, a kao privredni subjekat nemate svakako obavezu izdavanja putnog naloga. Obratite pažnju na tekst.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani, Ford Tranzit pickup 900kg nosivosti, registrovan u Bosni, a firma ima ogranak registrovan u Srbiji. Kako I na koji nacin moze da ga vozi osoba zaposlena u ogranku sa vozackom I licnom izdatom u Srbiji. Hvala unapred

  • Poštovani,
   Fizička lica sa prebivalištem u Srbiji ne mogu upravljati vozilom stranih tablica. Možete registrovati vozilo u Srbiji za potrebe ogranka.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Hvala vam puno za odgovor. Jos jedno kratko pitanje. Ovlascenje za upravljenjem teretnim vozilom izdaje firma, a da li ono treba da bude overeno od neke nadlezne institucije? Hvala unapred

    • Poštovani,
     Po propisima u Srbiji, potrebno je da zaposleni ima ovlašćenje od firme ili kopiju ugovora o radu kada upravlja vozilom firme. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju sadrži i ostalu dokumentaciju koja vam treba za teretna vozila.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

 • Poštovani, planiram da kao preduzetnik vršim drumski prevoz tereta teretnim vozilom do 3.5t. Da li je za ovu delatnost potrebno izdavanje putnog naloga?

  • Poštovani,
   Kao što piše u tekstu – putni nalog se izdaje za putnička vozila, a privredni subjekti nisu u obavezi čak ni za putnička.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,da li na putnom nalogu teretnog vozila privrednog drustva,tj.u pitanju su vozila za prevoz hrane u predskolskoj ustanovi mogu stajati imena dva vozaca,jer imamo cesto primer da u toku jednog radnog dana dodje do promene vozaca,jer vozilo dvaput u toku dana izlazi iz ustanove za dorucak i rucak.Hvala unapred.

  • Postovani,
   Po nasem misljenju na osnovu pravilnika, potrebno je da svaki vozac ima zaseban putni nalog. Sam obrazac ne predvidja vise vozaca na jednom nalogu.
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  iz predhodno izloženog je sasvim jasno da privredna društva – preduzeća nisu u obavezi da za teretna vozila u svom vlasništvu izdaju putni nalog i vode evidenciju o njihovom izdavanju.
  Da li je bitno kojom vrstom prevoza se bavi preduzeće, odnosno da li obavlja javni ili sopstveni prevoz?

  • Poštovani,
   Zakon o prevozu putnika reguliše pitanje obaveze izdavanja i vođenja evidencija vezano za putne naloge. Prevoz tereta i vrste prevoza tereta su regulisane Zakonom o prevozu teteta u drumskom saobraćaju gde je navedeno koju dokumentaciju moraju da poseduju teretna vozila za koju vrstu prevoza.
   Srdačan pozdrav,
   AMK Novi Beograd

   • Da li za teretno vozilo preduzeća, treba putni nalog. Vlasnik ga koristi svakodnevno, kako za lokalnu vožnju tako i na dalje

    • Poštovana,
     Kao što smo naglasili u tekstu, obaveza izdavanja i vođenja putnih naloga je predviđena Zakonom o prevozu putnika, te smo s toga mišljenja da za teretna vozila ne postoji ova obaveza već posedovanje svih dokumenata predviđenih Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Ipak konsultujte računovodstvo povodom korišćenja ovih ili drugih dokumenata prilikom evidencije utroška goriva i poreskog tretmana ovakvih troškova.
     Srdačno,
     AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Nismo upoznati kada bi neko od tela zaduženih za izdavanje licenci (nejverovanije Agencija za bezbednost saobraćaja) trebalo da počne sa ovim licencama. Za sada, koliko smo upoznati, su u ponudi kod nas samo organizovanje putovanja i polaganja za licence u inostranstvu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li u međunarodnom prevozu robe za sopstvene potrebe važe ista pravila, zakoni, za vozila od 3,5-7,5 tona ukupne nosivosti i za vozila preko 7,5 tona ukupne nosivosti?
  Srdačan pozdrav

  • Poštovani,
   Mi se prvenstveno bavimo putničkim programom i vozačkim dokumentima što prate i naše usluge.
   Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju reguliše i međunarodni prevoz i uslove za obavljanje ovog prevoza. Pored toga postoji i određeni broj međunarodnih konvencija koje se primenjuju neposredno tako da ipak savetujemo da se obratite nekom od nadležnih organa koji izdaju dozvole i licence za međunarodni prevoz tereta.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Slep sluzba tj slep kamioncic do 3,5t max nosivosti,vlasnik kamiona je ujedno i vlasnik auto servisa.Prilikom Slepanja pokvarenog automobila(musterije) mora li imati putni nalog?

  • Poštovani,
   Privredni subjekti nemaju obavezu izdavanja putnog naloga prema Pravilniku. Osim toga ova obaveza ne postoji za teretna vozila već samo za putnička što se tiče propisa o kontroli saobraćaja, tako da smo mišljenja da niste u obavezi da izdajete putni nalog kao preduzetnik.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan.Za komunalno vozilo (odnosenje smece i fekalija ) da li im treba putni nalog i tahograf listic? Hvala unapred.

  • Poštovani,
   Za vozila državnih organa (po našem mišljenju i organizacija kojima su poverene javne usluge ili se finansiraju delom iz budžeta) je potrebno izdavanje i vođenje putnih naloga. Sa druge strane putni nalozi se odnose na putnička vozila, a ne i na teretna. Proverite svakako u sekretarijatu za saobraćaj ili Ministarstvu da li ste u obavezi po ova dva pitanja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li instruktor ili odgovorno lice ili vlasnik auto skole mora da ima putni nalog za upravljanjem putnickim vozilo? Da napomenem nije na casau vec krenuo kuci ili do poligona ili da pokupi kandidata negde u gradu..

  • Poštovani,
   Mišljenja smo da kao što zakon kaže za vozila privrednih subjekata nije potrebno izdavanje i vođenje putnih naloga pri kontroli. Ako je škola registrovana kao prosvetna ustanova ili se nalazi pri nekoj od ustanova prosvetnog sistema R.Srbije u tom slučaju zakon predviđa obavezu oko putnog naloga. Međutim svakako bi zaposleni ili direktor/vlasnik trebalo kod sebe da imaju kopije ugovora o radu ili ovlašćenje od firme za upravljanje vozilom.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li specijalna vozila kao što su vatrogasna vozila i sanitetsko vozilo, privrednog subjekta moraju da poseduju putni nalog?

  • Poštovani,
   Vozila koja ste naveli jesu specijalna ali po vrsti po našem mišljenju ne spadaju u putnička vozila za koja postoji obaveza izdavanja i vođenja putnog naloga. Sa druge strane s obzirom da se radi o posebnoj vrsti vozila smatramo da je najbolje da konsultujete inspektore iz Ministarstva za saobraćaj ili gradskog sekretarijata.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Šta da uradi vozač ukoliko primeti da vozilo ima vidljivih nedostataka ili sumnja na ispravnost vozila po primetnom mirisu goriva, kočionih pločica i slično?
  Koja je procedura odbijanja korišćenja službenog vozila?
  Hvala

  • Poštovani,
   To je već propisano internim aktima firme. Porazgovarajte sa poslodavcem i utvrdite kontrolu ispravnosti na tehničkom pregledu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Хвала много. Инспекторат за рад нема решење тј неће да решавају.
    Послушаћу Вас и обавестити јер није прописано актима.
    Поздрав

 • Sad sam prelazio granicu firminim kombijem i carinik mi trazio putni nalog i ovlascenje, ja nisam imao nista od toga, on je reko da je pisao kaznu, a ako ja imam imalo mozga da protumacim ovde on nije imao na osnovu cega.

  • Poštovani,
   Carinici ne vrše kontrolu saobraćaja već kontrolu carinskih propisa, u zapisniku o eventualnom prekršaju bi moralo da bude navedeno o čemu se zapravo radi.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Ja sam autoprevoznik pausalac,da li je potrebno da imam putni nalog ako prevozom neki teret za neki firmu?

  • Poštovani,
   Zakon predviđa putni nalog za putnička vozila, prevoz tereta reguliše drugi zakon (Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju) koji kaže koja dokumenta morate imati prilikom prevoza.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovanje.
  Nedavno sam uzeo automobil na ime firme. Naime rijec je o d.o.o.
  Naime ja sam direktor firme sa svim mogucim ovlastenjima i jedini zaposlenik. Firma je registrovana za orodaju nekretnina. Da li je potrebno u ovom slucaju da posjedujem nalog prilkom koriscenja automobila? Hvala

  • Poštovani,
   Kao što stoji u tekstu

   Koja vozila moraju da imaju putni nalog?

   Član 5. Zakona kaže da putni nalog moraju imati:

   1. Autobusi – nezavisno da li je prevoznik privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik.
   2. Putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju – putnička vozila državnih organa, organa teritorijalne autnomije, lokalne samouprave, ustanova, fondova, udruženja..

   Napominjemo: Iz ove odredbe sledi da obavezu posedovanja putnog naloga u vozilu nemaju:

   putnička vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz,
   putnička TAXI vozila
   putnička vozila fizičkih lica kojima ona vrše prevoz za sopstvene potrebe.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  Kupio sam putnicko vozilo na firmu. Putne naloge pisem zbog svoje evidencije i nekog straha da ce mi neko ipak traziti.
  Moja pitanja su sledeca
  Ako sam ja vlasnik firme a koristim vozilo u privatne svrhe, dali mi je potreban bilo kakav dokument izdat od firme i dali imam pravo uopste da vozim to vozilo u privatne svrhe?
  I dali uopste trebam da imam putni nalog kod sebe?
  Firma je doo
  Hvala

  • Poštovani,
   To su pitanja za vaše računovodstvo odnosno pravnu službu. Vozilo se može koristiti u privatne svrhe ali pod određenim uslovima poreskog tretmana troškova koji u tom slučaju nastanu. Mišljenja smo da bi trebalo da posedujete ugovor o radu ili ovlašćenje firme za upravljanje vozilom u svakom trenutku bez obzira na svrhu upotrebe vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li je potreban putni nalog za firmino vozilo za prevoz robe u tipu pik-apa ili fiat Panda?Da li se to vodi kao putnicko ili teretno vozilo?Hvala…

  • Poštovani,
   U saobraćajnoj dozvoli stoji da li je vozilo registrovano kao putničko ili teretno. Teretna vozila imaju tovarni prostor odvojen fizički od mesta za putnike.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovanje.
  Vlasnik sam firme d.o.o. i po osnovu Ugovora, koristim svoje privatno vozilo za obavljanje posla, obzirom da se bavim konsaltingom i stručnim nadzorima, predjem prosečno dnevno pedesetak kilometara po gradu.
  Zbog utroška goriva i isplate zakonom predviđene naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, u iznosu od 30% cene utrošenog goriva, pa do određenog maksimuma za neoporeziv iznos, moram zbog knjigovodstva imati putne naloge.
  Interesuje me da li postoji neki obrazac koji je validan za inspekcijske organe, i pravilnik koji propisuje: šta obrazac naloga za konkretnu namenu, mora od podataka (rubrika) da poseduje.

  • Poštovani,
   Postoji obrazac putnog naloga u skladu sa Pravilnikom o putnom nalogu. Čini nam se iz navedenog da ovo već nije pitanje saobraćaja nego računovodstvenih procedura odnosno poreskih propisa. Predlažemo da konsultujete računovođu odnosno pravnu službu po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,kupio sam auto koji se vodi na firmu i dobio ovlašćenje od vlasnika za upravljanje vozilom.Dali je potrebno posedovanje putnog naloga za taj auto?

  • Poštovani,
   Ne, ako pravno lice ne spada u subjekte koji su u obavezi da izdaju putni nalog. Možda bi trebalo da razmislite o prenosu vlasništva na vaše ime i rešite se svih potencijalno spornih i rizičnih situacija.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Da li je po Vašem mišljenju i iskustvu, moguće elektronski potpisivati putni nalog? I da li bi putni nalog u elektronskoj formi bio validan dokument u trenutku kontrole?
  Hvala unapred

  • Poštovani,
   Elektronsko potpisivanje i dokumenti jesu postali zakonom regulisana forma od donošenja zakona o elektronskom dokumentu.. ali Pravilnik o načinu izdavanja i vođenja putnog naloga ne pominje kao način izdavanja izdavanje kopije ovog obrasca. Predlažemo vam da obavezno konsultujete Upravu saobraćajne policije da vam da mišljenje da li bi putni nalog kao elektronski dokument bio validan prilikom kontrole.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Interesuje mi dali treba da nosim sa sobom putni nalog ako vozim vozilo partije,a vozilo je na ime partije
  Hvala unapred

 • Поштовани,
  да ли удружења грађана (научна, културна, хуманитарна..) морају да имају ПУТНИ НАЛОГ ЗА ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ за приватна возила која користе у службене сврхе тј. за послове удружења?
  Поздрав,
  Марко.

  • Poštovani,
   Ukoliko je evidentirano udruženje kao korisnik vozila, mišljenja smo da bi trebalo da posedujete putni nalog. Čini se ipak da ovo pitanje više spada u računovodstveni problem oko evidentiranja troškova u ove svrhe pa vam predlažemo da konsultujete računovođu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  da li je potreban putni nalog ako vozim vozilo čiji je vlasnik pravno lice a u pitanju je pick-up vozilo koje se vodi kao teretno?Da napomenem da je vozilo prazno ne prevozim nikakav teret sem sebe 🙂 Hvala unapred
  Srdačan pozdrav!

  • Poštovani,
   Putni nalog se izdaje za putnička vozila prema važećem Zakonu i Pravilnicima. Za teretna vozila privrednih društava pogledajte Zakon o prevozu tereta kako biste videli propisanu dokumentaciju za teretna vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Molim vas da mi odgovorite da li imam pravo da upravljam vozilom u privatne svrhe,koje je registrovano na firmu (n1 vozilo) moje supruge, a nemam ugovor o radu u navedenoj firmi. Ukoliko mogu da li mi je potrebno neko ovlascenje?

  • Poštovani,
   Korišćenje vozila u privatne svrhe podrazumeva i obavezu plaćanja poreza 1% kao i saglasnosti kompanije u vidu ovlašćenja odnosno ugovora o radu koji se mora nalaziti u vozilu. Konsultujte računovodstvo i pravnu službu firme pre nego što počnete da upotrebljavate vozilo.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li nekp može da odgovori na ovo?

  „ako sam fizičko lice bez ikakve firme i posedujem teretno vozilo (fiat doblo pick-up sa dva mesta za sednje ili fiat doblo N1 sa 5 mesta za sedenje) i to teretno vozilo koristim za lične potrebe (vikendica, alat, kultivator….itd) da li prilikom odlaska na godišnji odmor (Grčka) noseći lične stvari (kamp oprema, lična odeća, kajak…itd sve za godišnji odmor) moram da, pri prelasku granice, idem na teretni terminal ili mogu na putnički. Šta od dokumentacije, ako treba, moram da imam?
  Hvala!“

  • Poštovani,
   Teretna vozila po pravilu idu na teretni terminal, predlažemo vam da konsultujete Upravu granične policije i Upravu saobraćajne policije da vam daju detaljne informacije da li se ovo tretira kao prevoz sa sopstvene potrebe ili na drugi način.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Upravo smo bili takvim vozilom do Grčke i nazad, nosili smo samo naše lične stvari. Prema GR nas je makedonski carinik vratio na teretni terminal, u povratku naš carinik je uradio isto. Išli smo i u Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru, Bugarsku, nisu pravili problem. Kada te vrate onda zamoliš nekog u kamionu da te pusti i ideš na vagu na merenje, tamo vam daju papir da ste prazni i objasne šta dalje, brzo se završava samo je potrebno da vas neko pusti ispred vas.

 • Poštovani,

  da li putnička i teretna vozila u vlasništvu privrednog društva koje se bavi obukom vozača moraju imati putni nalog ?

  • Poštovana,
   Koliko smo upoznati instruktori imaju knjige rada gde se unose gotovo identični podaci, a uz to su i vozila u vlasništvu privrednih subjekata tako da smo mišljenja da nije potrebno (što se tiče kontrole saobraćaja). Za teretna vozila svakako nije ni predviđeno izdavanje putnog naloga. Proverite sa Upravom saobraćajne policije da čujete zvaničan stav organa koji vrši kontrolu saobraćaja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  da li putni nalog za privatnog preduzetnika (doo) može na mestu predviđenom za potpis lica ovlašćenog za izdavanje putnog naloga da bude potpisan njegovim faksimilom?
  Hvala unapred
  Pozdrav

  • Poštovana,
   Faksimil se upotrebljava kao zamena za potpis gde intelektualna komponenta upotrebe svojeručnog potpisa nije bitan element što prema našem mišljenju nije nikako slučaj kod izdavanja putnog naloga. Obratite pažnju na Zakon i uopšte da li podležete obavezi izdavanja putnog naloga u smislu saobraćajnih propisa.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Mi jesmo u obavezi da izdajemo putne naloge kao firma. Direktori koji imaju pravo potpisa su u inostranstvu i retko dolaze, pa smo mislili da bi faksimil pojednostavio sve. Samo tražim način da ubrzam popunjavanje, pošto nam oduzima puno vremena. Mi kupujemo knjigu putnih naloga za teretno motorno vozilo i to popunjavamo. Da li postoji mogućnost da napravimo putni nalog u elektronskoj formi? Onda bi to značajno ubrzalo popunjavanje nekih delova, samo copy-paste, tipa marke motornog vozila, registarskog broja…Ne znam samo kako bismo ih onda numerisali? Da li imate iskustva sa firmama koje imaju velik vozni park, na koji način su to organizovali?
  Hvala puno
  Pozdrav

  • Poštovana,
   Za teretna vozila ne postoji obaveza izdavanja putnog naloga. Ako je internim aktom firme propisana ova obaveza radi kontrole potrošnje goriva i amortizacije vozila. Pravilnik o vođenju i izdavanju putnog naloga je propisao njegovu sadržinu i formu ali možete konsultovati Ministarstvo za saobraćaj po ovom pitanju da vam daju mišljenje o elektronskoj formi i eventualnom elektronskom potpisu. Veći vozni parkovi uglavnom imaju posebno lice koje rukovodi logistikom pa ima i pravo potpisa putnog naloga.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  da li se dnevnica isplaćuje pre ili posle putovanja
  ukoliko je isplaćena akontacija pre putovanja u iznosu koji otprilike pokriva putne troškove,

 • postovani ako fizicko lice poseduje van vozilo da li mora imati putni nalog u automobilu ili samo nalepnice za ogranicenje i sa strane vozilo za sopstvene potrebe.

  • Pošotvani,
   Za teretna vozila je sva dokumentacija propisana Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju a koliko smo upoznati ovde se ne nalazi putni nalog.
   Predlažemo da se kod sekretarijata za saobraćaj informišete oko dokumentacije u teretnom vozilu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Na koji način ja kao vlasnik firme mogu mojoj suprugi koja nije zaposlena u firmi da omogućim upravljanje firminim putničkim automobilom?
  Da li je moguće napraviti ugovor o delu? Ili mogu da joj dam neko drugo ovlašćenje?

  • Poštovani,
   Ovo je složenije pitanje koje nije povezano sa saobraćajem toliko koliko sa poreskim tretmanom korišćenja vozila u privatne svrhe kao i troškovima nastalim tom prilikom. Toplo preporučujemo da konsultujete računovodstvo ili stručnu pravnu pomoć.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Danas me je zaustavila policija i za teretno vozilo VW Caddy koje ima 5 sedišta, pored ovlašćenja koje posudujem tražilo i ugovor o radu.

  Ja sam ujedno osnivač i jedini zaposleni u DOO.

  Pošto nisam imao ugovor o radu kod sebe, policajac je napisao zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i rekao mi da čekam poziv od sudije.

  Da li mogu da mi naplate kaznu obzirom da sam kod sebe imao ovlašćenje, a nisam posedovao ugovor o radu?

  • Pošotvani,
   Pogledajte po kom članu vam je pisan prekršaj na zapisniku o prekršajnom postupku i konsultujte stručnu pravnu pomoć ako dobijete poziv za pokretanje prekršajnog postupka.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Imamo putnički automobil, vlasništvo udruženja građana kojim se skoro svakodnevno obavlja prevoz u lokalu i ponekad na teritorije druge opštine. Da li je potrebno svakog dana ispisivati poseban putni nalog i šta napisati u odeljku gde se putovanje obavlja, ukoliko se vozilom ne izlazi van granica mesta? Za ovo korišćenje ne postoji nadoknada za vozača. I da li je potrban i nalog i ovlašćenje ukoliko vozilom upravlja lice ovlašćeno za zastupanje udruženja? Unapred hvala

 • Postovani,

  Zanimame kako bih mogao da vozim auto firme koje je vlasnik clan porodice, a u kojoj ja nisam zaposlen?

  Unapred zahvalan
  Pozdrav

  • Pošotvani,
   S obzirom da se u vozilu firme tokom korišćenja mora nalaziti kopija ugovora o radu i ovlašćenje firme mišljenja smo da je ovo teško izvodljivo. Konsultujte računovodstvo da vas upozna sa poreskim tretmanom upotrebe firminog vozila u privatne svrhe.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, preduzetni sam i kupio sam putničko vozilo koje sam registrovano na firmu. Molim vas da mi kažete da li je potrebno da posedujem putni nalog, neko ovlašćenje i da li mojoj ženi koja ne redi u firmi treba neka vrsta dokumenta da bi vozila auto. Unapred hvala na odgovoru.

  • Poštovani,
   Saobraćajna policija prilikom kontrole saobraćaja od vozača službenih automobila traži kopiju ugovora o radu odnosno ovlašćenje (susreli smo se sa različitim zahtevima). Što se tiče poreskih propisa ovo može biti diskutabilnije jer se tretira kao korišćenje u privatne svrhe ali se o ovome raspitajte više kod računovođe.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,
  Firma poseduje teretna vozila (Renault Kangoo i Dacia Dokker), to su „van“ ili „pick-up“ vozila.
  Vozila koristi za prevoz za sopstvene potrebe (servisna vozila).

  Prilikom kontrola sabraćajna policija nam osim ugovora o radu zahteva i putni nalog.

  Ono što i pored svih gore datih odgovora ostaje kao nedoumica je:
  Da li firme koje koriste teretno vozilo za sopstvene potreba moraju da poseduju putni nalog ili ne moraju da ga poseduju?

  Po važećem zakonu o prevozu tereta u drumskom saobraćaju putni nalog se nigde ne pominje kao obavezan.
  Takođe, po važećem pravilniku o putnim nalozima propisano je da su samo autobusi i putnička vozila koja obavljaju prevoz u obavezi da poseduju putni nalog.

  Ko tu greši? Da li mi pogrešno tumačimo zakon ili sobraćajna policija nije upoznata sa važećim zakonom i pravilnikom?

  Bili bi vam veoma zahvalni ako bi nam pružili validan odgovor imajući u vidu vaše iskustvo i tako pomogli našim zaposlenim da znaju kako da se postave kada sobraćajna policija „preti“ da će pisati prekršajni nalog za neposedovanje putnog naloga.

  S poštovanjem,
  Darko Pantić

  • Poštovani,
   Putni nalog je predviđen Zakonom o prevozu putnika i prvenstveno se odnosi na putnička vozila različitih klasa. Teretna vozila koliko nam iskustvo govori nemaju obavezu izdavanja putnog naloga već samo posedovanja propisanih papitra prema zakonu koji ste pomenuli. Sumnjamo da vam je po ovom osnovu pisana prekršajna prijava od strana kontrole saobraćaja ali smo upoznati da nije redak slučaj da se ovaj dokument traži kako za teretna tako i za putnička vozila onih subjekata koji takođe nemaju ovu obavezu pa se nakon kraćeg objašnjavanja put nastavi bez posledica.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Poštovani,
    Hvala na odgovoru.

    U našem području saobraćajne kontrole su bukvalno svakodnevne (mi jesmo za kontrole, ali ovo je postalo zaista iritirajuće).
    Nisu nam pisali prekršajne prijave, ali naši zaposleni uvek potroše pola sata ubeđujući i „upoznavajući“ državne organe o važećim propisima i pravilnicima (čak imamo i odštampane primerke pravilnika u vozilima).

    Nadamo se da će ih neko odgovoran iz Ministarstva sobraćaja ili Ministarstva unutrašnjih poslova edukovati kako bi svi mogli normalno poslovati, ne gubeći vreme u nepotrebnim raspravama.

    S poštovanjem,
    Darko Pantić

 • Postovani,

  Nisam primetio da igde spominjete da li treba putni nalog zza vozila privrednih drustava koja se vode kao teretna, ili imaju oznaku N1. Da li za njih treba putni nalog

  • Poštovani,
   Putni nalog se izdaje prema Zakonu o prevozu putnika tako da nije predviđen za teretna vozila. Opet napominjmo konsultujte računovođu vezano za drugu vrstu upotrebe ovog dokumenta
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Imam nekoliko pitanja za Vas:
  1. Da li mogu pravna lica između sebe da zaključe ugovor o zakupu motornog vozila?
  2. Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, da li pravno lice koje je zakupac vozila mora da da ovlašćenje svojim zaposlenima za upravljanje tim vozilom, ili je dovoljno da vozači poseduju ugovor o zakupu zaključen između pravnih lica i ugovor o radu sa zakupcem vozila? I da li pravno lice, kao zakupac/korisnik vozila može izdati putni nalog za zakupljeno vozilo?
  3. Ukoliko je odgovor na prvo pitanje negativan, da li pravno lice kao vlasnik vozila, može da daje ovlašćenje za upravljanje vozilom samo svom zaposlenom, ili može da da ovlašćenje i drugim fizičkim licima za upravljanje vozilom koje je u njegovom vlasništvu?

  • Postovani,
   Pravna lica mogu da zakljuce ovakav ugovor sto je i praksa kuca koje se bave davanjem vozila u zakup i lizing. Ovo se evidentira u saobracajnoj dozvoli te vozaci moraju imati kod sebe kopiju ugovora o radu u firmi koja je korisnik vozila. Samo za inostranstvo je potrebno i ovlascenje vlasnika zakupodavca za konkretno lice ako ta klauzula vec nije data u ugovoru o zakupu. Proverite da li uopste imate obavezu izdavanja putnog naloga, a sto se tice davanja sluzbe og vozila na koriscenje licima u neposlovne svrhe i ovo je moguce ali o tome morate konsultovati racunovodju jer se u tom slucaju mora obracunati dodatni porez. Takodje predlazemo da konsultujete MUP jer smo se susreli sa razlicitim tumacenjima sluzbenih lica o potrebnoj dokumentaciji za vozila pravnih lica od kojih su neka insistirala na ugovoru o radu dok nisu najbolje objasnili sta sa licima koja su angazovana po drugim osnovama ili su samo zastupnici pravnog lica.
   Izvinjavamo se na kasnom odgovoru, servis nije bio u funkciji jedno vreme.
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li je potrebno ovlascenje za upravljanje motornim vozilom u inostranstvu. Vozilo je vlasnistvo firme. Ili je dovoljan putni nalog ? Hvala u apred !

  • Postovani,
   Ovlascenje je potrebno cim tudjim vozilom napustate drzavu odnosno prelazite drzavnu granicu.
   Srdacno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   U zavisnosti od statusa pravnog lica je potrebno da vidite da li ste u obavezi izdavanja ovog dokumenta što se tiče saobraćajnih propisa. Teretna vozila moraju posedovati dokumenta predviđena zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju gde ne spada i putni nalog. Internim aktima privrednog društva se određuje ko je zadužen za vozni park odnosno eventualno zakonima ako se radi o vrsti prevoza koja je regulisana zakonima i pravilnicima. Ukoliko se ne bavite prevozom putne naloge potpisuje direktor odnosno drugo od njega ovlašćeno lice.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani
  Putni nalog glasi na jedno lice koje vozi direktora firme koji nije njegov direktor.Nalog za sluzbeno putovanje glasi na direktora.Da li to moze tako
  Izvinite…ali od skora radim kao pomocnik knjigovodje

  • Poštovana,
   Putni nalog se izdaje vozaču koji ga mora potpisati i mora da bude overen od strane ovlašćenog lica. Prvo je potrebno da utvrdite da li za konkretno privredno društvo uopšte postoji obaveza izdavanja i vođenja putnih naloga. Nalog za službeno putovanje i pravdanje troškova je pak sasvim druga priča i nema nikakve veze sa propisima u saobraćaju. Putni nalog je isprava kojom se utvrđuje stanje pređene kilometraže i rute kretanja vozila u vlasništvu pravnih lica i ono je povezano sa pravdanjem troškova goriva, amortizacije itd…
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Da li sportska organizacija koja spada u kategoriju udruzenja gradjana, preko svojih organa, prilikom prevoza sportista na takmicenja, utakmice i sportske priredbe treba da izdaje putni nalog licima koji vrse prevoz sportista automobilima koji su u privatnom vlasnistvu ( npr. roditelja, clanova kluba itd ).

  • Poštovani,
   Nije predviđeno izdavanje putnih naloga za vozila u vlasništvu fizičkih lica. Ako se ipak radi o prevozu putnika uz naknadu, ta vrsta prevoza je regulisana pravilima i zahteva postojanje pravnog subjekta koji vrši prevoz i naplaćuje usluge po tržišnim i finansijskim propisima R.Srbije.
   S poštovanjem,
   AMK Novi Beograd

 • Ova vrsta prevoza je na dobrovoljnoj bazi i ne podrazumeva nikakvu vrstu naknade za prevoz. Danas je jako zastupljena posebno u manjim klubovima koji salju manji broj sportista na takmicenja i iz tih razloga ne angazuju auto prevoznike tj pravna lica koja su mnogo skuplja od ovog nacina prevoza sportista. Kakav status imaju lica u ovom slucaju obzirom da prevoze clanove klubova, mahom decu na zvanicna takmicenja. Da li zakon njih prepoznaje i da li je pored svega navedeno potrebno izdati putni nalog ovakvom licu i vozilu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *