Kazne za saobraćajne prekršaje za koje niste znali

Kazne za saobraćajne prekršaje ovog tipa nisu male. Radili smo istraživanje i 80% vozača ispitanog uzorka nije znalo da mogu biti kažnjeni i u ovim slučajevima.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije propisuje pravila saobraćaja koja se moraju poštovati.

Kontrola saobraćaja je poverena saobraćajnoj policiji koja vrši evidentiranje učinjenih prekršaja i pokreće postupak protiv njihovih učinilaca.

Ipak u praksi saobraćajna policija će sankcionisati kršenje propisa poput nepoštovanje ograničenja brzine, vožnju u alkoholisanom stanju, nepropisno parkiranje

U samom zakonu su predviđene kazne za saobraćajne prekršaje i za nepoštovanje drugih pravila, čije se poštovanje ređe kontroliše.

Ovo su kazne za saobraćajne prekršaje koji će iznenaditi vozača i putnike u automobilu:

1. Napuštanje vozila tokom kontrole saobraćaja bez dozvole službenog lica.

U našim vozačkim navikama je da ako nas zaustave i predamo dokumenta patroli saobraćajne policije nakon toga izađemo i odemo do službenog vozila da vidimo šta se dešava.

Takođe neovlašćeno napuštanje vozila je često kada je do zaustavljanja došlo zbog neispravnosti uređaja za signalizaciju i osvetljavanje kada vozač želi da se uveri lično da mu ne rade farovi.

Dozvola za napuštanje vozila se odnosi kako na vozača tako i na putnike u vozilu.

Ovakvo ponašanje može biti takođe sankcionisano od strane službenih lica koja trenutno vrše kontrolu.

Kazna je 5.000 dinara.

Napominjemo: Policijski službenik bi prilikom zaustavljanja trebalo da vas upozori da ne napuštate vozilo bez odobrenja.

Ako ovo nije učinio ipak to neće biti izvinjavajući razlog da ne budete kažnjeni već samo možete uložiti žalbu starešini organa na konkretno postupanje službenog lica.

2. Glasna muzika u kolima

Glasna muzika u kolima kazna

Zakon je jasan u odredbi da vozač ne sme da koristi audio ili video uređaje na način da ne čuje zvučne signale drugih učesnika u saobraćaju.

Veoma česta je pojava da je muzika u kolima pojačana do te mere da bi mogla da opslužuje i obližnje kafiće.

Kazne za saobraćajne prekršaje ovog tipa će vas koštati 3.000 dinara.

3. „Izbacivanje“ ruke kroz prozor

Letnji meseci su vreme za vožnju kola sa spuštenim prozorskim staklima.

Uz to često je prisutna navika držanja ruke na prozoru ili tako da se deo tela nalazi van vozila.

Ovo se odnosi kako na vozača tako i na ostale putnike.

Zakon kaže da se za vreme kretanja vozila ne sme uskakati ili iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se van vozila, isturati delove tela i voziti se na spoljnim delovima vozila.

Kazne za saobraćajne prekršaje zbog ovakvog ponašanja vas mogu koštati 5.000 dinara.

4. Suvozač pod dejstvom alkohola

Vozač može ostati u čudu kada bude kažnjen zbog toga što na prednjem sedištu prevozi putnika pod dejstvom alkohola iznad dozvoljene granice.

Složićete se da je teško da ćete pripitog drugara upozoriti da sedne na zadnje sedište kako biste ga prevezli do kuće.

Kazne za saobraćajne prekršaje ovog propisa vas može koštati 5.000 dinara.

5. Više registracionih nalepnica na vetrobranskom staklu

Registarske tablice i registraciona nalepnica na vozilu moraju biti propisno postavljene.

To podrazumeva postojanje jedne, važeće registracione nalepnice u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla.

Lepljenje više nalepnica po staklu kao i na drugim mestima po staklu je nepropisno postavljanje nalepnice što vas može koštati 3.000 dinara.

6. Istek roka upotrebe paketa prve pomoći

U vozilu morate imati propisanu opremu kako bi se ono smatralo tehnički ispravnim za učestvovanje u saobraćaju.

Istekao rok upotrebe paketa prve pomoći vas dovodi u problematičnu situaciju jer se tretira kao da nemate adekvatnu opremu u vozilu.

Ovaj datum je nešto o čemu se retko vodi računa pa će većina vozača biti iznenađena kada shvati da je rok upotrebe prve pomoći davno istekao.

Ovo vas može koštati 5.000 dinara.

7. Prevoz kućnog ljubimca u krilu

Prevoz kućnog ljubimca u krilu kazne

Nemojte se iznenaditi ako budete kažnjeni zbog toga što ste prilikom kontrole saobraćaja zatečeni kako držite svog malog mezimca u krilu.

Zakon je propisao da se životinje mogu prevoziti u vozilu tako da se ne ugrožava ili ometa vozač odnosno ostali učesnici u saobraćaju.

Držanje životinje u krilu svakako može izazvati ometanje vozača tako da bi vas ovo koštalo 3.000 dinara.

Ovaj unos je postavljen Blog i obeležen kao . Označiti link.

2 thoughts on “Kazne za saobraćajne prekršaje za koje niste znali

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *