Tehnički pregled vozila i registracija

Tehnički pregled vozila podrazumeva merenje i kontrolu ispravnosti svih uređaja na vozilu od kojih zavisi ocena ispravnosti vozila.

Na osnovu pregleda dobijate registracioni list na kome se nalaze svi podaci o vozilu i opšta konstatacija da je vozilo ispravno.

Registracioni list je obavezan dokument koji mora da se preda prilikom registracije vozila.

Da bi svakodnevno vozili vaša kola i aktivno učestvovali u saobraćaju potrebno je da pored vozačke dozvole, posedujete i saobraćajnu dozvolu, odnosno da vaše vozilo bude registrovano.

Vozilo se registruje na ime vlasnika, što znači da su na obrascu saobraćajne dozvole upisani  podaci o vlasniku i njegovoj adresi.

Svaka promena nekog od ličnih podataka vlasnika ili tehničkih podataka o vozilu dovodi do neophodnosti promene saobraćajne dozvole.

Koliko važi registracija vozila?

Registracija vozila važi godinu dana od datuma registrovanja.

Dokazi o registraciji su saobraćajna dozvola, polisa obaveznog osiguranja i registraciona nalepnica koja se lepi sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla, u donjem desnom uglu.

Svake godine prilikom produženja registracije dobijate novu registracionu nalepnicu, dok se saobraćajna dozvola menja kada istekne rok na koji je izdata (7 godina od vađenja dokumenta).

Naša napomena: Jedini tačan datum do kada važi vaša registracija je upisan na registracionoj nalepnici. Datumi na obrascu saobraćajne dozvole ne označavaju datume važenja vaše registracije.

Registraciju možete produžiti najranije 30 dana pre datuma njenog isteka.

Ako registracija istekne ne smete voziti vaše vozilo.

Ako ne produžite registraciju u tom roku, vozilo se automatski prebacuje u pasivni registar što znači da ćete prilikom registracije morati da menjate registarske tablice i saobraćajnu dozvolu.

Napominjemo: Nakon isteka datuma naznačenog na registracionoj nalepnici, nije vam dozvoljeno da vozite vaše vozilo.

U tom slučaju biće vam naplaćena novčana kazna i upisani kazneni poeni.

Prvi korak ka registraciji vozila

Da bi registrovali auto morate za početak da obavite tehnički pregled vozila.

To podrazumeva da dođete vašim vozilom na liniju tehničkog pregleda i da ponesete saobraćajnu dozvolu ili propisanu dokumentaciju (za nova vozila ili upotrebljavana vozila iz uvoza) i vašu polisu obaveznog osiguranja za vozilo.

Kada se vrši tehnički pregled vozila?

Redovan tehnički pregled vozila se vrši jednom godišnje pred registraciju ili na šest meseci  za vozila za koja je potreban.

Registracioni list važi 30 dana tako da postoji vremensko poklapanje sa zakonskim rokom za izvršenje registracije (30 dana pre datuma isteka).

Kontrolni tehnički pregled vozila se vrši kada je upućeno na kontrolu ispravnosti.

Vanredni tehnički pregled vozila se vrši nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila kod koga su u saobraćajnoj nezgodi oštećeni bitni vitalni sklopovi.

Zašto je bitan tehnički pregled vozila?

Osim što je po zakonu obavezan, tehnički pregled vozila je važan zbog vas i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Naša preporuka je da nikako ne zaobilazite odlazak na tehnički pregled vozila iz bilo kog razloga (cena, brzina registrovanja, kvarovi).

Ne poveravajte vašu bezbednost bilo kome.

Redovno servisiranje vozila nije garant da je vozilo potpuno ispravno za učestvovanje u saobraćaju.

Samo na tehničkom pregledu se vrše merenja kojima se egzaktno utvrđuju rezultati tehničke ispravnosti.

Budite odgovorni prema sebi i drugima- obavljajte tehnički pregled vašeg vozila.

Produženje registracije na tehničkom pregledu.

Od kraja 2012. godine olakšano je produženje registracije tako što omogućeno da se registracija produži na ovlašćenim tehničkim pregledima koji su za taj posao dobili saglasnost nadležnih organa.

Ko može da produži registraciju na tehničkom pregledu?

Na tehničkom pregledu produženje registracije mogu izvršiti isključivo vlasnici vozila lično, ako su u pitanju fizička lica.

U slučaju bilo kakve promene ličnih podataka vlasnik se upućuje u na produženje registracije u policijsku stanicu.

Lica sa invaliditetom koja su vlasnici vozila, produženje registracije za svoja vozila obavljaju u policijskoj stanici jer imaju popust na registraciju.

Za pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre kao privredna društva,  potrebno je ovlašćenje sa svim potrebnim podacima o licu koje vrši produženje registracije, pravnom licu i vozilu.

Ovlašćenje mora potpisati zakonski zastupnik privrednog društva koji je registrovan u Agenciji za privredne registre.

Na tehničkom pregledu se ne može produžiti registracija:

 • TAXI vozila,
 • Preduzetnika i vozila koja na obrascu saobraćajne dozvole imaju registrovanog korisnika vozila ( primer- vozila na lizing),
 • Stranih državljana sa privremenim boravkom na teritoriji Republike Srbije.

Šta je potrebno za produženje registracije na tehničkom pregledu vozila?

Fizička lica, vlasnici:

 • Važeća lična karta vlasnika vozila.
 • Saobraćajna dozvola.
 • Atest, odnosno potvrda o kontroli ispravnosi uređaja za pogon na tečni naftni gas- za vozila koja imaju ovu vrstu pogonskog goriva.
 • Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.
 • Registracioni list sa tehničkog pregleda.
 • Dokaz o uplati zbirne uplatnice za registraciju vašeg vozila- isključivo prvi primerak uplatnice koji je overen pečatom banke ili pošte.

Napomena: Zbirnu uplatnicu dobijate na samom tehničkom pregledu.

Dakle, ako se odlučite da registracionu nalepnicu dobijete na tehničkom pregledu nemojte uplaćivati pojedinačne uplate dažbina za regisraciju vozila kao kada se produženje registracije obavlja u policijskoj stanici.

Na osnovu ove dokumentacije dobijate registracionu nalepnicu i vaša dokumenta što znači da ste uspešno produžili registraciju vašeg vozila i da nema potrebe da idete u policijsku stanicu.

Pravna lica vlasnici:

 • Važeća lična karta podnosioca zahteva koji će obaviti registraciju u ime privrednog društva.
 • Saobraćajna dozvola
 • Registracioni list sa tehničkog pregleda
 • Atest, odnosno potvrda o kontroli ispravnosi uređaja za pogon na tečni naftni gas- za vozila koja imaju ovu vrstu pogonskog goriva.
 • Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
 • Ovlašćenje za produženje registracije potpisano od strane zakonskog zasupnika privrednog društva registrovanog u Agenciji za privredne registre.
 • Dokaz o uplati zbirne uplate za porduženje registracije.

Važna napomena: Za pravna lica dažbine za produženje registracije se plaćaju isključivo preko računa privrednog društva.

O tome se kao dokaz donosi POTVRDA banke  o izvršenom plaćanju izdata i overena od strane vaše banke.

Napomena: Zbirnu uplatnicu dobijate na samom tehničkom pregledu. Dakle ako se odlučite da registracionu nalepnicu dobijete na tehničkom pregledu nemojte uplaćivati pojedinačne uplate dažbina za regisraciju vozila kao kada se produženje registracije obavlja u policijskoj stanici.

Na osnovu ove dokumentacije dobijate registracionu nalepnicu i vaša dokumenta što znači da ste uspešno produžili registraciju vašeg vozila i da nema potrebe da idete u policijsku stanicu.

Zašto da tehnički pregled vozila uradite kod nas?

Zato što imamo stručni tim koji u zbiru ima preko 100 godina iskustva u pregledanju tehničke ispravnosti vozila, obuci vozača i izdavanju međunarodnih dokumenata.

Ukoliko obavljate tehnički pregled vozila kod nas nudimo vam brojne benefite.

Uz svaki redovan tehnički pregled dobijate karticu sa kojom ostvarujete dve potpuno besplatne kontrole tehničke ispravnosti vašeg vozila koje možete izvršiti u periodu od godinu dana.

Savetujemo da besplatnu kontrolu obavite pre odlaska na sezonska ili duža putovanja, posle bilo koje popravke vozila, posle sezonske zamene pneumatika ili u slučaju bilo koje vaše sumnje na određeni kvar.

Već 20 godina učestvujemo u akciji “Ispravno vozilo – bezbedno vozilo“ u kojoj tokom nedelju dana vršimo besplatnu kontrolu ispravnosti vozila na našem tehničkom pregledu.

Pored tehničkog pregleda možete brzo i efikasno zaključiti polise osiguranja.

U AMK Novi Beograd možete produžiti registraciju bez čekanja u redovima. 

Nakon čega će vam neko od naših članova tima sa tehničkog pregleda zameniti registracionu nalepnicu  kako ne biste pogrešili ili oštetili vašu registracionu nalepnicu.

Osim kontrolisanja vozila, dajemo i sve potrebne informacije o saobraćajnim propisima i obavezama vozača.

Registracije vozila i produženja registracije vozila u policijskoj stanici:

Auto koji se prvi put registruje u Republici Srbiji – novo vozilo

Šta mi je potrebno od dokumenata?

 • Važeća lična karta vlasnika vozila ili kopija rešenja iz Agencije za privredne registre za pravna lica.
 • Carinska deklaracija koju dobijate u salonu ako je potrebna.
 • Račun koji dokazuje da je osnov sticanja prava vlasništva nad vašim automobilom kupoprodajni ugovor.
 • Izvod iz Agencije za privredne registre privrednog društva gde je vozilo kupljeno.
 • Registracioni list koji dobijate nakon preuzimanja vozila u salonu i tehničkog pregleda
 • Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Original zadržavate kod sebe a primerak za MUP predajete prilikom registracije.
 • Uplatnice- Uplaćujete potrebne dažbine za registraciju: porez na upotrebu motornog vozila, komunalna taksa, registraciona nalepnica, registracione tablice i saobraćajna dozvola.

Kada izvršite potrebne uplate dobijate registracione tablice, registracionu nalepnicu i potvrdu koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do uručenja.

Napominjemo: Potvrda može da se koristi samo u Republici Srbiji, dakle dok ne dobijete saobraćajnu dozvolu ne možete preći granicu sa tim vozilom.

Auto koji se prvi put registruje u Republici Srbiji – polovno vozilo iz uvoza.

Šta mi je potrebno od dokumenata?

 • Važeća lična karta vlasnika vozila ili izvod iz Agencije za privredne registre za pravna lica.
 • Carinska deklaracija i račun sa carine (otpremnica).
 • Dokaz kako je vozilo ušlo u zemlju i da li je imalo registarske tablice ( izdaje špediter ili carina).
 • Rešenje Agencije za privredne registre privrednog društva- špeditera i auto placa (ako to nije isto privredno društvo).
 • Račun- potvrda o kupoprodaji vozila od špeditera (auto placa)
 • Napomena vlasnik vozila mora dobiti od špeditera sve račune
 • Inostrana saobraćajna dozvola.
 • Uverenje o ispitivanju vozila koje se uvozi kao upotrebljavano izdato od strane Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
 • Registracioni list dobijen prilikon tehničkog pregleda vozila.
 • Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.
 • Uplatnice – Porez na upotrebu motornog vozila, komunalna taksa, registraciona nalepnica, registracione tablice i saobraćajna dozvola.

Nakon toga dobijate registracione tablice, registracionu nalepnicu i potvrdu koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njene izrade i uručenja.

Napominjemo: Potvrda može da se koristi samo u Republici Srbiji, dakle dok ne dobijete saobraćajnu dozvolu ne možete preći granicu sa tim vozilom.

TAXI vozila takođe produženje svoje registracije moraju obaviti u nadležnoj policijskoj stanici :

 • Važeću ličnu kartu.
 • Saobraćajnu dozvolu.
 • Registracioni list sa tehničkog pregleda.
 • Izvod iz Agencije za privredne registre (ne stariji od 6 meseci).
 • Fotokopije TAXI dozvola (sve tri identifikacione kartice).
 • Rešenje Sekretarijata o dozvoli za rad.
 • Uverenje iz Gradske uprave  (Sekretarijat za saobraćaj, ulica Dr.Agostina Neta br.1).
 • Polisa osiguranja od autoodgovornosti .
 • Polisa osiguranja za javni gradski saobraćaj.
 • Dokazi o izmirenim naknadama za registraciju vozila.
 • Sva TAXI vozila koja u AMK NOVI BEOGRAD izvrše redovan tehnički pregled mogu obaviti šestomesečni pregled besplatno.

Da li zbog neizmirenih kazni neću moći da registrujem automobil?

Tačno. Ukoliko niste izmirili eventualne kazne za kršenje saobraćajnih,  komunalnih  ili poreskih propisa, neće vam biti omogućeno da produžite registraciju dok ne izmirite vaše obaveze prema budžetu Repblike Srbije – NOVO* NOVO – Ova odredba Zakona o prekršajima je odlukom Ustavnog suda stavljena van snage.

Napominjemo: Ovo ograničenje neće biti izazvano zbog neplaćanja doplatnih karti Parking servisa jer ove dažbine nemaju karakter kazni već ugovorne obligacije koju će Parking servis od vas tražiti putem izvršnog postupka.

Ukoliko se suočite sa ovim ograničenjem, za sve informacije i izmirenje dažbina se obraćate Prekršajnom sudu u ulici Ustanička 14.

Nakon izmirenja obaveza, sačekajte 24 časa da uplata bude evidentirana u elektronskom sistemu  i nakon toga produžite registraciju vašeg vozila.

Kako se registruje vozilo ako je vlasnik  strani državljanin?

Motorno vozilo koje je registrovano na stranog državljana možete registrovati samo u policijskoj stanici.

Potrebno da sa sobom ponesete:

 • Registracioni list overen na tehničkom pregledu.
 • Polisu osiguranja od autoodgovornosti.
 • Saobraćajnu dozvolu.
 • Inostrani pasoš.
 • Prijavljen boravak na teritoriji Republike Srbije tzv. „beli karton“.
 • Uverenje o boravku za strance namenjeno za registraciju vozila (izdaje PU Savski Venac-uprava za strance,Savska 35).
 • Dokaze o uplati propisanih dažbina za registraciju (isključivo prvi primerci uplatnica, overeni pečatom u banci/pošti).

44 thoughts on “Tehnički pregled vozila i registracija

 • Promenio sam prebivalište (Zaječar – Novi Beograd) i imam skuter 50 ccm koji je registrovan u Zaječaru i registracija ističe 11,04,2017. Interesuje me postupak oko nove registracije i zamene tablica

  • Poštovani gospodine Filipoviću,
   Savetujemo Vam da za početak registrovan moped dovezete iz Zaječara u Beograd i odradite tehnički pregled. Ovo je potrebno uraditi kako ne biste vozili moped bez tablica i izložili se riziku da u potencijalnoj kontroli saobraćaja budete kažnjeni ili se izlagali nepotrebnom trošku izdavanja probnih tablica. Potrebno je da potom promenite adresu u ličnom dokumentu i nakon toga skinete registarske tablice i odnesete ih u Zaječar radi odjave iz razloga promene mesta prebivališta. Nakon toga u Beogradu krećete u postupak registracije (polisa osiguranja i takse + naknada za nove tablice i saobraćajnu dozvolu).
   Srdačan pozdrav
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan, kako ste

  My name is Motoyuki Nishida from Japan.
  I would like to issue serbian driving licence, because my In international driving licence had been stolen few days ago.

  in this condition, I would like to know that How to get approve from serbia Gov that I could drive in Belgrade and surrounding countries.

  thank you

  • Dear Mr. Nishida,
   You should contact Embassy of Japan in Belgrade for assistance in getting new licence instead of your stolen document (international driving licence). You can contact Ministry of Internal Affairs to check if it is possible to change your driving licence for national driving licence (Serbian document). This depends on your actual status like non resident in Republic of Serbia.
   Best regards,
   AMK Novi Beograd team

 • Pozz kupio sam letos automobil i dogovorio sam se sa covekom da cemo uraditi ovlacenje. Taj automobil je na ime njegove cerke pa je sad problem sto ja nisam stigao da odem a ona je u medjuvremenu otisla u inostranstvo
  A i saobrcajna nije preuzeta pa sad dal bih mogao nekako uraditi ovlascenje ili prevod bez nje. otac joj je ostao u srbiji on bi se covek slozio da dodje sta god treba da potvrdi da sam ja auto isplatio.
  Ili bilo sta od toga ako moze jer i on je voljan da mi pomogne… Auto je na nekoj od beogradskih opstina…

  • Poštovani,
   Ako smo vas dobro razumeli vi ste novac isplatili gospodinu koji nije vlasnik vozila, a nikad niste dobili ovlašćenje odnosno sačinili kupoprodajni ugovor sa gospođom koja je evidentirana kao vlasnik u centralnom registru motronih vozila.
   Mišljenja smo da sa gospodinom ne možete raditi ovlašćenje odnosno ugovor o kupoprodaji ako on sam ne poseduje takvo ovlašćenje vlasnice (da može prodati automobil). Predlažemo da gospođa sastavi ovlašćenje pred diplomatsko konzularnim predstavništvom i ovlasti oca da može prodati automobil. Ne bi bilo loše i da se konsultujete sa stručnom pravnom pomoći po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Добар дан,

  Регистрација аута ми истиче средином фебруара. Хтео бих да вас питам да ли постоји опција да пролонгирам датум регистрације на почетак марта како бих избегао хладно време. Прошле године у фебруару је било доста хладно,па сам имао потешкоћа док сам урадио технички преглед и све остало.

  Хвала,
  Немања

  • Poštovani,
   Tehnički pregled važi 30 dana, a imate 30 dana od datuma isteka registracije da obavite registraciju bez obaveze zamene tablica (osima ako svakako ne morate da menjate tablice ove godine). Obavite tehnički pregled pred kraj registracije da ne biste kasnije vozili automobil neregistrovan, a nakon 15 dana dođite da uradite polisu osiguranja i da registrujete automobil.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Da li je obavezna stara polisa osiguranja prilikom registracije vozila? Menjaju se tablice i saobracajna (ako ima neke veze)

  • Pošotvani,
   Poželjno je da imate kod sebe staru polisu osiguranja jer se sa nje unose podaci o premijskom stepenu i datumima registracije vozila. U slučaju menjanja tablica izdaće se nova polisa osiguranja bez unosa registarskih oznaka, a po dobijanju saobraćajne dozvole je potrebno da dođete da se konstatuju novi podaci i dobijete prepis polise na kućnu adresu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li postoji problem ako se tehnicki pregled odradi po isteku registracije? Problem je u tome sto je registracija istekla pre par dana,a nismo mogli ranije da izvrsimo prenos vlasnistva vozila jer ne mozemo da se uskladimo sa proslim vlasnikom. I da li moze da se uradi sa saobracajnom dozvolom na kojoj su podaci sadasnjeg vlasnika,a po registraciji ce auto imati drugog vlasnika. Hvala unapred

  • Pošotvana,
   Ako je proteklo više od 30 dana od isteka registracije tablice se skidaju i menjaju bez obzira na promenu vlasništva jer je vozilo automatski prešlo u pasivni registar. Tehnički možete uraditi ali ukoliko budete zaustavljeni u saobraćaju bićete kažnjeni za vožnju automobila kome je istekla registracija.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,kupio sam teretno vozilo od firme koja je to isto vozilo dobila prilikom namirenja duga.Firma je dobila uverenje o poreklu vozila radi preregistracije jer je stara saobracajna izgubljena.Na tehnickom sam vracen jer u uverenju nije upisano pogonsko gorivo.Uverenje je izdala PU Pancevo.Ko,kako i gde da uzme novo uverenje sa kompletnim podacima vozila.Vozilo odjavljeno i vracene tablice u Pancevu.

  • Poštovani,
   U dosijeu vozila koji se vodi kod nadležne policijske uprave gde je vozilo registrovano možete tražiti uverenje o tehničkim podacima automobila ili proveriti na nekom od tehničkih pregleda koji immaju pristup Bazi Agencije za bezbednost saobraćaja da li se vozilo nalazi u spisku vozila koja imaju izdato Uverenje od strane ABS. Ako ovo nije slučaj bićete upućeni na ispitivanje gde će se tom prilikom utvrditi sve tehničke karakteristike vozila.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Zdravo
  Zanima me moze li se tehnicki pregled obaviti u jednoj opstini, a automobil registrovati u drugoj. Menjaju se tablice jer nije dugo registrovan.

  • Pošotvani,
   Tehnički pregled možete obaviti bilo gde u Srbiji u ovlašćenim organizacijama koje vrše tehnički pregled vozila. Ako pod pojmom dugo nije registrovan podrazumevate da vozilo još ima stare tablice (od pre 2011.) moguće je da će vam biti potrebna dodatna dokumentacija o vozilu.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Osnivač sam preduzeća DOO koje se bavi tehničkim pregledom vozila i ujedno pod istim preduzećem imam vozni park vozila kojima vršim prevoz robe za sopstvene potrebe kao i javni prevoz.
  Da li smem da za svoja vozila tehnički predgled vršim na svom tehničkom pregledu.
  Znači isti je PIB I MB i za tehnički pregled i za transport robe.

  • Pošotvani,
   Koliko smo upoznati u Izmenama i dopunama zakona i dr. zakon ZOBS ne sadrži odredbu da ne možete pregledati vozila istog privrednog društva koju su sadržali zakonski tekstovi do sada ali se nije primenjivala jer nije bio donet Pravilnik o TP. Ipak, toplo preporučujemo da pređete odredbe zakonskog teksta i svakako konsultujete nadležni odsek za inspekcijski nadzor da vam daju jasne smernice po ovom pitanju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Pštovani,
  Rok važenja saobraćajne dozvole je 11.08.2018. a registracija važi do 31.08.2018. (datum naznačen na registracionoj nalepnici).
  Da li je potrbno prvo zameniti saobraćajnu i tablice (pošto su iste sa Đ), a onda kroz 20 dana produžiti registraciju?
  Ili postoji i drugi način?

 • Poštovani,
  moram da menjam tablice i saobraćajnu zbog slova đ, zanima me mogu li ja to da uradim ranije pre isteka registracije i da mi registracija vazi od tog novog datuma npr. ako mi registracija ističe 15.09. ja zamenim tabl. i saobracajnu 15.08. i da mi nova registracija važi od 15.08. ? Hvala

  • Poštovani,
   Ako je u roku od mesec dana do isteka registracije, isticanje tablica, naujedno ćete produžiti registraciju i zameniti tablice. AKo je više od mesec dana – menjate tablice i dobijate nalepnicu do isteka registracije, a kasnije normalno produžavate registraciju.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Da li je potreban tehnicki pregled kad se menja registarsko podrucije a auto je u registraciji? Ili se moze saobracajna, table i nalepnica dobiti nove bez tehnickog?

 • Posdrav. Rwgistracija mog auta mi istice 30.8.2019. Koliko ranije ja mogu da rgistrujem ponovo auto sobzirom da auto prevodim na svoje ime? Hvala

  • Poštovani,
   Promenu vlasnika možete uraditi odmah po nastanku činjenica koje joj vode. Registacija se vrši 30 dana pre isteka.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • postovanje veliko za sve savete sto dajete korektno,pitanje imam u vezi tek kupljenog auta sa drugog podrucja,imam saobracajnu od vozila,proverio sam auto ocitan u agenciji za prepis,sa druge teritorije je i istice mu registracija,za koji dan idem da napravim kupoprodajni ugovor ili ovlascenje? i sta da radim kad je vlasnik izgubio polisu osiguranja?unapred hvala

  • Poštovani,
   Naše mišljenje je da je bolje da napravite kupoprodajni ugovor jer će tako vozilo biti na Vaše ime. Pravite kupoprodajni ugovor, overavate ga kod notara i predajete zahtev za plaćanje poreza u poreskoj upravi u gradu gde je prodavac. Kada dobijete potvrdu da je plaćen porez ( obično bude za nekoliko dana) idete da radite tehnički pregled, osiguranje i plaćate takse koje idu za registraciju. Vlasnik treba da odjavi tablice na reg. području gde mu je prebivalište. Polisa nije neophodna jer se na nalepnici vidi istek registracije i svakako će nova polisa ići na Vaše ime.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,
  Nedavno sam kupio motor u Arandjelovcu 125cc koji je bio uredno registrovan i vozo ga do isteka registracije.Po isteku,platio sam porez i vratio tablice u Ar posto sam iz Bg opstine(Lazarevac).Ne mogu da prodjem tehnicki jer mi traze carinsku deklaraciju koju nemam a ni stari vlasnik je nema jer su je logicno vec uzeli prilikom prve registracije u SRB.
  Sta da radim?
  Pozz

  • Poštovani,
   Carinska deklaracija se nalazi u dosijeu predmeta koji je kod nadležne uprave MUP RS. Najverovatnije se još uvek nalazi u AR ako ste u skorije vreme izvršili ovaj prenos.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, da li je moguće promeniti datum registracije vozila, naime, registracija ističe u Julu a zbog odlaska u inostranstvo vozilo neće biti u RS…da li je moguće uraditi tehnički i registraciju na raniji datum…najkasnije 20 Maja?
  hvala na odgovoru

  • Poštovani,
   Nije moguće ovakvo pomeranje registracije. Tehnički pregled i registracija se mogu produžiti najduže 30 dana pre isteka registracije. Pokušajte da se obratite šefu upravnih poslova konkretnog sup-a i da mu iznesete problem koji imate ukoliko postoji neki vid drugačijeg rešenja.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani,

  Zanima me da li bager i buldozer podležu registraciji, i, ako je tako, da li je u pitanju trajna registracija ili ih je obavezno svake godine registrovati?

  Unapred Vam hvala na brzom odgovoru.

  • Pošotvani,
   Član 268. zakona o bezbednosti saobraćaja reguliše obavezu registracije vozila gde se navodi i:
   Stav 9. Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.
   „Izuzetno od odredbi stava 9. ovog člana, registraciona nalepnica se izdaje u trajnom važenju za traktore, radne mašine, priključna vozila za traktor i motokultivatore koji podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu.

   Vlasnici traktora, radnih mašina, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice, svake godine obave redovni tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda o tehničkoj ispravnosti.
   Svakako u MUP proverite da li se ove odredbe primenjuju od strane nadležne policijske uprave.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Poštovani, zanima me da li menjate saobraćaju dozvolu (u pitanju je promena vlasnika, tablice ostaju iste) ili to moram da odradim u Sup-u? Unapred zahvalan.

  • Poštovani,
   Saobraćajnu dozvolu možete promeniti isključivo u teritorijalno nadležnim policijskim upravama (policijske stanice za grad Beograd).
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Dobar dan
  Promenila sam adresu stanovanja u licnoj karti. Imam probnu dozvolu B kategorije koja mi istice 14.02.2020.pa me zanima da li moram da menjam adresu i u vozackoj dozvoli i u saobracajnoj? Ili mogu da sacekam dok ne budem uzela pravu dozvolu. Hvala unapred

  • Poštovana,
   Lična karta je osnovni dokument za identifikaciju građana i kao takva povlači za sobom obavezu promene svih ostalih dokumenta na kojima su drugačiji podaci, odnosno njihovo usklađivanje sa pravim stanjem. Da li će kontrola saobraćaja ovo konstatovati, to je već na vama da procenite da li da se izlažete riziku.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

 • Postovani,

  Kupio sam automobil februara meseca, prenos je odradjen iz Beograda u Nis, dobio sam nove tablice tada. Sada na produzenju registracije, za obavljanje tehnickog pregleda mi traze carinski list ili uverenje agencije za bezbednost koje ja nemam kod sebe.

  Auto je u perfektnom stanju, 2014 godiste, sa 50000km, uredno registrovan svake godine, a vracen sam sa tehnickog, cist apsurd.

  Sta bih trebao da uradim, s obzirom da taj list nema ni prvi vlasnik koji je uvezao auto i registrovao ga prvi put 2015. godine?

  Da li bih mogao celu proceduru da zavrsim sa vama?

  Pozdrav

  • Poštovani,
   Carinska deklaracija nalazi se u dosijeu vašeg vozila u Gradskom SUP-u u Nišu.Podnećete zahtev za kopiju carinske deklaracije i sa tim dokumentom ćete izvršiti tehnički pregled.
   Srdačno ,
   AMK Novi Beograd

 • Dobro jutro,

  Registracija vozila mi istice 24.11.2019. Shvatio sam da najranije mogu da obnovim tu registraciju 25.10.2019, 30 dana pre isteka.
  Da li mogu da uradim tehnicki pregled recimo 5.10.2019 a preregistrujem auto/dobijem nalepnicu 25.10.2019, iako mi trenutna registracija istice 24.11.2019?

  Srdacan pozdrav,
  Milos

  • Poštovani,
   Tehnički pregled takođe možete izvršiti 30 dana pre isteka registracije.Datum važenja registracije ostaje isti kao i prošle godine jer niko nema pravo da vam skrati registraciju koju ste vi platili za godinu dana.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

   • Postovani,

    Hvala na odgorovu. To sam i razumeo da mogu da uradim, ali ipak treba mi informacija dali mogu da tehnicki pregled uradim 5.10.2019, a registraciju 25.10.2019, naravno imajuci u vidu da mi trenutna registracija istice 24.11.2019.
    Stvar je u tome da bi hteo da odvezem auto u inostranstvo zbog selidbe u periodu izmedju 5.10 i 25.10., a da izvrsim registraciju kada dodjem na par dana oko 25.10.

    Pozdrav,
    Milos

 • Automobil iz uvoza ide na ime kupca(mene) zbog prirode posla i manjka vremena da li sa mojom licnom kartom i svim papirima neka agencija moze da završi sve i da mi obezbedi kompletnu registraciju bez moga odlaska u MUP.U pitanju je BG

  • Poštovani,
   Svakako da ovo spada u delokrug rada agencija. Morate se obratiti konkretnoj agenciji da čujete uslove i njihove mogućnosti.
   Srdačno,
   AMK Novi Beograd

Ostavite odgovor na amknovi1 Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *