Kasko osiguranje, delimični kasko i kasko light

Kasko osiguranje je osiguranje za koje ste svi uglavnom čuli, međutim postoje i varijante ovog osiguranja u zavisnosti od potreba osiguranika.

Šta ako štetu ne pokriva polisa osiguranja od autoodgovornosti?

Postoje situacije u saobraćaju u kojima vlasnik vozila može pretrpeti štetu na vozilu koju mu niko ne može nadoknaditi, ako nema odgovarajuću polisu osiguranja.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti koju ste zaključili nije namenjena za nadoknadu šteta na vašem vozilu, već za naknadu materijalnih i nematerijalnih šteta trećim licima.

Verovatno o ovim neprijatnostima ne razmišljate dok prijateljima pokazujete sve mogućnosti vašeg novog automobila koji ste upravo preuzeli iz auto salona.

Trenutak nepažnje tokom vožnje vas je omeo da primetite da je vozač ispred vas naglo pritisnuo kočnicu jer je odlučio da će ipak tu da skrene.

Gledate u štetu na vašim vozilima i predajete polisu osiguranja od autoodgovornosti dok smirujete vozača kome ste razbili stop svetla.

Osiguravajuće društvo će nadoknaditi štetu koju ste prouzrokovali drugom vozaču ali ko će popraviti vaše vozilo?

Da ne pominjemo dramatičnije situacije, kada je vaš novi automobil ukraden, oštećen od strane nepoznatog vozača koji se nemarno isparkiravao ili nastradao od grad koji se sručio tokom letnjeg popodneva.

U svim ovim situacijama, jedna magična reč može da deluje blagotvorno na vašu glavobolju i džep, ta reč je – KASKO OSIGURANJE.

Šta je kasko osiguranje?

Kombinovano osiguranje motornih vozila ili KASKO je dobrovoljno osiguranje vozila i namenjeno vama i vašem vozilu u slučaju šteta koje nastanu kao posledica osiguranih rizika.

Vlasnik koji ima zaključenu kasko polisu ne mora da brine kako će popraviti svoj automobil ako je:

 • Napravio udes u kome je oštetio i svoje vozilo
 • Vozilo oštetilo nepoznato lice
 • Uzrok oštećenja pad predmeta na vozilo ili požara itd.

Kasko osiguranje je najbolja zaštita od najvećeg broja neželjenih događaja koji mogu izazvati štetu na vašem vozilu.
Kada važi kasko osiguranje?
Vaše vozilo će biti osigurano dok ima važeće registarske oznake, važeću potvrdu o tehničkoj ispravnosti (ako je predviđena za tu vrstu vozila) i dok je u upotrebi u skladu namenom proizvodnje.
Napominjemo: Kasko polisa ne važi dok je dozilo u servisnoj radionici ili dok ga treće lice transportuje drugim prevoznim sredstvom.

Šta sve može da se osigura kasko polisom?

Predmet kasko osiguranja su sve vrste kopnenih motornih vozila standardne izrade, priključna vozila, specijalna vozila, radna vozila, motocikli, šinska vozila i radne mašine kao i svi njihovi sastavni i standardno ugrađeni delovi.

Koje vrste kasko polisa možete zaključiti kod nas?

Kod nas možete zaključiti 3 vrste kasko polisa iz ponude AMS osiguranja:

 1. Potpuno kasko osiguranje ( vozila ispod 10 godina starosti).
 2. Delimično kasko osiguranje
 3. Kasko light

Razlozi da nabavite svoj KASKO kod nas?

 1. Zato što je AMS osiguranje vaš pouzdan partner koji vas neće izneveriti.
 2. Zato što bez problema možete doći vozilom na naš tehnički pregled, bez traženja parkinga, gde ćemo izvršiti pregled i fotografisanja potrebna za zaključivanje kasko polisa.
 3. Zato što uz zaključenu polisu potpunog kasko osiguranja dobijate na poklon člansku karticu AMSS i tako možete ostvariti sve pogodnosti koje člasntvo pruža tokom trajanja vaše kasko polise.
 4. Zato što smo pouzdan i veran partner AMS osiguranja i tokom dugog niza godina obavljamo poslove zastupanja našeg osiguranja.
 5. Zato što kod nas možete zaključiti i druge vrste osiguranja (putno zdravstveno) i dobiti međunarodna vozačka dokumenta kao i sve informacije vezane za vaše planirano putovanje.
 6. Zato što kod nas možete uz kasko polisu uraditi i tehnički pregled i produžiti registraciju vašeg vozila i završiti sve na jednom mestu.

Šta pokriva potpuno kasko osiguranje?

Ako se opredelite za polisu potpunog kasko osiguranja osiguranje će vam isplatiti štete od osiguranih rizika kao što su:

 • Krađa vozila – ako želite da u okviru polise budete osigurani i od krađe potrebno je da to navedete prilikom zaključivanja polise ili da date potvrdan odgovor na pitanje. Možete biti kasko osigurani od rizika na teritoriji Srbije ili i na teritoriji cele Evrope.
 • Saobraćajna nezgoda (sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće ili uništenje vozila prouzrokovano dejstvom mehaničke sile nezavisno od volje vozača).
 • Pad ili udar nekog predmeta ( osim ako je uzrok pada zemljotres).
 • Požar.
 • Iznenadno naletanje životinja.
 • Udar groma.
 • Eksplozije (osim nuklearne eksplozije).
 • Oluje ( vetar brzine veće od 62 km/h odnosno 8 stepeni po Boforu).
 • Grad.
 • Snežna lavina i pad snega i leda na vozilo.
 • Pad letilica.
 • Manifestacije ili demonstracije.
 • Zlonamerni postupci ili obest trećih lica.
 • Poplave, bujice i visoke vode.

Podrazumeva se da osigurani slučaj mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovarača osiguranja, osiguranika,vozača ili ovlašćenog lica za upotrebu vozila.

Kako da zaključite polisu potpunog kasko osiguranja?

Potrebno je da vi ili neko kome ste poverili da ovaj posao obavi za vas dođete vozilom do nas na liniju tehničkog pregleda.

Ponesite saobraćajnu dozvolu i predočite našim referentima da želite kasko osiguranje vašeg vozila.

Potrebno je da vam se izradi ponuda za zaključivanje kasko polise za vaše vozilo.

Dok čekate izradu ponude možete se upoznati sa ostalim našim uslugama.

Ako vam se pak trenutno mnogo žuri, možete nam ostaviti vašu mail adresu na koju vam možemo dostaviti ponudu nakon čega možete doći i završiti posao za svega desetak minuta.
Napominjemo: Za zaključenje potpunog kasko osiguranja nije bitno kod koje osiguravajuće kuće imate polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti za vaše vozilo.

Niste vezani polisom obaveznog osiguranja tako da možete imati kasko polisu zaključenu sa drugom osiguravajućom kućom.
Kada sačinimo ponudu opredeljujete se za neku od ponuđenih opcija učešća i načina plaćanja vaše kasko polise osiguranja.

Ako trenutno želite samo ponudu jer još razmišljate pošaljite nam iščitanu saobraćajnu dozvolu i naglasite koju kasko polisu želite.
Ako prvi put zaključujete AMSO kasko polisu potrebno je da izvršimo pregled i slikanje vozila pre zaključivanja kasko polise.

Pregled nije obavezan ako je vozilo već kasko osigurano kod nas, a nova polisa se zaključuje, pod istim uslovima, dok je prethodna još u toku.
Napominjemo: Da biste zaključili polisu kasko osiguranja koja vas štiti od rizika krađe vozila, za određene vrste, marke i tipove vozila potrebno je posedovanje dodatnih mera zaštite koje podrazumevaju postojanje sustema elektronske ili elektro-mehaničke zaštite vozila od krađe.
Preporučujemo: Naša preporuka je da prilikom vršenja tehničkog pregleda izrazite želju za zaključivanjem kasko polise osiguranja.

Tada je vaše vozilo svakako već tu i može se odmah izvršiti slikanje i neophodan pregled.

Na ovaj način kompletirate sve radnje vezane za vaše vozilo na jednom mestu i vezujete ih za samo jedan datum koji treba da upamtite.

Kako se plaća premija polise potpunog kasko osiguranja?

Vašu polisu potpunog kasko osiguranja možete platiti:

 • U celosti (ostvarujete 5% popusta na iznos premije).
 • Kvartalno (Prvu ratu plaćate prilikom zaključenja kasko polise).
 • Mesečno (12 rata koje čine : prva, najveća, plaća se odmah prilikom zaključenja kasko polise i 11 jednakih mesečnih rata).

Napominjemo: Ako se odlučite da plaćate premiju kasko polise u ratama, vodite računa o datumima plaćanja.

Kašnjenje u plaćanju bilo koje rate prekida period trajanja kasko polise osiguranja na onoliko dana koliko premija nije plaćena.

Primena bonus-malus sistema kod polisa kasko osiguranja.

Ako osiguranik ima osigurano vozilo najmanje godinu dana i ako u tom periodu nije bilo rešenih ili prijavljenih šteta, ostvaruje pravo na smanjenje premije osiguranja.
Premija se smanjuje:

 • 10% ako u prethodnoj godini nije bila prijavljena šteta.
 • 20% ako u dve prethodne uzastopne godine nije bila prijavljena šteta.
 • 30% ako u tri protekle uzastopne godine nije bila prijavljena šteta.
 • 40% ako u četiri i više proteklih uzastopnih godina nije bila prijavljena šteta.

Bonus se može preneti na osiguranje drugog vozila istog osiguranika ako se prenosi sa otuđenog, odjavljenog ili uništenog vozila na novonabavljeno vozilo koje je u okviru iste premijske grupe.
Sa druge strane osiguranik koji je u toku tekuće godine punog kasko osiguranja imao tri i više prijavljenih šteta na vozilu, obavezan je da plati doplatu premije-malus.
Malus se obračunava kao određeni procenat od iznosa premije osiguranja u zavisnosti od broja prijavljenih šteta:

 • 20% kod treće štete.
 • 30% kod četvrte štete.
 • 50% kod pete štete.
 • 100% kod svake sledeće štete.

Koliko traje polisa potpunog kasko osiguranja?

Polisa se najčešće zaključuje kao kratkoročna na period važenja od godinu dana.
Polisa počinje da važi od dana, časa i minuta koji je naveden kao početak osiguranja i ističe u trenutku koji je nazndačen na polisi.

Da li se može preneti na drugo lice polisa potpunog kasko osiguranja?

Ne. Ova vrsta osiguranja nije prenosiva kao obavezno osiguranje. Prodajom vozila novi vlasnik nije kasko osiguran.

Neke od šteta koje ne pokriva polisa kasko osiguranja.

Osiguravač nije u obavezi da naknadi štete koje nastanu usled:

 • Kvarova koji su posledica grešaka u konstrukciji
 • Istrošenosti delova
 • Namerne ili grube nepažnje osiguranika
 • Smrzavanja tečnosti u hladnjaku ili bloku motora
 • Gubitka ulja iz motora
 • Upotrebe vozila van njegove namene
 • Tehničke neispravnosti vozila

Ako osiguranik nakon prijavljene krađe nije u mogućnosti da predoči sve primerke originalnih ključeva i saobraćajnu dozvolu osiguranje nije u obavezi da mu nadoknadi štetu.

Kada se gubi pravo na kasko osiguranje?

 • Ako se upravlja osiguranim vozilom bez odgovarajuće dozvole za upravljanje
 • Ako se upravlja osiguranim vozilom pod dejstvom alkohola, droge ili drugih narkotika.
 • Ako je šteta prouzrokovana namerno ili grubom nepažnjom od strane osiguranika ili ugovarača osiguranja ili vozača.
 • Ako je šteta nastala zato što je vozilo bilo tehnički neispravno a ta okolnost je bila poznata osiguraniku ili licu koje po njegovom ovlašćenju držalac vozila.

Kako postupate ako usledi osigurani slučaj?

Potrebno je da pored postupanja na koje vas zakon obavezuje u slučaju nastupanja određenih osiguranih slučajeva podnesete odštetni zahtev i priložite potrebnu dokumentaciju:

 • Zapisnik o uviđaju
 • Evropski izveštaj
 • Kopiju saobraćajne dozvole
 • Kopiju vozačke dozvole vozača u momentu nastanka štete
 • Kopiju lične karte osiguranika
 • Kopija kartice tekućeg računa sa popunjenim instrukcijama za plaćanje.

U slučaju krađe biće vam potrebni i potvrda policije o prijavljenoj krađi, svi originalni ključevi, ključevi zaštitnog sistema protiv krađe ako je njegovo postojanje bilo uslov za zaključenje polise i originalna saobraćajna dozvola.

Šta je polisa delimičnog kasko osiguranja?

Ova polisa kasko osiguranja podrazumeva osiguranje od loma i oštećenja standardno ugrađenih stakala na motornim vozilima izuzev onih na ogledalima i svetlosnim signalnim uređajima.

Uz delimični kasko možete osigurati i putnike u vozilu od posledica saobraćajne nezgode (za slučaj smrti ili invaliditeta).

Osigurani rizici su isiti kao kod potpunog kasko osiguranja.

Šta vam je potrebno za zaključenje delimičnog kasko osiguranja?

Napominjemo: Ova polisa osiguranja je vezana polisom osiguranja od autoodgovornosti što znači da je morate zaključiti kod iste osiguravajuće kuće kao i polisu osiguranja od autoodgovornosti.
Da biste zaključili ovu polisu potrebno je da kod nas dođete vi ili neko koga ovlastite i da sa sobom ponesete:

 • Saobraćajnu dozvolu.
 • Važeću polisu osiguranja od autoodgovornosti iste osiguravajuće kuće.

Fotografisaćemo vozilo sa svih strana i načiniti zapisnik nakon čega zaključujemo polisu delimičnog kasko osiguranja.
Polisa se isplaćuje jednokratno u celosti a premija zavisi od osigurane sume za koju se opredelite.
Ova polisa se zaključuje na period od godinu dana.

Šta je kasko light?

Kasko light je vrsta kratkoročnog osiguranje za štete na vozilu koje su nastale usled nastupanja osiguranog rizika. (sudar sa poznatim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi).

Polisa je namenjena i za vozila starija od 10 godina.

Naročito je preporučujemo prilikom kraćih odlazaka u inostranstvo tuđim vozilom jer je premija znatno jeftinija nego kod potpune kasko polise, a pruža vam naknadu štete na vozilu usled udesa.
Može se zaključiti na period od 3 dana pa do godinu dana.
Osigurana suma je kod kasko light polisa u rasponu od 100.000- 500.000 dinara.

 

8 thoughts on “Kasko osiguranje, delimični kasko i kasko light

 • Znaci, prethodni vlasnik.iskesira 300+ eura za „kasko“ osiguranje, proda vozilo nakon 2-3 meseca i novi vlasnik isto ne moze preneti na svoje ime?! Lepa vam je ta rabota, nema sta. To bi se narodski reklo lopovluk.

  • Poštovani,
   Potrebno je za svaku stvar da se prethodno informišete, a posebno pre nego što nešto okarakterišete kao „lopovluk“ ili nekoga „lopovom“. Vlasnik ima pravo na povraćaj novca srazmerno vremenu koje je proteklo od početka osiguranja. Sticalac vozila ne može steći pravo na kasko osiguranje na vozilu već može za sebe zaključiti polisu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani

  Ukoliko bih svoj auto sa austrijskim tablicama hteo da full kasko osiguram kod vas, da li bi to bilo moguće?

  Lp
  Dusan

  • Poštovani,
   Na žalost ne postoji mogućnot da vozilo sa inostranim tablicama kasko osigurate.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

  • Poštovani,
   Zaštite od krađe su jedan od uslova za zaključivanje polise osiguranja uopšte. Možete nam proslediti na mejl očitanu dozvolu da vam uradimo ponudu, pa možete razmisliti u odnosu na iznos.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *